dinsdag 18 maart 2014

Het Pavlov Effect..als Ultieme controle middel.

Pavlov ..zult U wel zeggen... wie is dat nou weer ?
En het effect van Pavlov ? ..nog nooit van gehoord ?
Ik heb wel eens  van Korsakov gehoord hoor je dan. 
Nou beste mensen daar hebben we allemaal mee te maken.
Met het Pavlov Effect...
Het Korsakov syndroom is geheel wat anders.
Dat (kan ) je krijgen als je ondervoed bent en je helemaal lens zuipt ( de gehele dag/nacht ) ook wel alcoholisme genaamd.
Elke dag... en ons hele leven lang, worden we willens en wetens gestuurd door Het Pavlov Effect.( met of zonder drank)
Het is een fysieke (lichamelijke) reactie op een externe prikkel.
Dat kan een geur zijn... een geluid... of iets, van wat men ziet of denkt te zien.

Gaan we verder ....."denkt" te horen of "denkt" te ruiken.

Het heeft allemaal zijn oorsprong in het hoofd.

Het hoofd gevoed door de al eerder genoemde EXTERNE prikkel afgegeven door jou omgeving en dus geconditioneerd om te reageren/of niet op deze prikkels.
Reflexen zijn het gevolg..
Men kan dat ook aanleren .. 
Aangeleerd heet het dan.

Nou is er helemaal niks mis mee als men iets leert.
Het hele leven is een leerproces die plaatsvind vanaf de geboorte tot in het graf.
Men leert om te gaan met zijn eigen onvolkomenheid en met dat van de ander.
Tenminste zo hoort het en zo heeft onze schepper het toch gewild ??

TOCH..?

Nou schijnt er een meningsverschil te zijn over wie, of wat met de schepper bedoeld wordt.

Door het gros van de wereld bevolking wordt "geloofd", dat er  een schepper zou bestaan.
Dat beargumenteren ze  niet uit eigen ondervindingen maar is ze aangeleerd.
Let wel...voor U mij er op aanvalt: Een spirituele beleving is wat anders.
ik noem daar als voorbeeld een bijna dood ervaring.
  
De conditionering van deze ( geloofs) gedachten heeft zijn oorsprong in het verre verleden, waar personen die "slimmer" waren dan het gemiddelde niveau, er hun voordeel uit gingen halen.
Het was een kwestie van (over)leven..of (gemakkelijk) leven,
om andere (gelijke) mensen te knechten en te verslaven door het... mag ik het zo noemen..?  (hogere) intellect.

Uitleg:

Het gaat hier om misbruik van kennis en macht door bepaalde mensen.
Zij ..die kennis hebben over bepaalde zaken en deze kennis achterhouden en  misbruiken ten gunste van hunzelf.
Diegene die men "god" noemt was de eerste die de boel vernachelde.
Hij verbood de bewoners van het paradijs om zich de kennis toe te eigenen die hun op hetzelfde (kennis niveau zou brengen als hun schepper)
'Dat werd door hem verboden, met als straf een verbanning uit het paradijs .
We weten allemaal ( verhaal uit het grote boek) hoe het is afgelopen.

Kennis achterhouden wat  ten koste gaat van de "onwetenden" is de mens niet vreemd.
God gaf toch het voorbeeld ?
Men kan er  anderen mee in je macht krijgen, of geld mee verdienen.
En we weten allemaal wie het geld heeft die heeft de macht.


Het is dus voorgedaan door onze schepper.
Men ziet het aan "HET" verhaal wat volgens het geloof in het begin van de mensheid is gebeurd.
Het verhaal begint dan ook met de woorden:
 "IN DEN BEGINNE...

En...... ondertussen is ( mede) door het gebrachte verhaal de gehele mensheid in oorlog beland.
Een oorlog die zich zoetjesaan zich aan het uitbreiden is tot over de drempel van je huisdeur.
Gevoed door desinformatie, leugens, bedrog, onwaarheden, verdraaide, en aangepaste waarheden ..waar de gemiddelde wereldbewoner geen touw meer aan vast weet te knopen.
Ondertussen denken ze het allemaal te weten .
Waarde geloofsgenoten ..
Valselijk gevoed.... in hun denken.

Uit hetzelfde denken komen de daden ..die gestoeld zijn op het Pavlov Effect.
Terwijl men denkt dat het allemaal gebeurd uit vrije wil en met de juiste religieuze intenties.
Totaal niet ( kunnen)  zien, dat het geconditioneerd denken... en gedrag is.
Men wordt tegen elkaar uitgespeeld door niemand anders dan de ( Rijkste) mens Guy de Rothschild en de
                   ( ik noem ze BANKEN_BENDE)

                                foto onder. Guy..!!

Een van de mensen die er beter van word, ten koste van de onwetenden via een ander zijn geloof.
Laten we die mensen de 1 % noemen.


Ondertussen sterk vermoedend dat het getal wat er uitkomt bij die ene procent veel te hoog  is.
Bewust typend ..." IS "...

Let wel... mijn denken.... mijn twijfels.!!

Ik weet het ook niet..maar mijn vermoeden gevoed door (des?) informatie ..laat mij dit denken.
Ik ben mij bewust van Pavlov effect en ook IK ontkom er niet aan.

Gelukkig heb ik mijn "DENKEN" nog iets wat ze (nog) niet van mij kunnen afnemen.
Voor zover ik weet ...!!

Er was eens een schepper ..die maakte de mens
De mens werd geschapen naar zijn beeld(tenis).
Hij maakte de man..Adam..en uit een rib van Adam maakte hij de vrouw ..LILITH..

Lilith was Adam de baas en een bedreiging voor onze schepper en werd verbannen uit het paradijs.
Maar..in jullie geconditioneerd denken is er maar plaats voor één vrouw...genaamd  EVA..de vervangster van Lilith
Maar dat weigeren jullie te geloven ..want er is jullie wat anders verteld.

Ti's maar  net wat voor verhaal men jou heeft verteld.

Er zijn verschillende verhalen in de omloop die gebruikt worden al duizenden jaren lang om de mens te sturen en te corrigeren.
Geloof symbolen:

Er wordt door mensen met een hoog intellect misbruik gemaakt van de onwetendheid van de gemiddelde "gewone" mens.
Ondanks  het denken en herkennen van de mens vanuit zijn DENK_CEL dat er vele leugens zijn verteld over wat men geloofd, twijfelt men er voor een groot deel NIET aan dat HUN  "aangeleerd" verhaal HET juiste verhaal is.

Ik geloof dat duizenden jaren van leugens ..bedrog..herhaling en hersenspoeling hun uitwerking niet hebben gemist.

De kerk ..en hun schriftgeleerden... priesters..imams..'pastoors...dominees ..pausen en voorgangers, hebben  de/jullie hersenen op de juiste manier geconditioneerd.
En u geloofde het verhaal..nog steeds zelfs.
Dat heet geloven..
Ik ook ..maar nu niet meer 
IK HEB NAGEDACHT..iets wat jullie ook zouden moeten doen.Ondertussen krijgt ...OOK..U door ( of U nou wilt of niet) dat "HET" verhaal  wat U geloofd, wel eens anders kan zijn dan U is verteld
                


Of zoals hieronder .??


Het zou kunnen,
Ik sluit zulke dingen niet uit

Maar Uw geconditioneerde  hersenen weigeren/kunnen het niet benaderen en niet accepteren.
Het is U zo ( aan) geleerd ..en men voelt zich er weldadig bij.. 
En dan plaats ik het volgende plaatje..


Terug komend bij het Pavlov Effect..als gevolg van wat er eerder is gebeurd...herhaald..voorgekauwd..ingeprent.. dus aangeleerd.

Gehersenspoeld..Ja..Ja U zult wel zeggen dat is niet zo ..
HET ZIJ ZO..!!

Deze beroemde zin van onze broeder..
"vader vergeef het hun zij weten niet wat ze doen" is U vast wel bekend.

Ondertussen zet men de mensen tegen elkaar op.
Ondertussen zet men de mensen met verschillend geloof tegen elkaar op.
Ondertussen speelt men de mensheid tegen elkaar uit ..
Men gebruikt daar het geloof voor.
Het onderlinge wantrouwen.
Het verschil in meningen.
Het verschil in wat men gelooft
De geloven vechten het ondertussen wel uit.

Men wordt zo bewerkt ( door het geloof) dat men elkaar gaat haten tot in het bot omdat men elkaar geweld en verdriet aan doet.
Gevoed door de leugen van het geloof.

Dat weer  via de intolerantie ( voortkomend uit het geloofsdenken)  naar anderen toe door middel van moord en doodslag.
Het uitspelen van de macht via conditionering en valse informatie.
Is bovenstaand waar ??
Moet men dit in een groter context zien ?

Men hamert steeds op het verschil wat de verschillende geloven van elkaar zouden verschillen ...
Men vergeet ..TOCH..? dat men allemaal geschapen is uit de eerste man Adam..en zijn vrouw ..Eva..( even bij het christelijk geloof blijvend).

Mocht dat geloofs verhaal U bevallen en U bent er gelukkig mee ( geconditioneerd als U bent twijfel ik daar niet aan). dan adviseer ik U om NIET TE KIJKEN naar een geloofsverhaal die een hoger waarheidsgehalte kan hebben  dan wat U geloofd en is aangeleerd.

Zet U gevoel voor 1 keer aan de kant ..en kijk naar het scheppingsverhaal wat Bram Vermeulen U kan/gaat vertellen in een meeslepend spannend verhaal wat hij de titel heeft meegegeven IN DEN BEGINNE..

Maak ik er 2.0 van
Zie linkje voor misschien wel DE WAARHEID over wat U geloofd.

Aan U de keuze..of U gaat stemmen voor verandering in Uw denken
Of U besluit  dat U liever slaaf blijft van het comfort en welbehagen ..verdergaand in Uw droom/nachtmerrie.
Terwijl U denkt dat U wakker bent.

Kiest U voor de Rode pil en wordt  bewust van Uw situatie ..en de leugens om U heen zodat U/wij  onze wereld kunnen verbeteren niet voor  een paar  maar voor alle mensen ..?


Of kiest U voor de blauwe pil ..blijf lekker verder dromen .. en we gaan verder in de vaart der volkeren en stevenen met zijn allen op een gigantische nucleaire  afgrond af..

finito ...basta...over en uit..

Aan U de keus.maandag 17 maart 2014

"Open Brief" In antwoord aan Tofik Dibi zijn "Open Brief"


Beste TOFIK DIBI en Alle anderen die dit leest
In antwoord op Tofik zijn persoonlijke brief aan mij ..
Ik heb namelijk in het verleden PVV gestemd.

Dus...

Beste "anders stemmer dan de PVV"

Wat is er veel over je gesproken en gedebatteerd.
Wat hebben politieke partijen, zonder uitzondering, hun best gedaan om onze zorgen te begrijpen. 
En wat ben je vaak naar de mond gepraat.
Wat ben je vaak voorgelogen wat heeft men je vaak  een rad voor de ogen gedraaid.

Je weet wel ...die men de gevestigde partijen noemt.
Die partijen waar men op stemt en waar men achteraf door  belogen bedrogen en bestolen bent.
Partijen die liegen en bedriegen en die Nu je portemonnee aan het leegroven zijn.
Verkocht en verraden aan Europa..
Partijen waar je in geloofde en ook de leiders waar je op vertrouwde blijken de echte dieven te zijn.


Natuurlijk zijn wij een onderdeel van de globalisering die onze leefomgeving langzamerhand aan het veranderen is.
Dat heeft te maken met integratie en alle problemen door cultuur verschillen die daarbij komen kijken.
De Europese bemoeienis en de lange arm van Brussel beginnen we steeds meer te voelen.
De extremisten roepen dat ze ons willen overheersen.
Het zou een opdracht zijn uit hun geloofsboek.


Welk probleem je ook ervaart in je eigen leven, je bent - mede door linkse én rechtse politici gedreven door hongerige media - gaan geloven, dat het altijd de schuld is van een andere, externe kracht.

Tenminste dat wil Tofik je laten geloven.

Gelukkig weet ik beter (beter dan menig gelovige) ik ik weet dat het de schuld is van onzelf ...de Nederlanders.

We hebben deze ellende allemaal over onszelf afgeroepen door in het verleden gemaakte vouten. 

Het leven is onvoorspelbaar en er gebeuren soms dingen buiten je macht om. Ik wil daar niets aan afdoen, maar er gebeuren ook dingen in het leven waar je je volle eigen verantwoordelijkheid voor moet nemen. Een van die dingen, is dus een van de redenen dat ik antwoord op Tofik Bibi zijn emotionele brief.

Ik ben GEEN RACIST..!!

Ik vind dat Tofik geen haar minder of beter is dan Geert Wilders ze roepen namelijk dezelfde dingen.

Geert Wilders en Tofik Dibi   en heel veel nederlanders en allochtonen  zitten voor mij qua denken wat niveaus lager..ondanks dat men in de politiek zit/zat

Jezus... wat een arrogante kwal denken jullie nu..

Let op ..

Tofik: (1)

In je gevoel van machteloosheid, heb je macht toegekend aan een partij, die belasting wil heffen op hoofddoeken, allochtonen wil dwingen een assimilatiecontract te tekenen, een boek wil verbieden en deze week bekend maakte ‘minder Marokkanen’ te willen. Niet ‘minder criminele Marokkanen’, niet ‘minder islam’. Nee, ‘minder Marokkanen’.

Ik : (1)

Machteloosheid ten aanzien ons vazallen kabinet ..ja ..daar heb je gelijk in.

Maar...ik heb mij... in weerwil van Tofik zijn verhaal nooit schuldig gemaakt aan discriminatie. en het verbieden van een boek ..hoofddoekjes  belasting of andere uitlatingen ten aanzien van  van allochtone Nederlanders anderzijds.

Tofik: (2)

Ik denk, dat het je niets kan schelen, maar ik moest bij deze uitspraak denken aan mijn neefjes en nichtjes. 

Het zijn er vijf. Al zou je het op het eerste gezicht niet van ze allemaal zeggen. Ik heb ook een blond neefje en nichtje met blauwe ogen. Ik vraag me af wat zo een uitspraak doet met hun zelfbeeld?

In het beste geval gaat zo een zin in een oor erin en in het andere eruit. In het slechtste geval horen ze het en gaan ze twijfelen aan zichzelf. Ik moet er niet aan denken, maar misschien gaan ze zich zelfs een beetje schamen voor zichzelf. Ik ben ze vaker tegengekomen, kinderen die vragen: ‘waarom haten ‘ze’ ‘ons’?

Ik: (2)

Ik denk dat het jou niks kan schelen, maar ik moest denken aan mijn vrouw haar 2 aangenomen kinderen uit Korea.

Op het eerste gezicht zou je het niet zeggen maar het zijn echte Nederlanders opgegroeid in ons mooie Overijssel.

Ik heb ze gewapend in hun denkbeeld dat ze echte Tukkers  zijn en ondanks hun Aziatisch uiterlijk hebben ze een uitstekend zelfbeeld over wie en wat ze zijn. Dat is een kwestie van juiste begeleiding en monitoring 

Misschien een cursus Sociale fobie therapie voor jou en je familie ? Tofik?

Kunnen jullie  direct een drogbeeld uit je denken halen (  ingeprent door verkeerd zelfbeeld) dat ze allemaal gehaat worden

Het drogbeeld wat gevoed wordt door de opvoeders en aangevuld uit het denken van zij .... die dus duidelijk tekort schieten door het waarnemen van de  realiteit
OORZAAK ??  verwrongen gevoelsbeeld.

Ook jij doet hier aan mee Tofik ..door middel van jou brief .

Ik probeer hier  iets uit te leggen ..en ik hoop dat het aankomt.Tofik (3)

Je gaat op de PVV stemmen en dat is je goed recht.

Maar dat doe je niet willoos. 

Ik (3)

Dankjewel..

Ik ben volledig wilsbekwaam..

Tofik (4)

Dat doe je in de volle wetenschap, dat je op een racistische partij stemt.

En dan zeg ik nog niet eens iets over het racisme, het antisemitisme en de homohaat bij de Europese politieke vrienden van de PVV.

Ik (4)

Ik stem PVV en ik ervaar het niet als racistisch.
Ik ken dat gevoel niet ( als NIET RACIST),
dus ik herken het niet.

Zou kunnen ..de Pvv heeft veel (ook verborgen) vrienden.

Tofik (5)

Ik heb als Tweede Kamerlid mijn uiterste best gedaan om te luisteren naar je zorgen en daar iets mee te doen, maar dit keer ben jij het die moet luisteren.

Je bent geen slachtoffer.

Ik (5)

Jij hebt je als 2e Kamerlid geweldig gedragen en geprobeerd om de macht te krijgen van GroenLinks.

Jou acties hebben de partij bijna over de rand de afgrond in gekieperd en toen je het niet voor elkaar kreeg en de partij berooid achterliet trok je de kuierlatten. JIJ had beter naar Jolande moeten luisteren.

Jij bent het slachtoffer ..niet ik ..je blijft (zo lijkt het nu ) voor altijd in je slachtofferrol zitten 
In het engels hebben ze daar een woord voor "Backstabber"
En op jou zou men moeten vertrouwen ?
Situatie huidig groenlinks is voor een groot deel te danken aan jou actie.


Tofik (6)

Misschien is je leven niet zoals jij dat wenst.

 Misschien is je onrecht aangedaan. 

Ik (6)

Ik heb een prima leven..

Maar ons allemaal wordt onrecht aangedaan.

Tofik (7)

En misschien zie je anderen, die meer lijken te hebben, maar dat is geen excuus.

Je bent een volwassen Nederlander die er bewust voor kiest op een racistische partij te stemmen.

Ik (7)

Mensen die harder werken dan ik gun ik het allerbeste.

Ik stem PVV....... het is geen racistische partij

Tofik (8)

 Maakt dat jou een racist? Ik weet het niet.

 Het maakt je in ieder geval medeplichtig aan racisme.

Ik (8)

Ik ben geen racist. Ik heb een realistisch onverwrongen  zelfbeeld

Nogmaals....Ik ben geen racist ..!!

Tofik (9)

Ik heb eerder tegen je politiek leider gezegd, dat ik begrijp dat de komst en de permanente vestiging van immigranten, waaronder moslims, als een gedwongen huwelijk worden ervaren. Bij huwelijken kun je - hoe pijnlijk ook - scheiden. Maar zodra er kinderen zijn, is de band voor eeuwig en een goede verstandhouding in ieders belang.

Ik (9)

Mocht er iemand anders kiezen voor "UIT EUROPA" krijgt deze waarschijnlijk mijn stem..Dus "mijn" politieke leider  en de betrekking die ik met hem/haar  heb,..is  relatief


Tofik (10)

Mijn neefjes en nichtjes zijn een paar van die kinderen. Straks, wanneer je dat rode potlood pakt en je stem aan de PVV schenkt, weet dan dat je tegen ze zegt dat ze minderwaardig zijn.

Ik (10)

Mijn vriendin en haar Koreaanse kinderen zijn de kinderen waarvoor ik stem.
Ook... stem ik voor  mijn eigen kinderen.

Waarop ik stem is mijn verantwoording en dat zinnetje over minderwaardig, zit in JOU HOOFD en JIJ zorgt ervoor dat jou neefje en nichtje ook zo gaan denken, dus leg jou minderwaardigheid en dat van jou neefje en nichtje niet bij mij en zoek de oorzaak bij jezelf..

Tofik (11) ....ik (11) Dito..!!

Daar ben jij zelf volledig verantwoordelijk voor. Niemand anders.

Groet,

Tofik

Met vriendelijk Groet

René 

Namasté  

zondag 9 maart 2014

Een zondag om nooit te vergeten 9 MAART 2014 ( werd wakker) of U miste de kans..

YES..YES..weer Zondag..

De 9 e van de 3e 2014.
Een dag Om NOOIT te vergeten.
Een dag wat U de ogen zal openen of kan openen.
Of U toch een pil slikken vandaag of niet..daar hebt Uzelf geen keuze in.
Men verteld U dat de rode het beste is ..
De keuze tussen de Rode en de Blauwe ?


Het beloofd een mooie dag te worden.
Weer geen WW3 de afgelopen week
Komen we er dan weer af met een schone Ko (bips).?
Loopt het dan weer met een sisser af ?

Of is het volgende ingezette  "voorgeprogrammeerde" trajectdeel van de wereldgeschiedenis in een volgende fase beland.
En wij maar denken dat het allemaal in ons belang is wat onze regering doet.

Nou ..?
Met de beste bedoelingen en (alweer) een verwoede poging om een positief verhaal te brengen, merk ik dat het al na  de eerste zin de verkeerde kant op gaat.
Neem nou de zin: "Het beloofd een mooie dag te worden"
Een ander (dan ik ) zal waarschijnlijk typen 
"Het wordt een mooie dag"

Misschien wordt het tijd voor mij om  toch maar te beginnen met antidepressiva ?

Hahahahahh

Echt wel...!!, zullen diegene zeggen die mij (denken ) te kennen...

Behalve Netty

Die zal zeggen ..jij aan de antidepressiva ? daar ben je veel te eigenwijs voor.

Ik kan het alleen maar beamen, ook dat mijn "eigen"_wijsheid te pas en te onpas ventileer op het net.

Gelukkig zit er een uit knop in jullie hersenen en men zal ( die er geen zin in hebben) mij zoals gewoonlijk weer negeren of voor gek verklaren.
Anderen zullen zeggen ..ga toch fietsen terwijl ze weten dat ik geen fiets heb.

Een kopen is geen optie ..( blut) en stelen helemaal niet , de eerlijkheid zelve die ik ben.

Deze eerlijkheid brengt me regelmatig in de problemen ..dus ik heb geleerd om wat meer te liegen  voor het "goede" gevoel van de ander.
Ik kan met mijn eigen  gevoel leven, terwijl anderen mijn aanwezigheid als storend ervaren.
Gelukkig zegt men ..worden we niet 24 uur per dag met jou geconfronteerd.
De stukjes die jij op feesboek zet, of op je blog negeren we gewoon of besteden er minimaal aandacht aan.
We worden bekaf van al jou (negatieve) verhalen.

Jullie blijven lekker zitten in ...ja ..ja ..(al eerder vermeld) JULLIE comfort zone.

Hou het gepeupel ( werkmensen) tevreden "zoals Gaius Julius Caesar al zei) GEEF HET VOLK BROOD EN SPELEN dan kan men alles van ze gedaan krijgen.
En dat doen de machthebbers dan ook .

In een virtueel grafiekje zou dit stukje vanaf zin 1 tot hier al weer een behoorlijke min te zien geven, wat positiviteit + / of negativiteit -  betreft.
Van + 8 tot - 4 denk ik ..
De 0 lijn zijn we duidelijk alweer gepasseerd.

Gelukkig is het allemaal een kwestie van perspectief.
Men is redelijk gelukkig en welvarend.
Gezondheid is ook wel goed.
Men heeft allemaal (voldoende) te eten.
Er is geen oorlog in onze woongebied.

Waarom ben ik dan zo onrustig in mijn hoofd ?
Waarom heb ik niet jullie rust ?
Neem een pilletje van mij  werd laatst tegen mij gezegd.
Ik moest direct denken aan die mafkees uit Utopia ( u weet wel op TV)
Waar (bijna) iedereen van overtuigd is dat ZE niet spoort.

Ik hou zelf nog een slag om de arm.

Een wereldje op zichzelf ?
Waar miljoenen naar zitten kijken (incluis ik) wachtend op de volgende verassing  

                                                   ( NOT) ?
Waar alles en scene is gezet en geregeld wordt achter de schermen.
Met de schijn van vrijheid ?

Het lijkt nederland in het klein wel ..
Praat ik niet eens over de wereld in zijn/het klein.
Waar iedereen zich vergaapt aan een ander (clubje) en zijn eigen situatie en omgeving lijkt te zijn vergeten ?
Het zal wel een bepaalde modus zijn waar de mensheid zich in bevind.
Het overlevingsmodus.
Daarom laat men toe dat Poetin zijn gebied ongestraft kan uitbreiden terwijl men van hem ook een specifiek beeld heeft.
Zie onderstaand illustratie 

Is het..omdat hij de energie (lees gaskraan) dicht kan draaien en Europa en de rest van de wereld afgelopen weken zijn Brood en (Olympische)  spelen heeft gegeven. in alle schijnheiligheid ?

De halve wereld staat ondertussen in de brand.
Ik zal geen lijstje toevoegen want deze monoloog wordt NU alweer te lang.
Kom nou niet WEER met die achterlijke samenzweringstheorieën RENE..!!!   
Nee is goed ..is goed..

De oorsprong van de mens Bram Vermeulen ( In den Beginne).!!

http://www.youtube.com/watch?v=glm_AjwdIPo

Sjips (kon het niet laten ) 


Een wereld...  waar "men" nog net zijn hoofd bovenwater kan houden. 
        ( al dan niet gesteund door de voedselbank
                          en schuldhulpverlening ) 

Waar ho waar hebben wij/jij dat aan te danken ?
Heeft een minuutje ?? 
En zie wat er gebeurd in Uw hoofd.
Blijf lekker dromen..in je warm nestje..je balkonnetje of je tuintje
En lees ..

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.]

Amen.
(brood en spelen ).....


zondag 2 maart 2014

IK denk ..dus ik GELOOF ...OF NIET ..?

YES..YES..Zondag ..

en ik kijk naar buiten ..inderdaad hij schijnt..dacht dat ik moest werken vandaag ...heb ik me gelukkig vergist.
Zondag en maandag vrij ,,,
Twee puntjes uit de vriezer...de was in de machine..koffie zetter aan ..eitjes in de pan ..
Lekker bank_hangen voor de TV.
Zap ..Zap..zap..
Tjonge..tjonge...allemaal ellende en oorlogen en de dreigingen..
Gelukkig Zap ik over een fantastisch goede zanger.
Het blijkt een  jongeman in een kerk aan het zingen te zijn.
Nee hé.... weer het geloof..denk ik dan.
En zap dapper verder...na enkel ellende  aanslag momenten in China  en Oekraïne, zap ik terug.
Terug naar de liefde van god.
Wat een verademing..
Moge de machtige god zich over ons ontfermen en beschermen hoor ik.

Gelukkig denk ik ..zij hebben tenminste nog hun god, en denk er aan wat voor geluk deze mensen toch hebben.
Zij zijn gelukkig met hun schepper..
Men bid om bescherming en vergeving..voor de zonden die men heeft begaan.
Men bid voor genezing voor de geliefde zieken en diegenen die in het gevang zitten.
Hey ...word ik even op mijn schouder getikt (terwijl ik zit te typen) ik ben alleen in de kamer begrijpt U.. 

Het blijkt de hond te zijn die via een ingewikkeld pad op mijn naast gelegen bureau stoel is geklommen ..

Hij zegt ...ik wil wat aandacht en het varkens_oortje heb ik ondertussen op.
Ik naar buiten ...en merk dat het toch wel lekker fris is ..
Maak snel een fotootje van onze Teun ..
( zo heet hij)

en haast me weer naar binnen.

Terug naar het gevoel van veiligheid ..hoor ik op tv..
De E.O dus..
Zullen we samen bidden ..ik geloof in god de almachtige vader...
De heer zal ons nooit vergeten ...enz ..enz..
Deze kerkdienst uit Hilversum..laat mij (weer) horen en gedeeltelijk zien ..hoever het geloof  het denken van deze mensen bepaald.
HEEL VER DUS...
TOT de dood er op volgt....

Het goede er aan is, dat er een (werk) vrije dag uit is voortgekomen.
Dit jaar hoop ik 57 te worden ..en ik hoopte nog  enkele jaren te werken ( max 2) voor ik van mijn pensioen zou gaan genieten.
De VUT in..
Ja..Ja..de VUT ...in ...blijf dromen jochie...( Das WAR einmal),.

Gewerkt vanaf mijn 15 e ..niks bijgeleerd ( volgens velen)  en een van de vreemdste gasten die men kent.
Gelukkig denk ik dan ..ondertussen me afvragend hoever zouden de zombie's nou echt door hebben waar het om gaat .?
Wat er gaande is.
Waar heb je het over ...Strobosje?
Jij... die denkt "meer te weten" dan wij ....dombo..
En ondertussen typ ik op mijn toetsenbord..enkele van de honderdduizenden gedachten die mij bezig houden.
Zoals een tele 2 rekening van deze maand en Spangaz op de achtergrond.
De E.O is weggezapt..De onwetenden ..
En wie zou ik nou wel weer eens zijn  die "het" beter weet ?
Woef...onze Spaanse adoptie zoon staat voor het raam.

Ok...Ok..ik laat je wel even binnen..

De andere.. Dity.. ligt het restant varkensoor op te kauwen.

wat een verzadigde Teun in verwoede pogingen heeft geprobeerd te begraven tussen de kussens op de bank.

Wat hebben wij een geluk ( besef ik weer) dat wij in betrekkelijke rust leven in ons Kikkerlandje.
We leven ons gemoedelijk en behaaglijk leventje..
Verslaafd aan ons comfort..ten koste van ..

Ondertussen schelden we op  Rutte en Samsom dat het een stelletje rovers zijn ..ook beseffend dat die ( hun) eigen agenda volgen
.
Dat "hun" staat natuurlijk bewust  tussen haakjes ..want ook zij zijn net zo goed  slaven van HET systeem.
HET ...waarvan wij allen deel uit maken..... de mens...

Zij zijn beter  in het manipuleren dan de rest van het gepeupel ( wij dus)  en zorgen er ZELF voor dat ze een salaris hebben van meer dan anderhalve ton
En we laten het gelaten toe ..vanuit onze COMFORTZONE.
Ja..ja dat kun jij zeggen .. zegt de wekelijkse voedselbankganger.

 
De wat minderbedeelde cq vernachelde persoon,  of domweg gewoon pechvogel.

Laat deze nou net  het "geluk"? hebben om in Europa geboren te worden in plaats van Oeganda of in een ander Afrikaans land.
Wie zit er nou te zeuren en met wat voor recht ?
Men kan het altijd nog slechter treffen toch ??

Kent U de bushalte posters met de tekst Maya verdient 19 cent per uur ..en wij zijn daar trots op ?
De hooligans die elk weekend de boel slopen zien niet wat er hangt in de abri..zij leven zich uit in hun frustraties.

Totaal niet beseffend hoe gelukkig men "MAG" zijn.

Mijn hobby's zijn ...DE MENS..
Een van achterlijkste bewoners van deze planeet.( zie abri)
Incluis ikke..
Ongetwijfeld op weg naar zijn ondergang.
Overal verwoesting.. vergiftiging ..doodslag..moord..allemaal ontstaan uit het achterlijk brein van wat aangenomen toch iets van intelligentie zou worden verwacht.

Allemaal voor het......De "Macht" en het geld..
U weet het.. 
U gedoogd het ..
U werkt (ik ook) er aan mee.
Ik ben benieuwd of die god ( waar men over praat op tv) ons gaat redden ..of dat hij ons net even over het randje helpt ..Het randje waar wij al een poosje op balanceren..
Ik praat nu mee in het denkraam van vele mensen ..die geloven dat we geschapen zijn door god.
En zullen worden gestraft door HUN god..Doodzonde van al dat werk zou je zeggen.
Even wat ruimte voor JOU god..


    Deze  ruimte waar god bestaat, heeft zijn beperking..
                De beperking wordt opgelegd door god.
Ik geloof dat het verhaal anders is dan uitgelegd door de kerk.

Mensen met wie ik contact heb ( gelovigen) willen niet hebben dat ik twijfel aan hun god

Ik heb dus geen beperking die zij wel hebben opgelegd door HUN god.

Laten we het een handicap noemen.
Tegelijk beseffend  dat dit mij anders maakt dan jullie.( niet iedereen hoeft zich aangesproken te voelen.

Ik ben Vrijer.."GEEN"... beperkingen, daardoor zie ik wat voor handicap jullie hebben.
De arrogantie ten top hé ?
Iets om je kwaad over te maken of belachelijk en niet helemaal serieus...? ..


Misschien een keer luisteren naar het anders denken dan jou ( ja jij)  comfortzone ? 

Niet ..dus..
Het maakt je onzeker ..de zekerheid die jou god voor je is.
Daar passen we dus voor op, en houden alles wat ons in twijfel zou kunnen brengen op afstand.
Zo sterk zijn we in HET GELOVEN..een stevig (denk anker) in deze woelige tijd.

Ik kijk van buitenaf ..ik neem "afstand" van het denken wat velen geloven.
Ik vind..."IK"... heb een meer realistische kijk op de realiteit.
Ondertussen door hebbend dat ook ik, het mis kan hebben.

Iets wat de gelovigen niet hebben... die zijn overtuigd van "hun god"...denken..
Tussen aanhalingstekens..
Er schijnt een verschil van mening te zijn over "god"
Men heeft niet door dat op deze wereld 7 miljard vormen van god zijn..
Ieder mens heeft er zijn (denk) beeld van.
Gevisualiseerd ziet het er zo uit.
  

Iedereen heeft z'n handicap
Ik ook ..ik heb hetzelfde handicap als jullie maar ik heb de grenzen opgeheven  die de god ( van de ander) mij wil opleggen.
Ik leg mijzelf geen beperking op ..
HOU ER DAN MEE OP..."vanaf vandaag"!!!!!  van wat JIJ GELOOFD..mij met GEWELD op te dringen..gelovige..
Heb lief en wees vergevingsgezind zoals jou boek voorschrijft.
De keuze van wat jij uit jou boek haalt is de jouwe..
Besef dat het door een ander mens is geschreven, een mens die net zo weinig/veel wist als jij op dit moment.
Of weten we tegenwoordig meer ??
Zijn we ons meer bewust van de origine van god.?

Iets wat we niet willen weten ? 
In alle schijnheiligheid amen ?
Wij die hetzelfde ondertussen doen dan onze schepper zoals het creëren scheppen( klonen) sleutelen aan ons DNA.?Lichamelijk onsterfelijkheid staat voor de deur..iets waar men niet aan mag komen ..en wat men in het geniep  misschien al heeft gerealiseerd ?
 ( Think out of the boX) mensen ...

Maar dat mag niet ..men komt dan aan god ?
Er is een filmpje op You tube van Bram Vermeulen ..
Het is zeer de moeite waard
Hebt U ook een idee vanwaar wij als mensheid vandaan schijnt te komen en  gemaakt door een schepper die zelfs een naam heeft.
Dan weet U waar U het allemaal voor doet.

ENKI...

http://youtu.be/glm_AjwdIPo

Een prettige zondag en werk week  nog allemaal