dinsdag 29 maart 2016

Associatieverdrag met Oekraïne is geen normaal handelsverdrag maar een vergaand integratieverdrag MH 17

Bereid U voor op een HETE zomer..

WANT ..!!..!!

http://oekrainee.eu/associatieverdrag-draait-wel-om-eu-lidmaatschap/

Associatieverdrag draait wél om EU-lidmaatschap


Uitgebreide analyse door Universiteiten Gent en Kiev toont aan : Associatieverdrag met Oekraïne is geen normaal handelsverdrag maar een vergaand integratieverdrag (zeer uitzonderlijk).!!

Degenen die - net als Mark Rutte - nog steeds van mening zijn dat het associatieverdrag een gewoon handelsverdrag is zoals de EU dat ook heeft met Chili, Marokko en Israël raden wij aan deze uitgebreide studie van het Ghent European Law Institute (GELI) en de National University of Kyi-Mohyla-Academy te lezen.De conclusie (pagina 2) is bijzonder helder:

The Association Agreement belongs to the selected group of “integration-oriented agreements”, i.e. agreements including principles, concepts and provisions of EU law which are to be interpreted and applied as if the third State is part of the EU. Such agreements are an exceptional.

VERTALING:

De associatieovereenkomst behoort tot de geselecteerde groep van "integratie gerichte overeenkomsten",
Dat wil zeggen overeenkomsten met inbegrip van beginselen, concepten en bepalingen van de EU-wetgeving die moeten worden uitgelegd en toegepast alsof het derde land ( Oekraine) deel uitmaakt van de EU. Dergelijke overeenkomst is absoluut ..UITZONDERLIJK ..


(VIDEO) zie onder : Man uit Oekraïne vertelt waarom hij tegen zal stemmen op 6 april. "Ik vind het belangrijk dat Oekraïne, dat tussen Rusland en Europa in ligt, neutraal blijft. Dat is goed voor Rusland, goed voor Oekraïne en goed voor Europa."
     En dan deze ..: 


     en deze 

Als U het nou nog niet weet  ( WIL ) weten...dan straks niet zeuren als er 10.000 becqurel in uw achtertuin ligt veroorzaakt door een fall Out. 
Voor de rest nog een plezierige week allemaal ..
Welterusten.

Met vriendelijk groet
René 
PS vergeet de MH 17 niet ..!!!


maandag 14 maart 2016

Mijn spiritualeye ( KIJK) ?? op bepaalde zaken en hoe men het ziet

Zo …2 dagen vrij ..

Weekend dus ..

Beginnend op maandag t/m dinsdag ..

Tsja…. had je maar een vak moeten leren.
Ik werp een blik op mijn 40 jarig jubileum speldje..
Teugdenkend aan de afgelopen dagen en wat ik heb geleefd.. ( beleeft zoals U wilt) heb ik het nog zo slecht niet.

Ik zal me ( proberen ) te concentreren op een paar van mijn overdenkingen die ik bij honderdduizenden heb gehad en die aan U vertellen
Dit is er één van.


Toch heb ik het idee dat het rustiger wordt in mijn denken..
Het zal de leeftijd wel zijn.
Ondertussen weet ik dat het niet zo is en dat er in dit lijf een jonge geest zit.

Ik zal me maar niet uitlaten over de vele ( door anderen vaak verboden ) gedachten  die door mijn hoofd spelen
Hahahahah.

Denken is vrij ..en vrij denken is verboden ….
Tuurlijk …

Ik ben gek ..ik ben een  cactus ..( het vliegtuig stadium heb ik al eeuwen geleden achter mij gelaten).

Mijn oneindig opgerekt acceptatie vermogen cq denkvermogen is de laatste tijd weer behoorlijk opgerekt.
Fantastisch hoe flexibel de menselijke geest van de mens toch is.
Die van mij schijnt ( denk ik tenminste ) oneindig te zijn.
Elke keer als ik denk aan mijn acceptatie grensvermogen denk aangekomen te zijn, komt er weer iets bij.
Neem nou het voorbeeld van de Platte Aarde..
U weet net als ik dat de aarde rond is.
Dat is U namelijk geleerd.
Ook was U elke keer of soms wat minder blij .. ( toen U nog wat jonger was dan nu) dat De Sint weer bij U op school kwam.
Het gebeuren heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op Uw denken en jeugd beleving.

En dan opeens KABANG ..!! blijkt men voorgelogen te zijn door je ouders en ( oudere zussen en/of  broers).
Mijn beleving tenminste.
Vanaf dat moment was ik niet meer naïef.
Kind af …zogezegd ..  en gebrandmerkt met een wantrouwen die tot aan vandaag duurt.

Wantrouwen in wat men verteld ..

Wantrouwen in wat men doet ..

Iedereen schijnt aan zijn eigen agenda te werken.
Firma list en bedrog leugens en waarheden door
elkaar halend in ( meestal) hun eigen voordeel, ten koste van de ander.

We zijn een product van onze samenleving.
We zijn een product van onze cultuur…

In zekere zin zijn wij en onze dagelijkse belevingen de cultuur zelve.

Nou hebben we  bepaalde dingen geleerd die bepalend is wat onze cultuur is.
Zo hebben wij de werk-vrije zondag, bepaald uit het christelijk geloof.
Het geloof dat is gebaseerd op de aanname dat god de aarde schiep in zes dagen en de zevende 1 rustdag moest worden.

En daar begint “Het” verhaal.


Dat kunt U hier downloaden  ( mocht U zich willen verdiepen in “Het” scheppingsverhaal..


De menselijk geest  met zijn oneindig ( zo lijkt het) fantasievermogen lijkt zich veilig te voelen met continuïteit  en structuur in de dagelijkse “levens” beleving .
Zeg maar …Het leven van alledag.

Fantaseren en het uiten daarvan maakt onrustig..
Denken anders dan in het vaste paadje is ten strengste verboden.

Zo zegt god op een gegeven ogenblik IK BEN DE WARE en enige Echte god..
Die anderen zijn allemaal nep namaak en noemt ze valse goden .
Men mag niet op het idee komen dat er meer goden zouden kunnen zijn.

De bijbel begint  met de zin ..in den beginne schiep  god.. de aarde..
En dan komt er een fantastisch verhaal van een gewelddadige god die zijn schepsels alleen maar kwaad schijnt te willen doen.


Nee ..Reneetje jij zegt het verkeerd en leest het verkeerd en begrijpt het verkeerd, hoor ik dan.
Hoe kun jij een god van liefde zo valselijk beschuldigen.
Nou ..diezelfde god van liefde laat duidelijk zien wie hij is.
Als “MEN” niet luistert wordt men gestraft.
God kiest voor één volk ( het Joodse) en niet voor al zijn schepsels.
Tenminste zo begrijp ik het.

De vijanden van het Joodse volk zijn de vijanden van god.
Hij zou ( volgens de bijbel) zijn volk beschermen.
Waarom kiest hij niet voor een ander volk ?

Of voor alle volkeren …alle schepsels voortkomend uit adam en Eva ? ?

Hij kiest voor het verkeerde volk ?? omdat dit volk zijn zoon zal kruisigen  ( Uiteindelijk) ?


Is er dan niet één volk die goed genoeg is ?
Is het fabriceren ( scheppen) van de mens een foutje ?

Of is het scheppingsverhaal zoals het in de bijbel staat een grote wirwar van leugens waarheden en bedrog ?
Gemanipuleerd door de kerk ?
Waar zelfs in het bos de boswachter de bomen niet meer ziet ?
( Als U begrijpt wat ik bedoel)..?
Is het verhaal van onze god ..het verhaal van een buitenaards wezen ?
Daar zeg ik volmondig… JA …op ..!!
En dat doet een gelovige ook ..mocht hij geloven wat in de bijbel staat.
God schiep toch de aarde ?
Dat staat er  toch..?  
Als EERSTE zin in Genesis ?
Dan komt hij toch NIET van deze aarde ?
Klaar ..de vraag of buitenaardsen bestaan wordt al duizenden jaren verteld en gelezen en niemand WIL het zien ?

Kan het niet zien ?
Niet  willen accepteren ..?
Maar wel geloven in een vaag verhaal dat door de kerk is neergepend ?
Met als doel macht en onderdrukking ?
SSSST men mag het niet weten …?
Want kennis graaft aan de basis van de heersende macht ?
Waarom mocht Eva niet snoepen aan de vrucht van de boom der kennis ?

Dan zou god van zijn troon vallen ?
Zijn manipulerende macht  verliezen.

Klopt het verhaal dat Lilith verbannen is uit het paradijs ?


Wie is dan die Lilith ?
En wie is dan eigenlijke Eva ?
Waarom heeft hij de mens eigenlijk gemaakt ?


De mens heeft het over natuurlijk en natuurlijke selectie.
Darwin was een onderzoeker  die na lang onderzoek naar de oorsprong van de soorten zijn eerste boek daarover schreef.


Darwin en vele anderen hebben onderzocht (kennis vervaard) over zaken die hun mateloos interesseerden.


DE mens en de oorsprong van alle levende wezens op deze aarde.

DEZE aarde ..!!

Laten we ( even voor het gemak) er van uitgaan  dat er nog een aarde is/was.
Een andere aarde waar onze schepper huisde cq geboren was. 
Hij zal toch ergens anders vandaan moeten komen als hij de aarde heeft geschapen toch ..?Nou is er één persoon die U dat heel gemakkelijk uit kan leggen.

Die persoon is ondertussen ook al( te vroeg)  overleden.
Hij heet Bram Vermeulen .. U weet wel ..
Dat is de pianist van Freek de Jonge waar hij samen met enkele anderen in de cabaret groep “Neerlands Hoop”  speelde.
Hij verteld U in 50 minuten een verhaal wat over onze schepping lijkt te gaan.
Het verhaal wat hij uit de doeken doet is van

Zecharia Sitchin en heet De 12de planeet.

Hij schetst  een totaal ander beeld van god en de bijbel en het scheppingsverhaal dan in de bijbel vermeld.


Waaruit blijkt dat wij de slaven waren van een buitenaards schepsel die werkvolk heeft geschapen om voor “HEM” te werken en te dienen.
Zie hier het verhaal van Bram:
Het verhaal en wat ik U wil vertellen over de platte aarde moet maar even wachten ..
Laat eerst dit maar eens bezinken.
Nog een prettige dag allemaal