zondag 31 mei 2009

PINKSTEREN...2009Wie kent het verhaal van deze feestdagen nog ?
En de oorsprong vanuit het Joodse geloof ?

In het kort

Bijbelse achtergrond van Pinksteren

In de christelijke kerken wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament, De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom.

Lucas,….de auteur van de Handelingen, lijkt het pinkstergebeuren te interpreteren als een nieuw Sinaï gebeuren, want ook in het Oude Testament greep God in via wind, storm, gedruis, vuur, donder en bliksem (Ex. 19). In de Handelingen is het niet anders. God grijpt opnieuw in om zijn volk te verzamelen, nu niet meer door de gave van de Wet, de tien geboden, maar door de gave van zijn geest. En uit deze gave wordt de kerk geboren. GELOVEN HEET DAT…

Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de 2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel: met Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen (uit joden- en heidendom) verenigt tot een nieuw volk van God.En nu maar hopen dat het wonder van de heilige geest (a) dat deze zich weer laat zien aan de mensen (dat is de strekking van het pinkster verhaal)en dat god weer zijn stem zal laten horen aan de mensheid.
Misschien dat ze NU zullen zien dat het een vliegende schotel was (en de bemanning daarvan) de de kennis had gebracht aan de apostelen.


Want…
De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen". De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.

Net zo als deze kennis wat nu geopenbaard wordt in het verruimde bewustzijn van de huidige mens.
Een ondersteuning van het geloof doormiddel van een lijfelijke vliegende schotel ..met een verheven buitenaardse vader er in… zal de schellen van de ogen laten vallen van de door de kerken misleide gelovigen..
Misschien is het tijd om de ware oorsprong van de mens te onthullen..en het ware verhaal van deze god ..de schepper van de mens, wie absoluut niet de schepper van het Universum is.

Er is ..en zal.. veel verzet komen door de gelovigen..kom niet aan hun …ZEKERHEID.!!

Uiteindelijk zal de waarheden die er zijn de mens de ogen doen openen en de gelovigen zullen de ware god vinden.
En dat is niet die God die nu vereerd wordt in menig boek..
Let wel …ik ontken het bestaan van god dus niet .. alleen jullie denken er iets anders over dan ik.
De discussie die uit bovenstaande ontstaat zal de thans levende god spiritueel op zijn plek zetten ..
En daar hebben wij ( mensen ) een belangrijk deel in.
Hou op jezelf te straffen Mens..

Want God bestaat …!!! (door de gratie mens)

Namasté

maandag 18 mei 2009

Wachten op de GROTE KLAP..

Inderdaad…. want die zit er gegarandeerd aan te komen, door toedoen van… ONZE REGERING… en toedoen van de regeringen wereldwijd.

Het continue … NUTTELOOS… aanvullen van de Financiële Zeepbel door er steeds geld in te pompen is water naar de zee dragen.
Als het land dreigt te overstromen (door de zee) hoef je niet te gaan proberen me emmertjes het al over de rand gesijpelde water terug te gooien.
Iedereen weet wat er dan gebeurt.

Op dit moment is er zoiets gaande in de financiële wereld
Maar dan op een veel groter schaal.
Dat blijkt uit een onderzoek van Gerard Celente …directeur van The Trends Research Institute ( typ deze naam maar in bij U tube filmpjes)
Dan weet U wat ons wachten staat in de nabije toekomst lees ( ONZE ) toekomst en niet die van alleen maar Amerika dus ..
Deze toekomst raakt ons allemaal.

Waar de regeringen in deze wereld me bezig zijn is direct aansturen op een wereld wijde oorlog.
Niet rechtstreeks maar wel door het gevolg van VOLLEDIG INSTORTEN van de HELE WERELD ECONOMIE.
Algehele gevolg zal zijn dat er anarchie zal heersen en de wet van de sterkste zal er heersen.
Het zou wel eens de werkelijke redenen …( die er achter zit ) ..kunnen zijn.. van de zielige poging om een overlevingspakket te schenken als kerstpakket,… alhoewel…. zielig…

dit jaar (2008)
krijgen ambtenaren van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken
met kerstmis een overlevingspakket
C O LU M N….. Ingmar Heytze…. de dag.nl

Wat weten ze bij binnenlandse zaken…wat wij NIET..weten.???
Ik zit er aan te denken om ook zoiets te regelen.

Het geld pompen ineen economie die stil staat ( ja nu al ) maar dat zullen ze nooit toegeven..is alleen maar klein beetje uitstel van executie.
Het is een schijn oplossing die er moet voor zorgen dat U zich geen zorgen hoeft te maken.
En dat lukt ze tot nu toe buitengewoon goed.
Zoals vandaag te zien was voor RTL Z ..Hoe verbaasd de presentatoren reageerden op het stijgen van alle Markten overal ter wereld.
Zij hadden er geen verklaring voor.
Ik dus wel …U wordt voorgelogen..en de cijfers kloppen niet ..die ze laten zien op TV.
De man in de straat ..rechtstreeks betrokken bij de economie..kan nu zijn hand gaan ophouden bij de sociale dienst.
Het voorliegen en niet kloppen van verhalen blijken later uit te komen ..kijk maar wat de banken allemaal vertelden ..
En zie wat er is van gekomen.
Dezelfde dieven worden door de andere dieven gesponsord met duizenden miljarden zodat HET SYSTEEM… kan blijven bestaan,.
Het Systeem van rovers en dieven.

MAAR !!!

De vrije val in de bodemloze put, kan door niemand meer gestopt worden..ook niet door zogenaamd geld te geven aan noodlijdende economie en banken enz.. enz door de regeringen wereldwijd.
Dezelfde regeringen en Wereldbanken flikkeren net zo hard mee… in diezelfde bodemloze put
Met niet bestaand geld.. gedrukt uit een niets… geback-up’t door niets …. FANTOOMGELD.. is de juiste benaming.
Geld zonder waarde
Geld dat ….. de relatie van de waarde met reële parameters als ruimte, grondstoffen en arbeid totaal kwijt is geraakt.
Met als gevolg…WAARDELOOS .

Op korte termijn zult U ..terug denken aan dit verhaal.
Als U het niet hebt gelezen zult u zich verbazen over de leugen regeert dictatuur die gaande is over de hele wereld.
Vooral als de waarheid bekend wordt.
Net zoals Nu de waarheid bekend is over de banken …en U steunt diezelfde banken die proberen doormiddel van Wouter Bos weer terug in het zadel te komen ..
Zodat ze U weer kunnen knechten (en mij ook) en dat we weer voort kunnen kabbelen in onze redelijk zorgeloos bestaan ..
We zijn allemaal schuldig… TOCH ???


http://www.youtube.com/watch?v=Q2qDW34Fr64Voor een filmpje van Gerard Celente