dinsdag 3 februari 2009

Overdenking

Dit is mijn eerste poging om een blogje te maken ..
Ik zal het proberen met een stukje wat ik schreef op eerste kerstdag 2008.

Overdenking..

Overdenking: 1 e kerstdag 2008

Iedereen heeft het over Kerst

VREDE ..en heb elkander lief..

Dat roept iedereen zolang er al mensen bestaan..

Punt 1..Hoelang bestaat de mens al ??

Dat is de vraag..

Punt 2....Wie of wat is de mens ??

Een veredelde aap op een mooie planeet ?

Een bewust zijn geplaatst uit een lichaam opgebouwd uit leem en klei ?

Punt 3...Waar komt dat bewustzijn vandaan ?

In Genesis 2:7 lezen we, "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

En Eva ??

Denk maar eens na over Genesis 2:21-22,

"Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit nu is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is.

Zonder de man Adam was er dus geen Vrouw Eva...Volgens de Bijbel dan ..

De bijbel is het boek der waarheid (volgens vele geloven)

Waarom is er dan als we allemaal broeders en zusters zijn zoveel haat en Nijd ??

56 kinderen hadden Adam en Eva.. Redelijk normaal te noemen bij een man die volgens het BOEK 930 jaar werd (Genesis 5:5).

En allemaal maar vechten met elkaar ?? Of ??

Liefhebben (broeder en zuster liefde)??

Het waarlijk bewust zijn is de mens...

Niet bewust ..(of toch ???) dat we mensen van het Universum zijn.... Ons Universum ??

Onze planeet ? Onze zonnestelsel ?

Het bewustzijn’s deeltje wat in ieder bewust mens zit wetend ... dat we alleen 1 zijn ? en door steeds meer mensen worden geweten??

Allemaal uit dezelfde Geest ??

Door velen God genoemd ?

Ik... U... wij allen tezamen ??

Jubelend in vreugde ??

Als je dat begint te snappen…. dat er dan geen oorlogen meer zullen zijn ?

(geld voor meerdere Wereldleiders) We zullen maar geen namen noemen Bush en Balkenende en de rest van de oorlogshitsers (in naam van diezelfde God)

Jammer zij snappen het niet

Dat er dan alleen maar liefde is op deze aarde ….onvoorwaardelijk toch..???

Eerste kerstdag en ze staan ook nu voor de deur..

Met het boek der waarheid onder de arm

Niet beseffend hoe klein er gekeken word (vind IK) naar het Universum ook door hun

Niet beseffend hoe klein die god is van DEZE AARDE .!!

Toch ergens beseffend dat we allen 1 zijn Uit dezelfde man ??

Allemaal een kloon van Adam ?

Misschien wel

Ook wetend dat het een samensmelten is van bewustzijnsverhogende gedachten golven ?

Waar iedereen een onderdeel van is ..ook het geloven in 1 almachtige God ?

Maar niet de god die zegt dat hij DE god is de enige de echte ?

Het ongelofelijk beeld…. wat in mij opkomt hoe klein deze god van de aarde is ?

Hoe klein we denken over HET ..?

Kosmisch denken ..Over de grenzen van de kosmos zoals wij die (DENKEN) te kennen.

Oneindig veel mensen (bewustzijnsverschijningen) in welke vorm dan ook.VET GEDRUKT

ONEINDIG VEEL ..!!!!

Hier op aarde bestaand uit aapachtige wezens

Misschien ergens anders reptielachtige ??

Of katachtige ??

Of dolfijnachtige (ja dit idee van andere bewustzijn spreekt u meer aan toch )?? Lief dolfijntje

Jij spoort niet zegt men dan ..over mij.. jij die..geloofd in vliegende schotels en buitenaardsen

Is dat zo ?

Is onder het mom van …. in de naam van God ….of wie dan ook toegestaan om mede broeders en zusters te vermoorden voor geldelijk gewin ?

Of door angst gedreven ?

En dan spreek je over dezelfde soort

Er zal maar ergens een grote schotel landen ..met buitenaardsen er in

Mocht hij het halen (de grond)

Ze zullen direct aangevallen worden ..omdat er mensen bang zullen zijn ..bang voor het onbekende.. ook al zullen ze er precies zo uitzien, zoals U en ik

Bang omdat ze niet zullen beseffen dat het bewustzijn (MENS GENAAMD) niet gebonden is aan vaste stof of vaste vorm …dus wat er uiteindelijk uit zal stappen zal niet gaan schieten..maar zeggen VREDE OP AARDE en dat willen wij ( de UFO nauten) jullie aan het verstand brengen en leren.

En verbaas U dan nergens meer over……(liefde en houden van)

Het gaat uiteindelijk niet om de verpakking maar om de inhoud

Verwonder U

Accepteer..

En wees bewust..


Geen opmerkingen:

Een reactie posten