zondag 31 mei 2009

PINKSTEREN...2009Wie kent het verhaal van deze feestdagen nog ?
En de oorsprong vanuit het Joodse geloof ?

In het kort

Bijbelse achtergrond van Pinksteren

In de christelijke kerken wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament, De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom.

Lucas,….de auteur van de Handelingen, lijkt het pinkstergebeuren te interpreteren als een nieuw Sinaï gebeuren, want ook in het Oude Testament greep God in via wind, storm, gedruis, vuur, donder en bliksem (Ex. 19). In de Handelingen is het niet anders. God grijpt opnieuw in om zijn volk te verzamelen, nu niet meer door de gave van de Wet, de tien geboden, maar door de gave van zijn geest. En uit deze gave wordt de kerk geboren. GELOVEN HEET DAT…

Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de 2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel: met Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen (uit joden- en heidendom) verenigt tot een nieuw volk van God.En nu maar hopen dat het wonder van de heilige geest (a) dat deze zich weer laat zien aan de mensen (dat is de strekking van het pinkster verhaal)en dat god weer zijn stem zal laten horen aan de mensheid.
Misschien dat ze NU zullen zien dat het een vliegende schotel was (en de bemanning daarvan) de de kennis had gebracht aan de apostelen.


Want…
De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen". De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.

Net zo als deze kennis wat nu geopenbaard wordt in het verruimde bewustzijn van de huidige mens.
Een ondersteuning van het geloof doormiddel van een lijfelijke vliegende schotel ..met een verheven buitenaardse vader er in… zal de schellen van de ogen laten vallen van de door de kerken misleide gelovigen..
Misschien is het tijd om de ware oorsprong van de mens te onthullen..en het ware verhaal van deze god ..de schepper van de mens, wie absoluut niet de schepper van het Universum is.

Er is ..en zal.. veel verzet komen door de gelovigen..kom niet aan hun …ZEKERHEID.!!

Uiteindelijk zal de waarheden die er zijn de mens de ogen doen openen en de gelovigen zullen de ware god vinden.
En dat is niet die God die nu vereerd wordt in menig boek..
Let wel …ik ontken het bestaan van god dus niet .. alleen jullie denken er iets anders over dan ik.
De discussie die uit bovenstaande ontstaat zal de thans levende god spiritueel op zijn plek zetten ..
En daar hebben wij ( mensen ) een belangrijk deel in.
Hou op jezelf te straffen Mens..

Want God bestaat …!!! (door de gratie mens)

Namasté

Geen opmerkingen:

Een reactie posten