dinsdag 17 september 2013

Dus..!! de leugen regeert..

Dus..Vincent..Jij... hebt met het stuk over wie of wat god zou moet/kan  zijn in de email aan Humprey...heel duidelijk gemaakt, dat het in ons denken een heel complex "iets"..is..

Het probleem met wat men geloven noemt..is de intolerantie in het denken ten opzichte van anders denkenden.

Inderdaad het ....PROBLEEM... wat 'HET" geloven is.
Iets anders kan ik het niet noemen.

Wij.... de huidige mens... staan bij de uitgang van onze grot.
DENKEN WE...
Een blik terug werpend ( als zogenaamde verlichte ?) naar de minder wetenden, die elkaar aan het vermoorden zijn verderop in diezelfde grot.
Omdat zij niet geloven wat zij/anderen ook geloven .. en zeker niet wat jij gelooft ?..


Het gaat erom wat men ( denkt) te weten ook jij Vincent ..Humprey..en IK zei de gek..
Wat weten wij trouwens ?

NIKS..!!

Wij speculeren en fantaseren ...manipuleren ... denken.. "IETS" te weten.
Het probleem met geloof ..is ..dat ze WETEN  dat god bestaat.
Denken ze..
Op het moment dat bovenstaande zin bewaarheid wordt houd het geloven op met zijn bestaan.

Als nou het bestaan van HUN/ onze  god een een leugen zou zijn .??
De leugens ..die gebruikt worden om elkaar te "misbruiken" iets waar de priesters van de RK (en  niet alleen zij) maar iedereen die "iets" wil van een ander..... te pas en te onpas gebruik van kan maken, en ook vaak doet.

Sociale omgang is de juiste bewoording, maar zolang het ten gunste is van een paar... ten koste van velen, is het A sociaal.

De onkunde..en machtsmisbruik van de "onwetenden" is schering en inslag,uitgevoerd door een paar slimmeriken, die "HET" geloof misbruiken ten gunste van hun eigen wel een wee op deze aarde.

Men kan in de grot ( diegene staande bij de uitgang) moeilijk de anderen in de grot negeren.
De gevolgen van duizenden jaren leugens rijken tot over de drempel naar buiten .
Oorzaak en gevolg..

Zij...  op de drempel,  die denken "HET" zo goed als zeker te weten, geloven in een redding door hun schepper.

Zij... die totaal niet doorhebben dat ze net zo diep in diezelfde grot zitten als de anderen.
Met als gevolg de pleuris breekt uit veroorzaakt door alle leugens.

Zij... die  aan de lijve de gevolgen voelen van de  kracht van de manipulatie en hersenspoelingen door de misbruikers van HET geloof.

De kracht van het geschrift...

De kracht van het woord..een totale misleidende koers volgend naar de ondergang van de mensheid ..zo lijkt het.

De schuld van wat men geloofd.

Een eventuele grensoverschrijdende tolerantie in het denken zou onze redding kunnen zijn.
Men hoeft niet de grot uit te rennen en proberen die realiteit  te bevatten met al zijn wonderen.
Men moet zich omdraaien en gaan communiceren met iedereen die in de grot zit.
Hun aan het verstand brengen dat men altijd is voorgelogen ..

Ze vertellen dat hun realiteitsbeeld niet klopt ..en dat ook ons eigen beeld wel eens anders kon zijn dan wijzelf geloven.

Dat zal niet eenvoudig zijn.
Ook wij "de gelovigen" en zogenaamde ongelovigen hebben hun eigen ( voor ) oordeel.

We zitten allemaal in dezelfde grot.

Wij snappen weinig van wat we buiten de grot zien en kunnen moeilijk beseffen dat (onze beperkte blik..) er veel dingen zijn die we voor onze gemoedsrust gewoon willekeurig invullen.
Het gevoel van ..het vertrouwen op ..

Op wie eigenlijk ?            

Er zit maar 1 ding op..we zullen moeten vertrouwen op onszelf.
Op onze communicatieve vermogens.
Beseffend dat we in een leugen geloven.
Een ..TE.. simpel beeld van wat men god noemt.
En alle leugens daaromtrent.
De waarheid over het geloof is dat er (op deze aarde) bijna 7 miljard varianten bestaat over wie of wat god zou zijn.

Iedereen heeft zijn eigen geloof.

 
                                               Darwin

Men kan zich aansluiten  bij geloofsgenoten.
Maar probeer niet vanuit jou geloof anderen hetzelfde op te dringen.
Er zit een  intolerantie factor in  ieders denken.
Levensgevaarlijke factoren..
Hoe men met deze intolerantie omgaat in het geheel bekeken is debet aan  jou vermogen tot het zien van het geheel.
En dat kan de mensheid ( nog) niet.
De schuld ligt bij de kerk
                                           Intolerant

Het verschil is een zegen.. 
Het verschil is een vloek..
Een vloek die over de mensheid regeert..
Het Geloof zoals het is bepaald door de kerk..minaret..tempel
                                     

Zie koptekst...

DE LEUGEN REGEERT..

Want zelfs onze schepper heeft zijn god.
en die..!!  heeft weer een god..enz enz.enz...                     

dinsdag 10 september 2013

9/11 ....11/9..???

                 U ( denkt ) allemaal te weten wat er is gebeurt
                                 op 9 september 2001..  ??


Iedereen heeft er wel zijn... of haar  mening er over ..

Ik weet inderdaad ...( zoals men zegt) ...op bepaalde DRAMATISCHE momenten in de wereld geschiedenis, waar men precies was... en wat men op dat moment deed.

Het lijkt in het geheugen gebrand te zijn ..
U denkt  dat dat een gegeven is en dat iedereen daaraan onderhevig is ..

Zal ik U uit Uw droom helpen, of zal ik U nog even laten dromen ...

Nee ik laat U niet dromen ..want terwijl u lekker in Uw slaap ligt te dromen ( al dan niet een nachtmerrie) zijn de dijken doorgebroken ..
U kunt zich voorstellen hoe dat moet zijn gegaan in 1953.

Laat ik het zo stellen: diegene die deze nacht wakker was zou meer kans op overleven hebben, dan diegene die in dromenland verkeerde.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee is het spreekwoord.

Terugkomend op de inleiding van mijn verhaal..

U onderschat de invloed van de (massa) media...en hoe ondersteunend het steeds weer herhalen van de beelden zijn van welke ramp dan ook voor uw (toch wel ) matig geheugen.

Ook weet men hoe men dat moet gebruiken, om de mensen massa dingen te laten zien die ( niet eens) echt zijn gebeurd.

Ik neem als voorbeeld, hoe de Amerikanen de rest van de wereld hebben verneukt ten aanzien het beginnen ( als excuses) een  oorlog tegen Saddam Hoessein 
Ook kan men  ( of men wil of niet) ontkennen dat er veel vraagtekens zijn over de aanslag op 9/11 tegen de Twin towers en het Pentagon ...samenzweringstheorieën zijn er in overvloed.
Google maar eens: Gebouw Nr 7

Laten we er vanuit gaan dat ( bijna) alles wat men u wil laten geloven gewoon lukt.
De implicaties van de veronderstelling is onvoorstelbaar.
                                 


Dat houd in...dat (als men daar toe instaat is) niets meer IS " van wat men geloofd"  waar kan zijn .
Men moet er sterk rekening mee houden dat men U heeft voorgelogen.

Mmmmh ..men leeft dus in een droom waar anderen het verloop aan het bepalen zijn .

Zo ook vandaag de dag ( mijn mening)..

Het lijkt dat Obama tegen de muur staat met zijn intentie om Assad aan te vallen.
Gewoon om het feit dat de rest van de wereld twijfelt over het verhaal ( wat ons gepresenteerd wordt) door media en de Amerikaanse propagandamachine..
Ook zijn er steeds meer indicaties in de media dat de gifgasaanval door de moslimbroederschap is gedaan en wel tegen hun eigen mensen.
Dat weer... om Assad de schuld te geven en als excuses gegeven voor het Westen om hem te moeten straffen..

Met Amerika als speerpunt en koploper om als eerste te laten toeslaan, met alle gevolgen van dien.

Het gaat dus goed komen deze week ( het is nu  di 10 sept 2013 13.15  uur).
Men heeft Assad de kans gegeven om zijn gifgas voorraden in te leveren om vergelding te voorkomen.
Het idee dat Assad het gifgas heeft gebruikt begint steeds meer af te brokkelen men moet dus snel handelen.
Men zet hem voor het blok.

Let wel beste mensen het  "LIJKT" of er een uitweg is voor deze 1 minuut voor 12 situatie. 
Dat is de macht van de media en manipulatie technieken.
Het grotere doel ( zoals mij bekend is ),
              EN IK HOOP DAT IK HET MIS HEB .....
is een vernietigende oorlog te ontketenen beginnend in het midden oosten.
Met als achtergrond de al eeuwen durende oorzaak.. 

                                    HET GELOOF...!!
De gelovigen zullen nou direct weer moord en brand roepen: 
daar heb je hem ook weer ..
HIJ...( ik dus)  die alle schuld neerlegt bij het geloof  "ONS"  geloof.

Ja ...dat (Denk).. ik.. zo goed als zeker te weten..

De excessen en extremistisch vormen van geloof die geweld verheerlijken tegen alle mensen ...INCLUIS hun eigen mensen  met gifgas zoals nu ( bijna ) is bewezen dienen alleen maar om hun

                             " ULTIEME"
 doel te bereiken .

Sterven voor hun god ..een god.. die deze waanzin nooit zou willen .
Maar dat weten ze niet willen ze niet weten ..
Dus ..ik maak me zorgen..GROTE zorgen  dat hoe dan ook deze week ..en ik denk persoonlijk morgen...

                                             11/9/2013
                         Eenzelfde operatie zal starten als op  
                                              9/11/2001
Ik hoop dat ik het mis heb maar ik hou me hart vast voor de komende weken ...
                                      HET IS ...
                       
                    

zaterdag 7 september 2013

Ik ben Blont...!!

Ja...BLONT...!!!

Ik dus ...

Wat je schrijft ben jezelf..

Obama is de juiste man op de juiste plaats( volgens de eindtijd profetieën)  hij is bezig met de self-fulfilling prophecy.
Volgens de voorspellingen storten we binnen 1 week in een 3 e wereld oorlog..

Hij is de moslim ..die ( net als de andere moslim's en gelovigen) die NIET DOOR HEBBEN waarvoor ze gebruikt worden.

Kijk eens een keer naar het world whide web WWW mijnheer Obama..waar heel duidelijk wordt ( de funcie van het web) is openbaring van misstanden.

Wat de christenen en gandere gelovigen zien als duivels..is het web juist geschapen voor openheid en ontboezingen kijk naar de functie van Mensen zoals Snowden en  Julian  Assange.

De gevaren van een verdwaasde en misleide mensheid die lijkt te gaan ontsporen kan alleen nog maar een halt worden toegeroepen door het afschaffen van alle geloven .

Dat zullen ze niet willen ( men weet wat geloeven is) dus men moet ze dwingen toleranter te zijn naar anders denkenden toe.

Voor miljarden mensen die (in mijn ogen ) absoluut zijn opgevoed met een verkeerd god'sbeeld is het zeer moeilijk te bevatten dat God wel eens iemand anders kan zijn dan ze is verteld.

Het spel wat gespeeld wordt door de "misleide" Obama zal de mensheid rigoreus decimeren tot er maar enkele miljoenen overblijven ..

Wat is het grote plan achter deze waanzin van deze OORLOGHITSER die kort geleden nog de prijs van de vrede kreeg.

Hoe slim speelt hij zijn spel.

Ten gunste van maar een paar..

De rest zal uitgeroeid worden  als we niet oppassen.

De gifgas aanvallen zijn het gevolg van acties van de rebellen en niet van Assad zijn troepen.

Er is bewijs ten overvloede maar koste wat het kost moeten de profetieën worden vervuld..
Wij kunnen het stoppen door te weigeren om Obama te steunen.

We kunnen het stoppen maar men  wil/kan ? niet zien hoe het geloof ( ALS BASIS van INTOLERANTIE) wereld wijd  de hoofd boosdoener is.

Duizenden jaren hersenspoeling, wat kerk minaret en tempel er in heeft gestampt... haal je er niet zomaar weer uit.
Men weet niet beter ..het is verteld ( al die duizenden jaren) als de waarheid.

Misschien is er toch wel hoop.

Misschien is er toch nog een kans deze waanzin te stoppen.

Zo niet .....dan wordt U uitgenodigd om op ( ik vermoed ) aanstaande woensdag 11 sept , voor de grootste BBQ die de mensheid ooit heeft gekend.

De BBQ zal beginnen in Syrië en alle buurlanden worden ook uitgenodigd om deel te nemen .

Van einde en verre zullen schepen aankomen en vliegtuigen.... om deel te nemen een deze  EENMALIGE kans..

Vlees zal er voeldoende aanwezig zijn..
Mensenvlees wel te verstaan ...
Zelfs de Chinezen komen ( vlees zat)..

EETSE allemaal
Oeps verkeerde plaatje
http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/Ook-China-stuurt-oorlogsschepen-en-mariniers-naar-Syri

De mensheid staat op de rand van ..To BE..Or Not TO Be...

Een prettig weekend allemaal   Ga in VREDE..kan Nu nog ( we zijn er nog steeds ).. 

Namasté

donderdag 5 september 2013

Ik ben GEK..Ik ben een Vliegtuig ..!?

U kent bovenstaande uitdrukking ?

U zegt als mensenkenner ..... daar behoor jij ook bij ?

Nou.. dan moet ik U teleurstellen...

                           "Ik ben nog gekker"

 ...toch ?

Ik ben niet gek ..IK BEN EEN CACTUS..is mijn credo.
En zal op deze manier Uw ( vooroordeel..?!!) bevestigen.
Ondanks dat...!!  vertel ik U mijn verhaal ( mocht U ondertussen niet afgehaakt zijn).
Ik vertrouw op Uw nieuwsgierigheid.
Wat ik afgelopen maandagavond 2 sept 2013 heb meegemaakt tijdens het hundeke uitlaten.


Het was een zwoele avond en de lucht was redelijk helder..
Ik liep het traditioneel rondje zoals  elke avond..
De ene keer wat vroeger..de andere keer wat later..deze keer was het tegen twaalven..

U weet het misschien wel.. maar ik loop bijna altijd met mijn hoofd in de wolken ( zegt men).
Dat heeft zijn voor en nadelen ..

Je breekt regelmatig ( bijna ) je nek en haalt regelmatig natte voeten tijdens het hundeke uitlaten.
Zoals U misschien wel/niet weet, loop ik gemiddeld 330 dagen per jaar op sandalen..en de kans op natte voeten is navenant groter dan bij de gemiddelde Nederlander 

Enigenschuld dikke bult  hoor ik regelmatig.
Het zij zo ..
Zo maakt iedereen zijn keuze's.
De gehele ( voor mij) zichtbare sterrenhemel zag er weer indrukwekkend uit.

  
De lucht was helder en enkele felle stipjes vielen mij op omdat ze gewoon opvielen ( feller waren)..mmmmhh.

Weet niet hoe "het" anders te omschrijven wat iedereen wel weet..

Als men tenminste.....( in het donker) de moeite neemt om eventjes naar boven te kijken.
Een paar opvallende staan er steeds..elke avond.
Zelfde tijd.... zelfde plaats, en in de loop van de avond (en het jaar) schuift het gewoon langs de hemel.
U ...als ontwikkelde Nederlander, hoef ik dat niet uit te leggen.

Zo ook afgelopen maandag.
Er waren een paar opvallende bij waar ik (even) mijn aandacht op richtte ondertussen mijn rondje met het hundeke vervolgde.
Ik weet ( als men een tijdje buiten loopt in het donker en er is een heldere sterren hemel)...dat er allerlei zaken over komen vliegen.

Zaken zoals vliegtuigen, en satellieten ...meteorieten...  vogels..Chinese rijstpapierlampen   en allerlei andere zaken ( waarvan de oorsprong onbekend is ) ...
Zo ook die maandag avond  "weer"..!

WEER ..schrijf ik met grote letters want er gebeurd nogal wat in de lucht ( wat wij niet ) willen?? weten ...
Nou... ik zie ze dus vliegen ( uitdrukking uit de volksmond) dus ik ben gek .

TOCH..???

Het rondje vervolgend en met het hoofd (regelmatig) in de lucht had ik een redelijk beeld gekregen (van dat moment) wat er in de lucht gaande was.
Weinig..dus ..
Geen vliegtuigen..geen (zichtbare) overkomende satellieten of iets dergelijks dus ik concentreerde me op de toch wel wat fellere stippen in de lucht.
Mooi helder ..en voor mijn ogen toch nog goed zichtbaar en zonder waarneembare schittering. ( die felle bedoel ik)..
Ik dacht ik haal mijn tabje en kijk via een AB ( Google Sky Map)  naar de nachtelijke sterrenhemel en laat me vertellen wat ik zie aan de hemel.
Aan de zijkant aangekomen van het huis van de buren, (op het pad bij de vijver) was het extra donker..  dus ik gebruikte mijn led zaklamp van de Action ( 2.95) om mijn Hundeke te zoeken, en ondertussen richtte ik het toch wel felle zaklamp op de opvallende ster vanaf mijn punt gezien boven ons pleintje.
Precies was tussen de huizen door... van ons, en de buren.

Ik knipperde 2 keer naar de ster ..( ik leer ook wel eens wat van internet) ..en prompt ging de ster die er minstens 10 minuten hing en totaal niet had bewogen of van plaats was veranderd. 
                             ..UIT..!!!
Niet gewoon uit ..maar doofde uit... net als een kaars.

( Het duurde één tot anderhalve seconde) in mijn beleving.
Ondanks dat het niet koud was ..had ik opeens overal kippenvel.
Tjonge ..tjonge ..heb ik weer dacht ik ... en niemand zal het mij geloven.
Ik liep opgewonden naar binnen en vertelde het aan Netty..
Oke...zei ze ..
En wat doe je er mee ..??

Niks dacht ik ..maar wilde Netty toch nog even laten zien, hoe helder het buiten was die avond en liep enthousiast ( wie mij kent begrijpt hoe dat er uit ziet) en open de deur naar de tuin ( vijver kant)..

Naar boven kijkend (proberend Netty ook zover te krijgen) zag ik ondertussen ( al kijkend in de lucht naar de sterren) een felle flits. Net of er iemand op enkele kilo/meters afstand een foto aan het maken was.
Flits..Flits..Flits..3 keer achter elkaar op ( schijnbaar) dezelfde plek..
Na ongeveer een minuut ( Netty kon zich losrukken van Candy Crush ) kwam ze naar buiten..

"Lees" minstens 1 minuut later ..!! en stonden we samen naar boven te turen..
en ....Exact ( mijn beleving) op dezelfde plek geen overvliegend vliegtuig dus.....weer.. "Flits..Flits.." Nu dus twee keer..
En attendeerde Netty er op..
Maar zij had ze dus niet gezien ..wat ik heel  jammer vond..
Ik ben nog enkele minuten blijven kijken en Netty ging ondertussen weer naar binnen.

Wat ik heb gezien weet ik dus niet ..
Het is niet de eerste keer dat ik dit mee heb gemaakt.
De strekking van vorige gevallen komen ongeveer uit op hetzelfde als bovenstaand verhaal.
Wij ( ook  NETTY heeft vorige keren als onafhankelijke getuige) dit gezien ( het zien van deze veschijnselen in de lucht.)

Wij hebben meerder dingen gezien ook samen ..en heb er zelf foto's van gemaakt.Gebeurtenis  meegemaakt op 23 April 2010


Dit hebben netty en ik mee gemaakt gisteren morgen ..
Zie onderstaand bericht..
wat ik heb gemeld aan Richard van Niburu

....
Beste Richard...

ik vermoed dat mijn melding van vanmorgen niet duidelijk is geweest.
Over de ronde chemtrails  en de UFO...!!! die op foto 24 staat links net boven de flat..
Het ging me helemaal niet om de UFO maar om de rare cirkelvormige strepen in de lucht..
Tussen ..de ronde chemtrails ..vlogen op heel grote hoogte (volgens mij straaljagers)  maar ik kan me niet herinneren dat ik geluid hoorde..
Deze lieten dunne strepen na ..die binnen 10 seconden waren verdwenen..
het leek of ze achterelkaar (schuin) vlogen.
Ze maakten krappe bochten en bleven binnen de cirkels ( zo leek het)
Dus ufo's ?? straaljagers ??
Ik weet het niet  ..
Bij het duidelijker bekijken van de eerste  6 of 7 foto's die ik binnen 1 minuut heb gemaakt  staat op foto 24 duidelijk een UFO..
Vlak boven de linkerkant van de flat.
vlak naast de schoorsteen
Opgewonden van deze ontdekking ...want met het blote oog heb ik echt geen UFO gezien ..dat zag ik later op de computer bij het bekijken van de strepen..ben ik naar buiten gegaan met mijn vriendin tegen 11 uur  ongeveer.
Een poosje naar de (veranderde) chemtrails te hebben gekeken en gefotografeerd dacht ik misschien is het slimmer om even de verrekijker te halen omdat de UFO niet met het blote oog op de foto te zien was.
Op het moment dat ik 5 seconden onderweg was om de kijker te halen riep mijn vrindin..RENEEE..ik zie hem kijk ...SNEL...
Maar de 2 seconden die het toestel voor haar zichtbaar was..was tekort voor mij om hem te kunne traceren.
Volgens haar leek het pressies op het ding wat op de foto (24) staat maar dan stukken dichterbij en duidelijker.
Volgens haar was het dezelfde ..
Maar Nu komt het om 11.30 heeft ze hem vanuit de kamer nog een keer gezien en deze keer kwam het met grote snelheid richting ons huis vanuit de richting waar het de eerste keer was verdwenen.
Vanuit de kamer zag ze hem en het duurde 1 seconde .. maar voor haar was dat genoeg ..om weer mij te roepen.
Binnen 3 seconden stond ik buiten maar ik was dus weer te laat...
(gelukkig hebben we de foto nog)
Ik kijk altijd in de lucht  en s'nachts (uit met de honden) zie ik van alles..
Maar deze gebeurtenis laat weer zien ..kijk zo veel mogelijk in de  lucht ...wie weet wat je daar allemaal ziet vliegen

Dat doe ik dus..... bij deze...... met frisse moed.
groeten van rene en Netty


Sept 2013..vervolg...

Volgens Niburu medewerker was het een duif...
Ik denk dat hij een stiekeme medewerker is van stichting Skepsis die alle zaken van mensen die een UFO melden torpederen.

Met het gevolg dat deze stichting ook niet meer serieus wordt genomen door de rest van Nederland.

We zullen zien ..
ik hoop dat Ik u niet heb verveeld met mijn verhaal.
Wees "openmeinded" en sluit zaken niet uit die wel eens een deel van de waarheid onthullen.
Of U het leuk vind of niet..
Wat U gelooft is ook beperkt ..zoals ik heb gemerkt..
Ook ik heb deze beperking en wat ik vertel ( zelf beleefd) is mijn beleving..
Ik vertel wat ...Ik.. en Netty beleven ..en hebben beleefd.

Geloof is wat men U wil laten geloven .
Geloof niet alles wat men U verteld ..
Geloof kan wel eens anders uitpakken dan U denkt..
Nou ...ik weet dat er meer is dan men U wil laten geloven ..en anders dan U denkt...... van wat er wel... of niet... is ..!!!

Namasté