zondag 11 augustus 2013

Het enge getal 666 Debunked ToT DE BRON van ons bestaan


                6-6-6...   
                 
                      De bron.....
            Oorsprong van de mens..

             6 protonen, 6 elektronen en 6 neutronen
                          
                   Ontleed tot op het kleinste deeltje.

                    
                      Het Koolstof Atoom

                          
WIJ..de huidige mens
       beleven de meest interessante tijdlijn van het   
                                 menselijk bestaan

        Neem onderstaand verhaal goed in U op...

Augustus 2013...

De net aangekondigde Nobelprijzen voor en Scheikunde & Natuurkunde zijn gegaan naar een studie gerelateerd aan het koolstof atoom.

De Nobelprijs voor Scheikunde ging naar 3 wetenschappers voor het ontwikkelen van een toolkit om het koolstofatoom te manipuleren en de Natuurkundeprijs ging naar twee Russische wetenschappers voor de opzienbarende studie naar de eigenschappen van grafeen, een ultradunne variant van koolstof. 

Tijdens de uitreiking voor de Nobelprijs voor natuurkunde riep men om, “Carbon, the basis of all known life on earth, has surprised us once again.”.

Ze realiseerden zich niet hoe geladen deze uitspraak is.

Want wat wij gezien hebben met grafeen is slechts het puntje van de ijsberg in vergelijk met wat de mogelijkheden van koolstof daadwerkelijk zijn.

In het bijzonder met wat ons te wachten staat in de nabije toekomst. 

Opschudding in de wetenschappelijke wereld 

Voordat wij de vorm van koolstof openbaren die elk aspect van ons leven zal veranderen, zo compleet en zo drastisch, kijken wij eerst even naar andere meldingen van de afgelopen weken die betrekking hebben op dit onderwerp.

Recent was er nog redelijk wat opschudding in wetenschappelijke kringen over de invloed van de Zon op het afbreken van radioactieve elementen op Aarde.

Er werd geconstateerd dat vreemde emissies van de Zon materie op Aarde doet veranderen. Vooral de invloed op de afbreeksnelheid van stoffen zoals koolstof-14 is verontrustend en onverwachts.

Koolstof is zoals eerder vermeld de belangrijkste bouwstof van het leven dat wij kennen, waarvan koolstof-12 de meest voorkomende is, verantwoordelijk voor 99% van alle vormen koolstof.

Het is de isotoop van koolstof bestaande uit 6 protonen, 6 elektronen en 6 neutronen, 6-6-6, klinkt dat niet bekend? 

Na zuurstof, neemt koolstof-12 de tweede plaats in van meest voorkomende stof in het menselijke lichaam.
Tijdens een crematie keert het lichaam terug in het koolstof-12 stadium.

Na waterstof, helium en zuurstof, die allen gassen zijn, is koolstof-12 het meest voorkomende element in het universum Koolstof-12 hoort bovendien bij de 5 elementen die het menselijk DNA vormen.

Wij mogen gerust stellen dat koolstof-12 het allerbelangrijkste element is voor zover nu bekend.
Dat is wellicht wat de schrijver van het boek der openbaringen bedoelde toen hij stelde dat 666 het getal van de mens was ( of het nummer van het beest ). 

'En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (Openb. 13:16-18 

Het is koolstof-12 dat de basis is van het menselijk fysieke lichaam en hem verbindt aan het fysieke universum.

Het word pas echt speciaal wanneer wij gaan begrijpen welke verandering koolstof-12 zal ondergaan, deze verandering zal de mensheid voorzien van bovennatuurlijke krachten waarmee dit elke technologische ontwikkeling tot nu toe zal doen verbleken en compleet overbodig maken.

Elk geheim heeft zijn tijd, een tijd van onthulling, een tijd van feest.

Nu is het de tijd om dit geheim aller geheimen te onthullen. Het geheim van de alchemie.
Het geheim van de Steen der Wijzen, die in een symbolische vorm, lood in goud verandert.
Het geheim van het Elixer van het Leven.
Het geheim van Amrita of Ambrosia, de nectar van onsterfelijkheid.
Het geheim van iets dat wij zullen noemen, Ascentium, omdat het primaire doel, het ondersteunen van het komende ascentieproces is.

Om een portaal naar de hogere dimensies te vormen. 

Het geheim van koolstof-7! 

Koolstof-7 is de tot dusverre niet ontdekte vorm van koolstof, het bezit 6 elektronen, 6 protonen en 1 neutron.

Het is het materiaal equivalent aan het Kundalini systeem alsook Metatrons kubus.
Zoals ijzer de eigenschap heeft een magnetisch veld rondom vast te houden heeft koolstof-7 de eigenschap hyperdimensionale velden rondom vast te houden, zoals gedachtenvelden.

Het kan gedachten en andere hyperdimensionale velden versterken zoals ijzer en koper magnetische velden kunnen versterken.

Bij sommige mensen zoals spirituele meesters wordt dit op natuurlijk wijze aangemaakt wanneer deze meesters supernatuurlijke ervaringen hebben zoals buitenlichamelijke ervaringen, bilocatie of dematerialisatie, etc.
Gedurende een manifestatie zoals hier beschreven zien wij vaak een halo of gloed rond de hoofden van deze meesters. 

Feitelijk is dat te wijten aan de overvloedige neutronen die geproduceerd worden wanneer koolstof-12 muteert in koolstof-7 in de hersenen.
Hoe dan ook, dit koolstof-7 breekt snel weer af in andere vaste vormen van materie waardoor het haast onmogelijk is koolstof-7 waar te nemen in het menselijk lichaam.

Religie en historie hebben ons vele aanwijzingen gegeven om de identiteit van dit wonderbaarlijke materiaal te achterhalen via symbolen, cryptische notities en versleutelde teksten.

Het moest goed verstopt worden in talen die haast niet te ontcijferen zijn en in symbolen die meerdere betekenissen kunnen hebben want als deze wetenschap in verkeerde handen zou komen zou dat het einde van deze planeet kunnen betekenen.

Zo groot is de kracht ervan. 

Over het waarom deze kennis nu toch geopenbaard wordt zijn er twee redenen; 

1. Wij staan nu aan de vooravond van de meest significante gebeurtenis ooit.
Het is de tijd dat alle geheimen onthuld zullen worden.
De natuur heeft signalen gegeven dat de tijd voor dit geheim nu gekomen is. 

2. Ondanks dat het geheim van deze stof nu onthuld is blijft het haast onmogelijk deze stof synthetisch na te bootsen of op te wekken, behalve met een gigantische deeltjesversneller. 

In het Kundalini systeem wordt de 6-6-1 vertegenwoordigd door de mannetjes en de vrouwtjes delen van de 6 onderste chakras, de zevende chakra is neutraal, de Sahasrara


In het Judaïsme, Metatron, die gezien wordt als de bemiddelaar van God met de mensheid, wordt vaak uitgebeeld als een kubus gevormd door 13 cirkels, gekenmerkt door 1 centrale cirkel in het midden, omgeven
door 6 binnencirkels en 6 buitencirkels.

                                   
                   In het Christendom, Da Vinci’s beroemde laatste avondmaal, dat een situatie weergeeft vlak voordat
christus gekruisigd zou worden en daarna uit de dood herrijst en ascendeert toont ook de 6-6-1 configuratie waar 6 apostelen aan weerskanten van Christus zitten. 

Deze kennis is bekend bij beschavingen buiten onze huidige werkelijkheid, buiten onze planeet die al millennia over ons waken.

De reden van deze onthulling is ook om de onthulling van buitenaards leven te versnellen.

Deze kennis, met de kracht iemands gedachten te versterken zal alle technologie en economische systemen overbodig maken want de tijd van manifestatie en overvloed is aanstaande na 2012, technologie en geld zullen geen rol meer spelen. 

Na de onthulling zal de mensheid veranderen, hij zal deel worden van al dat is.
Een kritische massa van mensen zal overgaan van egocentrisch en materialistisch leven naar een egoloos liefdevol en spiritueel leven.

De Zonneactiviteit zal op ons inrammen, de laatste fase van deze transmutatie zal zwaar beïnvloed worden door de Zon, de transmutatie van koolstof-12 in het menselijk DNA naar koolstof-7.

Dit zal de mensheid de kracht geven deze tijd van Super-zonnevlammen en Poolverschuivingen te doorstaan om uiteindelijk te migreren naar de nieuwe dimensionale Aarde. 

Deze tijdlijn zal de belangrijkste worden in ons bestaan! 

Brontekst vrij vertaald en bewerkt door Nexus, Bedankt 

Bron: Urbanyogi
 


                                http://youtu.be/b5_6R8YBlv4        
Verdwenen MARK Rutte gevondenDom VOLK die Nederlanders ??( De essentie zit hem in wat volgt: "Ondertussen kiest dit kabinet voor ontwikkelingshulp, geld voor Brussel en Zuid-Europa, windmolens, multikul en kunstsubsidies." Wilders draagt geen oplossingen aan voor de problemen die hij zojuist heeft benoemd,)..

Nou..lekker achterbaks weer ..namelijk ..

Elke keer als Wilders aangesproken wordt met wat het probleem is en het wordt benoemd verwijt men HEM ..dat ..HIJ.. met geen oplossing aankomt.
Ondertussen weet men net zo goed dat ook zij geen oplossing hebben maar in de pers MOET weer gezegd worden   WILDERS heeft GEEN oplossing
Hoe Hypocriet kan men zijn als regering.... ( als mede verantwoordelijke) over het falend beleid en ellende waar ons land in zit waar men OOK verantwoordelijk voor is ..Hoe kan men de onoplosbaarheid van het probleem nou bij Wilders neerleggen ?
Zij weten het zelf ook niet ..
En waar Wilders dan mee aankomt zetten ( als oplossing)   prakkiseert men niet over.
Te extreem..en kan totaal niet aan de orde zijn ..
Tjonge ..tjonge  tjonge  wat een stelletje schijtlaarzen en hypocrieten.
Wilders geeft namelijk wel een oplossing ..UIT EUROPA ..!!    UIT EUROPA...UIT EUROPA .. weg met die achterlijke Euro ..Ik kan het niet vaak genoeg zeggen en Wilders blijkbaar ook niet ..maar DAT IS DE OPLOSSING ..Kost ons een slordige 60 miljard maar dan zijn we van die zooi af .
Dit weekend is weer bekend geworden dat Griekenland WEER EXTRA FINANCIËLE STEUN NODIG HEEFT.
Er is geld zat ..maar de US wil Europa kapot maken  dus steun vanuit die hoek (US Dollars) kunnen we wel vergeten .
We moeten terug op eigen benen terug naar een EIGEN munt..( het hoeft niet eens gulden heten) als we maar losgekoppeld worden van de Dollar en van de EURO.
Maar het systeem is net zo verrot als het geloof ...één grote leugen vanaf het begin.
En ze willen van  Wilders de zondebok meken en beschuldigen van populisme ..?  omdat hij geen oplossing weet ??
Flikker toch effe gauw op...
Wat een achterlijk volk zijn we toch ..Nederlanders..

We verkopen alles ..( denk aan KPN) met onze V.O.C mentaliteit.
Als het maar geld opbrengt zodat we het kunnen opsturen naar de slavenhandelaar wat de bank nu is geworden.
Waar iedereen voor moet bloeden ..
U komt er vanzelf achter  WAKKERE NEDERLANDERS ..maar het is... NU ...al te laat.
Een realiteit wat u niet kan of wilt zien ..
Zolang de kogels niet door onze eigen straten vliegen is er niks aan de hand toch ??
Ik zeg niet gauw dat mensen dom zijn ...ik zeg eerder onwetend..
Maar jullie weten het allemaal en Wilders heeft gelijk ..
Dus ...dom volk ...U krijgt de leiders die U verdient..
Ik heb niet gestemd op de VVD of PVDA of D66 of SP ik stemde op de S.O.P.N
Met nog 12831 mensen

WAKKERE MENSEN ..BEWUSTE MENSEN die nu bewust meemaken  hoe Europa en dus ook Nederland in de afgrond dondert.
De rest van de wereld is al aan het vallen en U wilt het niet zien Nederlanders ...het is een ver van mijn bed show ..!!
No way ...NO WAY..
Bereid U voor op die HELE diepe put..
Mochten we op de bodem belanden zal het een gigantische klap geven waar misschien wel 90 % van alle Nederlanders aan zullen sterven ..
We  zullen het zien ..

vrijdag 9 augustus 2013

De oorsprong van de mens..terugblik aug 2013

Op de site  scientias.nl staat een verhaal ..
Geschreven op 7 aug 2013 door Caroline Kraaijvanger

Het stuk begint  met de zinnen ..

Het magnetisch veld van de zon gaat zich op korte termijn omdraaien.
Dat stellen wetenschappers op basis van observaties. 

           

Zie voorbeeld filmpje:

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=34gNgaME86Y)

“Het lijkt erop dat we niet meer dan drie tot vier maanden verwijderd zijn van een omkering van het gehele magnetische veld,” vertelt onderzoeker Todd Hoeksema. “En die verandering is voelbaar in het gehele zonnestelsel.” 

LET WEL HET IS NU  10 Augustus 2013.....
De gevolgen voor de aarde worden (in mijn ogen gebagatelliseerd.

Ik denk namelijk dat de gevolgen veel groter zijn dan men aan U verteld.Wat dacht U van hetzelfde met de aarde ( omkering polen) en dat allemaal binnen een tijdsbestek van enkele maanden ?
Mede veroorzaakt door het Gigantische magnetisch veld dat rijkt tot aan de verste planeten van ons zonnestelsel ?
Wij staan wat dat betreft, akelig dichtbij beste mensen
En dat weer gerelateerd aan  de zogenaamde EINDTIJD..?

Mogen we ons .NU .. ( in dit moment van  de tijd en ONS ons aards bestaan)  verblijden in de aankomende maanden met spectaculaire beelden ?

Met... Unieke  zaken die de aarde/mensheid zullen  wakker schudden en net voor dat alles gebeurd men er achter komt dat men ER NIETS  aan kan doen ?

Dat... allemaal dankzij  het geloof  en daar weer DE MISBRUIKERS  van ? de Schriftgeleerden,priesters .dominee's Imams  die de mensheid al 2000 jaar een leugen op de mouw spellen ?

Waar de elite dankbaar.... al duizenden jaren misbruik van maakt ?

Dat onderstaande link U ( weer ) zal moeten geruststellen dat het niet zo een vaart zal lopen ?
( let wel ) dit is bijna 2 jaar geleden op 1 december 2011 geschreven ..ook op scientias.nl met als titel ..

We kunnen weer een doemscenario afstrepen: omkering van de magnetische polen van onze planeet kan geen kwaad.


Stelt u zich eens voor:
.
Dat alles wat ik  vertel... en voorstel en  U  onder de aandacht breng....:

WAAR IS..
Kan het zijn dat ..!!!  zal aan het begin van iedere zin moeten staan
Of : ..........“Zou”....... het kunnen zijn dat ...en dan schept men ruimte voor het denken .
Het denken wat duizenden jaren is onderdrukt ..ja zelfs verboden

Kan het zijn dat:....  het geloof de grootste leugen is die de mensheid ooit is aangedaan ?

Dingen ..zaken.. situaties ..verhalen .fabels ..sprookjes ..waarheden..mythes
Ik bedoel dan... de “waarheden” waar een GROOT deel van de mensheid  in geloofd en voor wil sterven .?
Zo nodig  ( als het niet anders kan).. al dan niet omhangen met een bomgordel ?


U wilt weten de oorsprong/geschiedenis  en eventuele toekomst van de mens ?
Mijn versie ?

Voor zover ...“IK”...denk te weten in hoeverre de steel in de vork zit.

Blijf dan volgen in dit......FANTASTISCH VERHAAL.!

Met vele vragen en stellingen waar ook afgevraagd moet worden  wat de waarde is  van een  een stelling als deze gebaseerd is op foute gegevens gegevens die duizenden jaren worden verdraaid en misbruikt door de zogenaamde elite.


De twijfels aan het verhaal die is er al ..en bij mij.... zeker.
Dat allemaal om misbruik te maken van Kennis en macht.

Stelling 1
God bestaat ....dat houd in dus dat wij ( mensheid) een schepper hebben.

Stelling 2
God is doodsbang om zijn macht te verliezen en daarom mocht Eva niet van de vrucht van kennis eten.

Deze 2 voorbeeld vragen laten zien dat elke vraag eem andere vraag oproept.

Het geloof heeft als basis:

STEL GEEN VRAGEN en GEHOORZAAM

Verhoog je kennis NIET ..door vragen te stellen ( dat is verboden)   men mag als Mensheid niet BEWUST worden dat men wordt gebruikt/misbruikt door hun schepper.,

Men kon er nog wel eens achter komen wat de werkelijke bedoelingen zijn van onze schepper
 ( ook wel god genoemd).

Ik merk dat het heel moeilijk is om een gestructureerd verhaal op te zetten zodat U niet omkomt in een stortvloed van informatie.

Ik zal dus  stellingen plaatsen ( eventueel kort aangevuld mocht dat nodig zijn ) met een soort van uitleg/toelichting.
Eventjes iets verduidelijken: waar bijna iedereen het wel mee eens moet zijn.

God ..die god waar men wel of niet in geloofd  is voor de gelovigen een opperwezen.

Een verschrikkelijk machtig wezen die de aarde en al zijn vijanden in 1 klap kan verwoesten en vernietigen.
Iets wat waar hij volgens de verhalen in de boeken ook regelmatig mee dreigt.

Waarom eigenlijk ..?

Is deze god bang voor zijn onderdanen ?
Heeft hij er een reden voor??

Wij mini mensjes zijn toch totaal machteloos tegen hem.?

Stelling 3..:
God is een buitenaards wezen ..

Stelling 4
Volgens de gelovigen bestaan buitenaardse wezens niet.

MMMMH..??????????????????????

Zij geloven in een god die volgens Hunzelf niet zou kunnen bestaan ....
Waarom weigeren zij ( het feit opperwezen/buitenaardse) volgens hun eigen leerboek.... te geloven ..?

Stelling 5
De bijbel is een verhalen boek waar men uit kan halen wat in het begin van “DEZE” mensheid is gebeurd.

Stelling 6
Het verhalen/geschiedenis boek “wat de geloofsboeken allemaal zijn”,  zijn verdraaide en aangepaste versies van  werkelijk gebeurde evenementen.

Stelling 7
De verdraaiingen en aanpassingen zijn door de toenmalige schriftgeleerden, priesters, en kerkleiders aangepast voor hun persoonlijke macht, comfort, en gewin.
Dat weer ten koste van de schaapjes.

Stelling 8
Het verhaal over god en zijn helpers  werden ( bewust) in een mythisch jasje gegoten met veel  leugens om de waarheid te verhullen.

Stelling 9
God was als de dood dat zijn geheim ontdekt zou worden. En omdat Adam en Eva dingen begon te ontdekken werden ze verwijdert uit het Paradijs.

Stelling 10
Adam en Eva waren de eerste mensen ..

EN MET DEZE STELLING BEGINT DE LEUGEN.

De leugen waar een groot deel van de mensheid ( nog steeds) in geloofd.

Een leugen die de mensheid al duizenden jaren voorgeschoteld wordt als de waarheid.
Een waarheid verpakt in een geloofsboek waar zoveel mensen baat bij hebben dat ze denken dat ze niet zonder kunnen.

Stelt U zich eens voor  dat onze GOD/SCHEPPER echt bestaat/heeft bestaan...

Maar dat de onwetende mens niet te veel mag/mocht weten over zijn ware oorsprong.
Niet over zijn oorsprong ..maar OOK iets wat absoluut gerelateerd is met HUN god.

Dat Hun god dezelfde is als ZIJZELF.

Daar komt de uitdrukking vandaan en het gevoel van .....
In alle bevolkingsgroepen  in alle geloven religies enz enz we zijn één..!!

Het punt is dat men zich er bewust van moet worden.

Bewust van het feit dat men alles tot nu toe heeft gelogen over UW god.
Dat Uw god in werkelijkheid een BUITENAARDS WEZEN is ..
En aangezien wij dezelfde zijn als onze god ..
( god schiep de mens naar zijn aangezicht gelijk zichzelf) omdat hij als buitenaards wetenschapper zichzelf als donor gebruikte.
De mens is een gekloonde god.

Mmmh..!!

Ben benieuwd hoeveel er nu nog verder zullen gaan in mijn verhaal men kan wel eens gaan denken dat ik een godsdienstwaanzinege ben. Hahhah

Om te voorkomen dat ik de hele nacht blijf doortypen geef ik een linkje.
Waar Bram Vermeulen ..het scheppings verhaal verteld
Zijn verhaal begint met als Titel..

IN DEN BEGINNE......

Ik zou zeggen kijk naar deze eye opener en wordt bewust van de plek in ons heelal waar de mens zich bevind

Zaterdag 10 augustus  03.05 uur

Mocht U niet willen kijken ..jammer dan ..maar ik beloof U een verhaal verteld door Bram ..die voor iedereen gezien MOET worden.
Nahh ja ...niks moet toch ?
Men wil niet weten toch ..?
Voor diegene die absoluut geloofd in god moet gaan kijken ...( vind ik)

Voor de Atheïsten onder U is het nog meer redenen om achter de oorsprong van de mens te komen Namasté

René Strobos
Quote:
Einstein kwam tot de ontdekking dat God niet dobbelde, maar biljart speelde op een rubberen trampoline.
Hij poneerde dat tijd relatief is, wat wil zeggen dat je in de voormiddag tikkertje kan gaan spelen met Attila de Hun, in de namiddag Stratego met Julius Caesar en je dagje afsluiten met een biertje bij de Vikingen.
Zijn theorie zegt ook dat een hemellichaam een rechte lijn aflegt in de vierdimensionale gebogen ruimtetijd, maar dat dit in de driedimensionale ruimte een cirkelvormige baan wordt. Als je dat begrijpt, zal het niet lang duren voor je ontvoerd wordt door aliens om als slaaf aan hun ruimteschepen mee te bouwen