zondag 20 december 2015

God ..!! WAAR BENT U ..?!!? een Appèl aan onze schepper.
God ..!! WAAR BENT U ..?
HELP HELLLUUP.!!!
De mensheid is in grote nood.!!

Men viert de geboorte van Uw Zoon over een paar dagen.
( Diegene die het nog weten)..
De rest van de Wereld schijnt U  vergeten te zijn.

Men vraagt ( voor deze dagen) om VREDE op Aarde en liefde voor iedereen. ..!! en aan deze twee “feestdagen “ worden miljarden verdient.

Vred/TEN op aarde..

Ik zou zelf gaan voor 365 dagen.
Hoe Hypocriet is dit denken dit geloof  ..of wordt men vanuit het geloof bedrogen ?

God waar bent U..? Waar blijft U .? HELLUUPP.!!

God..? Waarom heeft U ons zelfbeschikking gegeven ?
Zoals het nu lijkt is dat een grote fout.

De wereld stormt op een oorlog af en het lijkt niet te kunnen worden gestopt.

Het lijkt raar, dat ik als Atheïst tegen U zit te praten, maar dat komt omdat men mij eigenlijk niet kent.
Iedereen gelooft wel in iets en het woord  "Atheïst" wordt vaak verkeerd begrepen.

Netty heeft voor mij gependeld gisterenavond zaterdag 19 dec 2015 .
Na mijn werk was ik om 11 uur thuis.

Het gevolg was... dat Ik Netty moest troosten, en de tranen druppelden op de tafel.
Het scherm van mijn computer wordt wazig terwijl ik dit typ.
Het  verdriet wat haar overspoelde was UW verdriet.

Het is Nu ook de mijne geworden.
Ik heb het enkele uren kunnen uitstellen.
U wordt bedankt ..en dat is niet sarcastisch bedoelt.. want Ik besef nu dat er heel veel spanning in mijn hoofd en lijf zat en dat is Nu verdwenen.

Netty vroeg, zal ik voor jou pendelen René ? en na even geaarzeld te hebben ( ik wist even niks) stemde ik toe, en Netty vroeg of God een boodschap voor mij had.

De foto is niet van gisteravond maar van 1 van haar Pendelsessies eerder.
Zo ziet het er ( ongeveer) uit.

Het begon direct al lekker…

Ik moet U heel even op Uw fouten wijzen.
U plaatst nog regelmatig teksten over Mij  op Uw blog.
Wat wilt U mij vertellen ??
Kom maar ,,, en vraag mij wat U wilt weten.

Ik,, die meestal zijn woordje wel klaar heeft, moest uit de duizenden vragen waar ik mee rondloop in mijn hoofd een vraag aan God stellen.


Stel je vraag maar  René zei Netty, en ik vroeg: Wat is de zin van dit alles ?.
(Deze “zin” zo ruim mogelijk intercepterend vanuit mijn denken en het antwoord maximale speelruimte te geven).

Het antwoord kwam via de pendel kwam woord voor woord binnen.

Het antwoord luide:
De “ZIN” in deze wereld  is allang niet meer wat mijn opzet was.
De mensheid heeft er een grote puinhoop van gemaakt.
Ik probeer nog te redden wat er te redden valt.
WORDT WAKKER MENSEN.!!
Ik wil zo graag dat U allemaal weer liefde voor elkaar zult voelen!
Want zonder liefde gaat het nooit worden zoals mijn bedoeling was!
Eigenlijk zou deze wereld zonder oorlogen moeten zijn.
Waar is het toch misgegaan ?
Heeft niemand dan meer compassie voor elkaar ?
Mijn 2e vraag aan God: Waarom doet U daar niks aan ?

God’s  antwoord was:  René.. Ik kan wonen in ieders hart, maar mensen worden heel hebzuchtig als het om geld gaat.
Ook Ik kan deze mensen niet bereiken.
U heeft Netty, de mooiste vrouw op deze aarde.
Netty… kan mensen nog  bereiken.
Zij kan mijn liefde geven in heel veel harten.
En ook in de Uwe.
Luister eens wat vaker naar haar hart.
Jullie gaan nog heel veel samen bereiken.
Zorg goed voor elkaar.

3e vraag van mij aan God.
Wat vind U van de huidige Kerst Geest ?
Antwoord:
Ik vind het vreselijk .
Wat een schertsvertoning.
Zogenaamde vrede en zogenaamde liefde.
Zullen zij wel eens weten dat mijn kind geboren is op die dag ?
Waarom kan ik hier om huilen ?
Waarom huilt Netty?
Omdat Netty het voelt, het verdriet van mij en mijn kind!
Ik wou dat ik een nieuwe Godin kon aanwijzen, dan zou Netty dat worden!! …..Houd Netty even vast!!

Ik schrijf wat er is gebeurd afgelopen zaterdagavond  vandaag  op internet op  Advent zondag.
De laatste van de 4 ( voor de kerst).
“Advent” is van oorsprong Latijn ( Adventus) en betekend:
 “Komst” …naar iets of iemand toekomen.
( toeval).?

Appel aan God:

Roep ik nog een keer:

God ..!! WAAR BENT U ..?
HELP HELLLUUP.!!!
Waarom hebt U ons verlaten ?
De mensheid is in grote nood.
Het is 1 minuut over 12..
Over 12 ?
Waar blijft U .??
2000 jaar wacht men al op U.
Betekend dat dat U te laat komt ..??
Dat Uw schepping zichzelf gaat vernietigen ?

Kan de almachtige de mensheid niet meer controleren en aansturen ?

Was het zelfbeschikkingsrecht  en grote fout ?
Hij die de aarde schiep ?
En dus ( in vele  ogen) Almachtige God ?

Hij  die buitengesloten wordt uit vele harten is hij de almachtige ?
Of alleen maar een Metafoor ?
Er wordt vaak gezegd “Ik geloof alleen wat ik zie”.
De enigste manier om de mensheid te redden is U laten zien.

Zien is geloven ..
God ...
Hoe gemakkelijk kan het redden van de mensheid zijn.
U zou alle  mensen een sleuteltje moeten geven voor het openen van de deuren van hun harten.

Men is wantrouwig geworden door alle leugens omtrent Uw liefde.
De grote zelfbeschikkingsruimte kunnen de mensen niet aan.
Het zwarte gat,  waar de mensheid schijnt in te worden gezogen trekt.
De kracht van het kwaad lijkt te gaan winnen.

In het pendelbericht aan mij zegt.. U WORDT WAKKER.!!!
Zeg ik :…..     God ..!! WAAR BENT U ..?
HELP HELLLUUP.!!!
De mensheid is in grote nood.

Ik sta elke dag met mijn hoofd in de lucht en speur de hemel af.
De hoop begint tanen ..

Alstublieft haast U ..!

En als U komt  zullen alle harten zich “WEER” openen en de sleutels zijn niet meer nodig ..de deuren geslecht .
Broeders en zusters zullen elkaar niet meer doden.
Angst zal verdwijnen
De liefde terug in onze harten.
De macht van het geld verdwijnt.
De waarheid ! krijgt zijn podium terug.
Men zal elkaar weer kunnen liefhebben vertrouwen.
Men zal U “WEER” aanbidden.

En de komende “Feestdagen” zullen een waar feest kunnen worden voor ALLE MENSEN op “Uw” en onze  aarde.

Het is een kwestie van Liefde
Onvoorwaardelijke liefde.

De mensheid wacht op zijn verlosser.
Ook dit… “BEN IK”…  proberend “AL” denkend ‘alle’ dingen te begrijpen, en wetend dat dat onmogelijk is .
Het pendelen van Netty en steeds meer voelend wat anderen voelen, maken het niet gemakkelijker op.

Terugkomend op de vraag van haar die gisteren na het pendelen aan mij gesteld werd.
Wat voel je nou…voel jij wat ik voel ..?
Ik moest haar het antwoord ( toen) schuldig blijven.
Vandaag plaats ik bovenstaand bericht ..op mijn blog.
Het Blog waar ik vaak over “HEM” plaats.

Het blog met wat “hij” zegt …’fouten’..!!

En ik weet dat dit “zijn” goedkeuring kan dragen.
Misschien als Eyeopener ? voor het geloof in de liefde?
Letterlijk een "Hart"opener?
In Hem ?
Dondersgoed beseffend dat de toekomst van de mensheid een cruciale 
“ACTIE”... nodig heeft.?

Wij kunnen het zelf.. met een beetje “extra” hulp van  “HEM”.!! zal het lukken.
Een "extra" gebedje kan geen kwaad.. toch ?
Toch ?
Heel veel mensen kennen het .
Met de paplepel in gegoten.
Nu beseffend hoe belangrijk het kan zijn ?
Onze laatste redding ?

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijken de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.
Amen.

P.s 
Netty heeft een eigen site genaamd Spiritualeye.nl  waar U kennis kan maken met haar, en ook U terecht kunt met Uw persoonlijke vragen over geloof hoop en liefde en relaties.
Ik zal een link plaatsen, zodat U er rechtstreeks  naartoe  kan.

http://www.spiritualeye.nl/

Iedereen veel LIEFDE en VREDE gewenst vanuit Groningen.
Niet alleen de komende dagen maar de komende jaren.

René en Netty

Namasté.


zondag 11 oktober 2015

Asielzoekers en onze reacties..( laatste plaatje op deze blog)

Beste lezers ik zie het als een taak om U te vertellen wat ik
denk/overdenk.
Wat kan mij dat schelen, wat je denkt zeggen dan velen ..
Daar ben ik heel blij mee ( met deze mensen)
Er zijn er namelijk ook heel veel die dat niet zeggen.
Deze personen zeggen namelijk wat jij denkt is niet goed ..dat strookt niet met mijn denken ..en die hebben daar dan HUN probleem mee.
Deze denkers?? willen namelijk  verbieden wat ik denk ..of zelfs maar schrijf..
De zin zou moeten zijn ...
Deze denkers willen verbieden wat ik schrijf ..( publiceer) of zelfs verbieden wat ik denk..
Dat willen ze letterlijk doen ..mijn (be..) mond dicht timmeren, of zelfs de kop afsnijden. 
Men vind dat men respect moet hebben voor Hun denken( god)..

In hun denken worden ze beledigd 
Ik vind dat deze mensen een beperking hebben en dat ze zouden moeten worden behandeld.
Er is in Zuidlaren een heel mooie inrichting waar ze dat prima kunnen.
Zo goed  zelfs ..dat de (andersdenkenden) gewoon weer tussen de andersdenkenden  kunnen functioneren, zonder dat er gevaar optreed in de onderlinge contacten.
Zo die is er uit ( lees het maar terug).

Ik keek vandaag zo 11- 0kt naar het programma Buitenhof.
Daar kwamen enkele termen voorbij die ik heb opgezocht via wikki om het toepasselijk te kunnen gebruiken in mijn blog.
De termen waren:
Ethos
Pathos
Logos
In deze drie woorden zitten het gehele menselijk denken.
Het probleem met deze drie woorden is dat men ze kan gebruiken om te misleiden... bedriegen..en de waarheid vertellen.

Zeg ik dan direct ......
Wie zijn waarheid ?

Snapt U het probleem ?


Op de achtergrond staat de grote misleider aan.
D Day 6 juni 1944 is nu op het scherm.
Ik werp een blik op het scherm en maak een foto van een zwemmende soldaat.


Even later komen de beelden voorbij van de soldaten die het niet hebben gehaald..( of wat er van over is )..


Dat was in 1944..
Ik kijk nu Anno  oktober  2015 naar hetzelfde scherm  en zie dat Nederland zijn hoop nog niet is verloren .
Dat na de winst op Kazachstan (2-1).
De Wereld staat op de rand van een Wereldoorlog en Nederland maakt zich druk over voetbal..
Niks verbaasd mij  tegenwoordig nog..
Verbijsterd was ik vroeger..en diep teleurgesteld dat Sinterklaas toch eventjes anders was, dan diegene mij steeds was voor-(gelogen)
Vanaf dat moment ben ik de mensheid ( besefte ik later)  gaan wantrouwen.
( zelfs mijn eigen familie tot op bebaalde hoogte ).
Iedereen schijnt zijn eigen Denk-agenda te hebben en zijn eigen doelen.
Deze doelen zijn te bereiken met 
Logos
Pathos
en Ethos..
Ethiek vaak als laatste ..
Er wordt een spel gespeeld en de beste wint.!!
De slechtste verliest..
 ( Sterft) regelmatig ..!!
Firma list en bedrog ..
De medemens als slachtoffer..
De Manier ?
Logica..
Vertrouwen..
Waarheid ..


en Leugens..

De Middelen ?
Het geloof.
Wat men gelooft ..!! en de misbruik door anderen.

Ondertussen  vliegen de toestellen naast elkaar boven Syrië.
Ik bedoel dan de Amerikanen en de Russen en wie nog meer 
 dat weet ik ondertussen niet.
                                                  T - 50 Sukhoi van de Russen 

F 22 - Raptor  Van de Amerikanen
De toestellen zijn tegen elkaar opgewassen.
Een garantie van wie er wint, zal totaal afhangen van de kwaliteiten van de piloten.
Ondertussen weet ik dat we op een kruitvat leven, en dat er met vuur wordt gespeeld.
We lijken onweerstaanbaar op een oorlog af te stevenen.
Ik begin mezelf er op te betrappen dat ik het niet meer wil horen ..het niet meer wil zien .

Ik betrap me er op dat ik  nijg naar fatalisme.
Gelukkig is het maar een vage nijging, en dit blog en en andere uitspattingen op bijvoorbeeld mijn facebook  laten het tegenovergestelde zien.
Ondertussen worden we gevolgd bij alles wat we doen..
"Men" weet precies waar men is 24 uur per dag. ..
Deze "Men" is het Amerikaanse leger en het Systeem heet.
T'is maar even dat U heet weet.
Ook internet is in handen van de overheden.
Vooral die van de USA..
Men leest alles wat U typt ..tot aan wachtwoorden en  inlogcodes toe.
ook al denkt U dat het privé is.
Windows 10 is hier het  ( laatste) griezelig voorbeeld van en scant  zonder dat U het weet  Uw hele computer op Mallware en illegaal software.
 Wettelijk verboden zaken worden zodra de computer online gaat automatisch verzonden naar de 
NSA 
National Security Agency
 en de FBI
Federal Bureau Investigation.
T'is maar even dat U het weet ..
BigBrother op zijn best.
George Orwell wist meer dan U ..Nu weet ....!!

Ja..Ja.. ik weet dat het niet
 letterlijk op de camera's staat, maar het is wel de praktijk.
Voorlopig stop ik er even mee..en kijk wat onrustig om me heen ..
( tip) .??
Of gaat U ook vannacht weer lekker slapen vergetend dat men met vuur speelt boven "HET" kruitvat ?
Ondertussen zeggend hou hier mee op Rene Strobos ..IK WIL HET NIET WETEN ..?


OOPS verkeerde foto ..
Ach ik laat Tarik ( ondertussen vergetend  door de massa) gewoon staan ..


Welterusten ..
 

maandag 14 september 2015

HELPPPP..!! Ik ga met mijn fantasieën op de loop ..

Vandaag 14 Sept 2015..
Weinig geblogd afgelopen weken ..wel veel op internet gezeten ..
Goh ..zouden jullie zeggen ..
En ik zou dichter moeten worden (volgens mijn vrouw)...of schrijver.


Ondertussen maakt ze me uit voor doemdenker..en een redelijke negatieveling.
Niks aan het handje hoor.. we zijn alweer 15 jaar samen.
Respect... en de ander in zijn waarde laten is het recept.
Maar soms heb ik daar toch wel moeite mee.
Niet dat Ik anderen niet in hun waarde laat maar dat anderen OORDELEN over de waarde van anderen .
Ook ik doe mee aan dat oordelen ( of ik wil of niet).
Mijn waarde standaard is niks bijzonders ..
Er zijn maar weinig mensen die ik mee tel in "MIJN" waarde oordeel ..
Ongeveer 7 miljard...
Mijn oordeel ( vermogen) bestaat dus uit 7 miljard mogelijkheden.
En dat alleen al op deze wereld.

Ik heb mijzelf neergezet als eerste .!! ( die met de meeste waarde).
Dat lijkt me logisch dus.
Een ieder die dat niet doet heeft een probleem en zal zichzelf regelmatig tekort doen.
Ik zou een narcist zijn ..( in sommige gevallen) volgens mijn vrouw.

We hebben er over gepraat ..
Ze is teruggekomen op haar woorden.
Ik reken het haar niet aan.
Het schijnt allemaal te maken hebben met het verschil tussen man en vrouw.
Ik als hetero ben heel blij met de vrouwen.
Alhoewel sommigen (in mijn ogen) geestelijk niet helemaal bij zijn.
Ik stigmatiseer niet dames ..want dat zeggen sommigen ook van mij ..hahahaha.

Nou werd ik vandaag ruw gewekt uit mijn fantasie_doem_denk_wereldje.
Dat jij nog kan denken zeggen sommigen nu ..
Hahahah Hahah.
Juist...
Het kwam voorbij op Teletext van TVNoord.
Ik heb er een fotootje van gemaakt.Vol verbazing las ik het geplaatste.
Ik ging er  direct mee op de loop ( in mijn hoofd) en nadat ik mezelf weer had ingehaald ..ben ik gaan kijken van wat.. waar.. en wie .!

Het column stukje heb ik gelezen op de site van de Volkskrant.
Ik zag... en overwon ..!!
Mijn "angst" was ongegrond..
Er was "MAAR"een econoom aan het woord en nog een blonde ook nog.

Een in de liefde gekwetste dame die  in Peking verblijft, en zo te zien aan haar woorden getroffen is door een parasiet.
Er kunnen namelijk parasieten in rauwe vis zitten ( trematoden-nematoden en/of cestoden)..leve Wikipedia.
Gelukkig dacht ik ..het komt door de Sushi.

Ga alsjeblieft direct naar het ziekenhuis en laat je NAKIJKEN.!!!
Ik hoop dat er iets gevonden wordt en dat men haar kan genezen ..
Zo niet dan .....
DAN IS HET NOG VEEL ERGER..
Mevrouw zit dan in een conflictsituatie
Voor iemand die Economie en Rechten studeerde kan het ECONOMISCH  wel ( het opgeven van de 3 Noordelijke  Provincies ).
Deze econoom: ( Blont). Er zal wel een GROOT HEK GEPLAATST WORDEN .

                                          ( zie voorbeeld)

Als men opkomt voor de rechten van de MENS ..kan het weer niet .
Het is wel duidelijk dat de econoom zal winnen.
De rest van de Nederlanders ( de armen en dommen en onwetenden) vooral die uit de noordelijke provincies zullen weer de lul zijn.
Kunt U nagaan dat het verhuizen van 800.000 ..
lees:  ACHTHONDERD DUIZEND mensen uit de drie provincies samen...
                                   Deze drie...!!!:
         KUNNEN  "ECONOMISCH GEZIEN" WORDEN                                                 OPGEOFFERD.

BESEFT U WEL WAT DE "REST WAARDE" IS VAN HET ONDERTUSSEN GEPLUNDERDE GASVELD..?

En wat krijgen we hier voor terug volgens "ONZE" Econome??
Juist.
Maarten van Rossum als buurman ..
Ik pleeg nog liever zelfmoord.

Want deze Van Rossum vertelde pontificaal voor TV, dat intellect Nederland in het Westen van Nederland woont.
Zet een passer op Amsterdam,  en  trek er  een cirkel  met de  straal van 50 kilometer  omheen.

Dan praat je over Nederlanders..De rest zijn Neanderthalers..
Ik zou er dood nog niet gevonden willen worden ..wat een mongool die van Rossum.
De Economen vallen NU wel erg door de mand

                 ( mocht U het nog niet doorhebben)

Het klootjesvolk wordt straks met treinen als Vee naar het Westen getransporteerd ( Onder dwang). 

                          ALLES VOOR..BV NEDERLAND..!!
                                  

Want wie wil er nou tussen de aasgieren wonen die er op uit te lijken zijn, om jou leven helemaal te sturen en te plunderen leeg te zuigen ( LETTERLIJK) ?
Wordt het niet eens tijd voor een onafhankelijk Noord Nederland ?.
Het rijkste gedeelte van Nederland ?
Of loop ik Nou Te Fucken ?
Ik vind dat Heleen loopt te Fucken .
Vanuit het economisch denken is het handigste om een neutronen bom te gooien op het gezicht van Maarten. ( zie kaart)
Dan blijven er nog genoeg "Normale Neanderthalers"over die de boel weer kunnen oppakken en ten gunste keren .

DE WAANZIN VAN DE HEERSENDE ELITE REGEERT NEDERLAND.
ONS LAND...Ja ..ja dat dacht U ..
Men kan U zo in een trein flikkeren en afvoeren naar het westen.
U zit namelijk op de gouden KIP.!!
Of andersom ..Men  propt U in een trein en men vervoert U  naar het NEST van de gouden kip ..


Ik heb begrepen dat die kip gauw de LUL is ..want men eet veel kip en zeker geen Varkensvlees.
Ons land zal gauw een tekort hebben aan kippen ..
|Ben ik even blij dat ik karbo's lekker vind.

En OOK mag van MIJN geloof.

Ondertussen loopt een blonde dame 
( lekker ver weg in PEKING)
de boel weer flink op te naaien.
Dankjewel Heleen voor weer een kijkje in je "ZIEKE" geest.
De schellen vallen ons NU toch wel  van de OGEN .?
Hebt U nou nog niet door wat voor VUIL SPEL er wordt gespeeld door de Heersende Elite ?
Men wordt verneukt waar men bijstaat en dat allemaal ten gunste van een paar..
Een paar die de werkelijke macht in handen hebben.


Papa ..waarom moeten we verhuizen naar Rotterdam ??
Nou mijn kindje ..Pappie's portemonnee is leeg
Gestolen...!!!
Maar Jantje.. in Rotterdam krijg je veel meer vriendjes dan hier en men leert ook Arabisch op school ..
Is dat niet leuk ??
En je hebt geen last meer van je zusje tijdens de lessen, zij zit met andere meisjes in een andere klas.
En je baan voor de toekomst is verzekerd.
Je kunt soldaat worden. 

En een man voor je zus is al geregeld.

Ik dwaal af ..
U hebt ondertussen een KLEIN BEETJE door wat er allemaal speelt ?
U kunt nog een beetje DENKEN..?
ECHT..?
Waarom laat U zich dan niet uit  zoals ik ?
Haaa ik weet het .
U bent bang voor de gevolgen van Uw uitlatingen .
Mocht ik opeens verdwijnen mocht ik opeens niet meer op mijn werk verschijnen of niet meer op internet me laten zien .
Dan is er niets aan de hand ..
Dan heb ik gewoon  de een of andere ziekte.
En dan mag U me ( NIET) bezoeken op de afgesloten afdeling van Hereweg 80. te Groningen.
Ik wens U een prettige week verder ..

 

  
  


dinsdag 11 augustus 2015

Weer wat (OVERDENKINGEN) vakantie aug 2015..en beyond...!!! TOCH..?

Zo ...nog een paar dagen.
Dan zit de vakantie van mij er al weer op, van vele mensen trouwens.
Ik dacht even mijn blog verhaal plaatsen.
De ( vaste) ? bezoekers  zullen wel denken er gebeurt weinig de laatste tijd, en Rene plaatst ook weinig zinnigs.
Hhahah.... Net of ik dat ooit gedaan heb .
Vanmorgen even ( zogenaamd ) aan het infuus gelegen .


U begrijpt natuurlijk wel dat dit geen realiteit is..
De... ( mijn)  realiteit ziet er heel anders uit.


Veel en zwart dus..!!
Vandaag geen ham en kaas, in tegenstelling  de foto laat zien maar Saksische smeer leverworst.
De mok is wel dezelfde..
Heb wat films bekeken de laatste weken ..ik kan me er slecht bij concentreren, dus ik bekijk de films in stukjes.
Er gebeurt van alles in de wereld en ik heb een slecht gevoel over wat er staat te gebeuren allemaal.
LET WEL ...slechts een gevoel ..
Als "zogenaamde" samenzwering theorie aanhanger zie ik overal samenzweringen. 
Ook geloof ik volgens veel van mijn vrienden/collega's en kennissen in buitenaardsen.
HOE KOMEN ZE ERBIJ
( kijk es wat vaker in de spiegel zou ik zeggen)


En nee ..
Dit is geen bad hair day.
Dit is normaal .
Bedankt Tonnie voor jou positieve commentaren op mijn facebook pagina 
( Ik hou ook van jouw).!!
Even terugkomend op mijn  OVER_verdenkingen.
Het kost me veel moeite om niet in chaos te belanden in mijn denken .

Er gebeurd de laatste tijd erg veel.
Imtech failliet.. waarheidsvinding komt in beeld 
( Zouden ze ook moeten doen voor de MH17 en MH370)
Studenten vinden geld verdienen belangrijker dan een interessante studie .
86 Miljard euro naar de Grieken ..
En ik zou dom zijn ...

Gebouwen en 3 kilometer groot  "buitenaards"ruimteschip op de maan ..

Oops verkeerde...
Ik bedoelde deze..Google maar.. Apollo 20 op afbeeldingen en ga de ( meerdere) pagina's maar eens bij langs 

Praten we niet eens over de buitenaardse "lijken" die men heeft gevonden ..foto's boven en onder.


Ik vind ze verdacht veel op mijn stiefdochter lijken ..
En dat is absoluut geen lijk ..
Zouden we van bovenstaande "Aliens" afstammen .??


Zou zij ( Koreaanse) familie kunnen zijn van wat men heeft gevonden in het "Alien" ruimteschip  op de maan.??
Doe effe normaal René ??
Daar gaan we weer ..?


Iets waar jullie totaal niet in mee willen gaan  cq kunnen gaan ..
Toch ..?
Chemtrails bestaan niet ..!! toch ..|??


Aluhoedjesgek ..!!
Nee Hé???
Luister dan eventjes ( nog geen 3 minuten) naar deze man.
In het Duits en Engels ondertiteld


Maar ik ben toch de gek ?
Nog iets wat U moet weten ..voor de aankomende weken.
Klik linkje voor het hele verhaal.
( niet vergeten terug te keren naar deze site, dus openen in een nieuw venster) gniffel


Heads UP:  zou ik zeggen of zet een luie (lig) stoel in je tuin.
Dat zouden meer....

Als laatste ( belangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis) wil ik U nog attenderen  op de 10e planeet .
Planeet X  ook wel 12e planeet genoemd.
|Ja..Ja..
Deze planeet die officieel in 1983 is ontdekt door de IRAS satelliet, Infrarood Astronomische Satelliet.
Deze satelliet ziet planeten door warmtebeeld.Volgens de laatste berichten is Nibiru een rode dwergster die elke 3600 jaar ons zonnestelsel kruist.
Het verhaal zou worden verteld in de Bijbel en zou helemaal verkeerd zijn uitgelegd door het huidig geloof .
Het kruist onze zonnestelsel en heet daarom ( in het engels) 
"planet of the crossing".
Het symbool voor deze gebeurtenis is overal terug te vinden 

 ╬
Bekend ??

Nibiru/Niburu zou de tweeling ster van onze zon zijn .
Onze Zon heeft een kleine begeleider.
iets wat heel veel voorkomt in het heelal.
Zij  sterk elliptische baan zorgt er voor dat hij voor eeuwen uit het beeld verdwijnt en uit het geheugen van de mensen.
Vroeger was de zon "GOD"  en werd vereerd en aanbeden als levensbrenger.


De "ZOON" van god zal terugkeren aan het einde der tijden en dan zou god de mensheid straffen.
Nibiru ..de zon zijn kleine begeleider is de zoon van "GOD"..
De tijd dat de"ZOON" van god ( volgens de bijbel) terug komt is volgens velen NU aangebroken.
Let wel ..Als er een Planeet ( Dwergster) vanbuiten door ons zonnestelsel dondert dan heb je gedonder in de glazen ...
LETTERLIJK..!!
Ze zullen er zelfs uitvliegen.
De Baan van de aarde zal zich waarschijnlijk wijzigen en de polen zullen omkeren en gigantische rampen zullen de aarde treffen
Het is al vaker gebeurd...( de plagen en de Zondvloed)
 (HET STAAT IN DE GELOOFSBOEKEN)
en mijn ervaring is dat men ( bijna) alles geloofd wat er in staat.
Het staat ook in andere boeken ..

En IK geloof... dat daarin wordt verteld/uitgelegd wat in bovenstaand ( minstens 3 ) geloofsboeken wordt verteld.Ik heb "alle" verhalen aangehoord en vele boeken gelezen
 ( zie onderstaand foto bewijs)


Mmmh bewijs ? een foto geld tegenwoordig niet meer als bewijs.
U zult me op mijn woord moeten geloven.
Zo heb ik ook het boek gelezen van 
Zecharia Sitchin de 12e planeet
En ja ..Ik heb het zelf..!!


Het staat me bij dat het boek van mij er anders uitziet maar dat maakt niets uit.
Deze boek kunt U bestellen op de site van Frontier  voor 25 euro
( of ergens anders natuurlijk)

Ook is er een E book versie beschikbaar .
Hier te bestellen ( voor 8 euro)

De goedkoopste manier is via You Tube, waar Bram Vermeulen 
( die van Neerlandshoop) het verhaal verteld 

over het ontstaan van de mensheid gerelateerd aan het verhaal van Zecharia  en de
 ( andere) ..
GELOOFS BOEKEN .!!
U mag het zeggen ..Ik denk dat de versie van Bram meer en beter uitleg geeft over de geschiedenis 
( en eventuele toekomst)
 van de mens.
Alle "TEKENEN" wijzen er op..
Maar de mensen geloven "HET" niet meer.
Duizenden jaren van hersenspoeling vanuit het geloof hebben zijn werk gedaan.
Maar ook zijn er mensen die "HET" wel geloven.
Het tussen "haakjes ..?"
Wat bedoel je daarmee ??
Nou ...dat de waarheid ons wel eens rauw op onze dak kan vallen ...
Mocht "het" verhaal waar zijn.
Weer tussen haakjes ?
Welk verhaal?
Nou ...alle 4 ..?
Allemaal ..!!!
Want uit  vele andere geloven komen dezelfde verhalen bovenwater.
Iets wat men niet WIL..!!
Zeg nou zelf....
Wie zit hier nou op te wachten.?
We wachten gewoon af
Veranderen kunnen we het toch niet ..
Toch ..?
Heb toch maar een handig boekje aangeschaft..
Ik hoop niet dat ik hem nodig heb.


Commentaren graag hier ..of op mijn facebook ..