zondag 20 december 2015

God ..!! WAAR BENT U ..?!!? een Appèl aan onze schepper.
God ..!! WAAR BENT U ..?
HELP HELLLUUP.!!!
De mensheid is in grote nood.!!

Men viert de geboorte van Uw Zoon over een paar dagen.
( Diegene die het nog weten)..
De rest van de Wereld schijnt U  vergeten te zijn.

Men vraagt ( voor deze dagen) om VREDE op Aarde en liefde voor iedereen. ..!! en aan deze twee “feestdagen “ worden miljarden verdient.

Vred/TEN op aarde..

Ik zou zelf gaan voor 365 dagen.
Hoe Hypocriet is dit denken dit geloof  ..of wordt men vanuit het geloof bedrogen ?

God waar bent U..? Waar blijft U .? HELLUUPP.!!

God..? Waarom heeft U ons zelfbeschikking gegeven ?
Zoals het nu lijkt is dat een grote fout.

De wereld stormt op een oorlog af en het lijkt niet te kunnen worden gestopt.

Het lijkt raar, dat ik als Atheïst tegen U zit te praten, maar dat komt omdat men mij eigenlijk niet kent.
Iedereen gelooft wel in iets en het woord  "Atheïst" wordt vaak verkeerd begrepen.

Netty heeft voor mij gependeld gisterenavond zaterdag 19 dec 2015 .
Na mijn werk was ik om 11 uur thuis.

Het gevolg was... dat Ik Netty moest troosten, en de tranen druppelden op de tafel.
Het scherm van mijn computer wordt wazig terwijl ik dit typ.
Het  verdriet wat haar overspoelde was UW verdriet.

Het is Nu ook de mijne geworden.
Ik heb het enkele uren kunnen uitstellen.
U wordt bedankt ..en dat is niet sarcastisch bedoelt.. want Ik besef nu dat er heel veel spanning in mijn hoofd en lijf zat en dat is Nu verdwenen.

Netty vroeg, zal ik voor jou pendelen René ? en na even geaarzeld te hebben ( ik wist even niks) stemde ik toe, en Netty vroeg of God een boodschap voor mij had.

De foto is niet van gisteravond maar van 1 van haar Pendelsessies eerder.
Zo ziet het er ( ongeveer) uit.

Het begon direct al lekker…

Ik moet U heel even op Uw fouten wijzen.
U plaatst nog regelmatig teksten over Mij  op Uw blog.
Wat wilt U mij vertellen ??
Kom maar ,,, en vraag mij wat U wilt weten.

Ik,, die meestal zijn woordje wel klaar heeft, moest uit de duizenden vragen waar ik mee rondloop in mijn hoofd een vraag aan God stellen.


Stel je vraag maar  René zei Netty, en ik vroeg: Wat is de zin van dit alles ?.
(Deze “zin” zo ruim mogelijk intercepterend vanuit mijn denken en het antwoord maximale speelruimte te geven).

Het antwoord kwam via de pendel kwam woord voor woord binnen.

Het antwoord luide:
De “ZIN” in deze wereld  is allang niet meer wat mijn opzet was.
De mensheid heeft er een grote puinhoop van gemaakt.
Ik probeer nog te redden wat er te redden valt.
WORDT WAKKER MENSEN.!!
Ik wil zo graag dat U allemaal weer liefde voor elkaar zult voelen!
Want zonder liefde gaat het nooit worden zoals mijn bedoeling was!
Eigenlijk zou deze wereld zonder oorlogen moeten zijn.
Waar is het toch misgegaan ?
Heeft niemand dan meer compassie voor elkaar ?
Mijn 2e vraag aan God: Waarom doet U daar niks aan ?

God’s  antwoord was:  René.. Ik kan wonen in ieders hart, maar mensen worden heel hebzuchtig als het om geld gaat.
Ook Ik kan deze mensen niet bereiken.
U heeft Netty, de mooiste vrouw op deze aarde.
Netty… kan mensen nog  bereiken.
Zij kan mijn liefde geven in heel veel harten.
En ook in de Uwe.
Luister eens wat vaker naar haar hart.
Jullie gaan nog heel veel samen bereiken.
Zorg goed voor elkaar.

3e vraag van mij aan God.
Wat vind U van de huidige Kerst Geest ?
Antwoord:
Ik vind het vreselijk .
Wat een schertsvertoning.
Zogenaamde vrede en zogenaamde liefde.
Zullen zij wel eens weten dat mijn kind geboren is op die dag ?
Waarom kan ik hier om huilen ?
Waarom huilt Netty?
Omdat Netty het voelt, het verdriet van mij en mijn kind!
Ik wou dat ik een nieuwe Godin kon aanwijzen, dan zou Netty dat worden!! …..Houd Netty even vast!!

Ik schrijf wat er is gebeurd afgelopen zaterdagavond  vandaag  op internet op  Advent zondag.
De laatste van de 4 ( voor de kerst).
“Advent” is van oorsprong Latijn ( Adventus) en betekend:
 “Komst” …naar iets of iemand toekomen.
( toeval).?

Appel aan God:

Roep ik nog een keer:

God ..!! WAAR BENT U ..?
HELP HELLLUUP.!!!
Waarom hebt U ons verlaten ?
De mensheid is in grote nood.
Het is 1 minuut over 12..
Over 12 ?
Waar blijft U .??
2000 jaar wacht men al op U.
Betekend dat dat U te laat komt ..??
Dat Uw schepping zichzelf gaat vernietigen ?

Kan de almachtige de mensheid niet meer controleren en aansturen ?

Was het zelfbeschikkingsrecht  en grote fout ?
Hij die de aarde schiep ?
En dus ( in vele  ogen) Almachtige God ?

Hij  die buitengesloten wordt uit vele harten is hij de almachtige ?
Of alleen maar een Metafoor ?
Er wordt vaak gezegd “Ik geloof alleen wat ik zie”.
De enigste manier om de mensheid te redden is U laten zien.

Zien is geloven ..
God ...
Hoe gemakkelijk kan het redden van de mensheid zijn.
U zou alle  mensen een sleuteltje moeten geven voor het openen van de deuren van hun harten.

Men is wantrouwig geworden door alle leugens omtrent Uw liefde.
De grote zelfbeschikkingsruimte kunnen de mensen niet aan.
Het zwarte gat,  waar de mensheid schijnt in te worden gezogen trekt.
De kracht van het kwaad lijkt te gaan winnen.

In het pendelbericht aan mij zegt.. U WORDT WAKKER.!!!
Zeg ik :…..     God ..!! WAAR BENT U ..?
HELP HELLLUUP.!!!
De mensheid is in grote nood.

Ik sta elke dag met mijn hoofd in de lucht en speur de hemel af.
De hoop begint tanen ..

Alstublieft haast U ..!

En als U komt  zullen alle harten zich “WEER” openen en de sleutels zijn niet meer nodig ..de deuren geslecht .
Broeders en zusters zullen elkaar niet meer doden.
Angst zal verdwijnen
De liefde terug in onze harten.
De macht van het geld verdwijnt.
De waarheid ! krijgt zijn podium terug.
Men zal elkaar weer kunnen liefhebben vertrouwen.
Men zal U “WEER” aanbidden.

En de komende “Feestdagen” zullen een waar feest kunnen worden voor ALLE MENSEN op “Uw” en onze  aarde.

Het is een kwestie van Liefde
Onvoorwaardelijke liefde.

De mensheid wacht op zijn verlosser.
Ook dit… “BEN IK”…  proberend “AL” denkend ‘alle’ dingen te begrijpen, en wetend dat dat onmogelijk is .
Het pendelen van Netty en steeds meer voelend wat anderen voelen, maken het niet gemakkelijker op.

Terugkomend op de vraag van haar die gisteren na het pendelen aan mij gesteld werd.
Wat voel je nou…voel jij wat ik voel ..?
Ik moest haar het antwoord ( toen) schuldig blijven.
Vandaag plaats ik bovenstaand bericht ..op mijn blog.
Het Blog waar ik vaak over “HEM” plaats.

Het blog met wat “hij” zegt …’fouten’..!!

En ik weet dat dit “zijn” goedkeuring kan dragen.
Misschien als Eyeopener ? voor het geloof in de liefde?
Letterlijk een "Hart"opener?
In Hem ?
Dondersgoed beseffend dat de toekomst van de mensheid een cruciale 
“ACTIE”... nodig heeft.?

Wij kunnen het zelf.. met een beetje “extra” hulp van  “HEM”.!! zal het lukken.
Een "extra" gebedje kan geen kwaad.. toch ?
Toch ?
Heel veel mensen kennen het .
Met de paplepel in gegoten.
Nu beseffend hoe belangrijk het kan zijn ?
Onze laatste redding ?

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijken de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.
Amen.

P.s 
Netty heeft een eigen site genaamd Spiritualeye.nl  waar U kennis kan maken met haar, en ook U terecht kunt met Uw persoonlijke vragen over geloof hoop en liefde en relaties.
Ik zal een link plaatsen, zodat U er rechtstreeks  naartoe  kan.

http://www.spiritualeye.nl/

Iedereen veel LIEFDE en VREDE gewenst vanuit Groningen.
Niet alleen de komende dagen maar de komende jaren.

René en Netty

Namasté.