zaterdag 10 december 2016

Kwestie van cultuur ?? Geen geweer in de kast ( autochtoon) Wel geweer in de kast ( allochtoon....)?

 Totaal Pageviews     26.402

 Pageviews vorige maand    
2.637

Volgens de broer van Jaouad A genaamd Bilal A, zal ik wel achter lopen …
Onbeschaafd en achterlijk.
Ik heb namelijk geen wapen in huis ..
Jaouad is namelijk betrapt met een wapen in huis  klaar voor gebruik.
Als het niet voor terroristische doelen is aangeschaft dan ben ik "alsnog" blij... dat ik niets te maken heb met hem.
Foto teletekst:


Een schietklaar wapen in huis.
Het schijnt normaal te zijn in de cultuur van geweld waarin hij en zijn broer zijn geboren.
Tenminste.... volgens zijn broer.. 
Het maakt duidelijk geen ruk uit waar je geboren bent, de cultuur bepaald de sfeer.
En deze cultuur verpest hier de sfeer.
Een sfeer van intolerantie en haantjes gedrag, die men in alle culturen wel in meer of mindere mate aantreft.
Hij... die zich aangesproken voelt bij het minste geringste, en waar de anderen en vooral “zij”  geen moer te zeggen heeft.
Waar “haar” recht is te zwijgen en te knielen  ( en eventueel) af te wassen.
Voor de rest bek dicht, want anders ......Dit gedrag cultureel aangetuurd, door wat men geloofd, en waar men heilig overtuigd is van zijn gelijk.
Het is al duizenden jaren zo.
Geboorteland bepaald.
Cultuurbepaald.
Geloofsbepaald.
Toch moet je deze mensen niet allemaal over 1 kam scheren.
Men is niet allemaal doorgeslagen  maar toch wel een behoorlijk aantal.  
Niks bijgeleerd zo schijnt het.

Ik leer wel dagelijks bij en doe er wat mee.
Iets wat men al gauw vooroordeel noemt en buitengewoon negatief.
Hoe zou dat nu komen ? 


Ook in Europa leert men bij ( haal ik Nederland eventjes aan) het land waar ik ben geboren en de ogen worden ondertussen geopend.

Het gaat voor mijn gevoel veel te langzaam, en straks zal onze land/cultuur overgenomen  worden door culturen die niet van mijn ras /land zijn.
Waar  nog steeds het Friese Ras vreedzaam woont naast het Groningse Ras.
En daaronder Het Drentse Ras en natuurlijk daar weer onder....
DE REST VAN Nederland.

Daar wonen namelijk o.a de andere rassen met hun accenten en gewoontes die niet bij mijn Groningse cultuur schijnen te horen 
Allemaal vreedzame rassen toch ?

Er gaat namelijk niets boven het Groningse Ras.
Het gemoedelijkste deel van Nederland bleek uit recent onderzoek, en het minste racistisch.
Ik ben ain Grunneger.
Trots ..dat onze delfstoffen Nederland zoveel warmte en welvaart hebben bezorgd.

Naïef.. zoals ik volgens velen ben, geloof ik dat we ooit nog eens worden gecompenseerd.
Blijf dromen René blijf dromen.

Grunnegers naïef ??
Dacht het niet..
Eerder tolerant zou ik zeggen ..maar tolerantie heeft zo zijn grenzen en die grenzen zijn onderhand wel bereikt.

Ik zie aan bovenstaande schrijfwijze   dat Grun_neger  wel eens verkeerd kan worden opgevat.
Men zou dit kunnen lezen als racistisch, maar ik noem mezelf dan ook een inboorling.
Geboren inwoner van Groningen ..dus bij uitstek het Groningse Ras.
Ik mag dit volgens mij zo opschrijven want tijdens de uitspraak van de rechter tijdens het proces tegen Minder ..minder ( Wilders dus)..is duidelijk gesteld, dat Marokkanen vanuit het juridisch perspectief als Ras te kunnen worden aangesproken.
Nou Ik ben blont en Groninger ..geboren in Blijham ( Oost Groningen) de toenmalige gemeente Wedde.
Dus ik ben een blonde inboorling…
Nou ja blond ..een beetje grijs, en volgens mij ook wat wijzer.
Ik heb "inboorling" gegoogeld, en daar komt uit:
Inlander:
1  Autochtoon 2) Bewoner 3) Bewoner van een land 4) Ingeborene 5) Inlan 6) Inlander 7) Inwoner 8) Landzaat 9) Landzate 10) Naturel 11) Onbeschaafd wezen 12) Oorspronkelijke bewoner.

En dan kom je automatisch terecht bij het woordje  allochtoon, en de discussie hierover.
De allochtoon en dat men zo genoemd wordt vind MEN ( als allochtoon) discriminerend.
Het is niet zo maar men voelt het zo.
Men maakt gewoon onderscheid  waar men geboren is.
Inlander ....buitenlander..
Meer niet ..
Niks discriminatie. 
Daar geeft Arjen Lubach in een filmpje een humoristische uitleg over die waarschijnlijk door een deel van onze bevolking verkeerd zal worden begrepen.
Dit deel wat het niet begrijpt zijn dan de andersdenkenden die denken dat ze geen Nederlander zijn ..ONDANKS ze hier zijn geboren.
Ze gedragen zich ook alsof ze ergens anders geboren zijn, en roepen ik ben geen Nederlander maar Turk of Marokkaan Surinamer of Antilliaan.
De meesten genieten het Nederlanderschap en plukken hier de vruchten van en zijn er "trots op".
Anderen verguizen het Nederlanderschap en lopen er continue tegen aan te schoppen.
Het land dat hun voed en kleed.
Jammer zeg ik.
Men geeft zo af op Nederland dat men zelfs de Straatnamen of tunnels  van bekende geschiedenis personen van ons Nederland zouden moeten verdwijnen.
Kuzu van Denk ..is zo een persoon die dat wil.
Deze persoon van het Turkse ras  ..wonende in Nederland  wil vanuit de Turkse lange tenen  cultuur MIJN/onze Nederlandse  geschiedenis wijzigen.
Dat zal niet gaan Kuzu, wat gebeurd is gebeurd.
Ik laat de Coen tunnel    niet veranderen door jou hersenspinsels in wat jou wel bevalt.
Eat and chew it ...TURK .!!! or suffocate
Mijn cultuur ..MIJN LAND .. ONS NEDERLAND.


Op het moment dat ik “MIJN” geboorte/cultuur grond/Ras mag beschermen tegen in… cq aanvallen vanaf het buitenland is dat gelegitimeerd.
Dat het te verdedigen door middel van alles wat mogelijk is, incluis geweld.
Dat heet vechten cq oorlog.
Onbeschaafd dus.( inboorling toch).?

Voor een onbeschaafde inboorling ( spreken we over het Nederlands  Ras) weten we de vrede goed te bewaren.
In tegenstelling tot de rest van de rassen die woonachtig zijn buiten ONS land..genaamd Nederland.
Neem niet JOU oorlog mee naar mijn land ..! TURK .!!
Vecht dat onderling maar uit in jou eigen woongebied.
En dat is precies wat je nu stiekem aan het doen bent.
Geboren in Nederland met de roots en hart 100% Turk, vechten jullie de geschillen uit overal waar je gaat wonen, en sleuren de rest met je mee.

Hoe gek is het dat men BEVOOROORDEELD IS.? dit is Rotterdan NEDERLAND ..en jullie willen er Turkije van maken.?
No Way ..

Op het moment dat het vanbinnen uitkomt... "door anderen dan het Groningse/Nederlandse/Ras  ( zie foto) en men komt daar tegen "in het geweer" wordt men beticht van onderscheid maken.
"Onderscheid" wat met een negatief beladen woord ook wel discriminatie genoemd.
Die anderen ( Rassen/Culturen) dan het Groningse, de zogenaamde allochtonen doen dat met regelmaat.
Ook de Groningers maken onderscheid en beslissen wat wel of niet goed is voor de Groningse cultuur.
Enkele voorbeelden van allochtoonse culturen  zijn:
Friesen Drenten Duitsers Polen Engelsen Marokkanen Turken Ieren Engelsen enz enz ..alle anderen dan het Gronings/Nederlandse Ras.
Ik begrijp dat de meesten Nu afhaken en zeggen jij bent hartstikke gek Reneetje..
Jij... met je Groningse Ras..
Ja ..ja ..is een kwestie van perspectief hé ? 


Ok …Ok ..Ok .. wat meer genuanceerder dan …

Nederlanders..Duitsers..Belgisch enz enz enz ..ras..
Kan niet ?
Volgens mijn overdenkingen zijn Koning Willem Alexander en Maxima allebeide allochtonen.
Want in 1989 kwamen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het CBS met de definitie van het begrip allochtoon. Dat was een immigrant (dus niet in Nederland geboren), of een Nederlander van wie minstens één ouder in het buitenland was geboren.
Onder de westerse allochtonen vallen prinses Beatrix, die de Britse nationaliteit heeft, en zeker koning Willem-Alexander, met een Britse moeder en een Duitse vader.
Dus Alexander is allochtoon en Maxima helemaal.
Zegt onze koningin ..de Nederlander bestaat niet.

                         En ze laat zich toejuichen door wie dan ? 
Niet haar volk dus ..
Cultureel past ze zich uitstekend aan.
Prima toch ?
Het Marokkaanse Ras bestaat wel ?
Het Turkse Ras ook?
Het Zweedse ras niet het Engelse ras wel?.
Wat is het criterium ?
Nog even dit:
Niet-westerse allochtonen waren Nederlanders van wie een ouder afkomstig was uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Daaronder vallen dus Antillianen, Surinamers, Turken en Marokkanen.
Je zult in Nederland weinig mensen horen scanderen ‘minder, minder, minder Luxemburgers’ of ‘minder, minder, minder Zweden,’ maar wel ‘minder, minder, minder Marokkanen.’
Het onderscheid tussen westers en niet-westers is verwerpelijk, want het gaat immers om Nederlandse staatsburgers, en de rechter in het proces- Wilders heeft opnieuw uitgelegd dat ons land geen onderscheid maakt tussen burgers. 
Wel, dus.??
De Marokkanen en Turken ( diegene die zich uitten in de media) zijn trots omdat ze Turk of Marokkaan zijn en gedragen zich of ze er spijt van hebben dat ze in Nederland wonen.
Deze mensen voelen zich geen Nederlander ( zeggen ze).
Men voelt zich meer verbonden met het geboorteland van hun vader en moeder dan met hun eigen geboorteland.
Men komt negatief in beeld door filmpjes en/of  bedreigingen en uitingen van geweld overval of roof en moord.
Is het dan raar dat de Autochtone Nederlander  zijn oordeel al bij voorbaat klaar heeft ?
Nederlanders....Autochtonen versus Allochtonen ( al dan niet westers) ??

Deze culturen verschillen in gewoontes.
Gewoontes   die wrijving geven in ons Nederland  hebben als 
oorzaak  intolerantie.
Deze intolerantie bestaat overal en in elke cultuur.
Bij sommige culturen is de intolerantie zo groot dat men een geladen wapen in de kast heeft.
Zie plaatje..

Of is deze wapen bedoeld voor zelfbescherming ?
Hoe groot is de bedreiging of het bedreigend gevoel ?
Waar is men bang voor ?

https://youtu.be/p5IGbXw16jM Direct dan maar het beladen woord vooroordeel gebruiken.
Men is bevooroordeeld en dat is helemaal niet verkeerd.
Een vooroordeel ontstaat niet zo maar, maar is een proefondervindelijk gebeuren in een bepaalde situatie die zich steeds positief of negatief herhaald met en tal aan kleine variaties.
De basis gegevens zijn vaak hetzelfde.
Het resultaat van het gebeuren is nagenoeg hetzelfde.
Dus als men in eenzelfde soort van situatie komt kan men er van uitgaan dat hetzelfde gebeuren zich ( waarschijnlijk) herhaald met enige variatie en dus nagenoeg  ( WEER) hetzelfde negatieve resultaat.
Men bereid zich er vast op voor.
Vooroordeel.
Niks mis mee toch ?
Mocht er iemand totaal anders reageren op een bepaalde situatie dan verwacht wordt door het vooroordeelprincipe   de ontvanger niet verrast.
Er staat een  geweer in de kast.
Hij houd niet zo van onaangename verassingen.
Met veel prettige verassingen in het voortraject zou waarschijnlijk het wapen  niet in de kast zijn beland.
Gaan we er nog steeds vanuit dat het wapen ter verdediging is aangeschaft.
Tegen welke bedreiging ?
Kijk om U heen Mede Nederlanders Landgenoten rasgenoten autochtoon allochtoon….
Waar gaat het nu uiteindelijk over ?
Wij die geboren zijn uit 1 man en 1 vrouw  volgens vele geloven.


Wij zijn dan allemaal van HETZELFDE RAS
Toch ?
Marokkaanse ras ?
Engelse Ras ?
Turkse Ras ?
Nederlandse Ras ?
WELK RAS ??
HET MENSELIJK RAS …stelletje dombo’s
HET MENSELIJK RAS …!!!
Meer dan EEN Ras bestaat er niet.
Dat is allemaal ingeprent door "HET" geloof.

Het geloof maakt meer kapot dan je lief is ..

Macht misbruik van de onwetendheid ingeprent door cultuur gewoontes leugens en bedrogen... geloof is van alle tijden.
Het wordt tijd zo lijkt het ..om ( vanuit het vooroordeel denken) maatregelen te nemen tegen anderen dan het Groningse Ras/geloof/cultuur.
Wat kost zo een wapen en waar koop je zoiets ?
De laatste zin is natuurlijk cynisch bedoeld.
Toch ?
woensdag 16 november 2016

Zo... na een week van bezinning Amerika moet het met TRUMP doen SUCCES ( en dat meen ik)!!


  
23.964  Paginaweergaven


Zo …
Even de tijd genomen om het te laten bezinken  (voor jullie en ook voor mij )
We zijn ondertussen een week verder ..

Een week na 9 november een week waarin de wereld “schijnt” te zijn verandert.
We leven in spannende tijden en op het nieuws zijn de afgelopen week veel toekomstvoorspellingen gedaan.
In mijn beleving is de druk “even” van de ketel en stormen we ( wat minder hard) richting afgrond.
We zijn er nog niet en ik juich niet te vroeg.
Het kwade lijkt een gevoelige slag te zijn toegebracht en er gloort hoop aan de horizon.


De paniek schijnt toegeslagen bij diegene die alle hoop  hebben verloren ( zo lijkt het)
Hun Hillary is verslagen.
Hun toeverlaat en rots in de branding  dat was ze.

Volgens de Trump aanhangers is de HEKS de bocht uitgevlogen.

De sterk verdeelde bevolking van Amerika is de meest instabiele factor op aarde geworden, en wat vroeger een toonbeeld was van tolerantie en onbegrensde mogelijkheden heeft zijn grens bereikt ( zo lijkt het).Ik als Nederlander, die op een afstandje kijkt naar wat er allemaal gebeurd op onze aarde wordt er niet echt vrolijker van.
Het beeld van de gestoorde ( mijn mening alle) Amerikanen wordt dagelijks bevestigd, en ik houd mijn hart vast  voor de komende weken wat Amerika gaat doen.
Houd men deze ( betrekkelijke)  vrede vast of er breekt een burger oorlog uit?
Ondertussen doet een verblufte Donald zijn uiterste best om de vrede te bewaren in zijn land en in de rest van de wereld.
Martial Law ligt op de loer.
Als de Amerikanen zich niet  weten te vermannen zal deze wet in werking gaan.

http://nl.bab.la/woordenboek/engels-nederlands/martial-law
Een burgeroorlog  staat op de drempel van het land met 300 miljoen inwoners.
Amerika zal zich in grote chaos  storten en andere krachten en machten zullen  zich laten gelden en proberen gebruikt te maken van de zwakke positie van de USA.
Wat doet Noord Korea ?
Wat doet China in de Zuid-Chinese Zee ?
Wat doet Poetin in Europa ?
Wat doen de extremistische gelovigen om de zwakke stabiliteit in de wereld te ondermijnen ?


Hoeveel zijn er al die klaar staan om de boel finaal te gaan ontregelen ?
Ik kan hier wel tientallen zaken benoemen hoe de stabiliteit in Europa en Nederland en de rest van de Wereld is te ondermijnen, door middel van welk soort van actie dan ook.
Ik zal er niet één  gaan benoemen hier, want ik wil niet bepaalde idioten/onwetenden/mis leidenen  op een idee brengen.
Toch denk ik dat het prima is de Clinton het niet is geworden, en dat de “verassing” van “President Trump” de aarde enkele maanden meer de tijd heeft gegeven.
Ik zeg bewust maanden ..want dat gevoel overheerste bij  mij.
Ik als "ras optimist"lees mijn eerdere postings.... denk nu zelfs dat ik mijn 60e verjaardag nog wel zal halen (26-april 2017).
We zullen het zien.
Er wordt veel gesproken/gespeculeerd  op internet en sociale media over een interventie van buitenaardse machten.
Deze interventie zou de stabiliteit en de toekomst van de mensheid moeten waarborgen.
Ik help het ze hopen ...
Ik hoor jullie al roepen daar heb je hem weer die mafkees  met zijn buitenaardsen.
Doe effe normaal Strobosje en hou op met die flauwekul mocht je willen dat we jouw stukjes nog serieus gaan nemen.
Nou heb ik een verassing voor jullie.
Buitenaardsen bestaan .!
Tenminste.......
Het gros van de wereld bevolking geloofd zoiets.
Het christelijk geloof is hier een uitstekend voorbeeld van.

Er is zelf een boek over geschreven …

Meerdere boeken zelfs.
De laatste bijbel is geschreven door Erich von Däniken.

Met als titel ..Waren de Goden Kosmonauten?
Hieronder meer informatie over Erich en zijn boeken.
Het andere boek ( de bijbel)  hoeft verder geen introductie en is verder algemeen bekend in de Westerse beschaving.
Het controversiële boek  van Erich is van alle kanten bekritiseerd en verguist.
Ondanks dat zijn er al meer dan 80 Miljoen van verkocht.Ondertussen tig jaar verder..denkt een groot deel van de wereldbevolking net als Erich ..en ze vermoeden dat wat hij schrijft vaak terug kan worden gevonden in andere geloofsboeken.
Het totale geloofsplaatje wordt op deze manier wat duidelijker, en komen de meeste verhalen terug in meerdere geloven.
Niet zomaar verhalen maar verhalen die een buitengewoon hoog gelijkenis hebben met (wat inhoud en verhalen betreft) 
De stugge gelovigen blijven echter bij hun geloof.
Het geloof.. van  wat met de paplepel bij hun is in gegoten en dat  letterlijk van wieg... tot het graf.
Kom niet aan MIJN  “zekerheden” mijn geloof.. anders gelovigen...dat  wordt gezegd.
Dit is algemeen gebruikelijk onder gelovigen die vaak vanuit hun denken/geloof het ( anders geloven)  absoluut niet kunnen verenigen met wat binnen  hun geloofs-hokje  afspeelt.
Dus…. het valt buiten hun voorstellingsvermogen.
Dus niet waar of een leugen.
En dan ...
Dat…. “ buiten je voorstellingsvermogen” DAT ..!!  is gebeurd in Amerika.
Het product van leugens en bedrog Hillary Clinton heeft zichzelf van het monopolybord gespeeld.
De zegeningen van het internet ( al zeg ik hetzelf)
Maar men heeft er een ander wanproduct ( denk men) voor teruggekregen, in de vorm van Donald Trump.

Geen haar beter en soms nog erger dan Hillary volgens velen.
Het was kiezen… gebeten worden door de hond, dan wel door de kat.
Men heeft gekozen voor de hond.
De kat had al te vaak haar nagels laten zien ..en gebruikt.
Hekserij Kindermisbruik Email misbruik  en misbruik van je eigen bevolking is schering en inslag geweest van de Clintons ( zegt men), met als resultaat Exit Hillary.
U mag het spelveld verlaten en ontvangt geen bonus uitkering .!
Vermoedelijk wacht U de gevangenis.

Terug naar ons land.
Timmermans zorgt voor een opmerking over Gülen en de betrokkenheid bij de staatsgreep in Turkije voor extra spanning in Europa.

Het lijkt erop dat Nederland een sleutelrol krijgt in de toekomst van de aarde en door opmerkingen en acties van enkele randdebielen kan deze toekomst wel eens op de tocht komen te staan.

Heel Europa is aan het afbrokkelen en diegene die er niet in zitten ( de EU) of er binnenkort uitgaan Brexit..!! lijken beter af dan de lidstaten zelf.
Ik denk dat dus ook ..en ben voorstander van een Nexit.

Zeg nou niet de Nederlanders willen geen Nexit.
Want in de dagelijkse praktijk heeft….
“De EU heeft al genoeg te stellen met een groeiend aantal lidstaten, en Turkije, Libië en Rusland. Zo zijn er lidstaten met anti-EU-regeringen zoals Hongarije en Polen, of regeringen die de EU-regels gewoon ijskoud negeren zoals Frankrijk en Italië. In deze situatie kijkt Verhoeven kennelijk uit naar nóg meer ellende. Een grote vriend en bondgenoot, de grootste militaire macht in Europa, wordt omdat het de democratie respecteert, tot vijand gemaakt. Dit alles onder het motto: Fijn als de Britten lijden, dat zal de anderen afschrikken”.

Het kost een beetje maar dan hebben we ons land terug …ja …ja.. ECHT .?
Ik vind, dat de miljarden die we uitsparen ( op termijn) bij een Nexit… gebruikt mag worden voor een 100%  grenzen dicht formule, en een intensieve voorlichting op scholen.
Met een verhaal ( onderbouwd)  dat het de bedoeling van onze schepper niet is, dat we elkaar opblazen beledigen  op de bek slaan of vermoorden.
Dat er geen rassen bestaan alleen het menselijk ras, en dat men zal moeten ophouden om te discrimineren.
Er is een verkeerd beeld ontstaan van wat “god “zou zijn …of moeten zijn.
Een verkeerd  realiteitsbeeld wordt veroorzaakt door leugens manipulatie en bedrog
De zwarte piet discussie is hier een sprekend voorbeeld van.
Maar dat zal men ook niet waar kunnen nemen.
Een juiste voorlichting zal Sylvana Simons de ogen openen en ze zal zien dat het racisme specifiek zich  in haar hoofd  heeft gemanifesteerd.
Dit door desinformatie leugens list en bedrog en jarenlange hersenspoelingen.
Het zal een hele klus worden om haar te overtuigen.
Maar er is nog hoop.

Zij heeft zich aangemeld bij de Erdogan partij van Denk ..dus...geestelijk  kan ze  nog wel worden aangesproken  en staat ze gemakkelijk open voor manipulatie.
Zij is dus in de sekte van Denk beland ..
Er komt vast ooit een tijd dat ze dit zal kunnen beamen.

Het gebrek aan…. en  het kijken en inzicht hebbend “tegen” de grenzen van wat men geloofd zorgt voor dat het grotere overzicht niet wordt waargenomen, mat alle ongein als gevolg.
( Sinterklaas is niet leuk meer)
Het ziet er niet echt goed uit.

  
De schuldigen zijn moeilijk aan te wijzen.
Uiteindelijk weet men niet beter
Wat mij/ons  nog rest …is  de hoop dat het goed zal komen.
Ook met haar.
De schat ...