dinsdag 22 oktober 2013

Valse Schaamte OVER PITER uit Ethiopië ??

             Afkomst Sinterklaas, Zwarte Piet en Santa Clause.Om niet verdwaald te raken in deze verhitte Zwarte Pieten-discussie hieronder,
het 'echte' verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Want wie is die kindervriend met zijn Pieten nu eigenlijk? 
En wie is Santa Claus?
'
1.  Wie is Sinterklaas?

De Goedheiligman komt niet zoals vele liedjes beweren uit Spanje, maar is geboren in Turkije rond 280 na Christus.
Sint Nicolaas was de bisschop van het Turkse Myra en heeft in zijn leven vele goede daden verricht. 
Het strooien van snoepgoed is af te leiden aan het geld dat hij aan armen schonk. Sint-Nicolaas werd zelfs na zijn dood de beschermheilige van zeelieden, handelsreizigers, kinderen, dieven, pandjesbazen, maagden en prostituees. 
Het zetten van de schoen is een traditie uit de 15e eeuw. 
In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. 
Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, pakjesavond. 
Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december. 
Volgens de Nederlandse sinterklaasviering is de Sint jarig op de dag na pakjesavond, dus op 6 december. 
Nicolaas van Myra stierf echter op 6 december 343 na Christus2.  Wie is Zwarte Piet?

Over het bestaan van Zwarte Piet bestaan meerdere verhalen. 
Een daarvan is dat de Goedheiligman een Ethiopisch jongetje met de naam Piter op een slavenmarkt vrij kocht. 
Uit dankbaarheid bleef de jongen de Sint nabij. 
Een ander verhaal is dat Zwarte Piet pas vanaf 1850 als helper in beeld kwam. 
Toen introduceerde de onderwijzer Jan Schenkman in zijn leesboekje 'Sint Nicolaas en zijn Knecht' drie nieuwe zaken, die allemaal zijn blijven hangen in de sinterklaasfolklore: een knecht voor Sinterklaas, de intocht en de stoomboot. 
Die knecht had in zijn boekje nog geen naam, hij was een gekleurde jongeman, gekleed als een schildknaap.

3.  Wie is Santa Claus?

In feite is Santa Claus een spin-off van Sint-Nicolaas. ( eigenlijk meer een slap aftreksel).

In de 16de eeuw emigreerden Nederlanders naar New York en namen de sinterklaastraditie mee. Al snel werd de naam Sinterklaas verbasterd naar ’Sinty Claus’. 
Maar niet alleen zijn naam veranderde, ook het uiterlijk. 
Daar hebben het gedicht A Visit From Saint Nicholas en Coca Cola een grote rol in gespeeld. 

In 1931 wilde het bedrijf de verkoop naar kinderen uitbreiden, maar werd hierin gehinderd door een wet die het verbood om kinderen af te beelden die Coca Cola dronken. 

De oplossing werd gezocht in de toen al redelijk bekende Santa Claus. 
Illustrator Haddon Sundblom kreeg als taak om de Kerstman commercieel aantrekkelijk te maken en creëerde op basis van Moore’s gedicht de nu welbekende dikke, jolige man in zijn rode pak met witte bontrand. 
                                 


Nou zitten er meerdere bevooroordeelde mensen (kleurlingen) in het VN tribunaal die zich persoonlijk beledigd voelen over de " knecht" functie van Zwarte Piet
Het zouden misbruikte zwarten zijn die als slaaf zouden werken voor Sinterklaas..... en discriminerend zijn.

Het "werkelijke verhaal" is  geschreven door Jan Schenkman  en dat  de Goedheiligman een Ethiopisch jongetje met de naam Piter op een slavenmarkt vrij kocht. 
Uit dankbaarheid bleef de jongen  Bij de Sint en werd zijn beschermer/schildknaap en zelfs vrienden.
                  


Bovenstaand gegeven zullen we dan als waarheid aannemen er waren meerdere getuigen van.

Uit de geschiedenis van de Bisschop die   voor zover we de verhalen en geschiedenis kennen van de handel en wandel van de bisschop van Myra 

De   NEDERLANDSE    onderwijzer  Jan Schenkman,  kende ook het verhaal van de goedheiligman uit Turkije en zijn Ethiopisch vriend en knecht Piter en maakte er zijn eigen verhaal van en schreef een  verhalen boek..

              DE KNECHT VAN SINTERKLAAS.

        http://www.dbnl.org/tekst/sche039stni01_01/

Het schijnt dat het verhaal hem geen windeieren heeft gelegd en heeft het goed kunnen promoten met de toen plaatselijke middenstand die er wel brood in zag.
Het hele gedoe om Zwarte Piet is bepaald niet kinderachtig maar men zal het moeten accepteren als valse schaamte.
Namelijk...
In de duizenden jaren dat de mens op deze aarde rondloopt met al zijn culturen stammen en verschillende volken is men namelijk  1 ding vergeten.
Rassen bestaan niet...!! alle beweringen door de aanhangers van dit ...ten spijt.

Verschillende volken bestaan uit andere culturen.

Elk volk is namelijk een cultuur 
1 die anders IS... dan zijn buur volkeren door afstand..
"gescheiden" .....leefgebieden ..omgevingen..en natuurlijke omstandigheden.
Door tijd en ruimte gescheiden, omdat er alleen gereisd kon worden... te voet.. paard en wagen of boot.
Dat duurde duizenden en duizenden jaren en het bijgeloof tierde welig..

De slimmeriken onder deze culturen ( zij die net iets meer wisten over de psyche van de mens) wisten/weten hier ruim misbruik van te maken, en begonnen het volk te misbruiken.
Een kerk was geboren ..
Men begon de mensen bang te maken en te intimideren en de oneindigheid tussen de "buurt" culturen ....(dorpen) tegen elkaar op te zetten.
Zo braken er oorlogen uit onderling opgezet door de machthebbers.

De verloren partij van deze twisten werden vermoord  door de overwinnaars en de vrouwen werden meegenomen en een deel
 ( de sterkste)  als slaaf...
De ze slaven werden tewerkgesteld zodat de anderen het gemakkelijker hadden in het gewone leven.
De slaven deden in de regel het zwaardere werk.
Slavenhouding was heel normaal en gebeurde overal onder alle volkeren.... GEEN VOLK UITGEZONDERD 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3531694/2013/10/23/Geen-twijfel-Zwarte-Piet-stamt-af-van-kindslaven.dhtml

Let wel ..deze culturen bevochten elkaar ..ondanks dat ze van dezelfde ras/soort afstammen.
Een soort die zijn oorsprong is vergeten en uitgespeeld door de machthebbers/ landheren kerkvorsten/schriftgeleerden..
...HET GELOOF...

Macht... winst.. aanzien..BEZIT..
Daarom was het allemaal te doen.
Door een paar Slimmeriken die zichzelf Blauw bloed toedacht zodat ze meer zouden zijn dan het gewone volk.
De bloedlijnen moesten zuiver zijn en daarom werd er veel binnen de familie gehuwelijkt.

Mmmmh.. ik wijk af..in het verhaal..waar ging het nog maar over ?
Hooojahh... Zwarte Piet en de valse schaamte die deze traditie en folklore brengt.
Als Piter uit Ethiopië het  ware verhaal is... en dat kunnen we gevoegelijk aannemen en er is geschiedschrijving van.......
En.... er  vanuit gaande dat de geschiedschrijving vanaf 1427 redelijk accuraat kan zijn...DAN....

MOGEN  jullie  ZWARTEN juist trots zijn dat je de Vriend/Knecht/Schildknaap van de Bisschop van Myra mocht zijn.

DE....Beschermheilige van zeelieden, handelsreizigers, kinderen, dieven, pandjesbazen, maagden en prostituees. ( ziet U hier de handelsgeest net als ik ?)

Allemaal met een goed hart en de beste bedoelingen ( de meesten dan)?

En ga geen valse lulkoek verhalen ophangen bij de VN die over  racisme, en een terugkeer naar de slavernij zouden gaan.
Slavernij bestaat al zolang de mens bestaat. Mevr Verene Shepherd..

Het Sint-Nicolaas verhaal wordt geheel uit zijn context getrokken door valse schaamte leugens verdriet en bedrog.
Want.....           "in den beginne"
Was  ( de )? god.. DE..beste slavenbaas en gebruikte zijn SCHEPSELS die hij eigenhandig had geschapen voor zijn eigen doel.
Luisterde je niet.... dan werd je gedood.
Niet voor god ?? dan ben je tegen ..
Alle volkeren op deze aarde ......  "DE MENSEN doen het ZELF"  
Het verkeerde  verdelen in  rassen.. standen.elite..werkvolk..enz enz enz.............                     FOUT..FOUT..

             We  zijn allemaal van 1 en hetzelfde RAS...!!!Niks tientallen rassen er is maar 1 ras....Mevr Verene Shepherd

Het ...MENSELIJK RAS....
En dit RAS moet zich  door onderlinge cultuur verschillen leugens manipulatie   en onmin  niet laten verleiden tot oorlogen moord en doodslag .
( OMDAT MEN ERGENS ANDERS OVER DENKT .....DAN DE ANDERE)...gelovige.....
                              .Mevr Verene Shepherd....!!

Het draait allemaal om het geloof.
Opgezet tegen elkaar tot oorlog  door de machtsmisbruikers vanuit onze eigen RAS die de verschillen in Culturen uitspelen tegen elkaar, Mevr Verene Shepherd... in HUN voordeel ten nadele van de strijdende culturen..met maar 1 winnaar....Mevr Verene Shepherd

De landheer/koning/keizer/ enz. enz. enz..ten koste van de GEWONE man.
Opgevoed met leugens en bedrog .
Ga eens een keer staan BOVEN je geloof in de LEUGEN
Ga eens een keer PRATEN met elkaar.
Ga eens een keer LUISTEREN naar elkaar en laat het verhaal gewoon het verhaal..

Zal er 1 verhaal zijn dan zal het de waarheid zijn .
Zullen er 2 verhalen zijn dan zullen er 2 waarheden zijn.

Elk verhaal heeft zijn eigen waarheid.
Met de miljoenen verhalen in onze wereld, zijn er net zoveel waarheden.
Gun elkaar zijn waarheid ..maar dring jou waarheid ( overtuiging) niet op bij een ander.
Vertel.. het verhaal zoals jij het beleefd en ziet
Men zal jou verhaal ontvangen binnen hun eigen denken en acceptatie en overtuiging.
Men zal het accepteren ..of niet ..door aangeleerde geloofsregels.

De tolerantie/intolerantie in het denken zal uiteindelijk bepalen hoe men ermee om zal gaan.
Iedereen zal zijn beperkingen hebben en zijn persoonlijke beleving als men belast is met een donker en negatief verleden ten opzichte van het verhaal..


                             In het verhaal van
             "DE KNECHT VAN SINTERKLAAS" 
 en het eventuele verbod op de uitvoering van het verhaal doormiddel van cultuur en folklore in ons land....  
                      ( VERBODEN DOOR DE VN)??

Ja ..dat zal gebeuren door valse schaamte, van Mevr Verene Shepherd en haar VN opponenten.
Door valse schaamte van  Mark Rutte en ons slaafs kabinet.

Die er totaal niets aan kunnen doen, dat een VERKEERDE link wordt gelegd tussen:
                             Sinterklaas en zijn Slaaf 
       ( Vriend/Beschermer/Schildknaap) Piter uit Ethiopië  
                          met zijn Zwarte huid...
                      Iedereen doet er toch aan mee? 

           En dus ..MIJN PERSOONLIJKE MENING ??

             Sinterklaas moet weg OPGEDOEKT worden..
Omdat het het een verhaal is met als basis het  "Foute" geloof gepredikt door de kerk en/of  verteld door een creatieve schoolmeester ? 
Een fabel ...........?

                 Gebaseerd op eeuwen oude  leugens.
Ter gewin van de geldende Middenstand en winkeliers en iedereen anders die rijk worden van het sinterklaasfeest ten koste van ..
                   Gebaseerd op  de Ultieme leugen ..
             Met als slachtoffer...het MENSELIJK RAS ..
Geef de kinderen hun eigen dag voor 
               Hun.. Feest... Hun Cadeautje
  Al dan niet gebaseerd op een fantasie verhaal van Schenkman ??

En vergeet ( voor het gemak) waarde gelovigen de 20.000 kinderen in de derde wereldlanden die elke dag dood gaan ..
            Vergeet voor het gemak dat er oorlog is in naam... 
                  en door.... SCHULD... van het geloof.

             Heb plezier ...wees Hypocriet en spek de banken ..

                De ware macht achter dit macabre spel . 
     Ten koste van Uw kinderen die U zogenaamd van alles het                                                          beste gunt...
                            In Uwe schijnheiligheid .... Amen ..


Ps

De goede Sint is in 1970 van de heilige lijst van het Vaticaan geschrapt, simpelweg omdat hij volgens de kerk nooit heeft bestaan.Maar de Sint gaf daar niet zo veel om, in de loop der eeuwen is hij wel wat gewend. Onder de tijd van Karel de Grote kwamen de evangeliepredikers de heidense stammen bekeren.
Maar.. de heidenen wilden niet van het geloof van hun oppergod Wodan afstappen. De predikers bedachten een slimme oplossing. Wodan, zo vertelden zij, had een lange witte baard en een lange mantel en bracht een bezoek, ook met een paard. Door de eeuwen heen heeft dit een uitstekende werking gehad en komt vandaag de dag de Sint nog elk jaar weer op bezoek.


            

dinsdag 15 oktober 2013

Mijn overdenkingen

Mijn overdenkingen

facebook.com/rene.strobos

De moeite waard om even te kijken ?

HELP....!!!!! we worden GEKOCHT.. verkocht aan de HOOGSTE BIEDER..!!

                               We raken kwijt ..

Onze bedrijven...
We zouden ze massaal moeten overnemen..
Die.. Ons ..moesten ( en dat ook deden in het verleden)  onderhouden voeden kleden en ons een zeker bestaan geven.

Openbaar vervoer:
Energie..
Banken  (waren altijd al privé bezit)
En men moet opeens privatiseren

                            HET TOVERWOORD
                              PRIVATISEREN

                      Nederland in de Uitverkoop
                   We RAKEN ALLES KWIJT...

                 WE RAKEN ONSZELF KWIJT..!!

               WIJ IN DE UITVERKOOP..!!!
   WAT WE ERVOOR TERUG KRIJGEN IS SCHULD..!!

                   Levenslange dwangarbeid opgelegd
                           door opgedrongen schuldHet besef dringt steeds meer bij mij op dat we verkwanseld worden door onze regering.
             Leiders die ( eenmaal gekozen) blijken te werken 

               TEGEN de belangen in van hun achterban.

                           NEDERLAND ..
         En ook de REST VAN EUROPA is er ingeluisd.

" WIJ"  de achterban de 99% zoals Occupy al vermelde en                              verslaafd aan de wil van het grote geld.
               En het schijnt ons niks te kunnen schelen ..
Dat onze rechten steeds meer verkwanseld worden aan de                         Machthebbers van de WERKELIJKE MACHT.

                        ZIJ DIE HET GELD BEHEREN.
         Zij die beheren voor de ZICHZELF... ( NIET VOOR ONS)
                              Onze regering .....dus ...!

                          WILDERS HEEFT GELIJK ...
                                      WILDERS HEEFT GELIJK ... 

                    WILDERS HEEFT GELIJK ...
                        Had nou maar op hem gestemd
                                    "Medelanders"...
                           Hoe vaak je het ook zegt...
                     MEN WIL HET NIET HOREN ...

                         WE MOETEN UIT EUROPA.
                  HET SIGNAAL STAAT OP ROOD ..!!
                EUROPA  WORDT ONZE ONDERGANG


     Men gelooft de Leugenaars die ons kabinet vormen.
                          Ook Pechthold is zo iemand.
Ook Die gereformeerde  nitwit Sybrand van het CDA IS ZO EEN.
                         In alle schijnheiligheid amen ...
                                  GODVERDOMME.

En men gelooft alles wat ons kabinet hun voorbout.

Nee..Nee.. Geen schrijffout..  wat men voor GEBOUT krijgt.
            Het shit wat we op ons bordje krijgen.

Voor die ENE PROCENT moeten 99% van onze bevolking bloeden.
Niet alleen in ons land is dat het geval.
Ook in de rest van Europa gebeurd hetzelfde.
                                           EN
                   DE REST VAN DE WERELD
              Amerika  staat op de rand van de afgrond
              Europa    staat op de rand van de afgrond.
  Het bouwen aan Europa is de uitverkoop die wordt bedoeld
    De Hele godverdommese wereld stormt af op een afgrond.
                   Iedereen voelt het aan zijn water.
In Japan is het ondertussen radioactief geworden.

Als men het drinkt in Japan, zullen de Japanners als eerste mensen                                 als ( Verlichten)
                        de geschiedenis ingaan.
Onderstaand illustratie geeft aan hoe ver de radioactieve vervuiling                          zich al heeft verspreid 
Men zal er niets ( of weinig) van terug kunnen vinden in de reguliere media.
En het zal wel niet zo een vaart lopen TOCH ..?

Er is dus NU ook sprake  van dat ook ons DRINKWATER zal worden.     
                                        geprivatiseerd 

Het moet niet gekker worden .
Kijk naar deze docu van de VPRO..

Ma 14 okt 2013

Straks moeten we net als de Portugezen ons water in Yuans betalen.


    Voor de mensen  die het niet helemaal doorhebben..
          We worden verkocht ..beste mensen

  WE WORDEN VERSLAAFD BESTE MENSEN..!!

Voor het GELD VAN DE BANKEN ..HUN SCHULD.. die                                                                 WIJ  
                                           moeten aflossen.

Belastingen + verhogingen is het gevolg..
Maar dat wisten we toch al?
Alles zo goedkoop mogelijk ...
Een Energie centrale bouwen met 600 Poolse bouwvakkers in plaats van 600 Nederlanders die met een WW uitkering thuis zitten.
OOK betaald met ons belasting geld.

Kom dan met een OPLOSSING wordt ook steeds gevraagd aan Wilders ..
                        KOM MET EEN OPLOSSING  
                               BLONDIE_WILDERS..!!
Ok... zegt Wilders opdonderen met die Polen Bulgaren Tsjechen  en geef de thuiszitters weer werk ( en dus extra inkomen).
Die zijn er niet..!!  Mijnheer Wilders wordt er dan gezegd.
Zegt Wilders:  opleiden en scholen ..dat duurt 1 misschien 2 jaar en dan kun je de Energiecentrale bouwen met EIGEN MENSEN ..

Opgeleid in Eigen land..
Wonend in EIGEN land..
Werken in EIGEN land..

               Verdienen in Eigen land en geld Uitgeven
                     ( wat Rutte graag zou willen )
                                      In Eigen land..
                           Maar men mag niet roepen
                            Eigen land EERST.!!!
                            Eigen werknemers voorop.
                                    Eigen geld eerst..
Geef het werk in " ONS EIGEN LAND"  dan aan ONS... mijne                                 heren en  dames POLITICI...maar nee..
                Het moet allemaal naar de zogenaamde
                                 ( armere) landen
                                U allen wel bekend .
           ONS EIGEN GELD.. ons verdiende geld.. gaat op
          aan belastingen... ten koste..!! van ONS_lands belang.
                          100 miljoen Euro extra tekort 
                            PER UUR levert ons de Euro op.
                                 2.4 miljard PER DAG..!!
                                      Wist U dat ?
             Amerika legt bij per dag... 3 Miljard dollar.
                     2.4 Miljard Euro is   meer schuld  
                dan de schuld van Amerika op eenzelfde dag.

T'is maar dat U het weet..
Maar we gaan gewoon door ..

We laten ons verneuken door Mark en zijn vriendjes.
Mark en zijn opdrachtgevers..
Kijk ergens bovenaan in deze blog naar de piramide voor het antwoord wie de opdrachtgevers zijn.

                     Blauw bloed schijnen ze te hebben.
                                   KOUD bloed..?
Onze Elite..
Onze onderdrukkers..
          Met het Juiste VOC mentaliteit zoals Balkenende  zei..

                                         TOCH..?

Weelde.. Rijkdom..Aanzien..Macht..daar waar alles voor die mensen om draait.
Het zal Hun een zorg zijn dat Uw moeder of vader in het tehuis
in een 24 uurs luier moeten rond lopen.
Wegens gebrek aan personeel of personeel dat geen Nederlands spreekt.

Wegbezuinigd om de Yuan/Dollar..renteschuld  te kunnen betalen.
Zij hebben een inkomen van 130 duizend euro per jaar.
Hun ouders zitten goed..( die van ons kabinet)..

De rijken en  de STEEN rijken profiterend van Uw belasting bijdrage.
Ons opgezadeld met een schuld van 450 Miljard Euro.
Een schuld die wordt afgelost met een nieuwe lening dus nog meer schuld...
U zou dat moeten weten ..
En Nu u het weet niet zou moeten willen.

Een schuld die men in 1 keer zou kunnen aflossen zodat wij ook wat meer ....en eerlijker het overgebleven deel kunnen verdelen over armlastig Nederland.


Er is een oplossing voor  deze oneerlijke verdeling van ons aller rijkdom.
Kijk maar eens op deze site:


Dus......
Val de mensen niet af die voor zichzelf proberen op te komen.
Mensen die U het vertellen wat er werkelijk gaande is ..
Iets wat U liever niet wil WETEN slapend in Uw comfort zone.

Val de mensen niet af die OOK VOOR U op de barricades gaan.

De zogenaamde Klokkenluiders ...die in beginsel door iedereen verguist worden/werden.

Maar ondertussen zoveel onacceptabele zaken boven water hebben weten te halen dat men WAKKER WORDT.
Men probeert ( men de ware machthebbers) achter de regeringen 
Zoals onderstaand plaatje (als voorbeeld) laat zien:

Groote Multinationals die U eten volstoppen met gifstoffen en rotzooi die U ziek maakt.
Zoals: 
Fluoride..
Aspartaam..
Acesulfaam..
Conserveermiddelen..
Extra..Gist..Suiker..Zout.. 
Geraffineerde Smaakversterkers..
Dierlijke vetten en afvalproducten ( DOOR UW VOEDSEL)

Voor gefabriceerde PREFAB voedsel.

U weet (of wil niet ) weten wat er allemaal in zit.
Het valt wel mee toch ....
Met al die E nummers ?
Zodat de farmacie ( een andere Multinationale Reus) veel geld aan. Uw ellende en ziek zijn kunnen verdienen.  
Vraag U zich maar eens af waarom er zoveel KANKER is in deze wereld.
U zorgt voor Uw eigen vergiftiging door Onzuiver voedsel met allerlei (chemische ) toevoegingen.
Monsanto is zo een bedrijf die dat op grote schaal doet, door genetische manipulatie waarvan de desastreuze gevolgen nog niet zijn te overzien.
Maar ook andere bedrijven zijn bezig met zichzelf te verrijken en ons te vergiftigen.
Neem ik neem als voorbeeld een grote... UNILEVER..die het leeuwendeel van de Nederlandse voedselproductie in zijn bezit heeft.
Het zal me niks verbazen dat door de openbaringen geuit door allerlei Klokkenluiders en zogenaamde gezondheids-freaken over een aantal jaren Nederlandse Politici en Directeuren van allerlei Multinationals zich moeten verantwoorden voor hun daden en MISDADEN tegen de menselijkheid.


Want... dat doe je, als je van alles toevoegt aan het basis voedsel. Zodat men er (willens en wetens) ziek van wordt of zelfs dood aan gaat.
Dat allemaal voor de snelle winst en het grote geld.
Ten koste van de rest.
Enigenschuld dikke bult ...

                        je hebt het zelf toch allemaal toegelaten ?
                              Zeg niet dat je het niet wist...


                                   Maar doe er wat aan ...
             Stem op diegene die HET ANTWOORD heeft 
                     OOK al staat het Persoontje U niet aan..
                            
                              HAAL ons hoofd uit de strop
                       
                     Voor dat men hem dichtgetrokken heeft