woensdag 17 oktober 2018

Nederlanders zijn GEK .!! En kunnen allemaal aan't T'gas Van't gas bedoel ik ..


Pageviews   67.443
Woensdag 17-10-2018  14.05

Pageviews  68.047
Woensdag 31-10-2018
Nederlanders zijn GEK .!!
En kunnen  allemaal aan't T'gas 
Van't  gas bedoel ik .. 
Dat vind ..EIST ons mafketel kabinet.
Door jullie ( niet door mij) gekozen kabinet.
Vazallen van De multinationals de banken.
Zij die ons KLEM hebben 
Maar dat vind U allemaal prima ..
Toch ?
Behalve Geert ..en Thierry ..


Stapel GEK .!!! GEERT zou zeggen KNETTER GEK

En hij heeft nog gelijk ook.


Men laat maar met zich sollen ..en het kabinet WEET dat de Nederlanders domme randdebielen zijn ..

En liegen hun structureel voor.
Beschrijf ..Nederlander:


Alles goedvinden.. ligt gelovig zijn ..naïef..


Dat ( MOETEN )  van het aardgas af… en alles elektrisch de komende jaren, een absoluut gehaald MILIEU DOEL  moet zijn.


Want anders verdwijnt ons land onder de golven.


Dat de rest van de wereld en Europa gewoon doorgaat met VERVUILING maakt geen reet uit .

Want als Nederland van het gas afgaat dan is het probleem opgelost.


Dus dan geen zeespiegelstijging meer en geen CO2 verhoging meer.??


Nee ..nee ..tuurlijk …

Tenminste …wij kunnen zeggen het is niet ons schuld dat Nederland voor 2/3 e onder waters staat over 50 jaar.

Wij hebben er alles aan gedaan.


WIJ WEL ..!! 


Wij ( tenminste ) .. .....

DE BURGERS hebben zich scheel betaald en zijn continue meegegaan wat ONZE REGERING van ons wilde.En dan zegt een Hoogleraar Machiel Mulder op de RUG opeens ..


Van het GAS af ? …HOE DAN ..?

 En heu …het is …“Prima dat het kabinet uiterlijk in 2030 alle kolencentrales gesloten wil hebben. 

Maar netto brengt dat de uitstoot van CO2 niet terug. 


Nogmaals:

NETTO BRENGT DAT DE UITSTOOT VAN CO2 NIET TERUG .!!


We worden verneukt door de regelgeving en Ed Nijpels  is een leugenaar, en maakt iedereen bang en milieu foob

En ….


Dat komt door het Europese handelssysteem in emissierechten (ETS).

Door de sluiting van de kolencentrales hier kunnen de betrokken energiebedrijven hun rechten doorverkopen, waardoor de uitstoot elders in Europa toeneemt,”

Wat zeg je nu  Machiel ? 
 
( Door de sluiting van de kolencentrales hier kunnen de betrokken energiebedrijven hun rechten doorverkopen, waardoor de uitstoot elders in Europa toeneemt,”)..

DUS ..!! Totaal zinloos...

Wat doe je nou Machiel je gaat ons toch niet vertellen dat we worden voorgelogen He ? 


Nou..... het zit namelijk zo …


Voor de zomer presenteerde Mulder, samen met collega-onderzoeker José Luis Moraga, ook een studie waarin hij voorspelt dat Nederland in 2050 nog onverwacht veel gas nodig heeft.


Mulder: “Als we doorzetten met de geplande elektrificering van het wegvervoer en de verwarming van huishoudens door middel van warmtepompen, dan neemt de stroomvraag zo sterk toe dat het aantal windmolens en zonnepanelen nooit voldoende kan zijn.


NOGMAALS ..!! “dan neemt de stroomvraag zo sterk toe dat het aantal windmolens en zonnepanelen nooit voldoende kan zijn”..

https://www.oogtv.nl/2018/10/rug-onderzoeker-machiel-mulder-van-het-gas-af-hoe-dan/ Tegelijk sluit in 2030 ook het Groninger gasveld.

Daardoor neemt het belang van gas-import flink toe, met name uit Rusland en het Midden-Oosten.”

( een land waar men dan al een oorlog heeft gevoerd en heeft verloren) ..mijn mening ..mijn idee maar dat is en ander verhaal).


Op 22 en 23 november leidt Machiel Mulder in Den Haag een tweedaagse masterclass voor mensen uit de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, met de titel: 

Van het gas af… hoe dan?


En hij is niet alleen .. met zijn conclusies.


Lees dit ontnuchterend stuk maar eens hoe de expertise ( Lees Geile Ed nijpels ).. aan de/hun  gegevens komen over de Co2.
Valse gegevens,  die U en ons land miljarden euro’s gaat kosten en we hebben er geen reet aan.


Als we nu stoppen met aardgas, wordt de CO2-uitstoot alleen maar hoger, zegt TU/e-hoogleraar David Smeulders.

Over een eenvoudig rekensommetje dat de regering vergat te maken.


Nogmaals ..Nederlanders zijn gek en laten alles gewoon toe .

Laten toe.. dat men “gedirigeerd” wordt door een malloten kabinet die aan de leiband van de grote Multinationals loopt zolang men maar niet persoonlijk aan hun spullen komt of daar mee bemoeit.


U wilt niet weten hoeveel goede huwelijken stuk lopen op de bemoeienissen van zogenaamde vrienden c.q vriendinnen, die het allemaal beter schijnen te weten en gaan adviseren/steggelen ( met alle goede bedoelingen van dien) in andermans privé leven met een desastreus gevolg voor het betreffende huwelijk ..


Tjah ..de “vrienden” hadden er andere ideeën over en vonden dat het anders kon.

Nu gaan we er even vanuit dat iedereen op de 1 of andere manier er toch al van overtuigd is, dat de zeespiegel gaat stijgen.


Schrikbarend gaat stijgen ..zeg maar 2 cm.

De opwarming van de aarde is een bewezen feit toch ?


2 centimeter René ? ..is dat niet een beetje veel ?

Ik persoonlijk zal me daar niet druk om maken beste mensen .

Maar 2 meter ..dat klinkt toch eventjes erger ..toch ?

200 keer zoveel ..

Nog geen probleem we verhogen gewoon de dijken toch ?


Ondertussen zakt Nederland naar beneden ..langzaam en gestaag ..

Met uitzondering van de provincie Groningen die daalt sneller dan voorspeld.

Foutje bedankt ( je kan als geoloog je toch vergissen ?)


Ik heb al eerder op deze blog geschreven over het gasgebruik vanuit onze provincie door de rest van HEEL Nederland en grote delen ( landen) van Europa ..( daar is veel gas aan verkocht) ..

Tja Nederland zal zelfs zijn eigen moeder nog verkopen ( moch deze een moeder hebben) alles voor het grote geld ..alles voor de winst ..alles voor de Multinationals . 
Het/DE  ondernemer zijn zeg maar ..het V.O.C mentalitiet.
Alles zo goedkoop mogelijk inkopen en zo duur mogelijk verkopen ..
Tjah ..dan is (GRATIS) gas uit Groningen toch wel helemaal het GOUDEN eitje ..
Dat dalen van de provincie is van latere zorg en zal wel meevallen ( gedachtegang BV/V.O.C Nederland in 1959) ..


Dat zakken lossen we wel op  op zichzelf hoeft geen probleem te zijn ..
Mocht het gaan dalen ...dan pompen we het toch gewoon weg ?

Over de zee dijken ?


Het probleem van deze zeedijken is dat deze ook 2 meter mee zakken ( denk ik maar ben geen expert) dus dat gaat dubbel op ..

De “experts” hebben vast een ander idee over hoe de verzakking zal gaan plaatsvinden.


Pappen en nat houden bagatelliseren en ontkennen  GEEN  PANIEK ..dus Strobosje is een buschauffeur en heeft geen verstand van geologie.


Mocht het water de komende 50 jaar toch 2 meter stijgen  en de dijken 2 meter zakken ..!!.., dan hebben we een HUGE probleemDit betekend namelijk,  dat de zeedijken 4 meter omhoog zouden moeten of nog hoger (vooruitdenken heet dat)  .

2 meter is te veel René ..2 meter ( zakkende dijken) is teveel.. René ..!!! het zal veel minder zijn volgens “ons” (experts) .

Ik zal voor Uw gemoedsrust even een interactieve kaartje invoeren die het U wat gemakkelijker zal maken om droge voeten te houden mocht het toch "onverwacht" mis gaan.
 

Ik heb mijn eigen postcode ingevoerd en dan zie ik dit als resultaat op mijn scherm:


Het gaat om dit gebied :

Gelukkig wordt ik niet echt zenuwachtig van dit gegeven want ik wist dit al .
En die 10% ..is een  berekende inschatting van "EXPERTS"...
Gniffel ..gniffel ..
Hoe het over 20 jaar zal zijn? 
Ik ben benieuwd .


Ok .. okee.. dus dan maar niks doen ?


Nou ..gewoon stoppen met de gaswinning René ..
Dat is ons voorstel, zodat we ( weer) veilig kunnen wonen in ons mooi Groningen.

En dat is nog niet alles.
Ook willen we:

Stoppen met de kolencentrales René

Stoppen met de gascentrales René.

Stoppen met kernenergie ( Greenpeace)

En ..allemaal over op zonnecellen en windenergie en waterstof. ..RENEEE..!!!


Klaar ..

MAAR HOE DAN…. vraag ik me tevens af. Machiel Mulder is niet de enige die dit zich afvraagt.

En dan dit ..

U denkt dus echt….. dat  het stoppen met winnen.... ( pas over 11 jaar) , deze 11 jaar opgeteld bij de afgelopen 60 jaar…. DUS 71 jaar GASWINNING…  de aardbevingen vanzelf  zullen ophouden?

Het dalen zal stoppen ?
EN GIJ GELOOFT DAT ?
Dat het beven zal stoppen ?
Dat Groningen ( hele provincie) "NIET"...een soort van SINKHOLE wordt  met een diameter van ZEVENTIG ..kilometer ?

IK HEB MIJN TWIJFELS ...Want...Nu anno 2018 ..is er meer dan 2000 Miljard kuub gas uit onze Groninger  bodem opgepompt.


Met een startdruk  in 1959 van geregeld meer dan 400 bar, is de druk nu gedaald tot ongeveer 90 bar.

Affakkelen is niet meer nodig, en mag alleen in noodgevallen. ( milieuregels EU)

De bevingen en bodemdaling zullen gestaag doorgaan en zelfs verergeren.


U denkt toch niet echt dat het opeens zal ophouden he ? de bevingen ? de daling ?

Nee ..toch ..?


Echt ?? U gelooft het echt ( omdat men dit zegt) U geloofd  dat ?
Ze weten het niet maar de bevingen en verzakkingen gaan STUG DOOR ..!! als gevolg van de gaswinning. 


Om Groningen en Nederland te redden voor de aankomende ( voorspelde) zeespiegelstijging is er een scala van maatregelen nodig.


Nummer 1..de dijken verhogen.

Nummer 2.. de dijken verhogen.

Nummer 3.. de dijken verhogen.

Enz ..enz..


Als men dit niet doet gaat Groningen Friesland Noord en Zuid-Holland en Zeeland  ten onder aan de golven ..veroorzaakt door een  ( explosief) stijgend zeespiegel.


Dit door een explosief stijgende C.O.2 en Methaan gehalte in de lucht.

De hoofdoorzaak zal zijn het methaan opgeslagen in de zeebodem en toendra’s op beide kanten van de polen.

Dit methaan zal de temperatuur van de aarde laten stijgen  ( als een bepaalde kritische grens wordt overschreden en de permafrost
 ontdooit ) dan ..dan …zullen alle c.o 2 en methaan alarmbellen af gaan.

Maar dan is het te laat.
Misschien is het al te laat:  
Het zal niet zo een vaart lopen zeggen de "experts".. in 2015

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoeveel-broeikasgas-komt-vrij-als-de-permafrost-ontdooit/En toch zeg ik ...men zal er domweg naast zitten ?
Of menm verteld U domweg een gematigd verhaaltje om U niet ongerust te maken ?
Het permafrost op de toendra's zijn in vele klimaat modellen overigens niet meegenomen.
:Bron Kennislink  en men maakt hier een cruciale
 "Methaan/CO2 calculatie fout."
Met als gevolg :..Nederland loopt voor meer dan de helft onder water .

Redenen ..de dijken zijn niet verhoogd, en aanvullende maatregelen helemaal niet.
Dom ..dom ..dom.
De Delta Werken werden ook uitgevoerd ..NADAT.. Zeeland was overstroomd en het1800 levens  hadden gekost.
Men schijnt behoorlijk hardleers te zijn in ons kikkerlandje.


Voor 2/3 e onderwater en niemand is blij ..behalve de SHELL/NAM.

Deze kan in de ondergelopen gebieden zonder enig weerwoord het gas opnieuw ontginnen.

Waar niemand ( meer) woont wordt niet gezeurd hé ?


EEN DOEMSCENARIO HEET DIT ..


Dus ..Nederland en  de kustgebieden van vele andere laaggelegen landen zullen verdwijnen onder de golven.

Er zal een ongeziene massa-immigratie beginnen vanuit Bangladesh en India en vele andere laaggelegen gebieden eilanden in Azië  en de rest van de wereld.

De tegenwoordige massa immigratie vanuit noord Afrika is nog maar het begin .
Geen miljoenen maar meer dan een Miljard zullen op de vlucht slaan en naar hoger gelegen gebied migreren.

https://www.youtube.com/watch?v=RrhWekcW1Ck  

Ach... het zal wel niet zo een vaart lopen Reneetje …
Nee..?
Lees dit:
https://www.mo.be/nieuws/dhaka-zal-volledig-onder-water-lopenOk okee ..
( weg doemscenario) 
Prima..prima ..
Dan is er over 50 jaar geen probleem ..
Dan hebben we het c.o 2  probleem opgelost slim als we zijn.


Ik ben dan  al een paar jaar dood maar m’n kinderen hebben tenminste droge voeten.

Geen ondergelopen Nederland …Duitsland ..en andere laaggelegen gebieden grenzend aan de zee.

Het is wel gedaald maar we hebben ons niet laten verassen en hebben de dijken verhoogd en gelukkig net op tijd.


Die methaan waarschuwing van jou kwam net op tijd René.
Dank U dank U. 

Nederland heeft droge voeten.

En ons land is gered.
Gered  voor die nieuw Nederlander.

De immigrant.( gevlucht uit Afrika Bangladesh enz enz )
De moslim..

Nederland in de (nabije) toekomst:

Engels is de voertaal

Arabisch is de spreektaal

Kerken zijn allemaal gesloopt

Kerkhoven zijn geruimd

Er wordt op alle scholen (verplicht) koran les gegeven

Kerst ..Pasen ..Pinksteren   zijn verleden tijd.

Sinterklaas is om zeep gebracht door een paar gestoorde zwarte idioten die zich identificeerden met De Sint zijn ZWARTE Knecht.

Ik ben geen knecht ..ik ben niet zwart ..en zeker geen slaaf.

Nee je bent geen knecht ..je bent geen slaaf.. je hebt gelijk.


MAAR ZWART BEN JE ..!!


Hoe kortzichtig en voorgelogen is de verwarde zwarte vrouw en zwarte man.

Door  criminele populisten ( KUZU)..met een vlotte babbel hebben ze zich laten manipuleren, met als gevolg dat alle geloven werden verboden.


Behalve het echte geloof ..het geloof van de liefde het geloof van de vrede, het geloof wat geen concurrentie duld van anders gelovigen.

Domme blinde Nederlanders ..die alles geloven ..behalve de waarheid ..

Dat Nederland wordt overgenomen door het water ( als men niks doet)

Dat Nederland wordt overgenomen door de moslims ( als men niks doet)

Ach Reneetje homofoob…samenzwering gek jij spoort niet ..

Dank U wel...dank U wel... dat U mij verteld dat ik buiten de gebaande paden kan denken.
IK WEL.

Dat ik ( arrogant als ik ben) ..toch ??..??  erboven ga hangen en probeer de geestelijk gestoorde gelovigen populatie probeer te overzien.

Ik hou overal rekening mee.. en dat zouden meer mensen moeten doen.

Men kan er iets aan doen jezelf laten horen ..ondertussen ook inziend dat ( bijna) alles al is gezegd.


Benoemd.

Gepraat.

Geleuterd..

Gelogen..

Gefantaseerd

Herhaald ..
Gehersenspoeld ? ..

Dus men luistert niet meer.

Men is  doof geworden voor de waarschuwingen.

Het zal mijn tijd wel duren ..ik ben al over de zestig.

Mijn kinderen maak ik me grotere zorgen over.

Misschien is het slimmer om te gaan verhuizen naar een andere dorp of stad.


Een stad of dorp die verder weg ligt van zee... dan nu ..

Ommen ..bijvoorbeeld .

Dan....: Ommen  aan zee.


Bron:  http://flood.firetree.net/Beide kaartjes ..zeespiegelstijging van 2 meter.
Voor het gemak is de 2 meter bodemdaling even vergeten. 

Ach ik ben maar een kleine doemdenkertje ..en ik connect alle dots en knoop vele draadjes die ik zie aan elkaar.

Denk ik ..

Zouden meer mensen moeten doen.


Resume ..:

Zoals U al hebt gezien ( als vaste volger van mijn blog)  de intensiteit en hoeveelheid berichten is drastisch verminderd het laatste jaar.

Dat doe ik bewust.


Omdat “TO MUCH INFO” vooral wat men niet wil horen averechts werkt, en  wordt genegeerd aan de kant geschoven onder het tapijt geveegd.. enz enz enz.


Jij bent gek hoor ik regelmatig.

Ik weet het ..Ik wel ..Nu jullie nog .

Ik hou mijn hart vast voor de toekomst.

 https://www.youtube.com/watch?v=WM6Hx89i1g4

Misschien doet de “natuur” zijn werk en kan de mensheid zich herstellen van de zware klap die ons te wachten staat op "DEZE" Aarde.We zullen zien ..

Een prettige dag nog en nog vele jaren ..( hoop ik) ..
P.s ..
Kijk hier eventjes naar deze kwam ik in de loop van de dag tegen op YOU TUBE .!!
Een ontnuchterend filmpje over de toenmalige staatssecretaris Frans Timmermans, en het duidelijk gebrek over expertise en kennis over de opwarming van de aarde.
Dit Filmpje is al van 2009  maar nog steeds actueel.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=xgEcIQ_WoiU 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten