donderdag 17 mei 2012

President Tsjechië: Invoering euro was een vreselijke fout


      President Tsjechië: Invoering euro was een vreselijke foutPresident Klaus, die weet wat het is om onder het communistische juk te moeten leven, vergeleek de EU eerder met de voormalige Sovjet Unie.

De Tsjechische president Vaclav Klaus is één van de zeer weinige overgebleven onafhankelijk denkende politici in Europa die stelselmatig weigert mee te gaan met de euro-propaganda van de heersende politieke- en media elite.
Begin deze maand gaf hij een interview aan CNN, waarin hij stelde dat de huidige koers van Europa op niets zal uitlopen en hij de invoering van de Europese Monetaire Unie -de euro- een vreselijke fout noemde.

'Ik ben al heel lang een criticus van wat er gebeurt in de eurozone en de EU,' aldus Klaus.
Ik maak me zorgen, want ik zie geen enkele oplossing.
Oplossingen zijn er zeker, maar de politici en burgers in Europa accepteren zulke harde maatregelen niet.'

CNN: 'En wat is die oplossing dan?'

Klaus: 'Ik herhaal dat de oplossing niet bestaat uit het veranderen van wat kleine processen in het economische en sociale systeem van het Europese bouwwerk.
Ik ben er absoluut van overtuigd dat het hele (Europese) denk- en gedragsmodel fundamenteel veranderd moet worden.
Een diepe fundamentele verandering dus, maar ik ben bang dat de Europeanen nog steeds dromen van het leven in een fijne wereld waarin alles mogelijk is.'

CNN: 'U zegt: een fundamentele verandering.
 Betekent dat een nauwere integratie?
 Wat zo niet, dan kan het (Europese) experiment niet slagen.'

Klaus: 'Ik bedoel absoluut NIET nauwere integratie.

Integendeel, de integratie moet juist losser worden.

Europa heeft een tragische fout gemaakt met de invoering van de monetaire unie zonder dat aan alle vereisten werd voldaan.

CNN: Denkt u dat het fiscale compact na de regeringswisseling in Frankrijk in groter gevaar is?

Klaus: 'In verkiezingscampagnes doen politici meestal krachtige uitspraken, dus wat de nieuwe Franse president precies wil weet ik niet.
Wat mezelf betreft ben ik voorstander van verschillende voorwaarden binnen het fiscale pact.
Als voormalig minister van Financiën vind ik zelfs de in het Verdrag van Maastricht afgesproken norm voor het begrotingstekort (maximaal 3%) te hoog.
Dat moet véél lager zijn.

Niettemin vind ik het Europese pact waarin iemand anders (Brussel) de hoogte van je begroting vaststelt volkomen onacceptabel.

CNN: Niet alleen in de eurozone, maar in de hele EU wordt driftig gesproken over het argument bezuinigingen versus (economische) groei.
Worden de Europese burgers nu teveel bezuinigingen opgedrongen?

Klaus: 'Ik vind van niet. Toen het economisch veel beter ging hebben de Europese landen niet gespaard maar bleven ze nieuwe schulden maken.
Tenzij er een radicale verbetering van de economische groei is kunnen ze niet uit deze val ontsnappen.

CNN: Wat zou u dan zeggen tegen landen zoals Spanje, Portugal en Griekenland, waar de werkloosheid oploopt, sociale onrust steeds waarschijnlijker wordt en mensen zoals u zeggen dat bezuinigingen het antwoord zijn?

Klaus: Bij zulke enorme tekorten is fiscale expansie (= meer geld uitgeven, dus nog meer schulden maken) onmogelijk.
Dat is een onmogelijke droom, alhoewel er enkele landen zijn -zeker niet Griekenland en Italië, maar bijvoorbeeld Duitsland- die zich enige fiscale expansie kunnen veroorloven. Daarnaast is er de Europese Centrale Bank die nog steeds iets kan doen.

CNN: Kijken we naar het totale plaatje van de Europese Unie en de eurozone. Zijn deze in uw optiek zo disfunctioneel dat ze vanaf de basis heroverwogen moeten worden?

Klaus: 'Als de vraag zó dramatisch wordt gesteld, zou ik antwoorden: ja. Er moet een radicale fundamentele herstructurering komen.
Ik durf het zelfs te vergelijken met de situatie in mijn eigen land zo'n twee decennia geleden, tijdens de val van het communisme. Wij begrepen dat gedeeltelijke hervormingen niet zouden werken, maar er een radicale fundamentele verandering nodig was. Structureel gezien bevinden we ons in Europa nu in een vergelijkbare situatie.'

CNN: 'En alles wat u tot nu toe hebt gezien wijst er niet op dat dit gebeurt.'

Klaus: 'Absoluut niet......
We proberen met lapmiddelen en wat pilletjes de situatie op te lossen.
Maar het spijt me, dat is niet de manier.'

Duitse familie ondernemingen tegen ESM

In tegenstelling tot in het apathische Nederland -waar enkel de PVV nog protesteert- groeit in Duitsland het verzet tegen het voor beide landen uiterst kostbare ESM reddingsfonds, dat feitelijk fungeert als een autoritaire dictatuur waar de lidstaten geen enkele zeggenschap over hebben.
De Duitse vereniging van familie ondernemingen heeft een brandbrief aan het parlement in Berlijn gestuurd waarin wordt opgeroepen om in geen geval met het huidige ESM verdrag in te stemmen.

De familie ondernemingen zijn het met een groot aantal gerenommeerde Duitse economen eens dat het ESM niet het juiste mechanisme is om de stabiliteit in Europa te herstellen, omdat het de landen met veel te hoge schulden in staat stelt de noodzakelijke harde hervormingen te ontlopen,
 (op kosten van met name Duitsland en Nederland). Rutte en zijn ROVERS KABINET

Nederland dreigt zich te verslaven ..!!

In opdracht van ons Demissionair kabinet.

Er is nog  Eén kans..om ons voor de val in de afgrond te redden.
Een uitspraak van de rechter.

Geert Wilders wil dat de Cruciale besluiten richting de E.S.M door ons Demissionair Kabinet ongedaan wordt gemaakt.

Dat wil hij bereiken, door een rechtszaak aan te spannen tegen de staat der Nederlanden.

Hij wil dat het besluit om het ESM pact te onderteken terug draaien.

LINK ESM     

Uitleg door Wilders en de gevolgen van de beslissing van ons DEMISSIONAIR Kabinet op samengesteld U tube filmpje 

Het demissionair kabinet is niet gerechtigd om zulke belangrijke ingrijpende beslissingen er door te drukken.

Dat zou alleen een kabinet mogen doen die daartoe gerechtigd is.
 

Wat mag een demissionair kabinet?

De vraag is nu of een demissionair kabinet minder mag doen dan een kabinet dat dat niet is.


Duidelijk is dat een demissionair kabinet meestal minder kan: er is geen politieke steun meer voor het kabinet.


Zuiver juridisch is een demissionair kabinet volledig bevoegd: het kan wetsvoorstellen indienen, besluiten nemen, Nederland in het buitenland vertegenwoordigen.
Wel is er een algemeen idee dat zo'n kabinet zich moet beperken tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn.

Controversiële onderwerpen, zo is het idee, moet het kabinet maar overlaten aan een volgend kabinet dat weer het vertrouwen heeft van de Tweede Kamer.

Je moet niet over je graf heen willen regeren.


dinsdag 15 mei 2012

"Wir haben es nicht gewusst"

Das von Mark Rutte schnell durchgedrückte Sparpaket verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit /.

( http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de)

Vertaling..!!

Kabinet Rutte liegt..!!

Met handen en voeten zich vastklampend aan de Moloch Europa gaat Nederland zijn ondergang tegemoet.
Nou ..Nou ....is dat niet een beetje zwaar overdreven Reneetje ?.
Nou ik denk het van niet ..
De bal ligt in Griekenland  hoor ik op het nieuws en ook ..
De Grieken kunnen niet zomaar uit de Eu stappen ...
De economen hebben berekend dat het wel 230 miljard euro kost ( voor de andere leden) als dat zou gebeuren.
Dat mag dus niet ...
Dus Griekenland MOET luisteren en BLIJVEN.

Ik heb het vermoeden dat de Grieken beter door hebben dan de rest en niet zullen dansen naar de pijpen van Merkel en Holande.

(Hollande): U weet wel........ Nu .....aan de macht en draait al als een blad aan de boom om met zijn mening over de bezuinigingen van Frankrijk.
Het lijkt wel een CDA er.

Ik las een column van Henk Mulder in het dagblad van het noorden afgelopen zaterdag 12 mei.
Daar staat een intrigerende zin ...EN NU BLIJKT DAT ZE DE BOEL BELAZERDEN..
En nu denk U natuurlijk  tjah .. de Grieken zijn nou eenmaal zo..
Maar in deze situatie ..en U wilt het niet weten ..is niet alleen Griekenland die de boel belazerd maar het is de E.S.M die de boel echt belazerd.
De grieken worden alleen gebombardeerd tot pispaaltje en krijgen de hele Euro Mikmak over zich heen.

De gevolgen van het VERRADERS ( KUNDUZ) ACCOORD.


Nadat de PVV de gedoogcoalitie met CDA en VVD heeft laten springen vanwege onenigheid over het bezuinigingspakket wisten premier Rutte en minister van Financiën de Jager in slechts enkele dagen tijd een overeenkomst te sluiten met de linkse oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Uit een onderzoek van de ING Bank blijkt dat de gemiddelde burger volgend jaar 160 euro kwijt is aan alleen al de verhoging van de BTW, waarvan 35 euro veroorzaakt wordt door een hogere energierekening.
Nog een jaar later loopt de lastenverhoging op naar zelfs 25 tot 30 euro per maand, oftewel 300 tot 360 euro per jaar. 
Met de verhoging van de energierekening (excl. BTW) erbij (+ 125 euro) komt de lastenverhoging in 2014 uit op een enorme 425 - 485 euro.

De bijna 500 euro komt tot stand door twee berichten bij elkaar op te tellen.


De eerste betreft dus een berekening van de ING bank naar de gevolgen van de BTW verhoging van 19% naar 21%, die de burger volgend jaar 15 euro per maand gaat kosten en een jaar later 25 tot 30 euro. (1)

Het tweede bericht komt uit de reguliere media en gaat over een berekening van gaslicht.com.


Door de BTW verhoging gaat de energieprijs in 2012 omhoog met 35 euro.

Daar komt nog een kolenbelasting van 35 euro bij en een stijging van de gasprijzen met 75 euro.
Ook de energiebelasting gaat met minimaal 18 euro per jaar omhoog.
€ 500 voor meer windmolens, kunst en immigratie.


Trekken we de BTW verhoging op energie van 35 euro van de 160 euro van' gaslicht.com.' af, houden we 125 euro over die we bij de 300 - 360 euro van ING optellen.

Resultaat: een lastenverhoging in 2014 van maar liefst 425 - 485 euro per jaar, vooropgesteld dat de energieprijzen- en belastingen in 2014 gelijk blijven aan 2013, iets wat nauwelijks waarschijnlijk is.
De extra lasten zullen naar verwachting dus gemakkelijk over de 500 euro per jaar uitstijgen.
Voor 'Jan Modaal' misschien nog net op te brengen, maar voor de lagere inkomens en uitkeringsafhankelijken een onmogelijk hoog bedrag.

In ruil krijgt u daar wel veel meer links beleid voor terug: meer windmolens, meer kunst, meer 'Europa', meer natuur en meer immigratie en ontwikkelingshulp (t.o.v. de maatregelen van de gevallen gedoogcoalitie).

Onder 'links' nog meer lastenverhogingen in het verschiet.
Daarnaast vindt het Centraal Plan Bureau (CPB) de door de Kunduz coalitie gemaakte afspraken 'te vaag', waardoor niet duidelijk is of Nederland volgend jaar de Europese 3% norm haalt.

Het is zelfs nog nooit eerder voorgekomen dat het CPB geen goede prognose kon maken omdat de verantwoordelijke politici niet voldoende informatie verstrekken.

Zo heeft men nog geen idee waar de € 1,6 miljard besparing op de gezondheidszorg vandaan moet komen. Hetzelfde geldt voor uiterst schimmige 'algemene kortingen' ter hoogte van € 875 miljoen.

Resumé: 

Deze enorme bedragen zullen, nu 'links' het voor het zeggen heeft en definitief lijkt te krijgen na de verkiezingen in september, hoogstwaarschijnlijk opgebracht moeten worden door nóg meer lastenverhogingen die in bovenstaande berekeningen nog niet konden worden meegenomen.

Waarmee Nederland dezelfde fout maakt als 'Spanje',


Het land  waar  de verhoging van de BTW en belastingen de consumentenuitgaven flink hebben doen teruglopen, wat voor een extra snelle stijging van de inmiddels torenhoge werkloosheid heeft gezorgd.
De ( VERSTERKTE) recessie zal voortdenderende teleurgang van Europa alleen maar versnellen.
Achteraf zal men    ( het kabinet) ......zeggen:

        "Wir haben es nicht gewusst"


        Waar heb ik dat vaker gehoord ?
 woensdag 9 mei 2012

Kunduz-akkoord...: VERVOLG fout van ons (DEMISSIONAIR) kabinet )kabinet.

Het zogenaamde Kunduz akkoord laat ons ( Nederlanders) geen millimeter ruimte.
Een demissionair kabinet mag geen belangrijke beslissingen nemen.
Een demissionair kabinet is een kabinet zonder missie.Wilders ...de Verguisde...zag het als geen ander en verkoos het akkoord wat er al lag te torpederen.
Het zogenaamde Catshuis akkoord.
Hij gaf Nederland extra tijd.........
                                 om de Rothschilds te stoppen.
En wie lopen de boel nu te verkwanselen ?
Jolande SAP ..Mark RUTTE. en de rest van de ..VERBLINDE ... meelopers..!!

Het Kunduz-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Wat in bijna acht weken Catshuis VVD, CDA en PVV niet lukte werd in een paar dagen gefikst ‘in de wandelgangen’. 

Commentaren ..:
Nooit meer CDA stemmen. christelijk vergeet het maar.wekenlang onderhandelen en niets kon , en opeens in 2 dagen ja hoor ze zijn eruit. de enigste verstandigste en eerlijkste, zijn de Pvv de SP en de Pvda….. De Euro wankelt...

Wie geeft het laatste duwtje ?

Een akkoord die zelfs stukken minder belastend voor onze economie was..... dan het Kunduz akkoord.
Het CPB ( Centraal Plan Bureau ) lukt het niet om het akkoord door te berekenen.

"Het CPB, dat het originele Catshuisakkoord nog wel wist door te berekenen (waarop Geert Wilders de boel liet klappen), krijgt het niet voor elkaar om een doorberekening te maken van het Kunduz-akkoord dat vorige week door VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks werd bereikt"
bron:

Hoe vaak men ook verteld we moeten van Europa af wordt niet geaccepteerd door de voorgelogen en gehersenspoelde Europeaan ....het is  dweilen met de kraan open .

Het is net alsof een Atheïst  in de kerk loopt te roepen dat god niet bestaat.
De overtuigde gelovigen zullen hem met stomme verbazing aankijken .
Dat wat de Atheïst loopt te roepen is ketterij ..en godslastering en zal men zeggen en hem proberen te stoppen

Ketterij ( wikipedia)
Ketterij of heresie of heterodoxie is een welbewuste en opzettelijke afwijking van wat in een bepaalde geloofsgemeenschap of geloof- of kerkleer wordt beschouwd als behorend tot de fundamentele geloofsleer.
Het begrip kan ook (figuurlijk) worden gebruikt wanneer een uiting of leer in de filosofie, de politiek, de wetenschap, de kunsten, etc. verschilt van wat algemeen als gezaghebbend wordt aanvaard.

Europa  de ESM  is de volgende god.
De onaantastbare... onbetwistbare.. de grootmachtigste... oppermachtigste..!

Geen tegenspraak dan wacht U de cel...!!
Zelfs de rekenkamer heeft zijn twijfels over de rechtmatigheid van de ESM.
Het lijkt er op dat de schellen van de ogen vallen van de gemiddelde Europeaan.
Behalve de politici deze wereldvreemde mensen schijnen gehypnotiseerd te zijn en schijnen niet in te kunnen zien wie de werkelijke macht in de wereld bezit.
Of ze zien het wel en vangen er veel geld voor .
Omgekocht zou ik zeggen .

 Het alziend oog van BIG BROTHER  is watching You.
Via Face BOOK en allerlei andere sociale media.
U wilt het niet geloven en het zal wel meevallen ?
Blijf dromen en zie niet de BEDREIGING van de banken die U en uw kinderen in totale slavernij zal dwingen.
Werken van de wieg tot het graf..dat is onze toekomst.
Een toekomst met een derde wereldoorlog geregisseerd door de Uliminatie
Typ maar eens Uliminatie en Google zal U vragen bedoeld u ELIMINATIE ..?
En dan rijzen U de haren ten berge ..met de uitkomst van de uitleg ..


eli - mi` na - tie [-(t)sie] de -woord (vrouwelijk) eliminaties het elimineren, wegwerking; verwijdering; afstoting


Liquidatie of moord; het uitschakelen van de 


tegenstander


Zodat er een beheersbaar aantal mensen op deze aarde  zal overblijven die als slaaf voor de ELITE zal moet zwoegen.
Zou de benaming bewust zijn veranderd in U_liminatie in plaats van E_leminatie ?


Ik ....!!!!!   heb er mijn OVERDENKINGEN OVER
Bron: mijn eigen site op punt nl waar ( naar beneden scrollend ) meer gerelateerde stukken staan 
en ...