vrijdag 20 mei 2011

GOD BLESS YOU..? NO...WAY..!!


Blehrr ...Blehrr ..!! op de site van Xandernieuws..nl


Een site die duidelijk geloofsgericht ..(ondanks dat).. allerlei verhalen in de wereld brengt, die normaal de doorsnee media niet haalt of wordt gecensureerd.

Uitstekend gedaan Xander..maar van stemmingmakerij heb (OOK).. jij.. wel pap gegeten.

Ook opvallend dat veel van de reageerders ( vooral op elkaar) absoluut een kopie zijn van HUN god..

Wraakzuchtig en intolerant naar elkaar toe, bij het asociale af.

Waar is nou de ( liefdes) boodschap gebleven die Jezus zou hebben verteld ..??
Liefde... voor iedereen... van iedereen ?

Zij die (volgens het verhaal) hem hebben verraden en gekruisigd.
Zij ( de gelovigen) die er geen reet van begrijpen ?
En steeds maar door blijven brallen... dat de "ECHTE" gelovigen gered zullen worden door hun Haatdragende verwoestende intolerantie GOD..cq Jezus..nu.. aan het eind der tijden ..?

Whee ho..jullie die niet buigen voor mijn troon.
Verwoesten en vernietigen zal ik jullie.
Behalve (natuurlijk..!!) zij die geloven.
Woorden van de liefhebbende god.

Zij die totaal niet door hebben hoe gemanipuleerd men wordt en dat al duizenden jaren lang.
Met als aanvoerders de Kopstukken van HET (HUN) geloof.
Zij... ( de kopstukken) die ook niet door hebben waar de klepel hangt van de bel ( het geloof..).
Dicterend uit kerk en minaret of tempel.

Er wordt alleen maar nageaapt en nagepraat over wat men hun voorkauwt.
Totaal geen kritiek en totaal gebrek aan bewustzijn ..

En denken dat men (als volk) een bevoordeelde positie heeft.

Zelfs zo ingebrand in het denken van de mensen dat ongelimiteerd mensen mag opsluiten (mocht men kritiek hebben) op DAT volk en die andere soorten van geloof.

Geregeld in Nederland zelfs door een wet...(Wet Gelijke Behandeling)

In Nederland is discriminatie tegenwoordig verboden in Artikel 1 van de grondwet. De Wet Gelijke Behandeling, die discriminatie in ons land verbiedt, is sinds 1992 van kracht.
:
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.:.!

Jammer dat in de praktijk de wet wordt misbruikt door de gelovigen zelf.

Bij het minste en geringste wordt men beticht van Antisemitisme ( joden haat) of anderzijds wat de Moslim gelovigen aangaat..(.Islamofobie) .. als men het geloof ansich .. bekritiseerd.

De kritiek over het denken... ( geloven) ...wat anderen denken.... is prima..
Vrijheid van mening..toch ?

Direct aan de (rechtbank) BEL hangen als misdeelde gelovige... en dat men gediscrimineerd wordt, dat is dan de gemakkelijke weg ..
Die is lekker..

Dat ...

Ingegeven door en gefalsificeerde rechtspraak die zelf discrimineert...
Geregeld vanuit weer een ander geloof ( het geloof dat de tien geboden prefereert).

Tja ...en Nu heel hard roepen ..ik ben gelovig ..dus nu beledigd..als lezer van dit stuk.

Nou ..zo is het dus niet bedoeld ..en het is JOUW mening... dus ook wat hier staat is MIJN mening men hoeft zichzelf er niet in spiegelen ..of beledigd door voelen.

Jullie weten niet beter denk ik dan ..(eigenwijs als ik ben)

MIJN MENING...dus..

Ook Balkenende riep eens in de kamer ..het is maar een mening...........

Terwijl wij met zijn allen van mening waren ( ik wel tenminste) dat hij een grove fout had gemaakt.

Uit het rapport kwamen berichten die dit bevestigden.

(Tijdens de discussie over het Irak-rapport, stelde Balkenende dat hij de kritiek van de commissie niet deelde. Hij had het niet zo gevoeld en herkende zich niet in het beeld dat het rapport van de commissie schetste.) het was maar een mening van de commissie..... volgens hem !!

Na een brief terug ontvangen te hebben van Balkenende ( ik had zelf een brief gestuurd met een gedicht over de zoveelste dode Nederlandse Militair in Irak).

In die brief sprak ik hem aan op zijn verantwoordelijkheden en zijn christelijk denken en ageren.

Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan en de verantwoording helemaal niet willen hebben.

Gelukkig kon hij terug vallen op zijn geloof en zijn god..

Lekker gemakkelijk toch ?

Hij zal het wel redden dacht ik toen .

Voorlopig red IK het wel zonder zijn geloof.
.
Sta IK dan MEER met beide benen op de grond dan die zweverige gelovigen ..

HIJ ( Balkenende) die beweerd dat WIJ niet kunnen functioneren zonder ZIJN geloof ..?

Wat een idioot denk ik dan ..zullen ze allemaal ( de gelovigen) net zo zijn als hij??

Dan wordt het inderdaad tijd dat de grote schoonmaak komt.( zoals beloofd in het grote zwarte boek met gouden letters).

Wat zullen de gelovigen op hun neus kijken als blijkt dat HIJ ( hun god .) als verwoester binnenkort binnen in ons zonnestelsel een grote chaos aanricht.

Dat een andere god ( het is net hoe je geloofd) ons komt redden ...( of niet)..

Dan blijkt hoe verwarrend geloven kan zijn .

Ik zelf vind dat we in een interessante tijd leven .

De tijd van de OPENBARINGEN ..denk aan wiki leaks en al de andere dingen die nu duidelijk worden...door internet en openheid van zaken...( voor zover bekend wordt)

Jammer dat men steeds voor zijn verantwoordelijkheden kan weg lopen en verschuilen achter zijn geloof.
Of het Nu de Joden zijn... Of de Islamieten... of de Christenen.

En Jezus zeide: ‘Vader, vergeef het
hun, want ze weten niet wat zij wat zij doen.

Hij wist het ...IK weet het..NU de gelovigen nog..

OP NAAR EEN BETERE WERELD
een wereld ZONDER geloof.

Namasté

Ps..Morgen za 21 mei beleven we onze laatste dag ..volgens een dominee uit Amerika.
Ik zeg zelf ..tot zondag ..

zondag 15 mei 2011

De steen in jouw gedachten ..
>Ik benDe steen in jou gedachten
Het domino effect..
Ik sta daar op mijn plaats
Ik vind het zelf perfect..

Als onderdeel van het geheel
Is mijn bestaan soms te veel.
Te veel voor jou gedachten.
Proberend .. te ontkrachten ..

Vanuit jou denken.
Als onderdeel van het zijn .
Maakt MIJN bestaan iets uit
Wat jij denkt.. .te zijn.

En daar hebben we het punt
Jij bestaat niet zonder mij
Ik..niet zonder.. jij.
Waar jij en ik samen zijn

Verbonden ..de rest van onze levens
Als gedachten in ons hoofd
De waarheid op een rij
Zoals het is beloofd

Jou leven dagelijks gestaald
Jou denken in je hoofd
Als waarheid beloofd
Door bijbel bepaald

Mijn zoektocht buiten de rij
Heeft mijn denken bepaald
Er is meer buiten het boek
Dat maakt me heel vrij.


Wie had dat ooit gedacht..
Als twijfel in jou bestaan
Ben ik.. EEN gedachten
Mijn bestaan volbracht.

Jou denken te kunnen vergroten
Het doel van mijn bestaan
Daarom ben ik blij ..als steen uit de rij
Een stap opzij te kunnen maken.

Ik sta er buiten
En hoor toch erbij..