zondag 10 juni 2012

WORDT WAKKER NEDERLAND..STUUR RUTTE MET DE MUZIEK MEE.

Rutte vandaag bij Eva Jinek op TV.
zondag 10 juni 2012.
Wou graag  dirigent worden van het

            Nederlands Philharmonisch Orkest.

                             DIT IS ZIJN KANS...

             STEM Hem WEG Nederlanders.... 


                    VOOR het TE LAAT IS.


De aal gladde en gebekte Mark Rutte zat vandaag in een comfortabele stoel bij Eva zij hachje te verdedigen.
In een ( voor hem) welbekende charme offensief zat hij blakend op het scherm in mijn huiskamer.
Met rappe tong zat hij (als vanouds) zich er weer uit te lullen.

                                   
                                              Mark Rutte op nationale tv bij Eva Jinek

Het gaat nergens meer over in mijn ogen.
Ik zie... dat hij de Nederlandse soevereiniteit zit te verkwanselen aan Europa, en niemand schijnt het door te hebben.
HIJ ..MARK RUTTE zit Nederland financieel ten gronde te richten door de naar de pijpen te dansen van Brussel ...
DAT is hij aan het doen.
Om ons land te redden noemt hij dat .
Met zijn financieel adviseur  Jan Kees de Jager.Bezuinigen..bezuinigen ..inleveren ...inleveren .

Vooral door de WERKENDE NEDERLANDER...... maar OOK..!!!!! door alle Nederlanders  niemand uitgezonderd.

Hij ..MARK PRUTSER...die altijd pal stond voor een liberaal politiek standpunt  HIJ... gooit zijn landgenoten letterlijk in de schoot van Brussel.
DE VUILE RAT... durf ik hier neer te zetten Mark Rutte is met zijn kabinet een zooitje Ratten die als men   die wil stoppen heel gauw op een andere partij moet gaan stemmen.

Met een fanatiek hoofd zat hij te verdedigen hoe hij ons land verkoopt en te grabbel gooit aan de macht van de bank. DE E.S.M.
Een wolf in schaapskleren ...

U hebt er waarschijnlijk wel iets over gehoord .
Maar U beseft niet de bedoelingen en  implicaties van deze instelling.
Deze Ultieme... DICTATOR..
Een dictator die ALLES.... VOOR... en ....over.... U zal gaan bepalen ..

WEG ....  DEMOCRATIE
WEG....   VRIJHEID
WEG...    SOEVEREINITEIT

        BEPAALD DOOR DE BANK..DE E.S.M
             
Die NU ook Spanje inpalmen door de banken over te nemen door middel van HET PAARD van Europa

           In de handen van de PARTICULIERE.. familie's ..
                         Rotschild... Bilderberg..en de rest. 


Google maar ...Rotschild 


Als we niet snel ons beraden en gaan bezuinigen gaar de rente voor ons weer omhoog zei hij.
Gechanteerd worden we door de banken..
Als we dit niet doen doen zij DAT..!!
Wij totaal afhankelijk van HUN geld zullen niks anders doen dan luisteren.
PARTICULIERE GELDEN om landen te knechten aan de geldverstrekker.
DIE RECHTEN HEBBEN ZIJ...!! ZICH TOEGEËIGEND.
De rente bepaald door de werkelijke macht achter Europa en de rest van de wereld.

                              DE BANKEN !!!!!!Ook durft hij het woord "liberaal" nog steeds in de mond te nemen               
                             DE GROTE HUICHELAAR.

Nog een keer  het plaatje van de ROVER...Minister van de GROTE roversbende DE JAGER.
                                          ( mocht U de clou gemist hebben)

Staalhard liegen vol in de camera.
HIJ wil naar een kleiner handzame kabinet..

Geen 149 andere mensen die voor ONS belang politiek bedrijven maar een klein groepje die gemakkelijk is te beïnvloeden  zodat DE WIL VAN DE BANKEN uitgevoerd door de VAZAL Rutte er gemakkelijker  door kunnen worden gedrukt.

Dictatuur pur sang..vind ik ..IS HET...

Steeds de bal terug spelen op Wilders, die het Katshuis akkoord zou hebben getorpedeerd.
Wilders zou van alles de schuld hebben, en alleen maar willen wat voor hemzelf goed uitkwam.
Wilders wil af van de ESM de grote Bank de EURO ..die ons zal verslaven en onze vazallen van de macht.
Hij wil wat wij ook niet willen ..RUTTE...!!!!!


      WIJ WILLEN VRIJ ZIJN.... EN BLIJVEN...


                                                                
                                    Het grote geld.                   

Ondertussen zijn de meeste Nederlanders de schellen wel van de ogen gevallen.
Men begin door te krijgen wat voor VUIL spel er gespeeld wordt door ons kabinet.
Alles ten gunst van de Europa wordt gezegd.
Alles moet ( zogenaamd) worden opgeofferd voor de wil van DICTATOR Brussel.
Europa moet gered worden koste wat het kost.

Nou er is maar een simpele oplossing... Banken ..!!!
Luister naar mij ...
Zie af van de geheven schulden aan alle landen van Europa..
Dan komt er zoveel kapitaal vrij ..dat ALLE LANDEN gered kunnen worden.
Kunnen we opnieuw beginnen vanaf de bodem.
Een bodem waar jullie klaar zullen staan om ons geld te lenen.
Kunnen we weer 70 jaar vooruit in vrede.

KLAAR...!!!

Maar dat willen jullie niet.
Daar zitten jullie niet op te wachten.
Dat is NIET JULLIE PLAN.
Jullie plan is verschrikkelijk..
                   MOORDENAARS..zijn JULLIE 

ZWART OP WIT ...DIKKE LETTERS.... ZEG IK .. René Strobos..!!!!  op deze blog.

Ben ik van overtuigd..

Moordenaars ..met een plan die niet veel zullen geloven als ik het vertel ...waar IK ....VAN OVERTUIGD ben.... zo langzamerhand.
Die Mark Rutte heeft het niet eens door net als heel veel mensen in ons land.

     WORDT WAKKER  NEDERLAND.

De al decennia voorgeprogrammeerde 3 e wereld oorlog is niet meer ver af.

Het veel besproken einde der tijden zal wel eens een ander verhaal dienen zoals bedoeld is in de bijbel.
En zoals door U het begrepen moet worden.
Ben ik de enigste die de waarheid kent ?
Is mijn schrijven het juiste verhaal ?
Of ben ik ook net zoals U verblind door het geloof?


Het boek.... de BIJBEL.. THORA ..KORAN...gedirigeerd door de ware macht achter het geloof.?
ZAL HET BLIJKEN DAT DE DOOS VAN PANDORA GEOPEND WORDT DOOR W.W.W..?
 
   De TRALIES VAN HET GELOOF WORDEN VERWIJDERT? 
                                
       De macht van de verdeler de grote gemene (ver)deler.?!!
                              HET GELOOF ...
                  ZIJN LEUGENS ZAL OPENBAREN 

Door  het geloof ...ook wel aangeduid als ...... 666.
Een macht die de banken wel eens zou kunnen stoppen ..
De macht van de kerken ..... van het geld ?
Ons eigen wereld wijd web ?


De macht van WWW   World Wide Web.

De duivel wordt ook vaak uitgebeeld met 666 maar het is allemaal onderdeel van de misleiding.
Misleiding door de kerk
Ook zou de antichrist komen op aarde om het christendom te vernietigen aan het einde der tijden.
Volgens de geldende overtuigingen en wetenschappen zitten we nu midden in de eindtijd.
We leven NU  in de tijd van openbaringen.
Mijn idee..!!
Openbaringen...!!!... vermeld op het World Wide Web.
Wiki Leaks is ook een groot onderdeel  van wat men  openbaringen noemt.
Veel  zaken  die het daglicht niet kunnen verdragen worden gepubliceerd door wiki Leaks.

Men ziet tussen alle berichten door een grote  rode lijn.
Misleiding van regeringen en partijen  van banken van Kerken
                     en Multinational's  list... leugen en bedrog.
Oorlog ....dood ....Manipulatie van de massa ..met  misleidende verhalen achterklap en regelrechte leugens om oorlogen te beginnen en massamoord te rechtvaardigen.
Alles voor de macht alles door de macht alles voor de BANKEN en het geld.

Zo schijnt het....

Alles veroorzaakt door de duivel  en ZIJN grote plan om de mensheid te knechten en te vernietigen.
Aangevoerd door hem persoonlijk
Voor de christenen .....666 ..SYNONIEM met de DUIVEL ...de ANTICHRIST.
Mij wordt wel een schizofrenie verweten.
Ik zou diegene zijn die het allemaal niet goed zou zien en niet alles op een rijtje hebben.
Haa..hha.. dat kan natuurlijk.
Ik kan het mis hebben.
Maar daarom kan ik het U het nog wel vertellen..
En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwinne!
En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.
En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en driemaatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.


De banken zijn het zwaard van de duivel.
Niet het Wereld Wide Web.
Het teken van het kruis is de ware duivel.
In de optiek van de macht kerken/banken (christelijk gestoeld geloof) is inderdaad het W.W.W een waar werktuig van de antichrist.
De antichrist  "voor alle duidelijkheid" is geen persoon zoals vermeld in de boeken.

Het is een OPENBARING die de mensen duidelijk maakt wat het geloof met  ...ONS...de mensheid doet.

Iets wat de gelovige belachelijk zal vinden.
VERBLIND.. Gehersenspoeld..OVERTUIGD..van zijn GOD
voorgekauwd door eeuwenlange indoctrinatie door het geloof.
Het is U geleerd ...U weet niet beter.
Dus ..de BANK..!!
                             U begint het te vatten ?  

Verslaafd maken aan de macht.
De banken..... het geld.
De banken die het geld en de verslaving gebruiken als machtsmiddel om de wereld in chaos te storten.
Met als Ultieme doel de mensheid te decimeren tot een kleine handzame groep van enkelen  honderdduizenden, tot enkele miljoenen.
Een kleinere groep.... veel kleiner dan de uit de klauwen gelopen 7 miljard die nu de wereld bevolken.
Massamoord voor hun gerief..
Waar Rutte ook aan meewerkt.

En dat alleen maar voor een geriefelijk leven van HUN geboorte              
   
                                 ...TOT aan HUN GRAF..

We zullen het beleven ..we zullen het zien ..de aankomende cruciale maanden  aan ......

                      "het einde der tijden".                        
Geen opmerkingen:

Een reactie posten