zaterdag 30 juni 2012

FIRMA ..LIST..LEUGEN en BEDROG ( onze tweede Kamer)

Beste lezers   ga er maar ( weer ) even voor zitten.
Aan het einde van mijn betoog,  zal JOU het ook duidelijk zijn.
De corrupte macht regeert.
Maar dat wist U al.
Deze verzie is wat meer totaal overzichtelijk gedacht.
Met een stem advies op het eind.


za 30 juni 2012.

De laatste dagen wordt weer bevestigd, dat we niet in een democratie leven.

Tenminste.... dat is mijn beleving.

Een schijndemocratie en iedereen denkt dat het echt is.

Zo worden er allerlei dingen bekokstoofd in Brussel... over ons land.

Als inwonende van Groningen zie ik, dat de gevestigde macht haar doel koste wat het kost ..tegen de wil van de gewone  (BETALENDE BURGER) alsnog wil doordrukken.
Er is tegenstand ..maar dat schijnt zich te laten overbluffen.
In Nederland ...en ook in Groningen.

Men schijnt ( zo lijkt het )  niet echt beseffen waar men op af gaat.

De afgrond ..
Of de tram.

Of...bovenstaand alternatief.

Op de een of andere manier lijkt men betoverd door de macht..
Dat komt  door  jarenlange  indoctrinatie van zogenaamd bovenaf.
Diegene die DENKT boven de rest te staan en HUN WIL proberen door te drukken.

Zogenaamd goed voor Nederland en goed voor Groningen ( de TRAM).

Wat het Nederland tot nu toe heeft gebracht beginnen we te zien.
Ook de inzichten die dat brengt maakt dat men zich steeds ongemakkelijk voelt.
De gevestigde macht zo lijkt het heeft zich gesetteld in Europa en schijnt echt vaste voet in de bodem  hebben gekregen.

Alles bij alles realiserend wat dat inhoud ..begint de massa zich te roeren .
De opstand en tegen de verknechting met als basis het rangen en standen stelsel.


De politiek in Nederland was ooit geordend aan de hand van twee vragen.
Ben je voor werkgevers of ben je tegen werkgevers?
En: Baseer je politiek handelen op de bijbel of op andere uitgangspunten?
Veel katholieken stemmen inmiddels op de SP.


 Voormalige KVP-bolwerken veranderden in de achterban van een partij die zich tot voor kort baseerde op Marx, Lenin en Mao.
Nieuw vragen staan daarom centraal in de politiek van de 21ste eeuw.
 Durf je Nederland aan te passen aan de kansen en bedreigingen als gevolg van globalisering en technologische vooruitgang?
We zullen wel moeten ..
Dit is namelijk nodig om te overleven.
Alle vragen beginnen voor mij bij mensen zelf, bij het individu en zijn ontplooiing.
Zo’n samenleving wordt gevormd door vrije en mondige mensen.

Zo worden mensen echter niet geboren.
Om het immateriële welzijn te verbeteren is een degelijke basis van materiële welvaart noodzakelijk.
De rol van de overheid is om voor beide de voorwaarden te scheppen, maar de politiek moet realistisch zijn in wat zij vermag.
Vanuit een hernieuwd geloof in maakbaarheid en door te veel te beloven, orkestreert de politiek nu haar eigen falen.

De huidige politiek is zelf de basis van hun eigen ondergang.
De gevestigde macht is bezig met zichzelf om zeep te helpen door hun eigen onbuigzaamheid.

Het starre denken is voorgevormd door het denken binnen geloofspaden die de mens zichzelf heeft opgelegd.Maar...
Het is voorbestemd om te falen.

Het falen van het huidige systeem is voor geprogrammeerd.
Het bewustzijn heeft  ons systeem gebruikt om zich onder de huid te ontwikkelen en naar buiten te komen als de tijd er rijp voor was.

Het ligt vast in ons eigen ( goddelijke) DNA.


De kennis die steeds meer  zich openbaart aan het bewustzijn van elk individu, is na duizenden jaren zover om zich te ontplooien.
En dat doet het nu explosief.
Het niveau verschilt per individu.
Dat verschil wordt bepaald door wat men weet of beter gezegd ( DENKT) te weten.
Wat men geloofd of wat men is aangeleerd.

De wetenschap van het individu krijgt letterlijk de laatste jaren een schop onder zijn reet.
WAKKER WORDEN roept het onderbewuste ..
En het onderbewuste ...wordt realiteit.
Men krijgt steeds meer kennis en niemand kan de dorst naar  de kennis  stoppen.
Zelfs het dreigen door een schepper met een verbanning uit het paradijs niet.

De wereld dreigt zich in een chaos te veranderen zegt men ..
We hebben het gemerkt, maar men vergeet dat we al duizenden jaren in chaos verkeren.
Dat in stand gehouden door de gevestigde orde.
De hoeders van de grootste leugen ooit verteld.

De schriftgeleerden ...de wetenschappers...de koningen... koninginnen presidenten ..en andere leiders..  noem ik de PAUS.
De zelfbenoemde vervanger van onze schepper op aarde.


SHOCKEREND ??

En men heeft moeite met mijn verhaal  “ONS VERHAAL”!!?

U zwetst uit U nek hoor ik vaak genoeg ..
Ja... denk ik dan.. bewustzijn kan pijn doen.
Nee ...  doet pijn..!!  zeggen anderen.

Gelukkig WEET ik dat wij als mensheid er beter van worden.

Het is toch algemeen bekend dat niet de waarheid telt, maar wat de meerderheid ervan maakt.?
Overigens, waarom zou ik nou willen dat de mensen  iets zinnigs leerden?
Omdat het ( ik)  de mensheid verder zal helpen in zijn vaart der volkeren door ons oneindig heelal.
De meerderheid van het geloof is aan het twijfelen en dat brengt de discussie opgang.
Een discussie die voor mijn gevoel te lang aan het duren is.
Maar men zegt ook  ALLES IS VOORBESTEMD .

Dus ........

Misschien wordt ik wel snel geholpen in mijn verhaal tijdens de aanstaande Olympische spelen.
Dat er inderdaad een bewustzijns explosie zal worden gecreëerd door de landing Live voor de T.V .
Een Openbaring ( zoals verteld is in de bijbel).
Waar de jehova’s absoluut in geloven ..als onderdeel van het bewustzijns proces.
Wat men U wil vertellen het verhaal OVER de WARE schepper zoals zij hem zien

Ook zij ( de gelovigen) in vele varianten zullen hun geloofsopvatting flink voor de kiezen krijgen.
Het einde der tijden waar al duizenden jaren wordt over gesproken is een feit.
Hoe men dat ook leest het kan niet worden losgekoppeld aan de kennis van de mens.
De kennis van de mens in zijn geheel gezien.
Al dan niet gebonden aan welk geloofsbelijdenis dan ook.

Het gaat om het gehele overzicht en dat overzicht is oneindig groot.
We hebben nog maar een tipje van de sluier opgelicht en we worden nu al verblind door wat er onder vandaan schijnt.
Een waarlijk goddelijk ligt en inzichten die de waarheid/relatie met god en mensheid laten  verbleken.

We moeten alleen onszelf overleven en de wereld vrij maken van oorlogen en geweld en destructie.
Oorlogen gebaseerd op leugens  door de gevestigde macht.
Georkestreerd door de het geloof.
Oorlogen van broeders tegen broeders en zusters tegen zusters.

De huidige weg die wij aan het gaan zijn is een weg van verzet tegen de onderdrukkers en slavernij.
Een weg die  zoals het nu lijkt onoverkomelijke problemen opwerpen die alleen maar door een wereldoorlog lijkt  te moeten worden beslecht.

Een ON_heilzame weg ...DIE IK NIET WENS ... en de meesten van de mensheid ook niet.

Wij bepalen ons eigen toekomst, en diegene die het zullen zien, zullen echt niet kiezen voor een oorlog.
Een oorlog die geregisseerd wordt door firma  list leugen en bedrog.

Door macht en geld.
Die oorlog is allang begonnen.

We zitten er midden in.

We zullen allemaal verliezen als we de oorlog om het geld niet stoppen.
Met miljarden doden. ( ingecalculeerde doden)
Een geld oorlog die de wereld oorlog zal decimeren tot misschien een paar miljoen.
Duizenden doden vallen er dagelijks allemaal geld en geloof gerelateerd.
Sterven voor de grote leugen die GOD wordt genoemd.


Er is maar 1 mogelijkheid.
Openheid van ALLE zaken.
Openbaringen in het kwadraat.
Een nieuw klimaat in ons denken
Een kennis maatschappij.
Op spiritueel ongekend HOOG niveau.

Een  klimaat pad beschreven met volledige openheid van bestuur.
Een kennis_openheid   is nodig waarin de kennisindustrie gedijt.
Voor de grote massa zal men op industriële wijze de zaken moeten aanpassen..
Zonder winstoogmerk .
Alles eerlijk verdeeld.
Mocht dat onverhoopt gebeuren de winst gebruiken voor iedereen en geen select groepje bestuurders.

 Laten we,  tolerantie en diversiteit weer omarmen.
Gelijkheid voor de wet en daarnaast maximale ruimte voor verschil.

Ik verzet me tegen de tendens om alles wat buiten de gangbare kaders valt als bedreigend te zien.
Dat is de bijl aan de wortel van de open samenleving.
Onafhankelijk... Soeverein .....en geen opgelegde juk van bovenaf.
Dus Geen Europa zoals het nu lijkt te gebeuren.
Dat at willen we niet.
We willen een  spiritueel Europa ..Nee ..WERELD...!! waar elk individu zijn verantwoordelijkheden neemt en er garant voor staat.

Garantie voor het leven van anderen die minder kunnen en weten dan jezelf.
Een grote verantwoording die niet velen kunnen dragen.
Men red het alleen als men allemaal zijn steentje bijdraagt.
Met velen red men het wel als men allemaal hetzelfde doel nastreeft.
Eitje..
Jij bepaald
Gelukkig weet je nu beter.
Stem voor jezelf..
Dan stem je voor allemaal.
Dan alleen kunnen we de ondergang stoppen die een paar onwetenden ingang hebben gezet.
Wordt wakker..!!
Jullie ...WIJ worden wakker.
W.W.W....

Gebruik het ..!!  waarvoor het gemaakt is ...

Openheid en kennis.Namasté

Geen opmerkingen:

Een reactie posten