zaterdag 10 december 2016

Kwestie van cultuur ?? Geen geweer in de kast ( autochtoon) Wel geweer in de kast ( allochtoon....)?

 Totaal Pageviews     26.402

 Pageviews vorige maand    
2.637

Volgens de broer van Jaouad A genaamd Bilal A, zal ik wel achter lopen …
Onbeschaafd en achterlijk.
Ik heb namelijk geen wapen in huis ..
Jaouad is namelijk betrapt met een wapen in huis  klaar voor gebruik.
Als het niet voor terroristische doelen is aangeschaft dan ben ik "alsnog" blij... dat ik niets te maken heb met hem.
Foto teletekst:


Een schietklaar wapen in huis.
Het schijnt normaal te zijn in de cultuur van geweld waarin hij en zijn broer zijn geboren.
Tenminste.... volgens zijn broer.. 
Het maakt duidelijk geen ruk uit waar je geboren bent, de cultuur bepaald de sfeer.
En deze cultuur verpest hier de sfeer.
Een sfeer van intolerantie en haantjes gedrag, die men in alle culturen wel in meer of mindere mate aantreft.
Hij... die zich aangesproken voelt bij het minste geringste, en waar de anderen en vooral “zij”  geen moer te zeggen heeft.
Waar “haar” recht is te zwijgen en te knielen  ( en eventueel) af te wassen.
Voor de rest bek dicht, want anders ......Dit gedrag cultureel aangetuurd, door wat men geloofd, en waar men heilig overtuigd is van zijn gelijk.
Het is al duizenden jaren zo.
Geboorteland bepaald.
Cultuurbepaald.
Geloofsbepaald.
Toch moet je deze mensen niet allemaal over 1 kam scheren.
Men is niet allemaal doorgeslagen  maar toch wel een behoorlijk aantal.  
Niks bijgeleerd zo schijnt het.

Ik leer wel dagelijks bij en doe er wat mee.
Iets wat men al gauw vooroordeel noemt en buitengewoon negatief.
Hoe zou dat nu komen ? 


Ook in Europa leert men bij ( haal ik Nederland eventjes aan) het land waar ik ben geboren en de ogen worden ondertussen geopend.

Het gaat voor mijn gevoel veel te langzaam, en straks zal onze land/cultuur overgenomen  worden door culturen die niet van mijn ras /land zijn.
Waar  nog steeds het Friese Ras vreedzaam woont naast het Groningse Ras.
En daaronder Het Drentse Ras en natuurlijk daar weer onder....
DE REST VAN Nederland.

Daar wonen namelijk o.a de andere rassen met hun accenten en gewoontes die niet bij mijn Groningse cultuur schijnen te horen 
Allemaal vreedzame rassen toch ?

Er gaat namelijk niets boven het Groningse Ras.
Het gemoedelijkste deel van Nederland bleek uit recent onderzoek, en het minste racistisch.
Ik ben ain Grunneger.
Trots ..dat onze delfstoffen Nederland zoveel warmte en welvaart hebben bezorgd.

Naïef.. zoals ik volgens velen ben, geloof ik dat we ooit nog eens worden gecompenseerd.
Blijf dromen René blijf dromen.

Grunnegers naïef ??
Dacht het niet..
Eerder tolerant zou ik zeggen ..maar tolerantie heeft zo zijn grenzen en die grenzen zijn onderhand wel bereikt.

Ik zie aan bovenstaande schrijfwijze   dat Grun_neger  wel eens verkeerd kan worden opgevat.
Men zou dit kunnen lezen als racistisch, maar ik noem mezelf dan ook een inboorling.
Geboren inwoner van Groningen ..dus bij uitstek het Groningse Ras.
Ik mag dit volgens mij zo opschrijven want tijdens de uitspraak van de rechter tijdens het proces tegen Minder ..minder ( Wilders dus)..is duidelijk gesteld, dat Marokkanen vanuit het juridisch perspectief als Ras te kunnen worden aangesproken.
Nou Ik ben blont en Groninger ..geboren in Blijham ( Oost Groningen) de toenmalige gemeente Wedde.
Dus ik ben een blonde inboorling…
Nou ja blond ..een beetje grijs, en volgens mij ook wat wijzer.
Ik heb "inboorling" gegoogeld, en daar komt uit:
Inlander:
1  Autochtoon 2) Bewoner 3) Bewoner van een land 4) Ingeborene 5) Inlan 6) Inlander 7) Inwoner 8) Landzaat 9) Landzate 10) Naturel 11) Onbeschaafd wezen 12) Oorspronkelijke bewoner.

En dan kom je automatisch terecht bij het woordje  allochtoon, en de discussie hierover.
De allochtoon en dat men zo genoemd wordt vind MEN ( als allochtoon) discriminerend.
Het is niet zo maar men voelt het zo.
Men maakt gewoon onderscheid  waar men geboren is.
Inlander ....buitenlander..
Meer niet ..
Niks discriminatie. 
Daar geeft Arjen Lubach in een filmpje een humoristische uitleg over die waarschijnlijk door een deel van onze bevolking verkeerd zal worden begrepen.
Dit deel wat het niet begrijpt zijn dan de andersdenkenden die denken dat ze geen Nederlander zijn ..ONDANKS ze hier zijn geboren.
Ze gedragen zich ook alsof ze ergens anders geboren zijn, en roepen ik ben geen Nederlander maar Turk of Marokkaan Surinamer of Antilliaan.
De meesten genieten het Nederlanderschap en plukken hier de vruchten van en zijn er "trots op".
Anderen verguizen het Nederlanderschap en lopen er continue tegen aan te schoppen.
Het land dat hun voed en kleed.
Jammer zeg ik.
Men geeft zo af op Nederland dat men zelfs de Straatnamen of tunnels  van bekende geschiedenis personen van ons Nederland zouden moeten verdwijnen.
Kuzu van Denk ..is zo een persoon die dat wil.
Deze persoon van het Turkse ras  ..wonende in Nederland  wil vanuit de Turkse lange tenen  cultuur MIJN/onze Nederlandse  geschiedenis wijzigen.
Dat zal niet gaan Kuzu, wat gebeurd is gebeurd.
Ik laat de Coen tunnel    niet veranderen door jou hersenspinsels in wat jou wel bevalt.
Eat and chew it ...TURK .!!! or suffocate
Mijn cultuur ..MIJN LAND .. ONS NEDERLAND.


Op het moment dat ik “MIJN” geboorte/cultuur grond/Ras mag beschermen tegen in… cq aanvallen vanaf het buitenland is dat gelegitimeerd.
Dat het te verdedigen door middel van alles wat mogelijk is, incluis geweld.
Dat heet vechten cq oorlog.
Onbeschaafd dus.( inboorling toch).?

Voor een onbeschaafde inboorling ( spreken we over het Nederlands  Ras) weten we de vrede goed te bewaren.
In tegenstelling tot de rest van de rassen die woonachtig zijn buiten ONS land..genaamd Nederland.
Neem niet JOU oorlog mee naar mijn land ..! TURK .!!
Vecht dat onderling maar uit in jou eigen woongebied.
En dat is precies wat je nu stiekem aan het doen bent.
Geboren in Nederland met de roots en hart 100% Turk, vechten jullie de geschillen uit overal waar je gaat wonen, en sleuren de rest met je mee.

Hoe gek is het dat men BEVOOROORDEELD IS.? dit is Rotterdan NEDERLAND ..en jullie willen er Turkije van maken.?
No Way ..

Op het moment dat het vanbinnen uitkomt... "door anderen dan het Groningse/Nederlandse/Ras  ( zie foto) en men komt daar tegen "in het geweer" wordt men beticht van onderscheid maken.
"Onderscheid" wat met een negatief beladen woord ook wel discriminatie genoemd.
Die anderen ( Rassen/Culturen) dan het Groningse, de zogenaamde allochtonen doen dat met regelmaat.
Ook de Groningers maken onderscheid en beslissen wat wel of niet goed is voor de Groningse cultuur.
Enkele voorbeelden van allochtoonse culturen  zijn:
Friesen Drenten Duitsers Polen Engelsen Marokkanen Turken Ieren Engelsen enz enz ..alle anderen dan het Gronings/Nederlandse Ras.
Ik begrijp dat de meesten Nu afhaken en zeggen jij bent hartstikke gek Reneetje..
Jij... met je Groningse Ras..
Ja ..ja ..is een kwestie van perspectief hé ? 


Ok …Ok ..Ok .. wat meer genuanceerder dan …

Nederlanders..Duitsers..Belgisch enz enz enz ..ras..
Kan niet ?
Volgens mijn overdenkingen zijn Koning Willem Alexander en Maxima allebeide allochtonen.
Want in 1989 kwamen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het CBS met de definitie van het begrip allochtoon. Dat was een immigrant (dus niet in Nederland geboren), of een Nederlander van wie minstens één ouder in het buitenland was geboren.
Onder de westerse allochtonen vallen prinses Beatrix, die de Britse nationaliteit heeft, en zeker koning Willem-Alexander, met een Britse moeder en een Duitse vader.
Dus Alexander is allochtoon en Maxima helemaal.
Zegt onze koningin ..de Nederlander bestaat niet.

                         En ze laat zich toejuichen door wie dan ? 
Niet haar volk dus ..
Cultureel past ze zich uitstekend aan.
Prima toch ?
Het Marokkaanse Ras bestaat wel ?
Het Turkse Ras ook?
Het Zweedse ras niet het Engelse ras wel?.
Wat is het criterium ?
Nog even dit:
Niet-westerse allochtonen waren Nederlanders van wie een ouder afkomstig was uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Daaronder vallen dus Antillianen, Surinamers, Turken en Marokkanen.
Je zult in Nederland weinig mensen horen scanderen ‘minder, minder, minder Luxemburgers’ of ‘minder, minder, minder Zweden,’ maar wel ‘minder, minder, minder Marokkanen.’
Het onderscheid tussen westers en niet-westers is verwerpelijk, want het gaat immers om Nederlandse staatsburgers, en de rechter in het proces- Wilders heeft opnieuw uitgelegd dat ons land geen onderscheid maakt tussen burgers. 
Wel, dus.??
De Marokkanen en Turken ( diegene die zich uitten in de media) zijn trots omdat ze Turk of Marokkaan zijn en gedragen zich of ze er spijt van hebben dat ze in Nederland wonen.
Deze mensen voelen zich geen Nederlander ( zeggen ze).
Men voelt zich meer verbonden met het geboorteland van hun vader en moeder dan met hun eigen geboorteland.
Men komt negatief in beeld door filmpjes en/of  bedreigingen en uitingen van geweld overval of roof en moord.
Is het dan raar dat de Autochtone Nederlander  zijn oordeel al bij voorbaat klaar heeft ?
Nederlanders....Autochtonen versus Allochtonen ( al dan niet westers) ??

Deze culturen verschillen in gewoontes.
Gewoontes   die wrijving geven in ons Nederland  hebben als 
oorzaak  intolerantie.
Deze intolerantie bestaat overal en in elke cultuur.
Bij sommige culturen is de intolerantie zo groot dat men een geladen wapen in de kast heeft.
Zie plaatje..

Of is deze wapen bedoeld voor zelfbescherming ?
Hoe groot is de bedreiging of het bedreigend gevoel ?
Waar is men bang voor ?

https://youtu.be/p5IGbXw16jM Direct dan maar het beladen woord vooroordeel gebruiken.
Men is bevooroordeeld en dat is helemaal niet verkeerd.
Een vooroordeel ontstaat niet zo maar, maar is een proefondervindelijk gebeuren in een bepaalde situatie die zich steeds positief of negatief herhaald met en tal aan kleine variaties.
De basis gegevens zijn vaak hetzelfde.
Het resultaat van het gebeuren is nagenoeg hetzelfde.
Dus als men in eenzelfde soort van situatie komt kan men er van uitgaan dat hetzelfde gebeuren zich ( waarschijnlijk) herhaald met enige variatie en dus nagenoeg  ( WEER) hetzelfde negatieve resultaat.
Men bereid zich er vast op voor.
Vooroordeel.
Niks mis mee toch ?
Mocht er iemand totaal anders reageren op een bepaalde situatie dan verwacht wordt door het vooroordeelprincipe   de ontvanger niet verrast.
Er staat een  geweer in de kast.
Hij houd niet zo van onaangename verassingen.
Met veel prettige verassingen in het voortraject zou waarschijnlijk het wapen  niet in de kast zijn beland.
Gaan we er nog steeds vanuit dat het wapen ter verdediging is aangeschaft.
Tegen welke bedreiging ?
Kijk om U heen Mede Nederlanders Landgenoten rasgenoten autochtoon allochtoon….
Waar gaat het nu uiteindelijk over ?
Wij die geboren zijn uit 1 man en 1 vrouw  volgens vele geloven.


Wij zijn dan allemaal van HETZELFDE RAS
Toch ?
Marokkaanse ras ?
Engelse Ras ?
Turkse Ras ?
Nederlandse Ras ?
WELK RAS ??
HET MENSELIJK RAS …stelletje dombo’s
HET MENSELIJK RAS …!!!
Meer dan EEN Ras bestaat er niet.
Dat is allemaal ingeprent door "HET" geloof.

Het geloof maakt meer kapot dan je lief is ..

Macht misbruik van de onwetendheid ingeprent door cultuur gewoontes leugens en bedrogen... geloof is van alle tijden.
Het wordt tijd zo lijkt het ..om ( vanuit het vooroordeel denken) maatregelen te nemen tegen anderen dan het Groningse Ras/geloof/cultuur.
Wat kost zo een wapen en waar koop je zoiets ?
De laatste zin is natuurlijk cynisch bedoeld.
Toch ?