donderdag 23 juli 2020

Zembla Corona Medicijnen en het gebrek DOOR Pakistan en China ..Apotex dicht .. wie mag men als verantwoordelijke aanmerken ?

Pageviews 86.645  23-07-2020 12.30 uur

Pageviews 87.137    13-08-2020 15.00 uur              
Goeieeeemoggel “Wakker” ?? hahhah… NEDERLANDERS.!!

Gewoon even lezen ..
Ja ..ja ..ik weet ..U vind mij een zeikerd ..
Ik vind ..dat U dit moet weten ..
Dat vind ik ..
Dus ..


Hebt U gekeken naar Zembla de afgelopen keer ?
Nee..?

Ik wel ..ik keek vanmorgen naar de herhaling ..
Ik pleurde bijna van mijn stoel ..

De herhaling van Zembla ..over de macht van China, en de afhankelijkheid van DE HELE WERELD… van de Chinezen en Pakistan, wat het betreft over de levering… en grondstoffen van cruciale medicijnen, die door 30 jaar bezuinigingen een NIJPEND tekort aan het worden is
.
Een schokkende reportage over Minister Bruins.. en Nu Hugo de Jonge en de politieke laksheid van zijn gevolg ( ons kabinet) .. en bedrijven onze V.O.C .. die verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze medicijnen.

Men blijkt uiteindelijk alleen te gaan voor de winst.

Neem als voorbeeld het bedrijf Apotex uit Leiden .. die opgekocht is door Pakistan vorig jaar, en dit jaar wordt gesloten.
Een van de weinig medicijnproducenten in ons eigen land

...DEZE FABRIEK GAAT DICHT.Ik heb het akelig vermoeden dat er weer een Exclusief klein groepje ontzettend rijk geworden is door deze verkoop.

En …de Pakistanen zijn WEER een concurrent armer ..omdat men hier in dit land als ondernemer schijnbaar alleen maar voor het grote geld gaat op korte termijn .( en dat voor een heel klein groepje rijken).

Koop alle buitenlandse bedrijven op ( als Pakistan) ..en dan heb je het monopoly over ALLE medicijnen in de hele wereld policy.

Maar nu... dan ..? .

Nou ......

Ondertussen ..is deze fabriek in leiden ( DIT EVEN ALS UITLEG) een cruciale speler in de eigen gezondheid gebleken.

Dit wordt dan weer duidelijk ..( als voorbeeld ) dat de bloeddrukverlagende medicijnen die men ZELF nodig heeft uiteindelijk moeten worden geïmporteerd uit Pakistan ..terwijl de fabriek in je eigen achtertuin staat.

Tja .... maar die wordt gesloten ..

WIE IS HIER NOU GEK ..?

Zoals in de uitzending al geopperd wordt ..verkoop terug draaien en de overheid het over laten nemen .
En dan dit ….. het Corona debacle ..wordt een eyeopener genoemd in deze uitzending ..

En vooral KIJKEN naar de uitzending.

Medicijnen die niet meer geleverd worden door de wereldwijde CORONA crisis omdat de wereld in Lockdown is gegaan ..

Sjips ..gaat men zo maar dood omdat de medicijnen niet meer worden geleverd.

Tja ..dat gebeurd nou eenmaal hé ?
Gelukkig betreft het (meestal) de andere …toch ?

TOCH ..?
Jammer dan ..
Gelukkig zijn er wel een paar ( stinkend) rijk van geworden ..en de rest zal ze een worst wezen.

Kijk naar de uitzending via deze link:
https://www.uitzendinggemist.net/aflever…/523702/Zembla.html

Seizoen 17 Afl. 6 - Medicijnmacht China tijdens de corona crisis.Mocht er een volksgericht op poten worden gezet ..zullen er vele mensen hangen ..
 ( als U begrijpt wat ik bedoel)..

U mag best weten hoe WOEST en kwaad ik ben…en men komt er uiteindelijk gewoon weer mee weg ..zoals altijd in de politiek.

Bruins ..is niet voor niets ingestort met de wetenschap dat hij.. en vele verantwoordelijken met hem ( ons hele kabinet incluis het RIVM ) veel doden op hun geweten hebben ..

NU AL ..!!

Die Hugo de Jonge heeft er ook wel frisser uitgezien een paar maanden geleden.
Je moet hem nou eens zien ..
Door incompetentie en mismanagement zijn er personen voor minder ontslagen.

Deze personen hadden geen doden op hun geweten.
Voor diegene die dat wel hebben... die hebben een probleem.

Je kunt het aan de gezichten aflezen ..

 
                                           HUGO ..VOOR..!!
                                          HUGO ..NA..

De crisis is nog niet voorbij Hugo..Welterusten ..meneer de minister(s)

Voor de rest gun ik een ieder een lang en vooral gezond leven.
Men vergalt het zelf een beetje hé ?
Ondernemend Nederland ..met hun V.O.C mentaliteit
Wie de bal kaatst... vangt de bevolking op .
Maar dat is onze "private"..probleem ..toch ?
Problem sold..

zondag 24 mei 2020

Het Covid - 19 Debacle. Virussen en bacteriën uitleg ( Het VERVOLG versie III ) en de ANGST VOOR..!! 24 mei 2020
Pageviews 85.024
24-05-2020 15.50 uur 

Pageviews  85.173
28-05-2020 15.50 uur
 
Pageviews 86.355
06-07-2020 1.15 uurHet lijkt de meest luie baantje ter wereld.

Microbioloog ..

Want hoe kunt U anders verklaren… 
dat Covid-19 
 ( voorheen genoemd  SARS-CoV-2
                                       de opvolger van SARS)..
een virus is, die al bekend was sinds  2003, en die in Vietnam werd ontdekt ( Hanoi) dat men daar zo weinig van weet ?


Waarom verbaas ik me op 24 mei 2020 nog steeds over die ONKUNDE die er heerst over een virus die al sinds 2002 in beeld is ?

Het is voor zover ik weet BIJNA …en heb gelezen zo goed als  gelijk aan het originele SARS virus, en heeft bijna dezelfde symptomen.

Het enige verschil zou zijn, dat deze Covid-19 agressiever de longen aantast en zich eenmaal genesteld in het lichaam/luchtwegen zich razendsnel vermeerderd.

Kan het zijn dat……

Tja…. 
Denk ...denk ..denk ...
Kan het zijn, dat de gemiddelde longweerstand tegen infectieziektes  de afgelopen 20 jaar sterk is verminderd, en dat er verder niets bijzonders is aan deze griepvariant ?

Het lijkt namelijk  dat de weerstand tegen allerlei andere infectieziektes de laatste tientallen jaren schijnt af te nemen.

In hoeverre kan men dit toeschrijven aan het vergiftigde milieu ..noem ik lucht ..water.. en voedsel.?

Noem ik:  PCB’s     (Polychloorbifenyl)

PAKS  (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)

Zie een eerdere posting ( PAKs) van dit onderwerp op mijn blog.:


Restanten van medicijnen en chemicaliën  in ons drinkwater.. grondwater verontreiniging… gewasbescherming met indirect  kans op vergiftiging voor ons ....de consument enz enz.

Er zijn mensen die bewust niet meer kijken op de etiketten van ons voedsel met wat er allemaal ( aan troep) in zou zitten.


Producten die bevatten: 
Door de EU goedgekeurde HULP- stoffen suiker.. zout.. kunstmatige smaak.. en zoetstoffen.. conserveermiddelen… kleurstoffen… enz enz enz enz.

En krijgen wij de laatste decennia zoveel gifstoffen binnen door fijnstof  en door pcb’s  en andere toevoegingen  in ons voedsel, dat ons resistentie door DNA ( zenuwschade) en celwandschade al dat gif uiteindelijk onze ondergang wordt ? 

Wordt onze algemene gezondheid en natuurlijke weerstand vanbinnen uit vernietigd door deze stoffen.? 
Door simpelweg het te consumeren ?

In hoeverre onderschat men de gevolgen van meer dan 100 jaar industrialisatie  en de gevolgen van de luchtkwaliteit ?

En dan zomaar een griepvirus daarom maar de even  schuld geven ?


Lekker gemakkelijk.  

En dan hoor je dit .... 
Dat het een griepvirus is die volgens sommige virologen en legeraanvoerders kunstmatig ontworpen zou zijn als een bio wapen ?
Dat een virus met deze karakteristieken wel kunstmatig gefabriceerd moet zijn ?
DAT ZEGGEN virologen..!

Is het miljarden steunpakket  wat onze regering en alle andere landen noodgedwongen  pompen in hun economie kansloos en een bewuste poging om de wereld economie omzeep te helpen zodat er chaos ontstaat ?
Valt de Euro 
Valt de Eu ..?
Amerika ? 

Denk ..denk ..denk ..puntjes lijntjes puntjes .. 


Zijn we onderhand  een tipping point gepasseerd ?

En dan ? 

Kan het zijn dat we onderhand te laat zijn om het tij te keren ?
Dat we straks uitsterven omdat we ons zelf hebben vergiftigd of anderzijds in een oorlog hebben gestort die zijn weerga niet kent ? 

Zou het ? 
Waarom stierven de Maya’s uit ?..kan het zijn dat …..?
Ik weet het niet ..ik overdenk de dingen gewoon en connecting the dots.


Ik trek tussen alle stipjes die ik in mijn hoofd heb lijntjes .. en dat wordt dan een chaos van lijntjes ..
En ik probeer dat proces van lijntjes trekken te reguleren, en te sturen, zodat ik weer in het spoor kom waar de anderen zich op bevinden.

Ta ..taaaa ..daar ben ik weer ..
En dan hoor je ze zeggen …zo ..zo ..ben je er weer?

Hey ..Jij spoort niet, ga zitten en klep dicht mafklapper.

Jij moet niet zoveel posten op facebook of op je blog of op twitter ..daar worden we zenuwachtig en bang van.

Ondertussen probeer ik dan uit te leggen waarom dingen gebeuren die men niet begrijpt maar wel een heel dodelijk impact kunnen hebben op hun welzijn.
En dat wil men niet horen niet weten.

Ben ik de enige die de gitaar spelende beer op de weg zie ?


                         plaatje beer op de weg 

Men zit in hun eigen wereld ..onder hun eigen stolp laten we het zo noemen.
Ondertussen is er een virus gaande die huishoud in onze samenleving.
Een virus ..die normaal gesproken “normaal” is .. geworden.

GEWORDEN ..

Alles went ..
Men went  aan Influenza..
Men went aan Sars en de gevolgen van de griep.
Alles wordt gewenning als men er lang genoeg aan bloot wordt gesteld.

Ja ..griep is erg.. en  er sterven jaarlijks duizenden mensen aan.

Covid -19 is erger ..Hooo ja ? 

Of is onze natuurlijk weerstand domweg minder geworden ?

Hartfalen is erg  en er sterven jaarlijks duizenden mensen aan.

Kanker is erg en er sterven jaarlijks duizenden mensen aan.
Het wordt steeds erger lijkt het wel .

Kijk naar deze Covid-19 ..kijk naar hart en vaatziekten kijk naar longziekten ..COPD ..

Kijk naar de  steeds meer resistentie tegen antibiotica door  tienduizenden bacterievarianten.

Men went er aan ..

Nee ..niet aan die bacteriën ..maar de bacteriën tegen de antibiotica.

U begrijpt ondertussen wel hoe de losse  dotjes ( puzzelstukjes) allemaal een grote puzzel vormen he ?
Die stukjes kun je allemaal bekijken.

En als je goed kijkt en nadenkt kun je ze aan elkaar leggen, en wordt de chaos ( alle puzzelstukjes) stukje bij beetje stap voor stapje duidelijker.

Uiteindelijk wil je toch als doel de puzzel opgelost hebben he ?

Nou ….?

Dat weten we niet Reneetje ..want wat er dan (nu al) zichtbaar wordt, willen we eigenlijk niet weten .

Tja …de puzzel heet niet voor niks doomsday scenario.

De puzzel is heel speciaal, en is interactief.

Dat wil zeggen elke keer als je een puzzelstukje aan elkaar legt blijkt (om even simpel  2 dimensionaal te blijven) … dat er…10 tallen stukje aan elkaar gelegd kunnen worden.

Het geraffineerde van deze puzzel is dan ook, dat de uiteindelijke uitslag gerelateerd is aan de acties die men heeft ondernomen om de puzzel af te krijgen.

Welke stukjes ( informatie) heeft men aan elkaar gekoppeld… tussen welke stipjes trek je de lijn..

Om U enig idee te geven hoe de puzzel eruit ziet plaats ik hier een voorbeeldje:De stipjes zijn allemaal NIET genummerd ..dat maakt de uitkomst wel heel interessant.

Teveel varianten ..teveel mogelijkheden ..

En dan raak je het overzicht uiteindelijk kwijt en men haakt af .
Niet leuk meer, en een “te” onzekere afloop ( stipje) doemt op aan de horizon.
______._____.___.__._.______.______._____._.__.___

Even verbeeld ( zie streepjes en stipjes  boven) de horizon  en het aantal stipjes waar uit men kan kiezen.

Stelt U zich eens de horizon voor als hieronder.
…………………………………………………………………………………….
Dit zijn wel heel veel stipjes he ? 

Dat is onze toekomst.

Een stipje met een veel tal aan potentiële uitkomsten  met als doomsday variant een zwart gat.
En dat willen we niet.

Even niet weergegeven ..want een zwarte pagina is zo confronterend.

Men wil een gelukkig en gezonde toekomst en een goed en lang leven voor NU en voor later ... voor de kinderen en klein kinderen.

ALLE MENSEN GAAN DOOD ..
Tja.. 

Geen doomsday ..maar feit ..

Men is gek op het leven en men houd er van .
Men gunt elkaar het leven ..ook de ouderen en zieken en zwakkeren die sterven “eerder”.. door deze “nieuwe” corona variant.
Men probeert er van alles aan te doen om verspreiding te voorkomen.
Men schrok zich dood hoe gevaarlijk het wel niet was.

Totaal verrast.

Terwijl men toch al bijna 20 jaar zijn vader/of moeder virus al kende als  SARS…. ” Severe Acute Respiratory Syndrome”..


Waar uit "onderzoek" zou hebben gebleken??  ..dat het virus zich snel verspreide.
Het lijkt…dat men niet heeft onderzocht hoe dat precies gebeurde.

Want hoe kun je anders verrast zijn.. Nu Anno…:  24 mei 2020.... 3 maanden na de uitbraak in Europa, dat het virus zich amper verspreid door de lucht ?
En...
Niet (bewezen) verspreid via winkelwagentjes ?
Niet ( bewezen) door deurklinken en andere dingen die men vlak na dat een geïnfecteerde de heeft vastgepakt cq aangeraakt?
Maar wel dat …
Dat het virus opgesloten in een afgesloten ruimte (lees) bus.. trein.. tram .. ”te” volle kroeg   te volle oefenzaal voor zangkoren… bioscopen.. en evenementen met veel mensen op een klein oppervlakte dat het virus dan  zo besmettelijk is ?
Dat de besmetting gebeurt , door het inademen van elkaars uitgeademde lucht door onbesmette personen van besmette personen ?
Hutje bij mutje bij elkaar  zo goed als op schoot ?


Dat dit ( besmetting)  dan weer is te voorkomen door wat meer afstand te houden ?

Binnen ...!!!

Want buiten hoeft dat niet en heeft geen zin en geen meer waarde en kost economisch gezien miljarden.
 
En het is binnen te voorkomen door te GOED ventileren zodat er frisse lucht binnenkomt die het virus meeneemt naar buiten en zo verder ongevaarlijk is ?

Dat de aircosystemen ondanks wat men allemaal beweert als fabrikant het virus en eventuele bacteriën tegen zou houden en zelfs dood niet waar is?

Dat men proef technisch heeft bewezen en
(ONDERZOCHT) 

NU PAS ..   maart .. april 2020 !! 

Dat men besmet “kan” worden ( alle mensen in de zaal in potentie ) door 1 persoon?

Doordat de uitgeademde lucht van deze persoon opgezogen door het ventilatie luchtsysteem ..weer opnieuw de kamer wordt binnen geblazen  in plaats van naar buiten ? ?

Dat bewezen en onderzocht is… dat de personen die rechtstreeks in de luchtstroom zaten bijna allemaal ziek werden ?

En dat de personen ( zowel aan de linker kant en de rechterkant letterlijk schouder aan schouder )  naast de besmette persoon niet ziek werden?

Dat het puur kwam omdat de besmette lucht rechtstreeks werd opgezogen door de airco  voor dat het de kans kreeg om beide personen naast de bron ( besmette persoon) te infecteren ?
Met desastreuze gevolgen voor de aanwezigen die in de uitblaas stroom stonden van de ( gefilterde airco's c.q luchtsysteem )?. 

Dat gewoon ventileren de oplossing is ?
Hoe zit dat dan met de bussen in het openbaar vervoer waar tegenwoordig geen raam meer open kan ? 
Waar alles airco is en een gesloten of half gesloten  luchtsysteem ?

NOU ..?Straks wordt het weer kouder en alle ramen en deuren gaan weer EXTRA dicht ..het wordt koud en dat kost geld hé ? alle ramen open ….

Dat doen we dus niet als zuuunige Nederlanders.

We gaan er wel dood aan maar dat is bijzaak …

Jammer dan ?

Dat deze virus gewoon blijft ..net als Sars.. Influenza. HIV en de rest.

Waar  zelfs na tientallen jaren geen geneesmiddel voor ontwikkeld is ?

Vaccinatie niet werkt en dat het/dit  middel vaak erger is dan de kwaal ?
Dat men het door middel van medicijnen alleen maar kan controleren inbinden ..en niet verspreiden maar niet genezen ?
Levenslang aan de pillen ?

Dat zonder eventuele medicatie men totaal afhankelijk is van het eigen afweer systeem ?

Ik dat ik dan als een van de laatste opmerkingen neer tik ..

In hoeverre is de mens onderhevig een moordprogramma die door “de ELITE”.. op de achtergrond wordt uitgevoerd en langzamerhand toch zichtbaarder wordt ?

Dit dan weer ter vermindering van de 7 .2 miljard mensen  wat iedereen wel weet... toch echt te veel is voor “moeder”.. aarde om te voeden en te verzorgen en te voorzien van voldoende comfort  ?

Dat de zogenaamde chemtrails echt bestaan en ten doel om ons MENSHEID te decimeren tot een luttele 5.000.000 personen.?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones Dat ook de G5 samenzweringstheorieën wel eens een kern van waarheid in zich kan hebben ?

Let wel ..dit kunnen verkeerde lijntjes zijn tussen de stipjes .. maar misschien ook niet.

Kun je nagaan hoeveel stipjes er zijn en hoeveel lijntjes er kunnen worden gesnov.. oeps.. getrokken .

Ik hoop het niet ..

Maar IK sluit niets uit.
IK NIET.

Dit in tegenstelling tot  de meeste mensen die ik ken .
En blijf gezond ..en mijd afgesloten ruimtes .
Vooral als je met meerdere personen bent.

Ga op de fiets ga lopen of met eigen auto.

MIJD DE BUS .!!
TREIN.
METRO


Wacht rustig een paar maanden af zodat men ook is gewend aan deze virus.
Dan is alles weer normaal. 
Want een permanente 1,5 samenleving laten we niet gebeuren.

Ook met de wetenschap van Nu dat we BUITENDEURS van het virus NIKS HEBBEN TE VREZEN.

Prettig weekend allemaal en blijf vooral gezond 

Met dank aan Maurice de Hond. 

BEZOEK VOOR DE JUISTE INFO OVER COVID -19 DEZE SITE( zie onder)

zaterdag 9 mei 2020

Het Covid - 19 Debacle. Virussen en bacteriën uitleg ( Het VERVOLG versie II ) en de ANGST VOOR..!! 9 mei 2020

                           

Pageviews  84.588  09-05-2020 14.30 uur 

Pageviews  84.800  14-05-2020 11.45 uur

Pageviews  84.935   19-05-2020 11.30 uur

 
Beste toevallige lezer ..en mijn 2 volgers......
Welkom.

Hartelijk bedankt dat jullie .."Sylvia en Wilco"..me stug blijven volgen. 

Een belangrijke mededeling heb ik ( zou Yoda zeggen)..
Zie inzet..
Even bewust niet willen beginnen met ik..


Het gevolg van deze inzet ( foto van Yoda) is dat er nu al veel lezers  zullen afhaken.
Hahhahahah ..jammer ..

Heb je weer zo'n gek .. die gelooft an Aliens.
Ik heb namelijk WEER een mededeling voor U.
De zoveelste.
Men kan niet genoeg weten vind ik.
Of ..denken te weten .

Ik heb een collega, die noemt mij bijna dagelijks: Mister Science.

Hij spreekt het altijd zo uit dat je Science automatisch in een hoofdletter neerzet.

Die naam heb ik jaren geleden al van hem gekregen ..en is steeds meer van toepassing op mij zegt Willem.
Ik vroeg laatst "nog steeds Willem"..?  ..hij zei  steeds meer René.
De informatie en wetenswaardige zaken die jij hier aan tafel ter discussie brengt, houd de mensen scherp.
Willem is stuur-oloog bij de stadsbus in Groningen.
Update ..Willem was het niet eens met de benaming "stuur -oloog.
Het was niet compleet volgens hem .
Het moet dus zijn .."Stuur-oloog  EERSTE KLAS"..... 
Bij deze Willem. 😇🚍.

Hij ( net als ik) hebben al een jarenlange studie achter de rug over het reilen zeilen van iemand die achter het stuur zit van een bus in de binnenstad.
Ach... zo heeft iedereen zijn hobby.
Ik wil U scherp houden en ook mijzelf.

Op de weg in het dagelijks verkeer ( dan voorkom je ongelukken) en in het hoofd, met hetzelfde effect.
Op de weg betaald dit zich uit in "gebrek aan" ongelukken of zo weinig mogelijk.... dus algemene verkeersveiligheid.
In het hoofd daar is het minder zichtbaar en heeft het minder ( controleerbaar) effect.
Dit denken in m'n hoofd gebruik ik voor het algemene nut en ook mijzelf natuurlijk. 

Dit dan weer... via mijn hoofd ...door mijn voelhorens en interesses en wat ik er van opsteek ( denk ik)  gewoon open te zetten, en te luisteren en kijken en zelfs te ruiken van wat gebeurd er allemaal om heen..
Deze ( persoonlijke  ervaringen)  gebruik ik dan weer in mijn eigen voordeel ..en deze voordelen wil ik met U delen.

Weet U bijvoorbeeld hoe groot virus eigenlijk is ?

Boeien...NOT.. 
Saai .. oninteressant..YES.. 


MMMhhh.. 
Wel actueel. 

Pardon .?

Een virus kan dodelijk zijn.


Even wat feitelijkheden:
Dit moet U weten..

Een micrometer is een lengtemaat uit het SI-stelsel. De maat heeft het symbool μm. 
Een micrometer is gelijk aan 10⁻⁶ meter, oftewel 0,000 001 meter, een miljoenste deel van een meter,
of een duizendste deel van een millimeter.

Virussen zijn beduidend kleiner ongeveer 100 keer kleiner dan een duizendste deel van een millimeter. = "1 micron"

1 Micrometer = 1000 Nanometer.
25 Nanometer = 0.025 Micrometer1 Nanometer = 0.000001 Millimeter  = (1 miljoenste millimeter)

 

25 Nanometer = 0.000025 Millimeter.
=
Met even een bacterie als voorbeeld 
Bacteriën zijn groot  200 – 5000 nm (nanometer) in diameter, er zijn ongeveer 1000 op een rij nodig om een millimeter lange streep te vormen.
Voor virussen is dat dus 100.000 = honderdduizend.
Hebt U enig idee hoe groot 20 tot 300 nanometer is wat de gemiddelde virus groot is.

U kunt het allemaal opzoeken op internet ..
Er staat een hele boel flauwekul op internet, maar ook veel onderbouwde wetenschap en feitelijkheden.
Je moet je er maar net voor interesseren.

Linkje:

https://wetenschap.infonu.nl/diversen/146024-verschil-tussen-virus-en-bacterie.html 


en:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologie)


Ik lees dus allerlei zaken over deze bacteriën en virussen.
En hoe klein dat deze microben zijn.

U hebt de illusie... dat een MOND kapje ( wat voor kapje/masker dan ook.... ) een virus zal  tegen houden ??.

ECHT ..?
De Heer van Dissel ( RIVM) zegt het masker geeft een minimale bescherming en de verspreiding van een aangekleefd virus zal minimaal gebeuren.

Iedereen wil/eist een mondmasker ..en deze man is gewoon eerlijk. 

De mazen van welke masker dan ook zijn domweg te groot ..

Nee..even andersom ....de virus is gewoon te klein ..en glipt door de mazen van het stof. 

Elke stof. 

                                foto onder Jaap v Dissel

In een steriele verpleegomgeving  zoals een I.C werkt men met geregelde luchtstromingen en onderdruk om een maximale bescherming aan de patiënt te bieden en het personeel.
Een maximale steriele (mogelijke)  omgeving.

De mondmaskers klasse FFP-1 of FFP-2 zijn hier van toepassing en hebben maximaal effect.
U is misschien het ook opgevallen. 
  
Er zijn/waren verhoudingsgewijs veel personeel van de ziekenhuizen die op een gegeven moment ziek waren.

Besmet met HET virus.

Dat is logisch hé, vooral wat..... U ..NU...!! weet, over bacteriën en  virussen  in het algemeen, na het bovenstaand in zich op hebt genomen.
Hoe gewone lucht gevaarlijk kan worden door een micro object.
Ook zelfs in een steriele omgeving zoals het IC.

De bron ( patiënt) dient  zoveel mogelijk afgeschermd /ingepakt/afgesloten worden van de nabije omgeving.

Daar komt steeds het risico vandaan voor de nabije omgeving ( personeel ..verplegers).

Ook het personeel loopt er bijna als een astronaut rond .. met speciale kleding en helmen/maskers.


Dit om zich te beschermen tegen de vijandelijk omgeving ook het IC ..is een risico omgeving... dit  zelfs maximaal,  i.v.met de bron van de ziekte op een halve meter afstand ..maar wel in een zo steriel mogelijke omgeving..

U begrijpt het onderhand wel hé.?
Waar we het mee te maken hebben.

Een virus .. die vrij rondzweeft  vooral in de omgeving van personen waar deze virus zich in heeft genesteld.
Deze personen verspreiden het virus.
Die dragen het virussen  bij zich overal en altijd ( de dragers).
Tot de virussen zijn gedood door het lichaam.

Normaal zijn virussen een tijdelijk probleem en lost het lichaam het probleem op korte of wat langere tijd op.

Dan wordt men ziek ..of niet ..verkouden ..of niet ..
Dood ziek ..of niet.

Er zijn mensen die sterven door deze virussen..bacteriën.

Feit:
Virussen en bacteriën  hechten zich ( bijna)  overal aan en gaan na verloop van tijd uit zichzelf dood.

Dit door gebrek aan voeding..uitdroging ..straling ( violet ..ultra violet licht ) en reproductie mogelijkheden.

In een ideale omgeving zullen ze zich razendsnel vermenigvuldigen.

In het menselijk lichaam DAAR hebben ze een probleem.

Daar worden ze vernietigd door ons immuunsysteem.

Voor personen met een slechte of   falend immuunsysteem door allerlei oorzaken zoals leeftijd... longaandoeningen... kanker... astma... c.o.p.d.. enz... enz is een virus of bacterie  altijd een bedreiging.

Dit virus  Covid -19   genaamd lijkt zich te hebben gespecialiseerd op de longen.

Dat is vermoedelijk een onjuiste conclusie ..want alle zwevende virussen en bacteriën komen binnen via de longen en dit zal als eerste aangetast worden door de virussen en/of bacteriën.

Ook via de huid ( poriën) kunnen ze binnenkomen.

Nou ben ik bij het punt beland waarom ik deze Corona  blog schrijf.

Ik wil U bewust maken van de risico's die het virus met zich mee brengt.

Dat weten we nu wel René het staat hierboven toch netjes uitgelegd?

We zijn ons weldegelijk bewust.. NU ZEKER ..  waar we mee te dealen hebben ?

Er zijn vele  levensgevaarlijke virussen waarvan deze Corona
 ( Covid - 19)  de ergste lijkt  tot nu toe.
Het lichaam moet eerst leren hoe hij deze bedreigingen uitschakelt.
 
Je kan deze virus het beste ontlopen door afstand te houden en hopen dat er toevallig niet eentje of tientallen toevallig voorbij komen zweven.

Wat dat doen ze.

Niks 1.5 meter afstand...Een afstand  die moeten  zou helpen.

Nou ..het helpt wel een beetje ..maar 10 meter is beter ..of 100 meter..dat is  nog veel beter.

Dat werkt in de praktijk dus niet.
In..

Stadsbus.. Streekbus.. Trein..Touringcar.. Tram..Metro..... 
om even To the point komen.

Allemaal tegenwoordig behept met een klimaat beheerssysteem.

In de volksmond heet dit ..AIRCO... Airconditioning ( Engels).

Nou hebben we het probleem met bacteriën en ook virussen dat deze zo klein zijn dat ze gewoon door de lucht worden meegenomen.
Virussen en bacteriën kleven ook aan elkaar vast en een cluster van virussen    is gevaarlijker dan 1 virus ..
Simpel toch ?
Zoveel minder virussen in de lucht en in  je lijf zoveel  gemakkelijker is het voor ons afweer systeem om deze onschadelijk te maken.


Nu komen ze weer binnen ..de passagiers..
Passagiers die de afgelopen maanden massaal uit het openbaar vervoer zijn weggebleven.

Vooral op maandag 11 mei ..wordt de drukte ( verwacht groter).
Basis scholen, ik vermoed dat het wel mee zal vallen.


( Update 19 mei)  ..de door velen verwachte extra drukte door basisschooljeugd is 100% meegevallen die drukte in het geheel is iets toegenomen ..en we hebben meer vol meldingen ( meer dan 10 in standaard bus  12 meter   lengte .... en 15 personen max  in gelede bussen 18 meter  (  harmonica) .
  1 juni komen de middelbare scholieren er bij.
Dat is heel andere koek.
Die komen met tientallen ..nee honderden ( ik hoop het niet ) tegelijk binnen. 

Voor Corona


                                             Tijdens Corona.

Deze mensen ( virusdragers) ..?  komen met steeds meer en meer in de bus..trein..enz ..enz.

Her risico loopt exponentieel op.

Uitleg:  
Exponentiële groei is een toename evenredig aan de eigen omvang.

Hieronder een ( linkje)  voorbeeld hoe druk het is op de lijn die rechtstreeks naar de R.U.G gaat ( Rijks Universiteit Groningen)
 
 https://youtu.be/oF4Tx36Bvmw

Ik hoef U niet uit te leggen wat dat betekend voor het aantal ( eventuele ) virussen die in de voertuigen gaan rondzweven of kunnen gaan rondzweven.

Ook over een paar weken en of maanden ..


Het is allemaal een kwestie van schone lucht.

Die kan men beheersen reguleren.

De huidige airco's hebben een filtersysteem die de lucht reinigt.
De kwaliteit van de filters zorgen er voor ..en de mate van eventuele vervuiling in hoeverre deze virussen ..meerdere keren de kans krijgen U en mij te besmetten in zijn Reis met de bus ..trein ..enz..

U zit wel in een bijna hermetisch afgesloten omgeving hé ?  
Waar volgens een stukje geschreven in Trouw van Maurice de Hond een cluster is van opeengehoopte virussen of kan zijn.
U vind het verhaal van Maurice hier:

https://www.maurice.nl/2020/05/08/hadden-ze-het-wel-over-het-covid-19-virus/ 

Een BUS..EEN TREIN.."soort van bus"..een TRAM.."soort van bus".
Een omgeving die U het liefst wilt vermijden toch ?
Vooral als U Nu ook nog weet waar de virussen zich kunnen gaan concentreren vooral als de ventilatie en airco systemen niet echt schoon zijn.
 
U wil toch geen virussen zoals het  Corona -virus inademen ?
Daarvoor zijn er vele soorten maskers ontwikkeld.
Deze maskers bieden uitstekende bescherming of wat minder bescherming.
Links op het plaatje de meest inefficiënte en rechts de meest efficiënte.
                                                 

U zou toch echt verwachten dat medici de voorkeur zouden hebben voor de vierde van links de Full-face mask ..of de uiterste rechtse ..


                                                           deze                           en deze


Deze als volledige gezichtsbescherming en goed zicht en comfort en hoogste veiligheid.

Ik begrijp de keuze voor links dan ook niet helemaal door onze medici.
                                            zie pic onder.
  


Het zal wel weer aan de centen liggen  ( zoals altijd) ..
De Nederlander mag ook zelf aan de slag en mag zijn eigen mondkapje in elkaar frutselen.
Gebruik dan de juiste maat sok en niet maat 46 die de man rechts had gebruikt.
Ook zal deze verzie van gezichtsmasker er voor zorgen dat desbetreffende persoon binnen 2 minuten wordt opgepakt door de arm der wet.
Laten we het helemaal niet hebben over de mate van bescherming die dit zal bieden tegen een virus .
Ook de oplossing van de vrouw links zal geen millimeter helpen om het virus tegen te houden.
zie pic:


 
In hoeverre is de afgesloten omgeving zoals bus ..trein..tram voorzien van de juiste airco?
Ik bedoel dan de filters, en de staat van onderhoud ?

Bent U reiziger.. nog van plan na dit te hebben gelezen om met de bus te gaan of ander openbaar vervoersysteem met gesloten airco systeem ?
Wetende dat de filters niet afdoende zullen  zijn ? 

Wetende dat het een flinke risico is om te gaan met die banaan ?
Zie filmpje RUG iets verder boven ? 

U zegt dan ..stoppen we de beste filters er in die er zijn toch ?
de Hepa filters ?

HEPA
HEPA is een afkorting van high-efficiency particulate air en is van toepassing op specifieke type luchtfilters die tussen minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,3 micrometer tegenhouden, afhankelijk van het specifieke filtertype.
Voorbeeld:
https://www.philips.nl/c-p/AC4124_10/hepa-filter Filtert ultrafijne deeltjes (groter dan 20 nanometer*) uit de lucht

*In combinatie met het multifunctionele filter filtert het HEPA-filter ultrafijne deeltjes uit de lucht die groter zijn dan 20 nanometer, waaronder bacteriën, allergenen en bepaalde virussen. Volgens publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn het virus dat vogelgriep veroorzaakt en de legionellabacterie groter dan 20 nanometer.
Nou !!!  ..ja ..ja ..ja ..laten we dat dan doen ..!!!
Overal Hepa filters in ..elke airco in elke bus tram trein ..een HEPA filter.
Laten we nog iets extra's toevoegen ..Ultra violet..licht.
 uv C heet dat.

https://newscientist.nl/nieuws/griepvirussen-doden-uv-licht/
Bacterie en virus dodend.
Onschadelijk voor de mens.
Dat doen ze ook in operatiekamers en IC's, dus ook  bij de mensen die besmet zijn met het Corona virus.
Maximale weerstand tegen virussen en bacteriën
 
Even terug komend op hierboven .. een multifunctionele filter  ??  wat is dat voor filter ( in combinatie met Hepa) ?
Zit dit filter al in de airco's van het openbaar vervoer ?
En zo niet ..waarom niet ?
Is dat niet DE KAT OP HET SPEK BINDEN ? 

En een HEPA filter ..zit dat standaard in ons openbaar vervoer ?
Begrijpt U nu mijn bedenkingen over de middelen die genomen worden tegen het virus ?
Mijnoverdenkingen die vaak ter discussie worden gesteld door mensen die hierover... niet... NADENKEN ..?
En dan achteraf durven zeggen ..waarom zijn er in juli tienduizenden  personen meer  ziek geworden door het Corona virus? 
Waarom sterven er weer honderden mensen EXTRA ? 

Al dan niet opgelopen in het openbaar vervoer ..met hun ondeugdelijk klimaatsysteem ?
Let wel ik zeg niet dat het zo is maar schoon is anders .
Dat men het risico op deze ziektetoename..  zoveel EXTRA hadden kunnen verminderen, door  EXTRA goed op te letten in de KOEKBLIKKEN ( die het eigenlijk zijn)   ons openbaar vervoer.  Een omgeving die  vaak  hermetisch is afgesloten en veelal  ( tegenwoordig) een automatische airco systemen hebben computer software gestuurd? 

Men moet extreem goed opletten. 

Niet alleen opletten... maar er ook daadwerkelijk iets aan doen.
PUNT ..!!
Geen HEPA filters ?
Aanschaffen..!!!
Geen Ultra violet licht ?
Inbouwen die hap !!!
Spatschermen op de cabine deuren ?
Morgen invoeren!!
NIET WACHTEN..!!
Elke dag dat men uitstelt... loopt men extra risico's.
En dan ook nog zeggen we wisten het niet ?
En wie betaald dat ?
De passagier ..?
Met z'n ..leven ? uiteindelijk ?
Eigen verantwoording ?
Ik hoop het beste ervan  
Ik wens iedereen een goed weekend in goede gezondheid toe.