zaterdag 30 juni 2012

FIRMA ..LIST..LEUGEN en BEDROG ( onze tweede Kamer)

Beste lezers   ga er maar ( weer ) even voor zitten.
Aan het einde van mijn betoog,  zal JOU het ook duidelijk zijn.
De corrupte macht regeert.
Maar dat wist U al.
Deze verzie is wat meer totaal overzichtelijk gedacht.
Met een stem advies op het eind.


za 30 juni 2012.

De laatste dagen wordt weer bevestigd, dat we niet in een democratie leven.

Tenminste.... dat is mijn beleving.

Een schijndemocratie en iedereen denkt dat het echt is.

Zo worden er allerlei dingen bekokstoofd in Brussel... over ons land.

Als inwonende van Groningen zie ik, dat de gevestigde macht haar doel koste wat het kost ..tegen de wil van de gewone  (BETALENDE BURGER) alsnog wil doordrukken.
Er is tegenstand ..maar dat schijnt zich te laten overbluffen.
In Nederland ...en ook in Groningen.

Men schijnt ( zo lijkt het )  niet echt beseffen waar men op af gaat.

De afgrond ..
Of de tram.

Of...bovenstaand alternatief.

Op de een of andere manier lijkt men betoverd door de macht..
Dat komt  door  jarenlange  indoctrinatie van zogenaamd bovenaf.
Diegene die DENKT boven de rest te staan en HUN WIL proberen door te drukken.

Zogenaamd goed voor Nederland en goed voor Groningen ( de TRAM).

Wat het Nederland tot nu toe heeft gebracht beginnen we te zien.
Ook de inzichten die dat brengt maakt dat men zich steeds ongemakkelijk voelt.
De gevestigde macht zo lijkt het heeft zich gesetteld in Europa en schijnt echt vaste voet in de bodem  hebben gekregen.

Alles bij alles realiserend wat dat inhoud ..begint de massa zich te roeren .
De opstand en tegen de verknechting met als basis het rangen en standen stelsel.


De politiek in Nederland was ooit geordend aan de hand van twee vragen.
Ben je voor werkgevers of ben je tegen werkgevers?
En: Baseer je politiek handelen op de bijbel of op andere uitgangspunten?
Veel katholieken stemmen inmiddels op de SP.


 Voormalige KVP-bolwerken veranderden in de achterban van een partij die zich tot voor kort baseerde op Marx, Lenin en Mao.
Nieuw vragen staan daarom centraal in de politiek van de 21ste eeuw.
 Durf je Nederland aan te passen aan de kansen en bedreigingen als gevolg van globalisering en technologische vooruitgang?
We zullen wel moeten ..
Dit is namelijk nodig om te overleven.
Alle vragen beginnen voor mij bij mensen zelf, bij het individu en zijn ontplooiing.
Zo’n samenleving wordt gevormd door vrije en mondige mensen.

Zo worden mensen echter niet geboren.
Om het immateriële welzijn te verbeteren is een degelijke basis van materiële welvaart noodzakelijk.
De rol van de overheid is om voor beide de voorwaarden te scheppen, maar de politiek moet realistisch zijn in wat zij vermag.
Vanuit een hernieuwd geloof in maakbaarheid en door te veel te beloven, orkestreert de politiek nu haar eigen falen.

De huidige politiek is zelf de basis van hun eigen ondergang.
De gevestigde macht is bezig met zichzelf om zeep te helpen door hun eigen onbuigzaamheid.

Het starre denken is voorgevormd door het denken binnen geloofspaden die de mens zichzelf heeft opgelegd.Maar...
Het is voorbestemd om te falen.

Het falen van het huidige systeem is voor geprogrammeerd.
Het bewustzijn heeft  ons systeem gebruikt om zich onder de huid te ontwikkelen en naar buiten te komen als de tijd er rijp voor was.

Het ligt vast in ons eigen ( goddelijke) DNA.


De kennis die steeds meer  zich openbaart aan het bewustzijn van elk individu, is na duizenden jaren zover om zich te ontplooien.
En dat doet het nu explosief.
Het niveau verschilt per individu.
Dat verschil wordt bepaald door wat men weet of beter gezegd ( DENKT) te weten.
Wat men geloofd of wat men is aangeleerd.

De wetenschap van het individu krijgt letterlijk de laatste jaren een schop onder zijn reet.
WAKKER WORDEN roept het onderbewuste ..
En het onderbewuste ...wordt realiteit.
Men krijgt steeds meer kennis en niemand kan de dorst naar  de kennis  stoppen.
Zelfs het dreigen door een schepper met een verbanning uit het paradijs niet.

De wereld dreigt zich in een chaos te veranderen zegt men ..
We hebben het gemerkt, maar men vergeet dat we al duizenden jaren in chaos verkeren.
Dat in stand gehouden door de gevestigde orde.
De hoeders van de grootste leugen ooit verteld.

De schriftgeleerden ...de wetenschappers...de koningen... koninginnen presidenten ..en andere leiders..  noem ik de PAUS.
De zelfbenoemde vervanger van onze schepper op aarde.


SHOCKEREND ??

En men heeft moeite met mijn verhaal  “ONS VERHAAL”!!?

U zwetst uit U nek hoor ik vaak genoeg ..
Ja... denk ik dan.. bewustzijn kan pijn doen.
Nee ...  doet pijn..!!  zeggen anderen.

Gelukkig WEET ik dat wij als mensheid er beter van worden.

Het is toch algemeen bekend dat niet de waarheid telt, maar wat de meerderheid ervan maakt.?
Overigens, waarom zou ik nou willen dat de mensen  iets zinnigs leerden?
Omdat het ( ik)  de mensheid verder zal helpen in zijn vaart der volkeren door ons oneindig heelal.
De meerderheid van het geloof is aan het twijfelen en dat brengt de discussie opgang.
Een discussie die voor mijn gevoel te lang aan het duren is.
Maar men zegt ook  ALLES IS VOORBESTEMD .

Dus ........

Misschien wordt ik wel snel geholpen in mijn verhaal tijdens de aanstaande Olympische spelen.
Dat er inderdaad een bewustzijns explosie zal worden gecreëerd door de landing Live voor de T.V .
Een Openbaring ( zoals verteld is in de bijbel).
Waar de jehova’s absoluut in geloven ..als onderdeel van het bewustzijns proces.
Wat men U wil vertellen het verhaal OVER de WARE schepper zoals zij hem zien

Ook zij ( de gelovigen) in vele varianten zullen hun geloofsopvatting flink voor de kiezen krijgen.
Het einde der tijden waar al duizenden jaren wordt over gesproken is een feit.
Hoe men dat ook leest het kan niet worden losgekoppeld aan de kennis van de mens.
De kennis van de mens in zijn geheel gezien.
Al dan niet gebonden aan welk geloofsbelijdenis dan ook.

Het gaat om het gehele overzicht en dat overzicht is oneindig groot.
We hebben nog maar een tipje van de sluier opgelicht en we worden nu al verblind door wat er onder vandaan schijnt.
Een waarlijk goddelijk ligt en inzichten die de waarheid/relatie met god en mensheid laten  verbleken.

We moeten alleen onszelf overleven en de wereld vrij maken van oorlogen en geweld en destructie.
Oorlogen gebaseerd op leugens  door de gevestigde macht.
Georkestreerd door de het geloof.
Oorlogen van broeders tegen broeders en zusters tegen zusters.

De huidige weg die wij aan het gaan zijn is een weg van verzet tegen de onderdrukkers en slavernij.
Een weg die  zoals het nu lijkt onoverkomelijke problemen opwerpen die alleen maar door een wereldoorlog lijkt  te moeten worden beslecht.

Een ON_heilzame weg ...DIE IK NIET WENS ... en de meesten van de mensheid ook niet.

Wij bepalen ons eigen toekomst, en diegene die het zullen zien, zullen echt niet kiezen voor een oorlog.
Een oorlog die geregisseerd wordt door firma  list leugen en bedrog.

Door macht en geld.
Die oorlog is allang begonnen.

We zitten er midden in.

We zullen allemaal verliezen als we de oorlog om het geld niet stoppen.
Met miljarden doden. ( ingecalculeerde doden)
Een geld oorlog die de wereld oorlog zal decimeren tot misschien een paar miljoen.
Duizenden doden vallen er dagelijks allemaal geld en geloof gerelateerd.
Sterven voor de grote leugen die GOD wordt genoemd.


Er is maar 1 mogelijkheid.
Openheid van ALLE zaken.
Openbaringen in het kwadraat.
Een nieuw klimaat in ons denken
Een kennis maatschappij.
Op spiritueel ongekend HOOG niveau.

Een  klimaat pad beschreven met volledige openheid van bestuur.
Een kennis_openheid   is nodig waarin de kennisindustrie gedijt.
Voor de grote massa zal men op industriële wijze de zaken moeten aanpassen..
Zonder winstoogmerk .
Alles eerlijk verdeeld.
Mocht dat onverhoopt gebeuren de winst gebruiken voor iedereen en geen select groepje bestuurders.

 Laten we,  tolerantie en diversiteit weer omarmen.
Gelijkheid voor de wet en daarnaast maximale ruimte voor verschil.

Ik verzet me tegen de tendens om alles wat buiten de gangbare kaders valt als bedreigend te zien.
Dat is de bijl aan de wortel van de open samenleving.
Onafhankelijk... Soeverein .....en geen opgelegde juk van bovenaf.
Dus Geen Europa zoals het nu lijkt te gebeuren.
Dat at willen we niet.
We willen een  spiritueel Europa ..Nee ..WERELD...!! waar elk individu zijn verantwoordelijkheden neemt en er garant voor staat.

Garantie voor het leven van anderen die minder kunnen en weten dan jezelf.
Een grote verantwoording die niet velen kunnen dragen.
Men red het alleen als men allemaal zijn steentje bijdraagt.
Met velen red men het wel als men allemaal hetzelfde doel nastreeft.
Eitje..
Jij bepaald
Gelukkig weet je nu beter.
Stem voor jezelf..
Dan stem je voor allemaal.
Dan alleen kunnen we de ondergang stoppen die een paar onwetenden ingang hebben gezet.
Wordt wakker..!!
Jullie ...WIJ worden wakker.
W.W.W....

Gebruik het ..!!  waarvoor het gemaakt is ...

Openheid en kennis.Namasté

zaterdag 23 juni 2012

            DE DAG DAT DE EURO VALT...
Daar zitten de meesten Europeanen  niet op te wachten ..toch ??
                               MAAR U BEPAALD 
            En toch... wordt het de redding van onze vrijheid..!!

          ( NIET MEER AFHANKELIJK VAN DE BANKEN).

Men ziet het steeds meer ...men schijnt wakker te worden.
Men vreest voor de nabije toekomst maar het zal na de val beter worden.
Wat als Europa valt vallen de anderen mee..

                       IEDEREEN....!!!

En als iedereen valt is er geen verschil meer tussen rijke en arme landen .
Net als wat er Nu aan het gebeuren is .

Dat verschil wordt namelijk bepaald door de BANKEN.
In de praktijk zou het kunnen zijn dat we er niets van merken toch ?
We onteigenen  alle banken en verklaren ze failliet.

                            Terug naar de landen MUNT.
        Deze weg terug is een gigantische stap voorwaarts.


Geen gigantische schuldenlast meer   opgelegd door de zichzelf benoemde ... verrijkingsmarkt. 
We stoppen met het geld er in te storten.
Te storten, in de bodemloze put, die de banken zijn geworden.
Met  forse leningen om leningen te betalen.
Tegen woekerrente's 

Lees ...

   MET LENINGEN OM LENINGEN TE BETALEN..!!!

                        ( van diezelfde banken) 
        om de spiraal van macht in stand te houden.

Laat maar vallen ...

            ONZE SCHULDEISERS...  laat ze rambam krijgen. 


                    Laat het systeem maar in elkaar vallen
                      Waarom is er nog zo weinig cash ?
Omdat computers gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd.
                               TOTALE CONTROLE.


             Zij hebben de macht ..en we laten het zo ...
                Zij mogen ongelimiteerd geld drukken.
                    Waar WIJ ons scheel voor betalen ..
     Zij hebben ons geld niet nodig ...ze maken het zelf..!!
          

               Totale controle in de handen van de bankier.

                                          
                        
                                 Waarom ????

Waarom verzetten WIJ ons niet ?
Zijn we bang voor de chaos die zal ontstaan ?
Eerst chaos en dan vernieuwing ?
Met een open bewustzijn  zonder de banken ?
Waar geloven we nog in ?
In een verenigd Europa??
Met  op de ...TROON... een  communistische partij top ( BRUSSEL).
        Geleid door de Duitser of Fransoos ?
    Of MARK RUTTE..? OF JAN KEES ?

Die .. zich VERHEVEN voelen boven " HET VOLK.." en  totaal niks aantrekt wat wij willen .

Zij bepalen....en  wij luisteren als beesten naar
 ( ONZE LEIDERS) die  de weg effenen  naar de 
           FINANCIËLE SLACHTBANK .


                      DE .......E.S.M....!!!   Het zwarte gat waar we in dreigen te vallen 
          Dit is geen oproep tot revolutie ..
            Dit noem ik....EVOLUTIE.!!!
   Een volgende logische stap naar vrijheid.
           Zelfbewustzijn Zelfredzaam zijn.


   Soevereiniteit Onafhankelijk Pioniers. 
     Laat ons        Nederland       een voorbeeld         
  zijn voor de rest van Europa en laten we allemaal

  
              kiezen voor NEDERLAND... België...Engeland..
           GRIEKENLAND....SPANJE..enz ..enz..
Maar dan wel als... aparte.. losse.. landen IN EUROPA waar we alleen kunnen overleven als INDIVIDUELE landen
                        
                                  "BINNEN" EUROPA..  
   KIES TEGEN de dictatuur BRUSSEL/EUROPA...voor een          betere wereld dat zal beginnen in Nederland


Kies voor Soevereiniteit
Kies voor Onafhankelijkheid
Kies als   Pionier
Voor        Nederland 
Kies voor S.O.P.N.nl
      
Ga naar de website..en kies voor onze vrijheid.
  EN niet voor onze ondergang.
 En maak van bovenstaande realistische tekening geen feit  


Voor onze vrijheid...doe wat Nigel Farage voorspelt 
en ontketen de mensen van de banken en de verslaving van het geld.
Zie onderstaand linkje naar U tube voor een korte uitleg waar het om gaat ( in het Engels) door Euro parlementariër Nigel Farage die precies weet waarom het gaat.
  Verslaving aan ...Banken... Geld.. Rotschild ..Bilderberg.
         Iets wat we..... niet.... MOETEN WILLEN.
Duidelijker kan ik het U niet zeggen ..
   De keuze is aan U.en kies voor de vrijheid.
      De tijd is gekomen ...      "De tijd van vernieuwing is NU."

Linkje...


http://youtu.be/zTN7hL5fgWo
        donderdag 14 juni 2012

DE ONDERGANG VAN EUROPA IN VOLLE GANGAngela Merkel ( die dame uit Duitsland) mocht U haar nog niet kennen... begint openheid van zaken te tonen.
Europa lijkt al heel lang op een afgrond af te suizen  maar Merkel "en de rest" Rutte enz.enz.. hield ons steeds een positivo vaag verhaal voor.


( De grens tussen de politiek en de banken is  flinterdun. Zie maar eens waar Dehaene vandaan komt, of pluis het verleden van ex-IMF'ers Lagarde en Rato maar eens uit.)

Het zou allemaal wel goed komen met "Unsere Union" zo als men vertelde.

Dat Merkel vandaag in de openbaarheid verteld dat de zaak dreigt te overbelasten is nieuw.
Iets wat we al maanden zien aankomen is nu een feit en men  ( Merkel)  benoemt het zelfs.

Het is puur eigen belang ( voor Duitsland)  dat ze dit doet.

Niet...!!!  voor Europa... mocht U dat denken.

Deze ( schijn) openheid  "overlevingsstrategie" is in mijn ogen weer zo een meesterzet waar  "DE"  politicus zeer goed in zijn

Het is natuurlijk heel lullig als zittende president van het huidige Duitsland ...dat onder JOU leiding het Europese Unie plan dreigt te scheitern.

Dus de Unie   "ESM" moet volgens Merkel zo snel mogelijk en versneld ingevoerd worden.
Dictatoriaal regime ten top...

Maar....U moet niet denken dat de  zogenaamde  Europese Unie enig verschil gaat maken.
Men krijgt ( denkt men) wat meer tijd.

De financiële strop zal de Europeanen nog meer knechten en zal uiteindelijk eindigen in het totale verval van Europa

De eindverantwoording  wordt gewoon gelegd in handen  van de  Europese  Unie en Merkel en de rest van de leiders van de Europese landen  zich zullen er proberen uit te lullen en de schuld geven... ( UITEINDELIJK)... aan de banken.

Net of ...WIJ... dat nog niet wisten

Niet dat het dan nog wat uit maakt
.
Het plan van de Illuminatie zal zijn doorgang vinden.

Of er moet iets buitengewoons gebeuren die de wereld in een keer op een hoger plan katapulteert.

We zullen het wel beleven.
Mocht U denken dat er nog iets  aan te veranderen valt...stem dan op.

SOPN.NL

Eventuele reacties mogen hier/of ook naar mijn hyves.
  http://rene-ikkedus.hyves.nl/         of naar  http://de6echte6denker6.punt.nl/

OOK de OUDERE BERICHTEN OP DIT BLOG ZIJN DE MOEITE WAARD.SCROLL NAAR BENEDEN en oordeel zelf.
( voorbeeld blog)
 http://mijnoverdenkingen.blogspot.nl/2012/05/rutte-en-zijn-rovers-kabinet.html


zondag 10 juni 2012

WORDT WAKKER NEDERLAND..STUUR RUTTE MET DE MUZIEK MEE.

Rutte vandaag bij Eva Jinek op TV.
zondag 10 juni 2012.
Wou graag  dirigent worden van het

            Nederlands Philharmonisch Orkest.

                             DIT IS ZIJN KANS...

             STEM Hem WEG Nederlanders.... 


                    VOOR het TE LAAT IS.


De aal gladde en gebekte Mark Rutte zat vandaag in een comfortabele stoel bij Eva zij hachje te verdedigen.
In een ( voor hem) welbekende charme offensief zat hij blakend op het scherm in mijn huiskamer.
Met rappe tong zat hij (als vanouds) zich er weer uit te lullen.

                                   
                                              Mark Rutte op nationale tv bij Eva Jinek

Het gaat nergens meer over in mijn ogen.
Ik zie... dat hij de Nederlandse soevereiniteit zit te verkwanselen aan Europa, en niemand schijnt het door te hebben.
HIJ ..MARK RUTTE zit Nederland financieel ten gronde te richten door de naar de pijpen te dansen van Brussel ...
DAT is hij aan het doen.
Om ons land te redden noemt hij dat .
Met zijn financieel adviseur  Jan Kees de Jager.Bezuinigen..bezuinigen ..inleveren ...inleveren .

Vooral door de WERKENDE NEDERLANDER...... maar OOK..!!!!! door alle Nederlanders  niemand uitgezonderd.

Hij ..MARK PRUTSER...die altijd pal stond voor een liberaal politiek standpunt  HIJ... gooit zijn landgenoten letterlijk in de schoot van Brussel.
DE VUILE RAT... durf ik hier neer te zetten Mark Rutte is met zijn kabinet een zooitje Ratten die als men   die wil stoppen heel gauw op een andere partij moet gaan stemmen.

Met een fanatiek hoofd zat hij te verdedigen hoe hij ons land verkoopt en te grabbel gooit aan de macht van de bank. DE E.S.M.
Een wolf in schaapskleren ...

U hebt er waarschijnlijk wel iets over gehoord .
Maar U beseft niet de bedoelingen en  implicaties van deze instelling.
Deze Ultieme... DICTATOR..
Een dictator die ALLES.... VOOR... en ....over.... U zal gaan bepalen ..

WEG ....  DEMOCRATIE
WEG....   VRIJHEID
WEG...    SOEVEREINITEIT

        BEPAALD DOOR DE BANK..DE E.S.M
             
Die NU ook Spanje inpalmen door de banken over te nemen door middel van HET PAARD van Europa

           In de handen van de PARTICULIERE.. familie's ..
                         Rotschild... Bilderberg..en de rest. 


Google maar ...Rotschild 


Als we niet snel ons beraden en gaan bezuinigen gaar de rente voor ons weer omhoog zei hij.
Gechanteerd worden we door de banken..
Als we dit niet doen doen zij DAT..!!
Wij totaal afhankelijk van HUN geld zullen niks anders doen dan luisteren.
PARTICULIERE GELDEN om landen te knechten aan de geldverstrekker.
DIE RECHTEN HEBBEN ZIJ...!! ZICH TOEGEËIGEND.
De rente bepaald door de werkelijke macht achter Europa en de rest van de wereld.

                              DE BANKEN !!!!!!Ook durft hij het woord "liberaal" nog steeds in de mond te nemen               
                             DE GROTE HUICHELAAR.

Nog een keer  het plaatje van de ROVER...Minister van de GROTE roversbende DE JAGER.
                                          ( mocht U de clou gemist hebben)

Staalhard liegen vol in de camera.
HIJ wil naar een kleiner handzame kabinet..

Geen 149 andere mensen die voor ONS belang politiek bedrijven maar een klein groepje die gemakkelijk is te beïnvloeden  zodat DE WIL VAN DE BANKEN uitgevoerd door de VAZAL Rutte er gemakkelijker  door kunnen worden gedrukt.

Dictatuur pur sang..vind ik ..IS HET...

Steeds de bal terug spelen op Wilders, die het Katshuis akkoord zou hebben getorpedeerd.
Wilders zou van alles de schuld hebben, en alleen maar willen wat voor hemzelf goed uitkwam.
Wilders wil af van de ESM de grote Bank de EURO ..die ons zal verslaven en onze vazallen van de macht.
Hij wil wat wij ook niet willen ..RUTTE...!!!!!


      WIJ WILLEN VRIJ ZIJN.... EN BLIJVEN...


                                                                
                                    Het grote geld.                   

Ondertussen zijn de meeste Nederlanders de schellen wel van de ogen gevallen.
Men begin door te krijgen wat voor VUIL spel er gespeeld wordt door ons kabinet.
Alles ten gunst van de Europa wordt gezegd.
Alles moet ( zogenaamd) worden opgeofferd voor de wil van DICTATOR Brussel.
Europa moet gered worden koste wat het kost.

Nou er is maar een simpele oplossing... Banken ..!!!
Luister naar mij ...
Zie af van de geheven schulden aan alle landen van Europa..
Dan komt er zoveel kapitaal vrij ..dat ALLE LANDEN gered kunnen worden.
Kunnen we opnieuw beginnen vanaf de bodem.
Een bodem waar jullie klaar zullen staan om ons geld te lenen.
Kunnen we weer 70 jaar vooruit in vrede.

KLAAR...!!!

Maar dat willen jullie niet.
Daar zitten jullie niet op te wachten.
Dat is NIET JULLIE PLAN.
Jullie plan is verschrikkelijk..
                   MOORDENAARS..zijn JULLIE 

ZWART OP WIT ...DIKKE LETTERS.... ZEG IK .. René Strobos..!!!!  op deze blog.

Ben ik van overtuigd..

Moordenaars ..met een plan die niet veel zullen geloven als ik het vertel ...waar IK ....VAN OVERTUIGD ben.... zo langzamerhand.
Die Mark Rutte heeft het niet eens door net als heel veel mensen in ons land.

     WORDT WAKKER  NEDERLAND.

De al decennia voorgeprogrammeerde 3 e wereld oorlog is niet meer ver af.

Het veel besproken einde der tijden zal wel eens een ander verhaal dienen zoals bedoeld is in de bijbel.
En zoals door U het begrepen moet worden.
Ben ik de enigste die de waarheid kent ?
Is mijn schrijven het juiste verhaal ?
Of ben ik ook net zoals U verblind door het geloof?


Het boek.... de BIJBEL.. THORA ..KORAN...gedirigeerd door de ware macht achter het geloof.?
ZAL HET BLIJKEN DAT DE DOOS VAN PANDORA GEOPEND WORDT DOOR W.W.W..?
 
   De TRALIES VAN HET GELOOF WORDEN VERWIJDERT? 
                                
       De macht van de verdeler de grote gemene (ver)deler.?!!
                              HET GELOOF ...
                  ZIJN LEUGENS ZAL OPENBAREN 

Door  het geloof ...ook wel aangeduid als ...... 666.
Een macht die de banken wel eens zou kunnen stoppen ..
De macht van de kerken ..... van het geld ?
Ons eigen wereld wijd web ?


De macht van WWW   World Wide Web.

De duivel wordt ook vaak uitgebeeld met 666 maar het is allemaal onderdeel van de misleiding.
Misleiding door de kerk
Ook zou de antichrist komen op aarde om het christendom te vernietigen aan het einde der tijden.
Volgens de geldende overtuigingen en wetenschappen zitten we nu midden in de eindtijd.
We leven NU  in de tijd van openbaringen.
Mijn idee..!!
Openbaringen...!!!... vermeld op het World Wide Web.
Wiki Leaks is ook een groot onderdeel  van wat men  openbaringen noemt.
Veel  zaken  die het daglicht niet kunnen verdragen worden gepubliceerd door wiki Leaks.

Men ziet tussen alle berichten door een grote  rode lijn.
Misleiding van regeringen en partijen  van banken van Kerken
                     en Multinational's  list... leugen en bedrog.
Oorlog ....dood ....Manipulatie van de massa ..met  misleidende verhalen achterklap en regelrechte leugens om oorlogen te beginnen en massamoord te rechtvaardigen.
Alles voor de macht alles door de macht alles voor de BANKEN en het geld.

Zo schijnt het....

Alles veroorzaakt door de duivel  en ZIJN grote plan om de mensheid te knechten en te vernietigen.
Aangevoerd door hem persoonlijk
Voor de christenen .....666 ..SYNONIEM met de DUIVEL ...de ANTICHRIST.
Mij wordt wel een schizofrenie verweten.
Ik zou diegene zijn die het allemaal niet goed zou zien en niet alles op een rijtje hebben.
Haa..hha.. dat kan natuurlijk.
Ik kan het mis hebben.
Maar daarom kan ik het U het nog wel vertellen..
En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwinne!
En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.
En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en driemaatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.


De banken zijn het zwaard van de duivel.
Niet het Wereld Wide Web.
Het teken van het kruis is de ware duivel.
In de optiek van de macht kerken/banken (christelijk gestoeld geloof) is inderdaad het W.W.W een waar werktuig van de antichrist.
De antichrist  "voor alle duidelijkheid" is geen persoon zoals vermeld in de boeken.

Het is een OPENBARING die de mensen duidelijk maakt wat het geloof met  ...ONS...de mensheid doet.

Iets wat de gelovige belachelijk zal vinden.
VERBLIND.. Gehersenspoeld..OVERTUIGD..van zijn GOD
voorgekauwd door eeuwenlange indoctrinatie door het geloof.
Het is U geleerd ...U weet niet beter.
Dus ..de BANK..!!
                             U begint het te vatten ?  

Verslaafd maken aan de macht.
De banken..... het geld.
De banken die het geld en de verslaving gebruiken als machtsmiddel om de wereld in chaos te storten.
Met als Ultieme doel de mensheid te decimeren tot een kleine handzame groep van enkelen  honderdduizenden, tot enkele miljoenen.
Een kleinere groep.... veel kleiner dan de uit de klauwen gelopen 7 miljard die nu de wereld bevolken.
Massamoord voor hun gerief..
Waar Rutte ook aan meewerkt.

En dat alleen maar voor een geriefelijk leven van HUN geboorte              
   
                                 ...TOT aan HUN GRAF..

We zullen het beleven ..we zullen het zien ..de aankomende cruciale maanden  aan ......

                      "het einde der tijden".