donderdag 17 mei 2012

President Tsjechië: Invoering euro was een vreselijke fout


      President Tsjechië: Invoering euro was een vreselijke foutPresident Klaus, die weet wat het is om onder het communistische juk te moeten leven, vergeleek de EU eerder met de voormalige Sovjet Unie.

De Tsjechische president Vaclav Klaus is één van de zeer weinige overgebleven onafhankelijk denkende politici in Europa die stelselmatig weigert mee te gaan met de euro-propaganda van de heersende politieke- en media elite.
Begin deze maand gaf hij een interview aan CNN, waarin hij stelde dat de huidige koers van Europa op niets zal uitlopen en hij de invoering van de Europese Monetaire Unie -de euro- een vreselijke fout noemde.

'Ik ben al heel lang een criticus van wat er gebeurt in de eurozone en de EU,' aldus Klaus.
Ik maak me zorgen, want ik zie geen enkele oplossing.
Oplossingen zijn er zeker, maar de politici en burgers in Europa accepteren zulke harde maatregelen niet.'

CNN: 'En wat is die oplossing dan?'

Klaus: 'Ik herhaal dat de oplossing niet bestaat uit het veranderen van wat kleine processen in het economische en sociale systeem van het Europese bouwwerk.
Ik ben er absoluut van overtuigd dat het hele (Europese) denk- en gedragsmodel fundamenteel veranderd moet worden.
Een diepe fundamentele verandering dus, maar ik ben bang dat de Europeanen nog steeds dromen van het leven in een fijne wereld waarin alles mogelijk is.'

CNN: 'U zegt: een fundamentele verandering.
 Betekent dat een nauwere integratie?
 Wat zo niet, dan kan het (Europese) experiment niet slagen.'

Klaus: 'Ik bedoel absoluut NIET nauwere integratie.

Integendeel, de integratie moet juist losser worden.

Europa heeft een tragische fout gemaakt met de invoering van de monetaire unie zonder dat aan alle vereisten werd voldaan.

CNN: Denkt u dat het fiscale compact na de regeringswisseling in Frankrijk in groter gevaar is?

Klaus: 'In verkiezingscampagnes doen politici meestal krachtige uitspraken, dus wat de nieuwe Franse president precies wil weet ik niet.
Wat mezelf betreft ben ik voorstander van verschillende voorwaarden binnen het fiscale pact.
Als voormalig minister van Financiën vind ik zelfs de in het Verdrag van Maastricht afgesproken norm voor het begrotingstekort (maximaal 3%) te hoog.
Dat moet véél lager zijn.

Niettemin vind ik het Europese pact waarin iemand anders (Brussel) de hoogte van je begroting vaststelt volkomen onacceptabel.

CNN: Niet alleen in de eurozone, maar in de hele EU wordt driftig gesproken over het argument bezuinigingen versus (economische) groei.
Worden de Europese burgers nu teveel bezuinigingen opgedrongen?

Klaus: 'Ik vind van niet. Toen het economisch veel beter ging hebben de Europese landen niet gespaard maar bleven ze nieuwe schulden maken.
Tenzij er een radicale verbetering van de economische groei is kunnen ze niet uit deze val ontsnappen.

CNN: Wat zou u dan zeggen tegen landen zoals Spanje, Portugal en Griekenland, waar de werkloosheid oploopt, sociale onrust steeds waarschijnlijker wordt en mensen zoals u zeggen dat bezuinigingen het antwoord zijn?

Klaus: Bij zulke enorme tekorten is fiscale expansie (= meer geld uitgeven, dus nog meer schulden maken) onmogelijk.
Dat is een onmogelijke droom, alhoewel er enkele landen zijn -zeker niet Griekenland en Italië, maar bijvoorbeeld Duitsland- die zich enige fiscale expansie kunnen veroorloven. Daarnaast is er de Europese Centrale Bank die nog steeds iets kan doen.

CNN: Kijken we naar het totale plaatje van de Europese Unie en de eurozone. Zijn deze in uw optiek zo disfunctioneel dat ze vanaf de basis heroverwogen moeten worden?

Klaus: 'Als de vraag zó dramatisch wordt gesteld, zou ik antwoorden: ja. Er moet een radicale fundamentele herstructurering komen.
Ik durf het zelfs te vergelijken met de situatie in mijn eigen land zo'n twee decennia geleden, tijdens de val van het communisme. Wij begrepen dat gedeeltelijke hervormingen niet zouden werken, maar er een radicale fundamentele verandering nodig was. Structureel gezien bevinden we ons in Europa nu in een vergelijkbare situatie.'

CNN: 'En alles wat u tot nu toe hebt gezien wijst er niet op dat dit gebeurt.'

Klaus: 'Absoluut niet......
We proberen met lapmiddelen en wat pilletjes de situatie op te lossen.
Maar het spijt me, dat is niet de manier.'

Duitse familie ondernemingen tegen ESM

In tegenstelling tot in het apathische Nederland -waar enkel de PVV nog protesteert- groeit in Duitsland het verzet tegen het voor beide landen uiterst kostbare ESM reddingsfonds, dat feitelijk fungeert als een autoritaire dictatuur waar de lidstaten geen enkele zeggenschap over hebben.
De Duitse vereniging van familie ondernemingen heeft een brandbrief aan het parlement in Berlijn gestuurd waarin wordt opgeroepen om in geen geval met het huidige ESM verdrag in te stemmen.

De familie ondernemingen zijn het met een groot aantal gerenommeerde Duitse economen eens dat het ESM niet het juiste mechanisme is om de stabiliteit in Europa te herstellen, omdat het de landen met veel te hoge schulden in staat stelt de noodzakelijke harde hervormingen te ontlopen,
 (op kosten van met name Duitsland en Nederland). Geen opmerkingen:

Een reactie posten