donderdag 9 oktober 2014

MH17 En de Ontboezeming van Timmermans op 8 Okt bij Pauw in de uitzending
STELT U ZICH EENS VOOR..
donderdag 9 Okt 2014.

KAN HET ZIJN DAT.....TIMMERMANS ONS IETS WIL/MOET VERTELLEN...??

De mogelijke implicaties van "het" vermelde FEIT
 ( door Timmermans bij @Pauw ), 
dat een slachtoffer van vlucht MH17 een zuurstofmasker zou hebben gedragen??

Deze ontboezeming ...zet de verhalen van  de 2 straaljagers  SU25 ( gezien tijdens het neerstorten van MH17 ) die op het internet circuleren en getuigen hebben verteld..... terug in de huidige realiteit.Zouden de  ( echte ) feiten omtrent deze ramp voor ons verborgen ( Bewust Worden ) gehouden.?
Dat... omdat de implicaties en waarheid VOORAL niet bekend mag worden.?

De manier van  informeren tijdens de uitzending bij Pauw en de  voorzichtige woordkeuze van Timmermans en Jeroen zelf  in acht nemend, laat het ergste vermoeden..

Wat hebben ze voor de uitzending besproken?
Vonden ze dit feit ( het zuurstofmasker) ter sprake te brengen in deze uitzending gepast ?
En hoe zouden ze dat moeten brengen ?
Dat...het geharrewar met woorden... en delen van zinnen... begrijpend,  hoe het ter sprake kwam in de uitzending...   verklarend.

Ontboezeming van een verschrikkelijk feit
Vandaag bevestigd dat een Australische Passagier een zuurstofkapje zou hebben gedragen.


Is Timmermans buiten zijn boekje gegaan.?

Of heeft  deze ( op het oog) integere man moeite met alle leugens en verzwegen waarheden.??
Kan hij er ( eigenlijk) niet mee leven ?? en wil hij er vanuit   (zijn) hart/zeer  met met deze wetenschap een tipje van de sluier oplichten.?
Van de..( voor velen) onmogelijk kunnen accepteren dat "HET"gebeuren wel eens heel anders is gebeurd dan men U wil laten geloven ?HET AD Liegt ...over het FEIT...!!!
 dat Timmermans zou hebben gezegd.... dat de slachtoffers zich hebben gerealiseerd dat het toestel geraakt zou zijn door een raketinslag.
Kijk in het filmpje vanaf ongeveer 1 minuut en 2 a 3 seconden wat Timmerman DAAROVER  zegt .

U kunt onderstaande link aanklikken voor betreffend artikel.

zondag 5 oktober 2014

Alweer een Zondag 5 okt 2014 ( Rustdag) volgens "HET"geloof....We zijn er ..."nog" !!!!...

Het is alweer een half jaar geleden, dat ik op deze blog heb vertoefd.
We zijn er ..."nog"..
De Eucharistieviering (deze keer uit Sint Oedenrode)  op de achtergrond.. op nationale  T.V ....begon zich steeds verder ( in mijn hoofd) naar voren te wurmen/dringen.
Dat doet namelijk "HET"geloof in ons denken.

Zich naar voren dringen ....!!!?

Zeg nou niet, dat is niet zo.
Je gooit wel alle geloof op een bult.

Inderdaad..

Het dagelijks leven is doorspekt  ( tot op het bot) zou ik zeggen, door wel een  "bepaald" geloof..
Of men nu geloofd... of niet ..
Of men überhaupt  geloofd of niet..

Het hele leven lijkt bepaald door "HET"geloof.
Al het nieuws lijkt bepaald door  "HET"geloof.
Alle oorlogen zijn bepaald door   "HET"geloof.
De meesten worden geleefd door "HET"geloof.

Nou begrijp ik ook het gevoel van onbehagen als ik de T.V hoor en men zingt in de kerk over "DE VREDE" van god.

ZAPP...

Wie verneukt nou wie ?

Mijn gevoel van onbehagen komt voort uit een/mijn wetenschap.
Geassocieerd met "het" geloof.
Met mijn denken schep ik een antipathie tegen "HET"geloof.
Vooral als ik zie dat het alleen maar gaat om leugens en bedrog en manipulatie..en macht over het gepeupel.. "de doorsnee gelovige".

Ja ..ik weet... dit is zeer frustrerend voor de gelovigen, die voor het karretje zijn gespannen van "HUN"geloof.
Men ervaart het geheel anders, en men/ ik ook .. moet van "HUN" god cq geloof afblijven.
Het probleem met het geloof is dat men "WEET" dat "MEN" gelijk heeft.
Men weet het zeker...geen discussie mogelijk..de dialoog voorbij .
Wat blijft er dan nog over van het BEGRIP..GELOOF..!!?

TJONGE... TJONGE ..TJONGE..
Ik zou er moedeloos van worden ..
Misschien dat het daarom een half jaar heeft geduurd voordat ik weer mijn Be_Overdenkingen ventileer.
Niet dat ik niets doe en niet op internet zit, maar ik wordt er eigenlijk een beetje moedeloos van.

Het zelfdestructief vermogen van de mens is mij allang bekend.
De "VRIJE"geluiden op de andere zender waar ik naartoe was gevlucht heb ik ook weggezapt.
De mensheid is inderdaad niet meer te redden.
Dat constateer ik uit door de kwaliteiten/geluiden  van de muzikanten.

Ik heb ( zoals iedereen) mijn hele leven al te maken gehad met list en bedrog..
De geschiedenis van de mensheid heeft vele varianten en vele zijn gebaseerd  op geschriften uit de oudheid.

Het probleem met deze geschriften is....dat niemand meer precies weet wie het geschreven heeft en waar het ( in het beginsel) over gaat.
De vraag is namelijk... WAAR/WANNEER...."HET"!!.. begint. 

Even terugkomend op de zin:

(Het zelfdestructief vermogen van de mens is mij allang bekend.)!!

U toch ook ? 
U zal het volmondig beamen alle tekenen wijzen er op en uit de geschiedenis leren we dat we een verleden hebben van ( schijnbaar) alleen maar geweld en oorlog.
Uit de geschiedenis vinden we geschreven activiteiten die wel of niet zijn gebeurd.
Deze geschriften werden op schrift gezet door schrift_geleerden en geloofsinstanties.
Deze geschriften gaan enkele eeuwen terug tot zelfs enkele duizenden jaren.
Onvoorstelbaar ..( enkele duizenden jaren) voor mensen die maar enkele tientallen jaren leven ..toch.?

Uit deze geschriften blijkt dat er altijd strijd is geweest tussen de mensen.
Strijd om te overleven ..strijd om te leven ..
De strijd die wordt gestreden met list en bedrog.

Om te overleven ..
De sterkste en slimste overwint.

De zwakkere/ onwetende/misleide wordt gebruikt ten algemeen nut van de slimmerik.
Slavernij is er al zolang de mens bestaat en men gebruikt DE MACHT over de anderen .
ZIJ die deze de macht hebben en houden ten gunste van hun EIGEN over/leven.
Men beheerst de kunst van manipulatie en controle over de on/minder wetende tot in de finesse.
Men heeft er een bedrijf van gemaakt en er een kerk aan gekoppeld.

Firma list en bedrog..
Geen vragen beantwoord
Een firma die geen vragen duld.
Firma ..ja FIRMA..men heeft door als slimmerik, dat een paar slimmeriken moeten samenwerken om het gros ( het gepeupel) onder de duim te houden.
Deze firma's zijn onder de mensen bekend als..
"geloofsinstellingen"
De laatste duizenden jaren zijn ze er ware meesters in geworden.
Het exploiteren van de grote macht ( hun macht)  genaamd god.

Door middel van list en bedrog.


Het gaat maar door en het heeft ondertussen bijna zijn climax bereikt.
De climax van tot  vernietiging van BIJNA de gehele mensheid..
Behalve van de slimmeriken.
Die hebben de grootste bunkers gebouwd onder de grond en basissen op andere hemellichamen. 
Die ondertussen ( wat ik geloof),contact hebben met buitenaardsen.
Basis hebben op de maan en Mars en weet ik veel welke planeten van ons zonnestelsel.

Technieken hebben om te reizen sneller dan het licht.
Antizwaartekracht kennen..
Onsterfelijk zijn ...

Want ..het is allang bekend ..verteld in diezelfde geloofsboeken ..
Steeds meer aangevuld door kennis en informatie..vanuit ons collectief geheugen ( DNA)..
De schellen vallen van onze ogen.

Het hek is van de dam ..en het punt van "no return" is overschreden.
De kennis stormt met een gigantische snelheid ons denken binnen.
Ontzettend gehinderd door de blokkade die is ingebouwd/gegoten door  het FOUTE geloofsdenken.

Het geloof wat vanaf het begin de mensheid heeft misbruikt..uit naam van god..
Het uit de klauwen gelopen experiment van een wetenschapper.
HIJ die mensen maakte..
Mensen gebouwd ( als slaaf) in het Hof van Eden ..HET PARADIJS in de volksmond.
God zijn DNA heeft gebruikt om uit het stof ( DNA) der aarde oftewel de slimste primaat van dat moment te veredelen met zijn genen.

Om een arbeider te maken (slaaf) ten gunste van zijn doelen.
Een slaaf die absoluut werd verboden om zich te vermoeien met vragen over het hoe en waarom "VAN HET ZIJN" ..en de Zin van het bestaan.
Een slaaf die gemaakt/gefabriceerd is alleen maar om te dienen.
Bedreigt werd met verbanning..( volgens het boek) uit het Paradijs.

ALLEEN MAAR OM TE DIENEN..!!
En onwetend werd gehouden samen met zijn partner..ZIJ (gefabriceerd) uit zijn rib ( DNA) beenmerg..de vrouwelijke versie van HEM...Adam.... genaamd Eva..
Zij kloon versie/zus  (als u begrijpt wat ik bedoel).

Dat staat namelijk in de boeken die U geloofd.

DIE U GELOOFD..!!
DIE U VOOR WAARHEID AANNEEMT.!!
Verhalen die Nu anders blijken te zijn dan wat In Uw geloofsboek staat.
Anders.... dus duidelijker wordt uitgelegd.

Maar... dat wilt /kan U niet horen ..door duizenden jaren van desinformatie en verhalen van UW schriftgeleerden en leugenaars.
Hersenspoeling heet zoiets.

Als de leugen maar lang genoeg door voldoende mensen wordt herhaald wordt het vanzelf  "de" waarheid.

De "waarheid" gaat er bij velen gewoon niet meer in.
Nou heeft de mensheid een nieuwe informatiebron ontwikkeld.
Deze bron  ARPA is in ontwikkeling vanaf 1957 
Advanced Research  Project Agency
( je moet toch ergens beginnen hè ?)

Kent U deze zin nog ...

(*De vraag is namelijk... WAAR/WANNEER...."HET"!!.. begint.)
We hebben het hier over internet en de correlatie met het geloof.
En wat wordt er bedoeld met "HET".
WWW staat voor  World Wide Web en wordt door het geloof gerelateerd met de duivel.
De duivel is volgens "HET" verhaal anti "god".
WWW zou staan voor 666 oftewel het teken van de duivel.
Het wordt ook wel afgedaan als een broodje aap verhaal.

( een voorbeeld uitleg over een broodje aap verhaal is ..) een niet perse uit de duim gezogen ( dus kern van waarheid) verhaal..
En dat maakt het alleen maar ingewikkelder (vind ik zelf).
Ik probeer het uit te leggen..

Dus.: 

Het Hebreeuws kent geen onderscheidt tussen cijfers en letters.
Iedere letter vertegenwoordigt ook een cijfer. 
De letter W ('Vav' in het Hebreeuws), staat voor het cijfer 6. WWW is dus 666, en volgens Openbaringen 13:16-18 kun je daaraan de anti-christ herkennen

"Hier ...HET BOEK..." is de wijsheid zelf: wie verstand heeft, zoeke de zin van het getal van het dier, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig". (Openbaringen 13:18)


Waar of niet waar?

Het klopt dat het Hebreeuws geen verschil kent tussen letters en cijfers. 

In het Hebreeuws heeft iedere naam dus ook een getalswaarde. Getallensymboliek op basis van het Hebreeuwse alfabet wordt wel gematria genoemd.

Terugkomend op "MIJN" wetenschap en MIJN denken en misschien van velen die net zo denken als mij ..kan deze uitleg wel eens waar zijn ..
Tenminste.... vanuit de geloof belevenis/belijdenis  bekeken.

De gigantische hoeveelheid kennis van  wat er op internet te vinden is wordt een ondergraving van de basis/fundering waar 
"HET"geloof op is gebouwd.

De basis van het geloof is onwetendheid misbruikt door "slimmere" mensen voor  "MEER" macht.. geld.. status.. aanzien.. comfort.!
In deze uitleg is het wel duidelijk waarom de gelovigen dom MOETEN worden gehouden.
Onwetend is het juiste woord.
Want deze wetenschap ( over hun god) kan wel eens dodelijk zijn voor de macht misbruikers en hoeders van het geloof.
Daarom is in het verleden ..heden ..en waarschijnlijk ook de toekomst het geloof zo verwoed bezig om zijn tegenstanders de nek af te snijden.

Bang voor het verlies van hun macht/status luxe..
De (wetenden) komen in opstand.
Dankzij de zogenaamde 666 WWW World Wide Web/Antichrist.
Ondertussen wordt de wereld/mensheid klaar gestoomd voor de totale ondergang.
Door middel van een Egyptische  moedergodin genaamd  Isis.
Een totaal uit zijn voegen getrokken deel van de schepping die meer dan 5000 jaar geleden heeft plaatsgevonden/...begon....

Laten we niet verder teruggaan dan onze "geschreven" geschiedenis.
5000 jaar oude klei tabletten en hun verhalen.
Verhalen uit onze geschiedenis die het geloof en ons ontstaan/schepping (door god) wel in een heel ander daglicht plaatsen dan "HET" ware geloof ons wil laten geloven.
Kleitabletten ..!!
Waar god zelfs een naam heeft namelijk Enki..
Dat deze god (die kwam uit de hemel) OOK leefde op aarde.
Hij kon  beide werelden bezoeken door het gebruik van zijn ( Vliegende Tuigen) samen met zijn vrienden/collega's de andere goden.
In de jaren 70 schreef een Zwitser het boek
Waren de Goden kosmonauten.
Erich Von Daniken  
Een boek wat direct belachelijk werd gemaakt door de gevestigde wetenschap.
Ondertussen zijn 40 jaar verder..en we weten zoveel meer ..
Ook dat Erich gelijk heeft gehad, en dat er bewijzen in overvloed zijn dat er vroeger wezens met geavanceerde techniek de mensheid in bedwang hield.
Met de moed der wanhoop probeert de elite genaamde Illimunati ( orde van de verlichten) hun wetenschap in het donker te houden.
De wetenschap_KLIEK: (elite/geloofsgemeenschap/schriftgeleerden/machthebbers ) verliezen hun KENNIS/voorsprong ten opzichte van het gepeupel..
Wij dus..!!
Dankzij diezelfde wetenschap die de teugels aan het verliezen zijn (net als 5000 jaar geleden) over hun schepsels..
En men zal de mens (koste wat het kost) weer in het gareel krijgen.
De mensheid die ....NOG STEEDS NIET DOORHEEFT... dat god en zijn goden dezelfde zijn als wijzelf... 
Dat in de geschiedenis van de mensheid  (op deze planeet) voor de zoveelste keer wordt ingegrepen door ZIJ die de macht hebben ..
En zullen behouden..  
Of er moet van hogerhand worden ingegrepen..
Hogerhand "anders dan U vermoed" of ooit hebt gedroomd cq zult geloven.
Mijn bovenstaand verhaal is MIJN wetenschap..
Waar ik probeer te Weten_scheppen ..IS een "Anders" denkpatroon dan aangeleerd door geloof/opvoeding/hersenspoeling..!!
Ook wetend dat ik tegen de bierkaai vecht.
Duizenden jaren van geschiedvervalsing en leugens en bedrog door het geloof  ..haal ik er niet in een zondag middagje er uit.
Alles ten dienste van god/illuminatie ten koste van de schaapjes/volgelingen.
Wij dus..
We zullen zien ..wie en wat er gelijk heeft.


Bronnen:
Mijn weten/vermoeden/denken/opvoeding en samengestelde kennis van de afgelopen 57 jaar

Het "WARE"scheppings verhaal ..? hier klikken linkje..!!

( DE MOEITE waard om even te bekijken)
Duur 50 minuten
Door Bram Vermeulen

Het Ware Aardverhaal ( versie 2) bijna gelijk aan Het ware scheppingsverhaal  

Upload You tube 12 mrt 2012
door
Hemmetie HakUit: WWW World Wide Web
Tientallen boeken:
o a Werelden in Botsing van Immanuel Velikovsky
Waren de Goden Kosmonauten Erich von Daniken
De 12 e Planeet van Zecharia Zitchin 

De bijbel
en nogmaals ( ten overvloede  denk ik)
666 ....WWW..en alle verhalen omtrent ons bestaan.Commentaren  graag naar
rene.strobos@gmail.com
Of hier op het blog.