zaterdag 28 februari 2009

Wachten op een wonder ??
AFBEELDING VAN DE MENS IN HET MULTIVERSUM

Naar aanleiding van een Collum van Bert Keizer
(de verdieping) TROUW op internet.

Hallo Bert

Het denken van de mens (uit het gezichtspunt …UNICITEIT ) is al een verkeerde.
Het idee van het…. Unieke..!! moeten we af.
Het leven in (ons) heelal is doorspekt met variaties..
Variaties op het leven gebaseerd op koolstof.
En een wonder ??...Kul..!!
Evolutie is een universeel gegeven.
Het recht van de sterkste.. de slimste de meest gevarieerde de meest mazzel hebbende..
Ja geluk zit er ook bij, want als onze zon ontploft of iets dergelijks …zeg maar dag met je handje.
Weg ..menselijke soort (deze soort….van deze aarde)
Praat ik niet over de andere levende wezens (intellect) verwoord in Eén ... genaamd mens !!!!
De mens… (intellect)… is één ..!!
GEEN WONDER dus… maar gevolg…van evolutie..
Met een beetje hulp van….
VERGELIJKBAAR (dit aardse leven) met al het andere leven in dit universum.
Uit … Eén bron…
En jawel … Heraclitus …..je kan weldegelijk, 2 keer in dezelfde rivier stappen.
Je kan ontelbaar keren zoiets doen..(wel je zwembroek meenemen).
Het zien van de rivier ..( ) is weten hoe het water voelt.
Het zien van de Aarde… is weten hoe het Heelal voelt.
Het denken van de mens waar onze hersenen een instrument van zijn, is de kapitein op het welbekende schip..
Jammer dat de kapitein niet verder kan zien dan hij kan kijken ..
De Radar was een goede uitvinding..je kan verder kijken en zelfs in het donker..
Wat is er nog meer ..wat buiten de Radar of gezichtsveld valt ?
Wat zien we niet ??
Wat is er wel ??
Dat weten we steeds meer.
Omdat de mens (intellect) een zoeker is, een nieuwsgierige zoeker.
Het zoeken brengt hem steeds verder op zijn bewust zijns pad
Het verruimde bewustzijn, wat nu duidelijk gebruikt wordt…. laat een andere kijk zien op wat jij als (tot nu toe) als werkelijkheid zag.
Het laat zien dat….. dat Wonderen bestaan
Vraag je een Wonder ?? Dan krijg je hem..
Kijk maar naar Andries Knevel…
Hij denkt Nu voorbij zijn geloof..
Wel gefeliciteerd Andries met je bevrijding ..God’s wegen zijn ondoorgrondelijk.
Tjah ..en over welke God praten we nu ??
De schepper van het MULTIVERSUM of de schepper van de Mens (van DEZE…Aarde)??

Maktub
Leef lang en gezond..
Rene Strobos

woensdag 11 februari 2009

Darwin heeft gelijk..
Je hebt gelijk Charles..
Ja…. je hebt gelijk wat te origen of spieces betreft.
De Bijbel ??... en daar de gelovers van ..??,
die jou wel kunnen kauwen ..hebben een heel ander verhaal dan dat van jou..

En toch past het precies in jou verhaal…. ook HUN bestaan..
Terwijl jou visie van het bestaan… verloochend wordt door hun beperkte blik.
Een blik dat niet toestaat dat buiten ..Het boek.. wel eens een ..ander boek …kon bestaan die hun verhaal ..onderuit haalt ??
Vraagtekens aan het eind van bovenstaande zin.

Nee Charles..jou verhaal bevestigd alleen maar de schepping.
Ook de missing link is duidelijk Nu.
Want God greep in… (greep in..in de evolutie op deze aarde) en schiep de mens naar zijn beeld
Hij gebruikte zijn eigen DNA om de mens te bouwen ..ontwerpen ..scheppen en nam daar de slimste apen soort voor.
De soort die het beste scoorde na miljoenen jaren van evolutie en ontwikkeling.
En het DNA paste (omdat de schepper van de mens) het passend maakte, het zo aanpaste dat het kon competeren met alles wat er op dat moment op aarde rond liep.
Ook paste het omdat alle leven gebaseerd op koolstof en zuurstof (incluis onze god) een onderdeel van DIT universum zijn.

De vraag is…. waarom deed de schepper (van de mens) dat ?
Wat is de moeite waard om een hybride god..mens te maken zodat het gestelde doel te allen tijde wordt gehaald .
Wie heeft de mens gemaakt om voor wat te gebruiken.?
Zou die zogenaamde god (schepper) een buitenaards wezen kunnen zijn die alleen maar de mens heeft gemaakt om hem te kunnen gebruiken?
Maar de problemen die er nu komen is dat we steeds meer op die God (schepper ) zijn gaan lijken ?

Dat we leren hoe het leven en universum in elkaar zit (incluis) de afzwaaier het geloof in Eén almachtige god.??... onze vader ?..FOUT…schepper??
Een god die plaatselijk (Aarde) bekend is als de almachtige, maar waar ze in een dorp verderop (Alpha Centauri) nog nooit hebben gehoord hebben.

Waar we ondertussen achter zijn …(jullie willen dat misschien niet geloven) dat het leven door heel het heelal bestaat.
Bestaat uit Triljarden vormen en verschijningen van intelligent denken
Net zo slim …of misschien nog wel slimmer ??dan de mens ( Ik hoor de gelovigen al morren) slimmer dan de kroon van de schepping ?
Met de genen… agressie… en instinkt, van de beste overlever aap, mag de schepper wel uitkijken, wie in de race van de evolutie…. als winnaar uit de bus komt.
Blijkt toch dat de theorie van Jou Charles..en alle geloven van deze wereld onlosmakelijk zijn verbonden..alleen anders dan de gelovigen willen aannemen.
Daarom is de weerstand tegen jou theorie zo groot
Jij groot Denker..
Een verademing voor de geest ben jij


Rene Strobos Groningen
11 febr 2009

zondag 8 februari 2009

Eluana Englar..... Laat haar in Waarde StervenHet Vaticaan DE WAANZIN ten top.
Het Grootste Gekkenhuis is de kerk.
Angst en verlies van Macht is de drijfveer.
Angst en verlies van Je basis.
De aarde is toch in 6 dagen gemaakt ...??? Toch..?? (als voorbeeld) Vraag Andries Knevel voor het juiste antwoord

Het blijkt Nu WEER, dat het beschadigd denken hoe je met een godsdienst moet omgaan ....en hoe je de e regels kan hanteren... weer opgelegd door dezelfde godsdienst..hoe verknipt je er door kan worden.

Zoals het nu gaat is de WAANZIN ten Top..Vanaf NU ALLE GELOVEN DE WERELD UIT te beginnen in Italië (HET VATICAAN).
Het is me al jaren duidelijk dat de grootste waanzinnigen op de machtigste stoelen ter wereld zitten.
EN dat gebeurd allemaal MET UW TOESTEMMING. en in de naam van HUN God..
Op rotten met de mafkezen die absoluut niet door hebben wat geloof in houd .. en wat liefde is..op de brandstapel toch ??Toch ??

Of moeten we in discussie gaan met HUN ...die in mijn ogen een keer op bezoek moeten bij Andries..zodat die het uitlegt wat het ware geloof (misschien ) inhoud ??.
Volgens mij is het al te laat.
De grote angst die er heerst is de angst van de gelovigen..

Inderdaad zoals het intro van dit stuk al aangaf zij die niet doorhebben dat mededogen en anderen in hun waarde laten (EN STERVEN) op een MENSELIJK manier een ultieme daad van naaste liefde zou zijn.
Maar breng dat die (GELOVIGEN) maar eens aan het verstand.
Waar geloof zit ...is geen ruimte meer voor verstand, werd mij laatst verteld.
En inderdaad... zoals de mens al eeuwen aantoont...wordt er veel geloofd en ABSOLUUT GEEN VERSTAND GEBRUIKT..
Misschien is een verwoestende zondvloed inderdaad op zijn plek hier (weer)!!
Want zoals het nu lijkt hebben de gelovigen er weer niks van begrepen..
Maar dat is niks nieuws toch ??
Misschien alle commotie over 2012 wel waar en maakt het een einde aan deze waanzin.
Lijkt me een goed idee om het einde der tijden gewoon 3 jaar te vervroegen.

HEBBEN WE NOG EEN DIKKE 10 MAANDEN OM VRIENDJES MET ELKAAR TE WORDEN. TOCH ??

vrijdag 6 februari 2009

Gefeliciteerd Andries Knevel
Gefeliciteerd… Andries Knevel

Met het zien van het licht !!

Gefeliciteerd…
Met het ruime denken, en het intellect gebruikend… wat de almachtige jou heeft gegeven.

Geweldig he? Hoe het voelt om zo te mogen denken ..

Gefeliciteerd

Dat je jezelf buiten de grenzen stelt dat één geloof wil bepalen.
Dat je verder denkt, dan HET boek
Dat je… je verder ontwikkeld hebt ten gunste van het geloof.
Je geloofsgenoten geloven het niet, en zullen JOU niet meer tot hun geloofsgenoten willen laten behoren.
Gelukkig… (jammer)?… voor jou. maar wees bevrijd.

JIJ .. zal niet meer gedwongen zijn… door dogma’s en beknellende regels..bepaald die in de naam van God, velen in leven en zaligheid bepaalden (en nog steeds)…
Jij zal niet meer ten vuur en te zwaard JOU geloof prediken je zal het met argumenten doen en mensen aanspreken op hun denken en intellect.
Het probleem is dus (volgens hun) dat jij niet meer geloofd wat zij geloven..
Ik hoop dat ze jou de ruimte geven ..maar ik heb er een hard hoofd in.

Bewustzijn heet dat Andries…. BEWUST zijn ..!!!!

Jij ….!!! die mij tenen krommend in het begin van je T V carrière voor de T.V liet zitten
Jij…. die mij mateloos ergerde, met de arrogantie van een verblinde gelovige.. en regelmatig de mensen afbrak tijdens hun verhaal,omdat JOU dat niet aanstond, en niet strookte met JOU geloof.
De mensen totaal niet uit liet praten en regelmatig (in mijn ogen) schoffeerde.
Jij…. Andries Knevel.. jij…die al die jaren goed hebt geluisterd naar je gasten en hebt geleerd van uit jou denken dat je zo niet met mensen omgaat die een andere mening hadden dan die van jou.
Ook accepterend… langzamerhand…kijkend door de tralies van je geloof cel. dat er buiten jou veiligheid een andere wereld van denken is.


De discussie die jou handelen (BEVRIJDING…) opgang brengt zal weer een paar gelovigen het licht laten zien.
De anderen zullen jou…met jou ideeën en waarheden op de brandstapel willen zetten.
Ja…ook JIJ ziet nu… misschien al wel jaren lang wat er fout is aan het denken in hokjes.
Hoe klein kan je cel van het geloof zijn.
Kom uit je cel en laat je publiekelijk …stenigen ..onthoofden ..verbranden door de mensen die nog steeds niet zien wat ware geloof inhoud.
OOK …zij komen er ook nog wel achter ten koste van vele mensenlevens die gedood woorden in ZIJN naam, omdat het even niet past in hun denken.
Hoe beperkt kun je zijn.
Hoe bang kun je zijn.

Welkom in de steeds grotere club van kritisch denken..
Waar ook een schepper zijn plaats heeft.
Welkom in de club zonder angst omdat deze club de liefde omarmt
Welkom in de club van het religieus denken voorbij alle geloven.De reacties van de ware gelovigen (zo als zij hun geloof zien) zullen niet mals zijn.
Het kan zelfs zo zijn dat het je baan gaat kosten bij de E.O
Maar dat laat meer zien over hun beperkt denken.. dan de jouwe.

Misschien ben jij de katalysator en de gangmaker voor een betere wereld.
Gelanceerd… van uit het bolwerk dat E.O heet.
De publieke positie die jij hebt is nu het middelpunt van gelovig Nederland
Misschien is dit de enige redenen van jou bestaan.
Misschien is dit je lot..
Als dat inhoud .. dat ZE. je niet zullen begrijpen ,weet jij ..NU..hoe dat komt..
En je zal ze vergeven want ze weten niet beter.
Denk aan de uitspraak van Jezus..

,,Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat zij doen.” ...

En zo als jij nu denkt aanvaard je hem gelaten.

Zo kunnen zij nog iets van jou leren uit jou handelen en denken.

Ik .. had grote moeite met de oude Knevel..
Ik zie hoe je bent gegroeid in het kosmisch denken
Ik heb geen publieke functie en ben geen bekende Nederlander
Jij die de belichaming genoemd werd … en boegbeeld was van de E.O.
Jij die durft te zeggen wat in HET boek staat klopt wel…
MAAR….!!!!
JIJ hebt de muur gebroken van jou cel
JIJ bent welkom
Welkom in mijn vrienden club

Leef lang en Gelukkig Andries.. en geef veel liefde
Want je ontvangt wat je geeft.

Namasté

Groeten van .. René ..Groningen

dinsdag 3 februari 2009

Overdenking

Dit is mijn eerste poging om een blogje te maken ..
Ik zal het proberen met een stukje wat ik schreef op eerste kerstdag 2008.

Overdenking..

Overdenking: 1 e kerstdag 2008

Iedereen heeft het over Kerst

VREDE ..en heb elkander lief..

Dat roept iedereen zolang er al mensen bestaan..

Punt 1..Hoelang bestaat de mens al ??

Dat is de vraag..

Punt 2....Wie of wat is de mens ??

Een veredelde aap op een mooie planeet ?

Een bewust zijn geplaatst uit een lichaam opgebouwd uit leem en klei ?

Punt 3...Waar komt dat bewustzijn vandaan ?

In Genesis 2:7 lezen we, "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

En Eva ??

Denk maar eens na over Genesis 2:21-22,

"Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit nu is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is.

Zonder de man Adam was er dus geen Vrouw Eva...Volgens de Bijbel dan ..

De bijbel is het boek der waarheid (volgens vele geloven)

Waarom is er dan als we allemaal broeders en zusters zijn zoveel haat en Nijd ??

56 kinderen hadden Adam en Eva.. Redelijk normaal te noemen bij een man die volgens het BOEK 930 jaar werd (Genesis 5:5).

En allemaal maar vechten met elkaar ?? Of ??

Liefhebben (broeder en zuster liefde)??

Het waarlijk bewust zijn is de mens...

Niet bewust ..(of toch ???) dat we mensen van het Universum zijn.... Ons Universum ??

Onze planeet ? Onze zonnestelsel ?

Het bewustzijn’s deeltje wat in ieder bewust mens zit wetend ... dat we alleen 1 zijn ? en door steeds meer mensen worden geweten??

Allemaal uit dezelfde Geest ??

Door velen God genoemd ?

Ik... U... wij allen tezamen ??

Jubelend in vreugde ??

Als je dat begint te snappen…. dat er dan geen oorlogen meer zullen zijn ?

(geld voor meerdere Wereldleiders) We zullen maar geen namen noemen Bush en Balkenende en de rest van de oorlogshitsers (in naam van diezelfde God)

Jammer zij snappen het niet

Dat er dan alleen maar liefde is op deze aarde ….onvoorwaardelijk toch..???

Eerste kerstdag en ze staan ook nu voor de deur..

Met het boek der waarheid onder de arm

Niet beseffend hoe klein er gekeken word (vind IK) naar het Universum ook door hun

Niet beseffend hoe klein die god is van DEZE AARDE .!!

Toch ergens beseffend dat we allen 1 zijn Uit dezelfde man ??

Allemaal een kloon van Adam ?

Misschien wel

Ook wetend dat het een samensmelten is van bewustzijnsverhogende gedachten golven ?

Waar iedereen een onderdeel van is ..ook het geloven in 1 almachtige God ?

Maar niet de god die zegt dat hij DE god is de enige de echte ?

Het ongelofelijk beeld…. wat in mij opkomt hoe klein deze god van de aarde is ?

Hoe klein we denken over HET ..?

Kosmisch denken ..Over de grenzen van de kosmos zoals wij die (DENKEN) te kennen.

Oneindig veel mensen (bewustzijnsverschijningen) in welke vorm dan ook.VET GEDRUKT

ONEINDIG VEEL ..!!!!

Hier op aarde bestaand uit aapachtige wezens

Misschien ergens anders reptielachtige ??

Of katachtige ??

Of dolfijnachtige (ja dit idee van andere bewustzijn spreekt u meer aan toch )?? Lief dolfijntje

Jij spoort niet zegt men dan ..over mij.. jij die..geloofd in vliegende schotels en buitenaardsen

Is dat zo ?

Is onder het mom van …. in de naam van God ….of wie dan ook toegestaan om mede broeders en zusters te vermoorden voor geldelijk gewin ?

Of door angst gedreven ?

En dan spreek je over dezelfde soort

Er zal maar ergens een grote schotel landen ..met buitenaardsen er in

Mocht hij het halen (de grond)

Ze zullen direct aangevallen worden ..omdat er mensen bang zullen zijn ..bang voor het onbekende.. ook al zullen ze er precies zo uitzien, zoals U en ik

Bang omdat ze niet zullen beseffen dat het bewustzijn (MENS GENAAMD) niet gebonden is aan vaste stof of vaste vorm …dus wat er uiteindelijk uit zal stappen zal niet gaan schieten..maar zeggen VREDE OP AARDE en dat willen wij ( de UFO nauten) jullie aan het verstand brengen en leren.

En verbaas U dan nergens meer over……(liefde en houden van)

Het gaat uiteindelijk niet om de verpakking maar om de inhoud

Verwonder U

Accepteer..

En wees bewust..