dinsdag 18 maart 2014

Het Pavlov Effect..als Ultieme controle middel.

Pavlov ..zult U wel zeggen... wie is dat nou weer ?
En het effect van Pavlov ? ..nog nooit van gehoord ?
Ik heb wel eens  van Korsakov gehoord hoor je dan. 
Nou beste mensen daar hebben we allemaal mee te maken.
Met het Pavlov Effect...
Het Korsakov syndroom is geheel wat anders.
Dat (kan ) je krijgen als je ondervoed bent en je helemaal lens zuipt ( de gehele dag/nacht ) ook wel alcoholisme genaamd.
Elke dag... en ons hele leven lang, worden we willens en wetens gestuurd door Het Pavlov Effect.( met of zonder drank)
Het is een fysieke (lichamelijke) reactie op een externe prikkel.
Dat kan een geur zijn... een geluid... of iets, van wat men ziet of denkt te zien.

Gaan we verder ....."denkt" te horen of "denkt" te ruiken.

Het heeft allemaal zijn oorsprong in het hoofd.

Het hoofd gevoed door de al eerder genoemde EXTERNE prikkel afgegeven door jou omgeving en dus geconditioneerd om te reageren/of niet op deze prikkels.
Reflexen zijn het gevolg..
Men kan dat ook aanleren .. 
Aangeleerd heet het dan.

Nou is er helemaal niks mis mee als men iets leert.
Het hele leven is een leerproces die plaatsvind vanaf de geboorte tot in het graf.
Men leert om te gaan met zijn eigen onvolkomenheid en met dat van de ander.
Tenminste zo hoort het en zo heeft onze schepper het toch gewild ??

TOCH..?

Nou schijnt er een meningsverschil te zijn over wie, of wat met de schepper bedoeld wordt.

Door het gros van de wereld bevolking wordt "geloofd", dat er  een schepper zou bestaan.
Dat beargumenteren ze  niet uit eigen ondervindingen maar is ze aangeleerd.
Let wel...voor U mij er op aanvalt: Een spirituele beleving is wat anders.
ik noem daar als voorbeeld een bijna dood ervaring.
  
De conditionering van deze ( geloofs) gedachten heeft zijn oorsprong in het verre verleden, waar personen die "slimmer" waren dan het gemiddelde niveau, er hun voordeel uit gingen halen.
Het was een kwestie van (over)leven..of (gemakkelijk) leven,
om andere (gelijke) mensen te knechten en te verslaven door het... mag ik het zo noemen..?  (hogere) intellect.

Uitleg:

Het gaat hier om misbruik van kennis en macht door bepaalde mensen.
Zij ..die kennis hebben over bepaalde zaken en deze kennis achterhouden en  misbruiken ten gunste van hunzelf.
Diegene die men "god" noemt was de eerste die de boel vernachelde.
Hij verbood de bewoners van het paradijs om zich de kennis toe te eigenen die hun op hetzelfde (kennis niveau zou brengen als hun schepper)
'Dat werd door hem verboden, met als straf een verbanning uit het paradijs .
We weten allemaal ( verhaal uit het grote boek) hoe het is afgelopen.

Kennis achterhouden wat  ten koste gaat van de "onwetenden" is de mens niet vreemd.
God gaf toch het voorbeeld ?
Men kan er  anderen mee in je macht krijgen, of geld mee verdienen.
En we weten allemaal wie het geld heeft die heeft de macht.


Het is dus voorgedaan door onze schepper.
Men ziet het aan "HET" verhaal wat volgens het geloof in het begin van de mensheid is gebeurd.
Het verhaal begint dan ook met de woorden:
 "IN DEN BEGINNE...

En...... ondertussen is ( mede) door het gebrachte verhaal de gehele mensheid in oorlog beland.
Een oorlog die zich zoetjesaan zich aan het uitbreiden is tot over de drempel van je huisdeur.
Gevoed door desinformatie, leugens, bedrog, onwaarheden, verdraaide, en aangepaste waarheden ..waar de gemiddelde wereldbewoner geen touw meer aan vast weet te knopen.
Ondertussen denken ze het allemaal te weten .
Waarde geloofsgenoten ..
Valselijk gevoed.... in hun denken.

Uit hetzelfde denken komen de daden ..die gestoeld zijn op het Pavlov Effect.
Terwijl men denkt dat het allemaal gebeurd uit vrije wil en met de juiste religieuze intenties.
Totaal niet ( kunnen)  zien, dat het geconditioneerd denken... en gedrag is.
Men wordt tegen elkaar uitgespeeld door niemand anders dan de ( Rijkste) mens Guy de Rothschild en de
                   ( ik noem ze BANKEN_BENDE)

                                foto onder. Guy..!!

Een van de mensen die er beter van word, ten koste van de onwetenden via een ander zijn geloof.
Laten we die mensen de 1 % noemen.


Ondertussen sterk vermoedend dat het getal wat er uitkomt bij die ene procent veel te hoog  is.
Bewust typend ..." IS "...

Let wel... mijn denken.... mijn twijfels.!!

Ik weet het ook niet..maar mijn vermoeden gevoed door (des?) informatie ..laat mij dit denken.
Ik ben mij bewust van Pavlov effect en ook IK ontkom er niet aan.

Gelukkig heb ik mijn "DENKEN" nog iets wat ze (nog) niet van mij kunnen afnemen.
Voor zover ik weet ...!!

Er was eens een schepper ..die maakte de mens
De mens werd geschapen naar zijn beeld(tenis).
Hij maakte de man..Adam..en uit een rib van Adam maakte hij de vrouw ..LILITH..

Lilith was Adam de baas en een bedreiging voor onze schepper en werd verbannen uit het paradijs.
Maar..in jullie geconditioneerd denken is er maar plaats voor één vrouw...genaamd  EVA..de vervangster van Lilith
Maar dat weigeren jullie te geloven ..want er is jullie wat anders verteld.

Ti's maar  net wat voor verhaal men jou heeft verteld.

Er zijn verschillende verhalen in de omloop die gebruikt worden al duizenden jaren lang om de mens te sturen en te corrigeren.
Geloof symbolen:

Er wordt door mensen met een hoog intellect misbruik gemaakt van de onwetendheid van de gemiddelde "gewone" mens.
Ondanks  het denken en herkennen van de mens vanuit zijn DENK_CEL dat er vele leugens zijn verteld over wat men geloofd, twijfelt men er voor een groot deel NIET aan dat HUN  "aangeleerd" verhaal HET juiste verhaal is.

Ik geloof dat duizenden jaren van leugens ..bedrog..herhaling en hersenspoeling hun uitwerking niet hebben gemist.

De kerk ..en hun schriftgeleerden... priesters..imams..'pastoors...dominees ..pausen en voorgangers, hebben  de/jullie hersenen op de juiste manier geconditioneerd.
En u geloofde het verhaal..nog steeds zelfs.
Dat heet geloven..
Ik ook ..maar nu niet meer 
IK HEB NAGEDACHT..iets wat jullie ook zouden moeten doen.Ondertussen krijgt ...OOK..U door ( of U nou wilt of niet) dat "HET" verhaal  wat U geloofd, wel eens anders kan zijn dan U is verteld
                


Of zoals hieronder .??


Het zou kunnen,
Ik sluit zulke dingen niet uit

Maar Uw geconditioneerde  hersenen weigeren/kunnen het niet benaderen en niet accepteren.
Het is U zo ( aan) geleerd ..en men voelt zich er weldadig bij.. 
En dan plaats ik het volgende plaatje..


Terug komend bij het Pavlov Effect..als gevolg van wat er eerder is gebeurd...herhaald..voorgekauwd..ingeprent.. dus aangeleerd.

Gehersenspoeld..Ja..Ja U zult wel zeggen dat is niet zo ..
HET ZIJ ZO..!!

Deze beroemde zin van onze broeder..
"vader vergeef het hun zij weten niet wat ze doen" is U vast wel bekend.

Ondertussen zet men de mensen tegen elkaar op.
Ondertussen zet men de mensen met verschillend geloof tegen elkaar op.
Ondertussen speelt men de mensheid tegen elkaar uit ..
Men gebruikt daar het geloof voor.
Het onderlinge wantrouwen.
Het verschil in meningen.
Het verschil in wat men gelooft
De geloven vechten het ondertussen wel uit.

Men wordt zo bewerkt ( door het geloof) dat men elkaar gaat haten tot in het bot omdat men elkaar geweld en verdriet aan doet.
Gevoed door de leugen van het geloof.

Dat weer  via de intolerantie ( voortkomend uit het geloofsdenken)  naar anderen toe door middel van moord en doodslag.
Het uitspelen van de macht via conditionering en valse informatie.
Is bovenstaand waar ??
Moet men dit in een groter context zien ?

Men hamert steeds op het verschil wat de verschillende geloven van elkaar zouden verschillen ...
Men vergeet ..TOCH..? dat men allemaal geschapen is uit de eerste man Adam..en zijn vrouw ..Eva..( even bij het christelijk geloof blijvend).

Mocht dat geloofs verhaal U bevallen en U bent er gelukkig mee ( geconditioneerd als U bent twijfel ik daar niet aan). dan adviseer ik U om NIET TE KIJKEN naar een geloofsverhaal die een hoger waarheidsgehalte kan hebben  dan wat U geloofd en is aangeleerd.

Zet U gevoel voor 1 keer aan de kant ..en kijk naar het scheppingsverhaal wat Bram Vermeulen U kan/gaat vertellen in een meeslepend spannend verhaal wat hij de titel heeft meegegeven IN DEN BEGINNE..

Maak ik er 2.0 van
Zie linkje voor misschien wel DE WAARHEID over wat U geloofd.

Aan U de keuze..of U gaat stemmen voor verandering in Uw denken
Of U besluit  dat U liever slaaf blijft van het comfort en welbehagen ..verdergaand in Uw droom/nachtmerrie.
Terwijl U denkt dat U wakker bent.

Kiest U voor de Rode pil en wordt  bewust van Uw situatie ..en de leugens om U heen zodat U/wij  onze wereld kunnen verbeteren niet voor  een paar  maar voor alle mensen ..?


Of kiest U voor de blauwe pil ..blijf lekker verder dromen .. en we gaan verder in de vaart der volkeren en stevenen met zijn allen op een gigantische nucleaire  afgrond af..

finito ...basta...over en uit..

Aan U de keus.Geen opmerkingen:

Een reactie posten