zondag 29 december 2013

29 DECEMBER 2013...Het einde voorbij ?

Nog 2 dagen ...tot 2014.

Zoals het Nu lijkt zullen we 2013 ook weer overleven.
De kometen van de laatste jaren waar zoveel ophef over was "schijnen"als een nachtkaars uit te zijn gegaan.

Komeet Elenin  legde het loodje..in 2011
Enkce schuift om ons heen ..elke 3.3 jaar komt hij redelijk in de buurt.

Lovejoy doet dat ook in een steeds... maar alleen de rondjes zijn wat groter...


Last perihelion 16 December 2011
Next perihelion c. 2633?

Zoals U ziet, is zelfs de baan niet helemaal zeker..

Het einde van de Maya kalender "wereld".... op 21 dec 2012 bleek ook al niet te kloppen
Gelukkig maar...... zeg ik op mijn beurt.En dan hebben we nog Ison een komeet die ook nu nog de wereld in zijn greep houd..
Een komeet waar allerlei zaken over verteld worden ...en gezwegen. . 
We zitten er nog midden in ...
In zijn geschiedenis......zijn verschijnen.... zijn aanwezigheid en zijn verdwijnen...
Wat toch wel wat vragen opriep bij de gemiddelde geïnteresseerde.
De meesten interesseerde het niet..
Die komeet.....
Deze...
Voor/Na  te zijn te beschoten ...!!!

Door  .....?? Tjah wat ?


De Komeet die enkele momenten na deze opname scheen te worden vernietigd.
Zie door een object aangegeven met gele pijl..

Linkje
Waar na op 5.36( film tijdlijn)  kan worden gezien dat Ison door iets wordt geraakt.
Met als gevolg dat er nu miljoenen stukken rots door de ruimte suizen van stofkorreltjes tot enkele kilometers groot.
En lijken te verdwijnen in de verre ruimt..
Nou volgens de verhalen en voorspellingen en onderzoekingen ...komt die rommel deze kant op ..

Net of we daar op zitten te wachten..
Ook zullen we vanaf 12 januari 2014  door het puinspoor van ISON bewegen ..het spoor die hij legde op de heen weg naar de zon afgelopen november..
Er vliegt een heleboel puin rondom onze aarde ..
WE LEVEN SPANNENDE TIJDEN...

In het nieuws..de laatste paar weken ..

Grote heldere vuurbal gespot aan nachthemel in de VS

 en deze..

ISON? Fireballs All Over The US!! (Videos)

                                       Sunday, December 29, 2013 10:44

en deze
Heads Up! Our Solar System Is Moving Thru Heavy Debris - Fallout Next Week - BPEarthWatch
enz..enz.enz..
linkje..

  U mag het zeggen ...
Ook dat U het grote onzin vind ..
Dat U niet alles geloofd wat men U verteld.
Jammer dat het vaak anders is (iets geloven wat een ander zegt)
Komt men eindelijk ( wat lijkt ) als een waarschuwing voor wat er "eventueel"gebeuren kan geloofd men het gewoon niet.
Al dat gezwabber van deze meteorieten boven ons hoofd maakt mij tenminste wel wat nerveuzer dan normaal.
Vooral al die geheimzinnigheid er om heen.
Waarom valt op het meest cruciale moment van de ronding om de zon ( door ISON) alle 3 camera's uit van de NASA.?
Alle drie ?
Camera's.... die het altijd doen.
En het vooral MOETEN doen.
Omdat het de enigste keer is in honderden jaren, dat men instaat is om de komeet ronding zo goed te kunnen observeren ?
3 uur geen beelden van het cruciale moment..zeer verdacht.
Misschien dat er toch nog "IETS" uit de lucht flikkert de aankomende dagen .?
Moten we bang zijn voor ons hachje ?
Voor Armageddon ?
OF vallen we allemaal in het financiële ZWART gat?

Iets wat men allemaal verborgen schijnt te houden ?
We hebben nog 2 dagen tot 2014.
Laten we het beste hopen voor 2014..... en dat ons het lot bespaart blijft, zoals op onderstaande afbeelding wordt aangegeven.

Een prettige jaarwisseling voor eenieder..
en dat we ook 2013 en de rest van de komende jaren mogen overleven zonder in liefde en gezondheid.


maandag 25 november 2013

FIRE IN THE SKY (28 NOV) ISON komeet van de maand..onze laatste ?

Hij is ons ondertussen voorbij..de Aarde baan
Komeet Ison ...op 25 Nov 2013Over 3 dagen rond hij de zon met een gigantische snelheid van tussen de 100 en 160 Kilometer per seconde.
Vandaag 25 november raast hij met een slordige 88 Km per seconde  ( 320.000 kilometer per uur) door de ruimte.
Zoals U de op de foto kan zien (gegevens van BPEeartWatch)
www.bpearthwatch.com
LIJKT de komeet gigantisch
28.968 kilometer
De aarde heeft een middellijn van 6000 km
Dus deze komeet is 5X zo groot.
Ook bestaat de komeet uit (minstens) 2 delen.
Het "kleinere" stuk is toch nog een kleine 13.000 kilometer groot
2X de Aarde.
En NASA ZWIJGT..
U leest dit niet in de krant
U hoort dit niet op het nieuws..!!
Men weet niet wat er gaat gebeuren en er zijn dus meerdere scenario's .
1: Ison is niet zo groot als Ik U vertel, en U kunt rustig gaan slapen.
2:  Ison is wel zo groot, en daarom verteld men het niet.
3: Ison raast om de zon, en verdwijnt zonder veel ellende aan te richten.
4: Ison raast om de zon en breekt in meerder stukken uit elkaar, met alle risico's van dien.
Feiten: bekend 25 Nov..( volgens BPEarthWatch ).
In de tweede week van januari 2014 gaan we de baan kruisen waar Ison is gepasseerd.
We gaan zo goed als  zeker door het midden van zijn pad  waar hij in de eerste week van november is gepasseerd.
In aanloop naar de datum 14 januari hebben we grote kans dat er een toename zal zijn van neerkomende meteorieten.
Deze toename is het logische gevolg van dat een komeet nou eenmaal tijdens zijn reis door de ruimte allerlei massa verliest en een spoor van rommel achter zich laat.
Deze "rommel" kan een verwoestende effect hebben op onze planeet.
Wie zegt... dit is bangmakerij..Reneetje Strobos ( en je moet hiermee ophouden) moet zich eens verdiepen in wat er zoal gebeurd op dit vlak.
Internet is een fantastisch medium en ik zal wat feitelijkheden ( linkjes plaatsen)Mogelijkheid 5: Ison valt rechtstreeks in de zon..

Als dat gebeurd hebben we een HEEL GROOT probleem.
De massa van een (planeet/meteoor) van 30.000 kilometer doorsnee is Gigantisch.
U weet wat een komeet van +- 20 meter kaan aanrichten ook al explodeert het op 30 kilometer hoogte.
Zie de Komeet van 18 Februari in Rusland
Er zal een Super grote zonnevlam ontstaan en de zon zal ( zo zal het lijken) exploderen.

Vooral omdat de snelheid ( meer dan 100 Km per seconde), zal desastreus zijn voor de aarde..
De kinetische energie zal een SUPER ZONNEVLAM laten ontstaan en we zullen worden gebakken.
De komeet zal dan (waarschijnlijk) aan onze kant in de zon storten met dusdanig verwoestend effect dat onze beschaving ( weer) opnieuw kan beginnen.

Laten we daar even NIET VANUIT gaan ..!!!

Want dan is dit... een van mijn laatste postings (ben ik bang).

Scenario 6:
Ison raast in zijn geheel om de zon maar de berekende baan ( onbekendheid met Ison) massa ..snelheid..berekende baan enz enz,..
KLOPT NIET..!!
Hij komt dan in een krappere baan om de zon en wordt richting aarde geslingerd.
In de huidige baanberekening gaat hij 40 miljoen kilometer over ons heen .

Op precies 6 december zou Venus ( mocht het zo zijn dat de baan richting Aarde wordt afgebogen) ons nog kunnen beschermen.
Hij staat dan tussen de Aarde en de zon in.
We zullen het zien en beleven ..
Kijk op de site van BPEeartwatch of Before its news voor  actuele informatie die de MAINSTREAM media verzwijgt of domweg niet weet.
De waarheid kan wel eens verschrikkelijker zijn dan U bevroed.
Nog nooit heeft BPEarthwatch een waarschuwing gegeven bij zijn filmpjes.
Afgelopen week voor het eerst 
BE PREPARED for the worst
Total POWER Shut down of the GRID
Coused By ISON
Om met de woorden van BP af te sluiten
 ( in elke video die hij upload)
HEADS UP..BE SAVE

zaterdag 16 november 2013

ADHD en de OOGKLEPPEN van het GELOOF

       ADHD OOGKLEPPEN  (orgineel blog) Blikopener333

                      (lichtelijk aangepast) door mij.. 

                          VAN HET GELOOF/adhd


Wij hebben allemaal twee hersenhelften mee gekregen ~ de een kan er vaak meer mee doen dan een ander.
Sommigen hebben maar twee(2) hersencellen..!!

Je hebt normale mensen ~ je hebt hoog en je hebt laag begaafde mensen ~
en... je hebt aanstelleritus mensen.


Ze maken zich overal druk om ~ omdat tegen ze gezegd is:
Dit is normaal... bij jou... we hebben er zelfs een receptenboek over geschreven uitgegeven door de kerk.

Over de bijwerkingen natuurlijk geen woord
de kapstok algemen geloofsbeleving wordt omarmd omdat de vervelende


AANDACHT TREKKERS


geen aandacht willen schenken aan de normale dingen des levens, wat een normaal mens wél doet.


Op het twitterke blijven opvoeders van zo'n loser de
WERKELIJKE OORZAAK 
onder *hun tapijt vegen.

Zélfs ná de bizarre onthullingen:

Dat GOD niet zou bestaan
Toch verloor ze op haar zesde al het geloof in god .

Klaas  schrijft een boek over een god die niet bestaat.


BEGRIJPELIJK
 BEGRIJPELIJK
dat meesters/leraren van zulke kinderen hun oren dichtstoppen


 en alles gebruiken wat ze maar kunnen vinden
om het falen van hun zorgenkindje te verdonkeremanen en te beschermen.

     EEN HELE ZIELIGE BEDOENING
 Een hele prettige weekend allemaal..
                                                              Namasté
dinsdag 22 oktober 2013

Valse Schaamte OVER PITER uit Ethiopië ??

             Afkomst Sinterklaas, Zwarte Piet en Santa Clause.Om niet verdwaald te raken in deze verhitte Zwarte Pieten-discussie hieronder,
het 'echte' verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Want wie is die kindervriend met zijn Pieten nu eigenlijk? 
En wie is Santa Claus?
'
1.  Wie is Sinterklaas?

De Goedheiligman komt niet zoals vele liedjes beweren uit Spanje, maar is geboren in Turkije rond 280 na Christus.
Sint Nicolaas was de bisschop van het Turkse Myra en heeft in zijn leven vele goede daden verricht. 
Het strooien van snoepgoed is af te leiden aan het geld dat hij aan armen schonk. Sint-Nicolaas werd zelfs na zijn dood de beschermheilige van zeelieden, handelsreizigers, kinderen, dieven, pandjesbazen, maagden en prostituees. 
Het zetten van de schoen is een traditie uit de 15e eeuw. 
In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. 
Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, pakjesavond. 
Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december. 
Volgens de Nederlandse sinterklaasviering is de Sint jarig op de dag na pakjesavond, dus op 6 december. 
Nicolaas van Myra stierf echter op 6 december 343 na Christus2.  Wie is Zwarte Piet?

Over het bestaan van Zwarte Piet bestaan meerdere verhalen. 
Een daarvan is dat de Goedheiligman een Ethiopisch jongetje met de naam Piter op een slavenmarkt vrij kocht. 
Uit dankbaarheid bleef de jongen de Sint nabij. 
Een ander verhaal is dat Zwarte Piet pas vanaf 1850 als helper in beeld kwam. 
Toen introduceerde de onderwijzer Jan Schenkman in zijn leesboekje 'Sint Nicolaas en zijn Knecht' drie nieuwe zaken, die allemaal zijn blijven hangen in de sinterklaasfolklore: een knecht voor Sinterklaas, de intocht en de stoomboot. 
Die knecht had in zijn boekje nog geen naam, hij was een gekleurde jongeman, gekleed als een schildknaap.

3.  Wie is Santa Claus?

In feite is Santa Claus een spin-off van Sint-Nicolaas. ( eigenlijk meer een slap aftreksel).

In de 16de eeuw emigreerden Nederlanders naar New York en namen de sinterklaastraditie mee. Al snel werd de naam Sinterklaas verbasterd naar ’Sinty Claus’. 
Maar niet alleen zijn naam veranderde, ook het uiterlijk. 
Daar hebben het gedicht A Visit From Saint Nicholas en Coca Cola een grote rol in gespeeld. 

In 1931 wilde het bedrijf de verkoop naar kinderen uitbreiden, maar werd hierin gehinderd door een wet die het verbood om kinderen af te beelden die Coca Cola dronken. 

De oplossing werd gezocht in de toen al redelijk bekende Santa Claus. 
Illustrator Haddon Sundblom kreeg als taak om de Kerstman commercieel aantrekkelijk te maken en creëerde op basis van Moore’s gedicht de nu welbekende dikke, jolige man in zijn rode pak met witte bontrand. 
                                 


Nou zitten er meerdere bevooroordeelde mensen (kleurlingen) in het VN tribunaal die zich persoonlijk beledigd voelen over de " knecht" functie van Zwarte Piet
Het zouden misbruikte zwarten zijn die als slaaf zouden werken voor Sinterklaas..... en discriminerend zijn.

Het "werkelijke verhaal" is  geschreven door Jan Schenkman  en dat  de Goedheiligman een Ethiopisch jongetje met de naam Piter op een slavenmarkt vrij kocht. 
Uit dankbaarheid bleef de jongen  Bij de Sint en werd zijn beschermer/schildknaap en zelfs vrienden.
                  


Bovenstaand gegeven zullen we dan als waarheid aannemen er waren meerdere getuigen van.

Uit de geschiedenis van de Bisschop die   voor zover we de verhalen en geschiedenis kennen van de handel en wandel van de bisschop van Myra 

De   NEDERLANDSE    onderwijzer  Jan Schenkman,  kende ook het verhaal van de goedheiligman uit Turkije en zijn Ethiopisch vriend en knecht Piter en maakte er zijn eigen verhaal van en schreef een  verhalen boek..

              DE KNECHT VAN SINTERKLAAS.

        http://www.dbnl.org/tekst/sche039stni01_01/

Het schijnt dat het verhaal hem geen windeieren heeft gelegd en heeft het goed kunnen promoten met de toen plaatselijke middenstand die er wel brood in zag.
Het hele gedoe om Zwarte Piet is bepaald niet kinderachtig maar men zal het moeten accepteren als valse schaamte.
Namelijk...
In de duizenden jaren dat de mens op deze aarde rondloopt met al zijn culturen stammen en verschillende volken is men namelijk  1 ding vergeten.
Rassen bestaan niet...!! alle beweringen door de aanhangers van dit ...ten spijt.

Verschillende volken bestaan uit andere culturen.

Elk volk is namelijk een cultuur 
1 die anders IS... dan zijn buur volkeren door afstand..
"gescheiden" .....leefgebieden ..omgevingen..en natuurlijke omstandigheden.
Door tijd en ruimte gescheiden, omdat er alleen gereisd kon worden... te voet.. paard en wagen of boot.
Dat duurde duizenden en duizenden jaren en het bijgeloof tierde welig..

De slimmeriken onder deze culturen ( zij die net iets meer wisten over de psyche van de mens) wisten/weten hier ruim misbruik van te maken, en begonnen het volk te misbruiken.
Een kerk was geboren ..
Men begon de mensen bang te maken en te intimideren en de oneindigheid tussen de "buurt" culturen ....(dorpen) tegen elkaar op te zetten.
Zo braken er oorlogen uit onderling opgezet door de machthebbers.

De verloren partij van deze twisten werden vermoord  door de overwinnaars en de vrouwen werden meegenomen en een deel
 ( de sterkste)  als slaaf...
De ze slaven werden tewerkgesteld zodat de anderen het gemakkelijker hadden in het gewone leven.
De slaven deden in de regel het zwaardere werk.
Slavenhouding was heel normaal en gebeurde overal onder alle volkeren.... GEEN VOLK UITGEZONDERD 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3531694/2013/10/23/Geen-twijfel-Zwarte-Piet-stamt-af-van-kindslaven.dhtml

Let wel ..deze culturen bevochten elkaar ..ondanks dat ze van dezelfde ras/soort afstammen.
Een soort die zijn oorsprong is vergeten en uitgespeeld door de machthebbers/ landheren kerkvorsten/schriftgeleerden..
...HET GELOOF...

Macht... winst.. aanzien..BEZIT..
Daarom was het allemaal te doen.
Door een paar Slimmeriken die zichzelf Blauw bloed toedacht zodat ze meer zouden zijn dan het gewone volk.
De bloedlijnen moesten zuiver zijn en daarom werd er veel binnen de familie gehuwelijkt.

Mmmmh.. ik wijk af..in het verhaal..waar ging het nog maar over ?
Hooojahh... Zwarte Piet en de valse schaamte die deze traditie en folklore brengt.
Als Piter uit Ethiopië het  ware verhaal is... en dat kunnen we gevoegelijk aannemen en er is geschiedschrijving van.......
En.... er  vanuit gaande dat de geschiedschrijving vanaf 1427 redelijk accuraat kan zijn...DAN....

MOGEN  jullie  ZWARTEN juist trots zijn dat je de Vriend/Knecht/Schildknaap van de Bisschop van Myra mocht zijn.

DE....Beschermheilige van zeelieden, handelsreizigers, kinderen, dieven, pandjesbazen, maagden en prostituees. ( ziet U hier de handelsgeest net als ik ?)

Allemaal met een goed hart en de beste bedoelingen ( de meesten dan)?

En ga geen valse lulkoek verhalen ophangen bij de VN die over  racisme, en een terugkeer naar de slavernij zouden gaan.
Slavernij bestaat al zolang de mens bestaat. Mevr Verene Shepherd..

Het Sint-Nicolaas verhaal wordt geheel uit zijn context getrokken door valse schaamte leugens verdriet en bedrog.
Want.....           "in den beginne"
Was  ( de )? god.. DE..beste slavenbaas en gebruikte zijn SCHEPSELS die hij eigenhandig had geschapen voor zijn eigen doel.
Luisterde je niet.... dan werd je gedood.
Niet voor god ?? dan ben je tegen ..
Alle volkeren op deze aarde ......  "DE MENSEN doen het ZELF"  
Het verkeerde  verdelen in  rassen.. standen.elite..werkvolk..enz enz enz.............                     FOUT..FOUT..

             We  zijn allemaal van 1 en hetzelfde RAS...!!!Niks tientallen rassen er is maar 1 ras....Mevr Verene Shepherd

Het ...MENSELIJK RAS....
En dit RAS moet zich  door onderlinge cultuur verschillen leugens manipulatie   en onmin  niet laten verleiden tot oorlogen moord en doodslag .
( OMDAT MEN ERGENS ANDERS OVER DENKT .....DAN DE ANDERE)...gelovige.....
                              .Mevr Verene Shepherd....!!

Het draait allemaal om het geloof.
Opgezet tegen elkaar tot oorlog  door de machtsmisbruikers vanuit onze eigen RAS die de verschillen in Culturen uitspelen tegen elkaar, Mevr Verene Shepherd... in HUN voordeel ten nadele van de strijdende culturen..met maar 1 winnaar....Mevr Verene Shepherd

De landheer/koning/keizer/ enz. enz. enz..ten koste van de GEWONE man.
Opgevoed met leugens en bedrog .
Ga eens een keer staan BOVEN je geloof in de LEUGEN
Ga eens een keer PRATEN met elkaar.
Ga eens een keer LUISTEREN naar elkaar en laat het verhaal gewoon het verhaal..

Zal er 1 verhaal zijn dan zal het de waarheid zijn .
Zullen er 2 verhalen zijn dan zullen er 2 waarheden zijn.

Elk verhaal heeft zijn eigen waarheid.
Met de miljoenen verhalen in onze wereld, zijn er net zoveel waarheden.
Gun elkaar zijn waarheid ..maar dring jou waarheid ( overtuiging) niet op bij een ander.
Vertel.. het verhaal zoals jij het beleefd en ziet
Men zal jou verhaal ontvangen binnen hun eigen denken en acceptatie en overtuiging.
Men zal het accepteren ..of niet ..door aangeleerde geloofsregels.

De tolerantie/intolerantie in het denken zal uiteindelijk bepalen hoe men ermee om zal gaan.
Iedereen zal zijn beperkingen hebben en zijn persoonlijke beleving als men belast is met een donker en negatief verleden ten opzichte van het verhaal..


                             In het verhaal van
             "DE KNECHT VAN SINTERKLAAS" 
 en het eventuele verbod op de uitvoering van het verhaal doormiddel van cultuur en folklore in ons land....  
                      ( VERBODEN DOOR DE VN)??

Ja ..dat zal gebeuren door valse schaamte, van Mevr Verene Shepherd en haar VN opponenten.
Door valse schaamte van  Mark Rutte en ons slaafs kabinet.

Die er totaal niets aan kunnen doen, dat een VERKEERDE link wordt gelegd tussen:
                             Sinterklaas en zijn Slaaf 
       ( Vriend/Beschermer/Schildknaap) Piter uit Ethiopië  
                          met zijn Zwarte huid...
                      Iedereen doet er toch aan mee? 

           En dus ..MIJN PERSOONLIJKE MENING ??

             Sinterklaas moet weg OPGEDOEKT worden..
Omdat het het een verhaal is met als basis het  "Foute" geloof gepredikt door de kerk en/of  verteld door een creatieve schoolmeester ? 
Een fabel ...........?

                 Gebaseerd op eeuwen oude  leugens.
Ter gewin van de geldende Middenstand en winkeliers en iedereen anders die rijk worden van het sinterklaasfeest ten koste van ..
                   Gebaseerd op  de Ultieme leugen ..
             Met als slachtoffer...het MENSELIJK RAS ..
Geef de kinderen hun eigen dag voor 
               Hun.. Feest... Hun Cadeautje
  Al dan niet gebaseerd op een fantasie verhaal van Schenkman ??

En vergeet ( voor het gemak) waarde gelovigen de 20.000 kinderen in de derde wereldlanden die elke dag dood gaan ..
            Vergeet voor het gemak dat er oorlog is in naam... 
                  en door.... SCHULD... van het geloof.

             Heb plezier ...wees Hypocriet en spek de banken ..

                De ware macht achter dit macabre spel . 
     Ten koste van Uw kinderen die U zogenaamd van alles het                                                          beste gunt...
                            In Uwe schijnheiligheid .... Amen ..


Ps

De goede Sint is in 1970 van de heilige lijst van het Vaticaan geschrapt, simpelweg omdat hij volgens de kerk nooit heeft bestaan.Maar de Sint gaf daar niet zo veel om, in de loop der eeuwen is hij wel wat gewend. Onder de tijd van Karel de Grote kwamen de evangeliepredikers de heidense stammen bekeren.
Maar.. de heidenen wilden niet van het geloof van hun oppergod Wodan afstappen. De predikers bedachten een slimme oplossing. Wodan, zo vertelden zij, had een lange witte baard en een lange mantel en bracht een bezoek, ook met een paard. Door de eeuwen heen heeft dit een uitstekende werking gehad en komt vandaag de dag de Sint nog elk jaar weer op bezoek.


            

dinsdag 15 oktober 2013

Mijn overdenkingen

Mijn overdenkingen

facebook.com/rene.strobos

De moeite waard om even te kijken ?

HELP....!!!!! we worden GEKOCHT.. verkocht aan de HOOGSTE BIEDER..!!

                               We raken kwijt ..

Onze bedrijven...
We zouden ze massaal moeten overnemen..
Die.. Ons ..moesten ( en dat ook deden in het verleden)  onderhouden voeden kleden en ons een zeker bestaan geven.

Openbaar vervoer:
Energie..
Banken  (waren altijd al privé bezit)
En men moet opeens privatiseren

                            HET TOVERWOORD
                              PRIVATISEREN

                      Nederland in de Uitverkoop
                   We RAKEN ALLES KWIJT...

                 WE RAKEN ONSZELF KWIJT..!!

               WIJ IN DE UITVERKOOP..!!!
   WAT WE ERVOOR TERUG KRIJGEN IS SCHULD..!!

                   Levenslange dwangarbeid opgelegd
                           door opgedrongen schuldHet besef dringt steeds meer bij mij op dat we verkwanseld worden door onze regering.
             Leiders die ( eenmaal gekozen) blijken te werken 

               TEGEN de belangen in van hun achterban.

                           NEDERLAND ..
         En ook de REST VAN EUROPA is er ingeluisd.

" WIJ"  de achterban de 99% zoals Occupy al vermelde en                              verslaafd aan de wil van het grote geld.
               En het schijnt ons niks te kunnen schelen ..
Dat onze rechten steeds meer verkwanseld worden aan de                         Machthebbers van de WERKELIJKE MACHT.

                        ZIJ DIE HET GELD BEHEREN.
         Zij die beheren voor de ZICHZELF... ( NIET VOOR ONS)
                              Onze regering .....dus ...!

                          WILDERS HEEFT GELIJK ...
                                      WILDERS HEEFT GELIJK ... 

                    WILDERS HEEFT GELIJK ...
                        Had nou maar op hem gestemd
                                    "Medelanders"...
                           Hoe vaak je het ook zegt...
                     MEN WIL HET NIET HOREN ...

                         WE MOETEN UIT EUROPA.
                  HET SIGNAAL STAAT OP ROOD ..!!
                EUROPA  WORDT ONZE ONDERGANG


     Men gelooft de Leugenaars die ons kabinet vormen.
                          Ook Pechthold is zo iemand.
Ook Die gereformeerde  nitwit Sybrand van het CDA IS ZO EEN.
                         In alle schijnheiligheid amen ...
                                  GODVERDOMME.

En men gelooft alles wat ons kabinet hun voorbout.

Nee..Nee.. Geen schrijffout..  wat men voor GEBOUT krijgt.
            Het shit wat we op ons bordje krijgen.

Voor die ENE PROCENT moeten 99% van onze bevolking bloeden.
Niet alleen in ons land is dat het geval.
Ook in de rest van Europa gebeurd hetzelfde.
                                           EN
                   DE REST VAN DE WERELD
              Amerika  staat op de rand van de afgrond
              Europa    staat op de rand van de afgrond.
  Het bouwen aan Europa is de uitverkoop die wordt bedoeld
    De Hele godverdommese wereld stormt af op een afgrond.
                   Iedereen voelt het aan zijn water.
In Japan is het ondertussen radioactief geworden.

Als men het drinkt in Japan, zullen de Japanners als eerste mensen                                 als ( Verlichten)
                        de geschiedenis ingaan.
Onderstaand illustratie geeft aan hoe ver de radioactieve vervuiling                          zich al heeft verspreid 
Men zal er niets ( of weinig) van terug kunnen vinden in de reguliere media.
En het zal wel niet zo een vaart lopen TOCH ..?

Er is dus NU ook sprake  van dat ook ons DRINKWATER zal worden.     
                                        geprivatiseerd 

Het moet niet gekker worden .
Kijk naar deze docu van de VPRO..

Ma 14 okt 2013

Straks moeten we net als de Portugezen ons water in Yuans betalen.


    Voor de mensen  die het niet helemaal doorhebben..
          We worden verkocht ..beste mensen

  WE WORDEN VERSLAAFD BESTE MENSEN..!!

Voor het GELD VAN DE BANKEN ..HUN SCHULD.. die                                                                 WIJ  
                                           moeten aflossen.

Belastingen + verhogingen is het gevolg..
Maar dat wisten we toch al?
Alles zo goedkoop mogelijk ...
Een Energie centrale bouwen met 600 Poolse bouwvakkers in plaats van 600 Nederlanders die met een WW uitkering thuis zitten.
OOK betaald met ons belasting geld.

Kom dan met een OPLOSSING wordt ook steeds gevraagd aan Wilders ..
                        KOM MET EEN OPLOSSING  
                               BLONDIE_WILDERS..!!
Ok... zegt Wilders opdonderen met die Polen Bulgaren Tsjechen  en geef de thuiszitters weer werk ( en dus extra inkomen).
Die zijn er niet..!!  Mijnheer Wilders wordt er dan gezegd.
Zegt Wilders:  opleiden en scholen ..dat duurt 1 misschien 2 jaar en dan kun je de Energiecentrale bouwen met EIGEN MENSEN ..

Opgeleid in Eigen land..
Wonend in EIGEN land..
Werken in EIGEN land..

               Verdienen in Eigen land en geld Uitgeven
                     ( wat Rutte graag zou willen )
                                      In Eigen land..
                           Maar men mag niet roepen
                            Eigen land EERST.!!!
                            Eigen werknemers voorop.
                                    Eigen geld eerst..
Geef het werk in " ONS EIGEN LAND"  dan aan ONS... mijne                                 heren en  dames POLITICI...maar nee..
                Het moet allemaal naar de zogenaamde
                                 ( armere) landen
                                U allen wel bekend .
           ONS EIGEN GELD.. ons verdiende geld.. gaat op
          aan belastingen... ten koste..!! van ONS_lands belang.
                          100 miljoen Euro extra tekort 
                            PER UUR levert ons de Euro op.
                                 2.4 miljard PER DAG..!!
                                      Wist U dat ?
             Amerika legt bij per dag... 3 Miljard dollar.
                     2.4 Miljard Euro is   meer schuld  
                dan de schuld van Amerika op eenzelfde dag.

T'is maar dat U het weet..
Maar we gaan gewoon door ..

We laten ons verneuken door Mark en zijn vriendjes.
Mark en zijn opdrachtgevers..
Kijk ergens bovenaan in deze blog naar de piramide voor het antwoord wie de opdrachtgevers zijn.

                     Blauw bloed schijnen ze te hebben.
                                   KOUD bloed..?
Onze Elite..
Onze onderdrukkers..
          Met het Juiste VOC mentaliteit zoals Balkenende  zei..

                                         TOCH..?

Weelde.. Rijkdom..Aanzien..Macht..daar waar alles voor die mensen om draait.
Het zal Hun een zorg zijn dat Uw moeder of vader in het tehuis
in een 24 uurs luier moeten rond lopen.
Wegens gebrek aan personeel of personeel dat geen Nederlands spreekt.

Wegbezuinigd om de Yuan/Dollar..renteschuld  te kunnen betalen.
Zij hebben een inkomen van 130 duizend euro per jaar.
Hun ouders zitten goed..( die van ons kabinet)..

De rijken en  de STEEN rijken profiterend van Uw belasting bijdrage.
Ons opgezadeld met een schuld van 450 Miljard Euro.
Een schuld die wordt afgelost met een nieuwe lening dus nog meer schuld...
U zou dat moeten weten ..
En Nu u het weet niet zou moeten willen.

Een schuld die men in 1 keer zou kunnen aflossen zodat wij ook wat meer ....en eerlijker het overgebleven deel kunnen verdelen over armlastig Nederland.


Er is een oplossing voor  deze oneerlijke verdeling van ons aller rijkdom.
Kijk maar eens op deze site:


Dus......
Val de mensen niet af die voor zichzelf proberen op te komen.
Mensen die U het vertellen wat er werkelijk gaande is ..
Iets wat U liever niet wil WETEN slapend in Uw comfort zone.

Val de mensen niet af die OOK VOOR U op de barricades gaan.

De zogenaamde Klokkenluiders ...die in beginsel door iedereen verguist worden/werden.

Maar ondertussen zoveel onacceptabele zaken boven water hebben weten te halen dat men WAKKER WORDT.
Men probeert ( men de ware machthebbers) achter de regeringen 
Zoals onderstaand plaatje (als voorbeeld) laat zien:

Groote Multinationals die U eten volstoppen met gifstoffen en rotzooi die U ziek maakt.
Zoals: 
Fluoride..
Aspartaam..
Acesulfaam..
Conserveermiddelen..
Extra..Gist..Suiker..Zout.. 
Geraffineerde Smaakversterkers..
Dierlijke vetten en afvalproducten ( DOOR UW VOEDSEL)

Voor gefabriceerde PREFAB voedsel.

U weet (of wil niet ) weten wat er allemaal in zit.
Het valt wel mee toch ....
Met al die E nummers ?
Zodat de farmacie ( een andere Multinationale Reus) veel geld aan. Uw ellende en ziek zijn kunnen verdienen.  
Vraag U zich maar eens af waarom er zoveel KANKER is in deze wereld.
U zorgt voor Uw eigen vergiftiging door Onzuiver voedsel met allerlei (chemische ) toevoegingen.
Monsanto is zo een bedrijf die dat op grote schaal doet, door genetische manipulatie waarvan de desastreuze gevolgen nog niet zijn te overzien.
Maar ook andere bedrijven zijn bezig met zichzelf te verrijken en ons te vergiftigen.
Neem ik neem als voorbeeld een grote... UNILEVER..die het leeuwendeel van de Nederlandse voedselproductie in zijn bezit heeft.
Het zal me niks verbazen dat door de openbaringen geuit door allerlei Klokkenluiders en zogenaamde gezondheids-freaken over een aantal jaren Nederlandse Politici en Directeuren van allerlei Multinationals zich moeten verantwoorden voor hun daden en MISDADEN tegen de menselijkheid.


Want... dat doe je, als je van alles toevoegt aan het basis voedsel. Zodat men er (willens en wetens) ziek van wordt of zelfs dood aan gaat.
Dat allemaal voor de snelle winst en het grote geld.
Ten koste van de rest.
Enigenschuld dikke bult ...

                        je hebt het zelf toch allemaal toegelaten ?
                              Zeg niet dat je het niet wist...


                                   Maar doe er wat aan ...
             Stem op diegene die HET ANTWOORD heeft 
                     OOK al staat het Persoontje U niet aan..
                            
                              HAAL ons hoofd uit de strop
                       
                     Voor dat men hem dichtgetrokken heeft