woensdag 29 juni 2016

Buschauffeur ? Ik had brandweerman moeten worden..

Vroeger speelde ik veel op straat .
Net als de meesten van ons.

Ik had een overbuurman (Sterenberg) en die was buschauffeur bij wat tegenwoordig of nog steeds Deiman Tours heet in Winschoten.

De keer dat hij me oppikte in de Plantsoenweg in de buurt van de  huishoudschool, om de bus te gaan parkeren in de Lindenlaan,  ( dat gebeurde toen nog gewoon), heeft veel indruk op mij gemaakt.

Ik geef de man Nu dan ook de "schuld" van mijn "foute" keuze ?? om uiteindelijk buschauffeur te worden.

Het bewust tussen haakjes plaatsen van de woorden foute en schuld..

Men maakt keuzes anders staat men stil.

Nou lees ik iets op teletekst wat mij zeer verdrietig maakt.De brandweer mensen gaan wachtdiensten draaien .

Niet het feit dat men dat doet , maar dat men in actie komt om te protesteren dat men pas op 62 jaar met pensioen mag  en dat ....!! verbaasde mij .

Protesteren dat men PAS op 62 jarige leeftijd met pensioen mag ?

WAT HEB IK VERKEERD GEDAAN .?

Ik wilde vroeger ook bij de brandweer.

Ik wilde ook piloot worden.

Ik wilde graag schilder worden.( net als Mark).

Nou ben ik eigenlijk toch iets van een “piloot” geworden.
Ik doe iets wat veel mensen nooit zouden willen doen .
Heb ik de verkeerde keuze gemaakt ?

Het…laagvliegen door de stad ..( dat zegt men)..en dat met bussen  van 12   tot 25 meter. onverantwoord en stapel gek . ( zegt men) is een grote uitdaging en zeer intensief, en men zou betrokken zijn bij vele ongelukken en onveilige verkeerssituaties ( zegt men)..

Gelukkig blijkt het tegendeel waar ..men is uiterst voorzichtig en houd rekening met alle weggebruikers.

Nogmaals…voor een ieder die er anders over denkt.
Men ( de buschauffeurs)   zijn uiterst voorzichtig en houd rekening met alle weggebruikers.

Even terug te komen bij de baan die het niet is geworden… Brandweerman.
Men gaat op pensioen als men 55 is ?
Begrijp ik dat goed ?
Men protesteert omdat men doormoet tot 62 ?
Wat is er mis in dit land ?
Wat is er mis met mijn keuze ?
Buschauffeur .?

Waarom moeten mensen ( IK DUS OOK)  doorwerken tot hun 67e ?
Wat zijn de privileges van de brandweerman, zodat HIJ/zij dat niet hoeft ?

55/62..!!

Iets… waar men zich “terecht” druk om maakt als brandweerpersoneel ?

Hoe komt het dat men na 40/45/50 of meer  gewerkte jaren, MOET doorwerken tot zijn minimaal 67e ? ?

Dat …als ik door de stad rijd  ( en Ommelanden) elke keer dezelfde mensen zie lopen rijden fietsen ..van een jaar of 30+ ?

Jaren lang ..OMDAT MEN  ( bij aanspreken) WERKELOOS blijkt te zijn  …letterlijk al jaren lang.

Terwijl  de pensioenfondsen letterlijk smoren in het geld.?
Opgebracht Nu al meer dan 70 jaar ?

Met IN KAS 1400 miljard euro ?  Lees….. Veertienhonderd MILJARD euro.

Dat is 3 keer meer dan de gehele staatschuld van Nederland.                           Er zou niet genoeg IN KAS ZIJN ..?
                                          Ammehoela !!!

                                           LULKOEK.

Men is gewoon te beroerd om de oudere werknemers met pensioen te sturen ( dat kost namelijk geld).
Men vergeet dat als men de mensen “weer” met de fut  cq pensioen sturen/ of de mogelijkheid er toe geven  er honderdduizenden banen vrij komen.
Let wel niet iedereen wil stoppen met werken.
Er zullen veel Werkplekken vrijkomen en deel werkplekken.

Banen die mensen die nu in de WW zitten, uit hun werkeloze situatie zullen halen.
Met veel POSITIEVE dingen als gevolg.

Men kan weer aan het werk ..Men kan dus WEER WERKEN voor hun geld.

Men heeft meer te besteden.
Men kan een lening krijgen .
Men kan weer  consumenten dingen kopen… 

DUS GOED VOOR DE ECONOMIE.

Betaald door de ondernemers ..
Geen uitkeringen meer maar een salaris
Betaald door het pensioenfonds ( indirect).
Waar de pensioen gerechtigde tientallen jaren voor heeft gewerkt.

Maar....de grote bazen en bedrijven …"Lees kabinet".. houden (incluis het ABP)  de  financiële deur dicht.

De grote baas heet Dijsselbloem  (zo gedraagt hij zich).
Ondertussen ijvert hij zich om de elite/banken  van Nederland en Europa en zelfs over de gehele wereld ten gunste te zijn.
Banken die in handen zijn van een paar achterlijk rijke families.

Ook blijkt het “INSTITUUT” ABP 25% van zijn premie-inkomsten te souperen en te gebruiken voor zichzelf.
Zie dit bericht uit 2014.

De salarissen van de kopstukken en hoger personeel zou structureel naar beneden moeten  zouden ( tot beneden de Balkenende norm.
Lees  uitsnede betreffende artikel en de gevolgen voor de pensionhouders.

“De salariskosten van de bestuurders van vermogensbeheerders zijn bijzonder hoog.
Dit klemt omdat vermogensbeheerders feitelijk geen private partijen zijn, zoals zijzelf lijken te denken.
Vermogensbeheerders als APG zouden op de markt niet overleven.
Zij zijn met langjarige contracten ‘preferred supplier’ van fondsen die met de verplichtstelling en fiscale vrijstellingen de facto publieke instanties zijn.
De Balkenendenorm zou moeten gelden.

Verlaging van de kosten leidt ook tot substantieel hogere uitkeringen…!!
Een structurele daling van de (salaris)kosten met ongeveer 10% zou het mogelijk maken om pensioenen structureel te indexeren (voetnoot 1). …!!!
In een tijd waarin het kabinet ambtenarensalarissen bevriest, lijkt een dergelijke kostenreductie op voorhand niet onredelijk.
Hoog tijd dus dat de AFM  “Autoriteit Financiële Markt” nog eens aandacht vraagt voor de kosten.


En wij maar inleveren..!!

Wij DE 99% als slaaf van die 1e%  zoals Occupy riep/roept.
Wie is er nou gek ?

Uit de EU direct ..?? Dat is een Eutopia.

Omdat de ondernemende Nederlander schijnt te zijn geboren om over iemand anders ONZE ..!!!  zijn rug  HEEL VEEL geld te verdienen.
V.O.C mentaliteit …Toch ( even Balkende citerend).

Men gaat vechten voor ZIJN geld ..( wat eigenlijk ons zuur verdiende door hard werken geld is) want zij hebben de macht ( het geld) in handen.
Engeland koos voor een BREXIT..
Men wil uit de ijzeren vuist van Brussel.
Met een eigen munt de Pond.

Men heeft gekozen voor vrijheid, en de “vrienden” van Europa zijn nu hun vijanden geworden.
De ELITE van Europa zullen hun huid ( ons gestolen  geld) duur verkopen.
De waarde van de pond is per direct met enkele 10 tallen procenten gedaald.

Elite Europa is…DENK IK.. zelf instaat om er een oorlog om te beginnen.
Bespaar het ons, maar het zou niet de eerste keer zijn
Het uitbuitsysteem moet gehandhaafd blijven en daarom blijven we in de EU..

Voorlopig moeten we werken tot onze 67e  
Behalve de brandweer mensen die moeten tot hun 62e  ?

Snapt U het nog ..?
Snapt U het ietsjes beter ?

Ik ben gek ..en het valt allemaal WEL MEE ?
Nou ..ik moet 8 jaar langer werken ( tot mijn 67e )
Terwijl ik eigenlijk wel zou willen stoppen..
Of zelfs wel willen halveren ..!!

Ruimte maken voor de 30 jarige.. die staat te smachten om werk.
Met dien verstande als U het zo laat verdergaan U zelf zal moeten werken tot misschien wel Uw 80e jaar.

Er is op mijn werk bij QBUZZ  een ( ouder) personeels- ontziende oplossing bedacht.
Het is een zogenaamde 60+ regeling.
Daar mogen chauffeurs die 60 jaar zijn ..gebruik van maken.
Men kan minder werken per week/maand.
2 dagen per maand ( zou bij elkaar 24 per jaar worden).

Voor mij geld dat volgend jaar april 60e  verjaardag  ..en de regeling kost mij plusminus 100 euro per maand.
Daarvoor dus 2 dagen minder werken.
De dagen worden dus verdeeld..fifty/fifty.
IK lever dus in ..1/1 en de baas dus ook .
Krijg er wel wat voor terug.( maar betaal een groot deel zelf).

Ik kan het wel missen, en heb het er wel voor over ..maar 100 euro is veel geld. (fl. 220.37)
Ik betaal 100 Euro zodat een jongere werkeloze (27 jaar)  uit eigen zak zodat hij of zij eerder aan het werk kan als buschauffeur.
Wat ik niet werk zal een ander moeten opknappen ( anders komt er geen bus toch).?
Solidair heet dat.
Vraag ik me toch af waarom het ABP er niets mee wil doen .
Daar zit AL mijn ruim 40 jaar opgebouwde pensioengeld.
Deze regeling is tussen ons en de baas.

Men zit er niet voor ons maar voor zichzelf zo schijnt het.
De salariëring is gigantisch.Zo IS het en niet anders ..ten koste van de ABP ers.

Ten koste van de 30 jarigen en ONS/MIJ de 60 plusser… teren op MIJN/ONS zuurverdiende geld..

MAAR er flikkert ergens in het duister een heel klein lampje..
Een lampje van gerechtigheid ..en lampje die een groot licht MOET worden.

Er wordt gesproken ..nee gefluisterd  over herintreding VUT Regeling..!!

Misschien dat de jongeren eerder weer een kans krijgen
Misschien mag ik eerder stoppen met werken .

De SP zegt dit.:

DEN HAAG - De SP wil dat de VUT weer wordt ingevoerd, zodat jongeren meer kans maken op een baan. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft dat donderdag voorgesteld in een rapport over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.
''Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. 
Als leidraad zou hierbij de regel moeten gelden dat als een oudere eruit gaat er één op één een jongere wordt aangenomen'', schrijft ze.


We blijven hopen voor een EERLIJKER beleid
En niet de eeuwige V.O.C mentaliteit van Winst maken en op je (ons) geld gaan zitten …ABP…en vazallen kabinet.


Ik wil  zien dat de 100 euro die ik_ZELF  betaal, door het ABP wordt betaald, of via het Bespaarde WW geld van de ex/werkeloze.
Schuif het geld maar heen en weer tussen de instanties..
NIET OVER en TENKOSTE van  MIJN RUG die wordt er na 45 jaar werken niet beter op.Ik wil dat iedereen die 40 jaar heeft gewerkt met pensioen moet kunnen.
Ik steun de actie van de Brandweer dan ook volledig ..want men zal alles van jullie afpakken ..net als van de andere (oudere) werknemers.
Doorwerken ten koste van de jongeren.
Ik had voor brandweerman moeten kiezen.
Dan was ik nu 4 jaar met pensioen.Buschauffeur ? Ik had brandweerman moeten worden..

Vroeger speelde ik veel op straat .
Net als de meesten van ons.

Ik had een overbuurman (Sterenberg) en die was buschauffeur bij wat tegenwoordig of nog steeds Deiman Tours heet in Winschoten.

De keer dat hij me oppikte in de Plantsoenweg in de buurt van de  huishoudschool, om de bus te gaan parkeren in de Lindenlaan,  ( dat gebeurde toen nog gewoon), heeft veel indruk op mij gemaakt.

Ik geef de man Nu dan ook de "schuld" van mijn "foute" keuze ?? om uiteindelijk buschauffeur te worden.

Het bewust tussen haakjes plaatsen van de woorden foute en schuld..

Men maakt keuzes anders staat men stil.

Nou lees ik iets op teletekst wat mij zeer verdrietig maakt.De brandweer mensen gaan wachtdiensten draaien .

Niet het feit dat men dat doet , maar dat men in actie komt om te protesteren dat men pas op 62 jaar met pensioen mag  en dat ....!! verbaasde mij .

Protesteren dat men PAS op 62 jarige leeftijd met pensioen mag ?

WAT HEB IK VERKEERD GEDAAN .?

Ik wilde vroeger ook bij de brandweer.

Ik wilde ook piloot worden.

Ik wilde graag schilder worden.( net als Mark).

Nou ben ik eigenlijk toch iets van een “piloot” geworden.
Ik doe iets wat veel mensen nooit zouden willen doen .
Heb ik de verkeerde keuze gemaakt ?

Het…laagvliegen door de stad ..( dat zegt men)..en dat met bussen  van 12   tot 25 meter. onverantwoord en stapel gek . ( zegt men) is een grote uitdaging en zeer intensief, en men zou betrokken zijn bij vele ongelukken en onveilige verkeerssituaties ( zegt men)..

Gelukkig blijkt het tegendeel waar ..men is uiterst voorzichtig en houd rekening met alle weggebruikers.

Nogmaals…voor een ieder die er anders over denkt.
Men ( de buschauffeurs)   zijn uiterst voorzichtig en houd rekening met alle weggebruikers.

Even terug te komen bij de baan die het niet is geworden… Brandweerman.
Men gaat op pensioen als men 55 is ?
Begrijp ik dat goed ?
Men protesteert omdat men doormoet tot 62 ?
Wat is er mis in dit land ?
Wat is er mis met mijn keuze ?
Buschauffeur .?

Waarom moeten mensen ( IK DUS OOK)  doorwerken tot hun 67e ?
Wat zijn de privileges van de brandweerman, zodat HIJ/zij dat niet hoeft ?

55/62..!!

Iets… waar men zich “terecht” druk om maakt als brandweerpersoneel ?

Hoe komt het dat men na 40/45/50 of meer  gewerkte jaren, MOET doorwerken tot zijn minimaal 67e ? ?

Dat …als ik door de stad rijd  ( en Ommelanden) elke keer dezelfde mensen zie lopen rijden fietsen ..van een jaar of 30+ ?

Jaren lang ..OMDAT MEN  ( bij aanspreken) WERKELOOS blijkt te zijn  …letterlijk al jaren lang.

Terwijl  de pensioenfondsen letterlijk smoren in het geld.?
Opgebracht Nu al meer dan 70 jaar ?

Met IN KAS 1400 miljard euro ?  Lees….. Veertienhonderd MILJARD euro.

Dat is 3 keer meer dan de gehele staatschuld van Nederland.                           Er zou niet genoeg IN KAS ZIJN ..?
                                          Ammehoela !!!

                                           LULKOEK.

Men is gewoon te beroerd om de oudere werknemers met pensioen te sturen ( dat kost namelijk geld).
Men vergeet dat als men de mensen “weer” met de fut  cq pensioen sturen/ of de mogelijkheid er toe geven  er honderdduizenden banen vrij komen.
Let wel niet iedereen wil stoppen met werken.
Er zullen veel Werkplekken vrijkomen en deel werkplekken.

Banen die mensen die nu in de WW zitten, uit hun werkeloze situatie zullen halen.
Met veel POSITIEVE dingen als gevolg.

Men kan weer aan het werk ..Men kan dus WEER WERKEN voor hun geld.

Men heeft meer te besteden.
Men kan een lening krijgen .
Men kan weer  consumenten dingen kopen… 

DUS GOED VOOR DE ECONOMIE.

Betaald door de ondernemers ..
Geen uitkeringen meer maar een salaris
Betaald door het pensioenfonds ( indirect).
Waar de pensioen gerechtigde tientallen jaren voor heeft gewerkt.

Maar....de grote bazen en bedrijven …"Lees kabinet".. houden (incluis het ABP)  de  financiële deur dicht.

De grote baas heet Dijsselbloem  (zo gedraagt hij zich).
Ondertussen ijvert hij zich om de elite/banken  van Nederland en Europa en zelfs over de gehele wereld ten gunste te zijn.
Banken die in handen zijn van een paar achterlijk rijke families.

Ook blijkt het “INSTITUUT” ABP 25% van zijn premie-inkomsten te souperen en te gebruiken voor zichzelf.
Zie dit bericht uit 2014.

De salarissen van de kopstukken en hoger personeel zou structureel naar beneden moeten  zouden ( tot beneden de Balkenende norm.
Lees  uitsnede betreffende artikel en de gevolgen voor de pensionhouders.

“De salariskosten van de bestuurders van vermogensbeheerders zijn bijzonder hoog.
Dit klemt omdat vermogensbeheerders feitelijk geen private partijen zijn, zoals zijzelf lijken te denken.
Vermogensbeheerders als APG zouden op de markt niet overleven.
Zij zijn met langjarige contracten ‘preferred supplier’ van fondsen die met de verplichtstelling en fiscale vrijstellingen de facto publieke instanties zijn.
De Balkenendenorm zou moeten gelden.

Verlaging van de kosten leidt ook tot substantieel hogere uitkeringen…!!
Een structurele daling van de (salaris)kosten met ongeveer 10% zou het mogelijk maken om pensioenen structureel te indexeren (voetnoot 1). …!!!
In een tijd waarin het kabinet ambtenarensalarissen bevriest, lijkt een dergelijke kostenreductie op voorhand niet onredelijk.
Hoog tijd dus dat de AFM  “Autoriteit Financiële Markt” nog eens aandacht vraagt voor de kosten.


En wij maar inleveren..!!

Wij DE 99% als slaaf van die 1e%  zoals Occupy riep/roept.
Wie is er nou gek ?

Uit de EU direct ..?? Dat is een Eutopia.

Omdat de ondernemende Nederlander schijnt te zijn geboren om over iemand anders ONZE ..!!!  zijn rug  HEEL VEEL geld te verdienen.
V.O.C mentaliteit …Toch ( even Balkende citerend).

Men gaat vechten voor ZIJN geld ..( wat eigenlijk ons zuur verdiende door hard werken geld is) want zij hebben de macht ( het geld) in handen.
Engeland koos voor een BREXIT..
Men wil uit de ijzeren vuist van Brussel.
Met een eigen munt de Pond.

Men heeft gekozen voor vrijheid, en de “vrienden” van Europa zijn nu hun vijanden geworden.
De ELITE van Europa zullen hun huid ( ons gestolen  geld) duur verkopen.
De waarde van de pond is per direct met enkele 10 tallen procenten gedaald.

Elite Europa is…DENK IK.. zelf instaat om er een oorlog om te beginnen.
Bespaar het ons, maar het zou niet de eerste keer zijn
Het uitbuitsysteem moet gehandhaafd blijven en daarom blijven we in de EU..

Voorlopig moeten we werken tot onze 67e  
Behalve de brandweer mensen die moeten tot hun 62e  ?

Snapt U het nog ..?
Snapt U het ietsjes beter ?

Ik ben gek ..en het valt allemaal WEL MEE ?
Nou ..ik moet 8 jaar langer werken ( tot mijn 67e )
Terwijl ik eigenlijk wel zou willen stoppen..
Of zelfs wel willen halveren ..!!

Ruimte maken voor de 30 jarige.. die staat te smachten om werk.
Met dien verstande als U het zo laat verdergaan U zelf zal moeten werken tot misschien wel Uw 80e jaar.

Er is op mijn werk bij QBUZZ  een ( ouder) personeels- ontziende oplossing bedacht.
Het is een zogenaamde 60+ regeling.
Daar mogen chauffeurs die 60 jaar zijn ..gebruik van maken.
Men kan minder werken per week/maand.
2 dagen per maand ( zou bij elkaar 24 per jaar worden).

Voor mij geld dat volgend jaar april 60e  verjaardag  ..en de regeling kost mij plusminus 100 euro per maand.
Daarvoor dus 2 dagen minder werken.
De dagen worden dus verdeeld..fifty/fifty.
IK lever dus in ..1/1 en de baas dus ook .
Krijg er wel wat voor terug.( maar betaal een groot deel zelf).

Ik kan het wel missen, en heb het er wel voor over ..maar 100 euro is veel geld. (fl. 220.37)
Ik betaal 100 Euro zodat een jongere werkeloze (27 jaar)  uit eigen zak meer kans heeft op een chauffeurs baan.
Wat ik niet werk zal een ander moeten opknappen ( anders komt er geen bus toch).?
Solidair heet dat.
Vraag ik me toch af waarom het ABP er niets mee wil doen .
Daar zit AL mijn ruim 40 jaar opgebouwde pensioengeld.
Deze regeling is tussen ons en de baas.

Men zit er niet voor ons maar voor zichzelf zo schijnt het.
De salariëring is gigantisch.Zo IS het en niet anders ..ten koste van de ABP ers.

Ten koste van de 30 jarigen en ONS/MIJ de 60 plusser… teren op MIJN/ONS zuurverdiende geld..

MAAR er flikkert ergens in het duister een heel klein lampje..
Een lampje van gerechtigheid ..en lampje die een groot licht MOET worden.

Er wordt gesproken ..nee gefluisterd  over herintreding VUT Regeling..!!

Misschien dat de jongeren eerder weer een kans krijgen
Misschien mag ik eerder stoppen met werken .

De SP zegt dit.:

DEN HAAG - De SP wil dat de VUT weer wordt ingevoerd, zodat jongeren meer kans maken op een baan. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft dat donderdag voorgesteld in een rapport over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.
''Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. 
Als leidraad zou hierbij de regel moeten gelden dat als een oudere eruit gaat er één op één een jongere wordt aangenomen'', schrijft ze.


We blijven hopen voor een EERLIJKER beleid
En niet de eeuwige V.O.C mentaliteit van Winst maken en op je (ons) geld gaan zitten …ABP…en vazallen kabinet.


Ik wil  zien dat de 100 euro die ik_ZELF  betaal, door het ABP wordt betaald, of via het Bespaarde WW geld van de ex/werkeloze.
Schuif het geld maar heen en weer tussen de instanties..
NIET OVER en TENKOSTE van  MIJN RUG die wordt er na 45 jaar werken niet beter op.Ik wil dat iedereen die 40 jaar heeft gewerkt met pensioen moet kunnen.
Ik steun de actie van de Brandweer dan ook volledig ..want men zal alles van jullie afpakken ..net als van de andere (oudere) werknemers.
Doorwerken ten koste van de jongeren.
Ik had voor brandweerman moeten kiezen.
Dan was ik nu 4 jaar met pensioen.woensdag 8 juni 2016

Onderweg..met de Bus ..LIJN 8 Groningen Martini Ziekenhuis /Hoogkerk

Dinsdag 07-06-2016


We hadden 6-6-2016 gehad..en ik dacht,
Weer een "gewone" werkdag op de Stadsbus in Groningen.

Na 35 jaar op de bus kun je alles verwachten dus alles is al eens gebeurd en wordt dus gewoon.
Men went er aan... zogezegd.
Alles went ...zelfs een ...

Hhahhahhah
Not over my dead body.
Ik houd van vrouwen ..
T'is maar even dat U het weet...

Maar om mijn werk eens een keer toe te lichten lijkt me wel handig.
Weet U ook waarom en hoe het komt dat U een kwartier op de bus staat te wachten ( of nog langer).
Over het algemeen kan de chauffeur er niks aan doen en kan zich beroepen op overmacht.
Ja ..ja ..ik weet ..en U....,
Diegene  die daar een kwartier EXTRA bij de bushalte staat, heeft daar geen boodschap aan.
Men wil gewoon dat de bus op tijd komt.
Ik moet zeggen ..( tussen haakjes) dat de laatste tijd .."lijkt"..of er een bewustzijnsverhoging heeft plaatsgevonden.
Het valt mij  namelijk op dat de passagiers ..vaker groeten bij In... EN ..! uitstappen en dan roepen/zeggen ..bedankt chauffeur.
Prettige avond ..dag of iets dergelijks ..
Heel leuk ..

Net of ze door hebben dat Hij/Zij/chauffeurs  het maar weer hebben  geflikt ..om haar  of hem / "DE passagier"  weer heel... en op tijd af te leveren bij de halte van bestemming.
Dat allemaal zonder ongelukken en vertraging ..!

Nou ...wil Ik U iets laten zien (een stukje dienst van Dinsdag 7 juni 2016. en hoe dat is gegaan.
Krijgt U ook eens een idee.
De Gemeente is namelijk HEEL druk bezig met de weg ..en men is bezig met "Verbeteringen"..!!
Deze werkzaamheden maken het voor de chauffeurs moeilijker om aan de dienstregeling Qua tijd ( op tijd rijden) te voldoen.
Ik heb er een impressie van gemaakt en heb altijd de camera aan op de bus ..
Als ik de dashcam niet aan heb ..gebruik ik mijn  tablet HTC Flyer 32 gig 7 inch.
Live opgenomen beelden + een tijdlijn laten zien waarom uiteindelijk de bus 20 minuten achter loopt op zijn schema.
MMMMh ...ik bespaar U de realtime opnames zodat U niet de rit in het eggie mee maakt (qua tijd).

Het begon in de Goeman Borgesiuslaan    waar men bezig is om "verbeteringen" aan te brengen i.v.b met de snelheid en veiligheid.
Snelheid remmen is het doel.
In de praktijk versmalt men de weg met meerdere meters, en men kapt de bochten af en  men maakt ze krapper.
De werkzaamheden houden  in, dat te pas en te onpas de weg wordt geblokkeerd.
De mensen/wegwerkers ...reiniging ..glasophalers enz enz   moeten kunnen werken dus de buschauffeurs maken dit dagelijks mee.
Zal 2 foto's toevoegen van 3 gevallen ..

 Goemanborgesiuslaan   Groningen  geblokkeerd ( 1) boven.

Dan kom ik een stukje verder in de |Beethovenstraat  waar de Poeizz supermarkt ( steeds op dezelfde manier) wordt bevoorraad.
Een geblokkeerde weg ..! ( 2)

Wat er in dit geval bijkomt is...dat de benzinepomp ( garage) van Traas gevestigd naast de Poeizz  bevoorraad wordt door de Brandstof leverancier met zijn truck en oplegger.
U moet mij geloven ..maar deze staat te wachten aan de andere kant. 

Komt er opeens van achteren een autootje die denkt ..? daar kan ik wel langs...
( niet dus)
zie fotootje en boos gezichtje in linker zijspiegel..Na enkele minuten ..gaat de vrachtauto weg en de brandstof/tankauto gaat in dezelfde oprit/uitrit staan van de Poeizz.

Met dien verstande ..!!

Met de kop van de wagen zo dicht mogelijk tegen de winkel aan, zodat de bus alsnog de ruimte krijgt om achter de wagen langs te rijden en zijn weg te vervolgen.( waarom doet de leverancier van Poeizz dat ook niet ).?

De mensen die bezig zijn met de werkzaamheden op de hoek Savornin Lohmanlaan/Beethovenlaan  werden gehinderd door de bus die precies op de hoek moest blijven staan.

Rechter spiegel stadsbus
Met de signalering objecten strak naast de bus


De wachtende graafmachine die weinig begrip had voor de actie van de Poeizz leverancier  ( vrachtwagen).
En dan gaan we verder ..( met de nodige/onnodige)  vertraging.
Komen we langs de Internationale School ....!
Staat daar een wagen van Arriva in de bushalte van lijn 8
Een Touringcar bezig om de kinderen van de school in te laden 
i.v b.met een schoolreisje.
( boosgezicht) wringt zich in haar personen auto er langs.
De vrachtauto kwam van Poeizz  weet U nog ..?
Gaat de vertrekkende bus van Arriva rechtsaf 
( tenminste dat wil hij)
(Splitsing Beethovenlaan/Helperbrink)..
En dat lukt dus niet ( te krap door geparkeerde auto.s )
en moet dus gedwongen linksaf richting Coendershof.
Maar daar  is ondertussen de lijn  8 ( de andere richting) mijn tegenligger, aangekomen en blokkeert de weg.
De bus gaat achteruit en parkeert  achteruit de stoep op zodat de |Arriva Bus er langs kan.
Hulde voor de chauffeuse ( Truus).!!
De film in de link ergens onder aan dit stuk zal bovenstaand verhaal verduidelijken..


Belanden we op de Haydenlaan 
( Ik met de  al tientallen minuten vertraagde lijn 8 )
Komt er WEER een dikke vrachtwagen  aan, vanuit de tegenovergestelde richting.


Weer vertraging... maar dit is niet noemenswaardig.
Valt onder het kopje "normaal" verkeer.
Koste 30 seconden


vervolg..
Gestopt om een passagiere op te pikken op de Helperzoom  
( onder het viaduct )  komt er een trein aan ..

EFFE WACHTE...!!Nog meer te laat..


                                          18 min   TE laat..

                                         Nog meer TE laat .. ( 19 minuten)

     En de tientallen fietsers  maken het ook niet veiliger op.
                            Richting Oosterweg ( omleidingsroute).
Het grootste deel voorbij kunnen rijden maar de rest van de fietsers..zorgen voor nog meer oponthoud op de Oosterweg.
Het is het verstandigst om er gewoon achter te blijven.
Zodra het even kan  dan  er toch voorbij, en enkele seconden terug snoepen op de achterstand.
De commentaren die men dan krijgt op deze acties ..is ..waarom blijf je er dan niet gewoon achter ??
Nou beste lezers ..als wij als Buschauffeurs achter elke fietser zouden blijven rijden die de weg berijdt kunt U wel thuis blijven ..
En Ik dus ook ..
Er rijden honderdduizenden fietsers door onze stad elke dag ..
En we houden rekening met elkaar ..tenminste ..wij "de chauffeurs " wel .
Vele fietsers vergeten soms dat ze bezig zijn op de openbare weg.
Wij nooit ..!!
Aangezien ik dagelijks de camera op de bus aan heb ..Dashcam of/en tegelijk Tabje ( HTC Flyer 7 inch) heb ik van bovenstaand verhaal een filmpje van gemaakt.
Dit is de link ..

https://youtu.be/PdRwZLIbOzY

Veel ( KIJK).. plezier ..