donderdag 26 maart 2009

Want uiteindelijk draait alles hier om het geld
In mijn ogen is er een goede oplossing om te zorgen dat de jeugd aan het werk kan en de ouderen met pensioen.

De oudere (vaak overwerkte) werknemer die 40 pensioenjaren heeft gewoon met pensioen laten gaan ..(als ze dat willen)

FNV-voorzitter Agnes Jongerius doet het goed om zich sterk te maken voor de oudere werknemer..
In doorsnee heeft de oudere werknemer als hij met 65 jaar met pensioen er bijna allemaal meer dan 40 productieve jaren op zitten.

De meeste mensen bouwen via hun werkgever een pensioen op.
Deze pensioenregelingen gaan ervan uit dat u vanaf uw 25e tot uw 65e een volledig pensioen opbouwt. Dus in 40 jaar.
Dit bouwt u op doordat u jaarlijks 1,75% van uw salaris aan uw pensioenfonds betaalt.
Na 40 jaar werken ontvangt u 40 x 1,75% = 70% van uw loon. Afhankelijk van uw pensioenregeling wordt de hoogte van de uitkering berekend over uw laatstverdiende salaris of het gemiddelde van uw salaris gedurende 40 jaar.

Bij deze uitleg staat toch duidelijk dat er een opbouw is van 25 tot 65 jaar ..??
Wie betaald er voor wie ..de… OPBOUW IS VOOR MIJ…Toch??
Uitleg …. asyafinance.nl…
Dus het aantal gewerkte pensioen opbouwjaren is dan 40.
Maar veel mensen …..heel veel mensen….. gingen in de jaren 70 al vanaf hun 15 of 16 jaar werken..
Start betaling pensioenpremie....

Er is geen wettelijke minimum leeftijd voor het opbouwen van pensioen. Vroeger was het echter wel zo dat een pensioen niet aangeboden werd voor deelnemers jonger dan 25 jaar. (praktisch alle pensioenuitvoerders hadden die regel toen).

Op dit moment is het zo dat de huidige Pensioenwet voorschrijft dat een pensioenregeling geen toetredingsleeftijd mag hebben die hoger is dan 21 jaar. Oftewel, de maximale toetredingsleeftijd tot een al bestaande regeling is 21 jaar.

Dus 21 tot 67 ?? = 46 jaar !! pensioen 6 jaar meer dan de opbouw financiert
Dus 15 tot 57 = 42 jaar dus pensioen betalen vanaf je 18 e (ze zijn er legio bij) is 58 jaar en 40 gewerkte pensioenjaren ..
Dus alles is betaald zodat de werknemer die wil met pensioen zou kunnen gaan.
Als die mensen tot hun 67 zouden blijven zitten op hun plek dan houden ze 9 jaar lang deze plek bezet, die dolgraag door een jongere iemand ingenomen zou willen worden.
Iemand die dolgraag alle belastingen en premies zou willen betalen om maar van die uitkering af te komen.
Kun je al die miljarden die gestopt zullen worden in jongeren helemaal niet nodig zijn.
De enige die dan loopt te jammeren zijn de pensioenfondsen ( MIJN SPAARPOT ) waar ze al jaren weten dat dit er aan komt.
Die zelfde pensioenfondsen die contractbreuk plegen door er onderuit te proberen te komen om MIJN geld uit te betalen volgens contract en afspraken.
En dat onder het mom ven de crisis.

De enigste mensen die dit spaarpotje aan kunnen vullen ( de jongeren) EN DIE KUNNEN NIET AAN HET WERK
Omdat alle mensen de pensioen GERECHTIGD ZIJN graag van hun welverdiende rust na 40 werkzame en premiebetalende jaren met pensioen willen en dat mag niet meer ..STAGNATIE heet dit.
En die graag langer willen doorwerken ??
Nou van mij mogen ze toch ?
De jongere generatie van tegenwoordig heeft niet door dat alles wat ze hebben te danken hebben aan hun werkzame ouders en hun opoffering ten aanzien van de kinderen ..zoals allebeide een baan (zodat de kinderen alles(bijna) kunnen krijgen wat ze willen)

Gun de ouders hun pensioen kinderen …zodat ze ook op jouw kindertjes kunnen passen (net zoals opa en oma op jullie deden.
Want uiteindelijk draait alles hier om het geld..en niks sociale regelingen van ons zogenaamd sociaal kabinet.
Wij slaaf van het Geld… zullen slaaf blijven zolang het kapitalistisch systeem (op deze wijze) zal blijven bestaan.
En dan zie ik me (als ik mag stoppen met werken…..niks pensioen… ) al melden na mijn laatste gewerkte dag op de grote markt in Groningen .
Dan meld ik me bij de ambtenaar achter het bureau…….(anno 2029) ben ik 72
Deze geeft me een pilletje met een zwart kruisje en stelt dan de vraag ….WILT U BEGRAVEN WORDEN OF GECREMEERD meneer Strobos.

Dat is mijn toekomst beeld van onze maatschappij waar het leven alleen maar uit werken zal bestaan.
We zullen zien…
Rene Strobos Buschauffeur in Groningen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten