zaterdag 25 februari 2017

Media MANIPULATIE door Jinek&Pauw ..zwaar geschut ingezet vanaf maandag

Pageviews geschiedenis
43.585 
25-02-2017 16.00 uur 

Pageviews geschiedenis
43.622          25-02-2107 23.00 uur


Zo .. vanmorgen koffie in mok en broodje op schoot.

Gekeken naar NPO 1 ( uitzending gemist)  met Eva ..
U kent haar wel dat “blondje”..met een uitgesproken anti mening.

Waar… via onze NPO.. ongenuanceerde  politiek wordt bedreven, gesponsord door de “onafhankelijke” media.

Waar men niet schijnt te kunnen accepteren, dat Trump als president van Amerika is gekozen.

Waar men niet schijnt te kunnen accepteren dat Wilders “mogelijk” wel eens de grootste kan worden.

Waar men nog steeds niet kan accepteren dat zoiets mogelijk is.

Ondertussen elke avond, in ieder programma..  verwoede pogingen doet, om beiden te bashen.

Uitsluiten.. verketteren..belachelijk maken  en in een gat proberen te stoppen.

BASHEN ….

Google maar.
ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

En dan merk ik…dat verwoed wordt geprobeerd om de angst weg te bagatelliseren in vele ( zo niet alle) gesprekken.
Of juist het tegengestelde, hoe slecht.. en verdorven ZE zouden zijn.

Ze ? ..

Ja Trump.. Wilders ..Le Pen  enz enz.

Omdat men opkomt voor zichzelf… opkomt voor HUN LEEFGEBIED ..!!.

HUN LAND.!

Omdat men opkomt voor hunnie..” EIGEN”  .!!  
Hun leven .......
Men ( regisseurs/programma bepalers) hebben het idee gekregen dat het wel eens niet genoeg kan zijn...

Dat bashen….
Dus wordt Jinek aanstaande maandag.. Jinek & Pauw.

Jinet 2.0

100% meer anti ..Nederland.

200%..!!

200% meer Multi culti..terwijl ons al jaren wordt verteld  dat multicultureel Nederland is mislukt.

Bewijzen te over en ogenschijnlijk een feit.

( Treitervlogger). 

T’ja aan wie zou dat nou liggen ?We zijn nu enkele jaren verder en de “samen”_leving  wordt steeds meer wij …en zij.

Steeds minder WIJ ..!

Steeds meer “ZIJ”
Het verschil tussen wij en zij wordt steeds weer terug 
geredigeerd naar wij.

Manipulatie en de wet van de herhaling op zijn best.

Terwijl “zij” steeds zeggen ..wij zijn moslim ..

Wij zijn Turks.. Wij zijn Marokkaans ..( ras).
Wij zijn Antilliaans…
En iedereen staat direct op z’n achterste poten.

Want...WIJ willen niet vergeleken worden met ….
“Wij” zijn anders ..onze cultuur onze opvoeding onze normen en waarden.
“Wij” geloven in god.. niet allah.
Jou god verbied niet wat MIJN god toestaat.!!

“Wij” geloven in allah ..niet god..En dan woon je in Nederland, het land waar je Niet geboren bent ( of toch wel).
Dan heb je ..je overgeërfde  roots ( wortels) geboorteplek  van je ouders en grootouders hun cultuur… geloof en gewoontes.

Allemaal je eigen geschiedenis in je persoonlijke levensruimte.
Normen.. waarden.. cultuur.. en  geloof.
Die wil je niet kwijt,  daar voel je ..je goed bij ..toch ?
TOCH ..?

 
Geborgenheid ..gewoontes.. geestesgesteldheid.. geluk.
Toch .??

In jinek.. ( in Amerika) en dwdd.. nieuwsuur.. enz ..enz.. is men duidelijk bezig om de zaak te bagatelliseren.
Politiek in z'n puurste vorm.In uitzendingen  gesponsord door de NPO..
“NPO” staat voor Nederlandse Politieke Omroep..

Maar dat wist U toch al .?

Men probeert het gevaar en intolerante denken vanuit het geloof letterlijk en figuurlijk te begraven.

Onder het maaiveld houden.

Dat lukt natuurlijk alleen als er weinig of geen aandacht wordt besteed ( uit het nieuws houden) van calamiteiten Multiculti gerelateerd
.
Ikzelf ben Nederland ( geboren)..Ik voel me goed bij mijn “geloofs” landgenoten.

Mijn ..Jullie.. ONS.. land.

Dit mijn ..jullie ONS land… wordt steeds minder.

Het wordt steeds meer “ONS” land en “jullie” willen niet je geloof en cultuur inleveren.

De bedreiging ( voor “MIJN geloof” denken) die uitgaat van “andersdenkenden”  neemt steeds dreigender vorm aan.
En dan zij er nog bij met haar ruime  mandaten en vrijheden haar aangegeven door wat men  DEMOCRATIE noemt.
Een regeringsvorm die zichzelf in de voet schiet door ZICHZELF niet meer te beschermen.

En wie laat zich daarvoor gebruiken..?
Jinek ( allochtoon.. Tulsa Oklahoma) USA.

Is het niet logisch dat ik me zorgen maak ?.

Ziende ( vanuit mijn perspectief) dat anderen die zich schijnen op te houden binnen mijn “denkveld cultuur cq geboorteland” en  het  niet schijnen te  kunnen geloven.?
……….jinek..

Duidelijk geval…!!

Niet Nederland ( autochtoon) geboren Nederlander.

Zij ...die zich niet "Kan"  verplaatsen in de Autochtoon
 ( door geboorte last )?
Niet veroordelen...

 ZIJ KAN ER GEWOON NIKS AAN DOEN .??

Dom ..oops ( onwetend) en niks bijgeleerd ? "BLONT" .? 

Dat het intolerantie en destructief denken richting mijn cultuur geloof en zelfs geboorte land structureel wordt ondermijnd door de Allochtoon.

Een woord wat men wil schrappen uit de Nederlandse taal?
Het woord dat discriminerend zou zijn, terwijl het duidelijk in al zijn varianten de lading dekt ?

Het probleem is niet het woord Allochtoon ..

Het probleem is de intolerantie van “anderen” om zich aan te passen aan de “geldende” woonomgeving.
In dit geval Nederland.

( Even)..als ultieme voorbeeld van aanpassing ( door allochtonen) noem ik het koningshuis.
Roep dus niet als allochtoon “we worden in alles” gediscrimineerd.

Dit “discrimineren”,,, "het maken van onderscheid"……,  komt geheel voort uit ervaringen, positief, zowel negatief…  met “andersdenkenden”, en dat in de ruimste zin van het woord.
Op het moment dat “men” zich aangevallen voelt door de “ander” gaat men zich verdedigen.

Ook ik.

Op het moment, dat men mijn vrijheid wil inperken en de regels wil veranderen waar ik mij  goed bij voel en gelukkig… zal ik me verdedigen.

Op het moment, dat men ..MIJ.. m’n mond wil snoeren  en wil verbieden van wat ik wel of niet mag zeggen, hebben ZIJ een probleem ..niet ik ..

Op het moment, dat men wil bepalen wat ik MOET geloven, hebben ZIJ een probleem ..niet ik.

Op het moment dat zij met meer zijn dan Mijn “denk-land-genoten” De AUTOCHTOON genaamd.. heb IK/wij een probleem.

Om dat te voorkomen stem ik PVV.

“Men” diegene die durft te zeggen: ik stem PVV… wordt direct massaal “publiekelijk” verketterd.
( Media)..
Ook mij verklaar men voor gek.
Ik wordt niet voor vol aangezien.
Nou en ? Mmmmhh...

Verketterd ..genegeerd ..door de anders denkende de anders gelovige ..
Ook door zij… die “geboren” zijn in  het zelfde leefgebied als jij en ik.
Zogenaamde Autochtonen .
Door geboorte gebied onlosmakelijk verbonden ( feit).!!

Neder_Land gebonden.. geboortegrond.. geloof.. en cultuur.

Zo bedreigend naar de autochtoon, dat deze zich wijselijk stil houd  regelmatig bevreesd  voor hem of haar leven.
Deze steeds meer groeiende groep, die zich stil houd… is het met mij eens.

Er zijn veel meer dan men wil eigenlijk toegeven.
Zie foto :


Deze is nog  steeds groeiend, en elke dag komen er meer.

Deze mensen ziet men niet en zijn absoluut ONZICHTBAAR ..
Voorzichtig en zelfs bang geworden voor doodsbedreigingen vanuit het "anders" denken .. Het ander geloof/religie  anders dan wat van oorsprong Nederlands is.

Foto's.. beelden die U niet wil zien .. 
Verhalen die U niet wil horen.

Een foto van een leeg Malieveld, die sneller OVER_vuld zal zijn  mocht er aan aanslag gebeuren in ONS land.

Die stampend vol zal zijn als het nodig is.
Dan is het TE LAAT .. ( de aanslag is gepleegd).
U vraagt zich nog steeds af waarom er nog steeds geen grote aanslag is gepleegd in ons land ?

Men doet niet aan "eigen" NEST bevuiling.
Men heeft alle vrijheid.
Dat is direct afgelopen mocht men besluiten om een aanslag te plegen in Nederland.

Ondertussen in NAÏEF NEDERLAND....
Op de achtergrond heeft men besloten om deze autochtonen groep actief te gaan hersenspoelen.

De twijfelaars ( als U begrijpt wie ik bedoel)..
Het resultaat is, een al een maanden lang  geraffineerd opgezet media  campagne, met het als volgende hoogtepunt…. aanstaande maandag:  om 23.00 uur op NPO1.  

Ik zit uit me nek te zwetsen ?
Tuurlijk ..tuurlijk ..

Kijk aanstaande maandag en U zult ( weer).!! zien dat ik gelijk heb.
Nederland eerst.
Het is een kwestie van overleven.. of niet ..
U kiest ..
U wilt toch niet deze Schoolfoto
 ( van uw kinderen en kleinkinderen).

Iedereen een prettig weekend toegewenst.
Hou Uw hoofd er (bij) op…