zondag 12 mei 2013

Pinksteren... en het voordeel ( NUT) er van ..

Pinksteren ... uitvloeisel uit een geloofsdenken ..
Een waar feest voor de gelovigen en diegene die dat niet doen ...
Een extra vrije dag voor iedereen  die het ( geluk) heeft om in een land te wonen die dit "christelijk  geloof" als  leidraad heeft.
We mogen blij zijn met het christen_dom.
Je zal maar moslim zijn ....toch ..?Voorlopig is het allemaal wel goed  met het christelijk geloof toch ? en de eventuele variaties op deze ...of toch niet ?? zal ik een plaatje bijvoegen ?..ja  ik wil niet alleen (vanuit mijn visie) het moslim geloof bekritiseren...ook het roomse geloof komt er niet goed vanaf.
Nee.....Veel geloven hebben zo hun beperkingen..
Hoe ver kan men gaan om om iets duidelijk te maken ?

Ik heb namelijk mijn bedenkingen over het geloof ..

Geloven is namelijk iets wat men in ( met) zijn hoofd ( geest) doet ..


(Geloven is de "psychische" toestand waarin iemand verkeert, die bereid is om onder bepaalde voorwaarden eeenn bepaalde bewering (propositie) voor waar aan te nemen. )

En daar hebben we pressies het punt waar het om draait.

Als het verhaal maar goed genoeg is, en er zijn velen die het
(bijna) zelfde verhaal vertellen c q herhalen...gaat men het 
gauw (er) geloven.

Let wel ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN..en
PSYCHISCHE toestand..het vele herhalen en hameren, zal 
op den duur zijn vruchten opleveren.

Men is bezig met conditioneren :

Uitleg conditionering:
"van voorwaarden (condities) afhankelijk maken".

Zo wordt onder "geconditioneerd gedrag" verstaan dat gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.

Bekende condities zijn: bestraffen van ongewenst gedrag, belonen van gewenst gedrag.

U begrijpt wat ik hier probeer te laten zien ??
"bestraffen van ongewenst gedrag, belonen van gewenst gedrag"?

Zo werkt de kerk ..zo werkt geloof in het algemeen .

Door het bedreigen en bedriegen van de gelovigen voor hun persoonlijk gewin ( door kerkvaders en priesters en dominee's enz enz ) met "MEER" aanzien op die manier in de gemeenschap ?

De slimmeriken ? die het volk ( de mensheid) duizenden jaren hebben voorgelogen ?

Iets de mens hebben geleerd ..beleerd ..aangepraat..en overtuigd ?

Een leugen om bestwil ...HUN BESTWIL ..?
En wie trappen er massaal in ?

De gelovigen...tjah ..iets wat men is (aan) geleerd gewoonte zal ik maar zeggen leert men niet gauw meer af.

Voorlopig is het gezicht van een van de hoofdpersonen in dit (geloofs) drama steeds misbruikt door de KERK.

Een fictief persoon ( mijn mening)  omgeven met leugens en bedrog..

Een verpersoonlijking van een gedachten ...GOED.. die ten koste gaat van de mens in het algemeen en laat zien dat..... Geloof../..MACHT. corrumpeert.

Uitleg...corrumperen: 

Jezelf  ertoe brengen om je normen voor fatsoen en eerlijkheid te vervangen door onfatsoenlijke.

Gewetenloos.. liefdeloos..het tegendeel van wat men predikt op de PREEK stoel... WALGELIJK zijn zulke praktijken ..
Iets ... waarmee Jezus ( in gedachten)..dit zou doen.
                                                          
MIJN OVERTUIGING

Gelukkig begint de mensheid het licht te zien.
Het licht wat het einde zal betekenen van het huidig geloof..
Er zal een ander geloof voor in de plaats komen waar het weten meer op de voorgrond zal treden en de mensheid zal zien dat men duizenden jaren is misbruikt .
ik hoop dat men geen wraak gaat nemen op de bewaarders van het (foute) geloof en dat steden zoals ...ROME ... Jeruzalem  Caïro  enz ..enz..  nog lang mogen bestaan ..
De voorspellingen zijn niet mals ..(mag men "HET" geloven)
zie link

en deze..

Nog prettige Pinksterdagen  en een fijn weekend voor allen..voor het aankomend weekend.Nu aan het werk ...WERKMENSEN..


Geen opmerkingen:

Een reactie posten