zondag 12 januari 2014

13 januari 2014 ....HET IS ZOVER..!!Inderdaad Jeroen  2014 ( bedankt voor de tip)

We gaan door het achtergelaten puinspoor van een veelbesproken fenomeen.
Een KOMEET/Planetoïde /Meteoriet puinspoor..

De vragen die gesteld zijn, zullen worden beantwoord de aankomende weken.
Of niet natuurlijk..men kan een leugen duizenden jaren volhouden is mij wel gebleken .
Maar deze keer is het wat anders.

       Het gaat om het puinspoor van de komeet ISON ..!!
                 

Een meteoor met veel verwachtingen die op de een of andere manier vanaf zijn ontdekking 21 ( zegt men) sept 2012  de hele mensheid in de greep  hield.
Mmmmh als ik hier zo links naar de bank kijk  moet ik rectificeren en zeggen "BIJNA" de hele mensheid.
De beantwoording van vele vragen zullen we waarschijnlijk op korte niet krijgen en de toekomst zal het moeten uitwijzen.
Vooral de vragen over Ison.
De vragen over de andere vreemde zaken die er allemaal "lijken" te gebeuren.
Het vreemde klimaat:

De vele aardbevingen:
De vele oorlogen:
De vele stormen en onverwachte hoge golven.
De extreme koude op Antarctica met een record  in augustus 2010 -94,7 graden Celsius.  ONDER NUL..!!!!
Het extreem warme weer hier ...en het extreem koude weer daar ....

De verzwegen nucleaire ramp in het Japanse FuckUshima.

En ook de olie ramp van BP met   het platvorm Deepwater Horizon in mei 2010, waar de hoeveelheid olie die in zee is gekomen steeds varieert...  
                               tussen ( zegt men)
 800.000 liter ...of 16 Miljoen liter "16.000.000" per dag,
 en dat minimaal 3 maanden lang.


Met dit als gevolg dat de bestrijding van de olie met chemicaliën een desastreus effect heeft gehad op de Golf van Mexico.
Lees dit ..  :
 "Volgens de Italiaanse natuurkundige en klimaatwetenschapper Gianluigi Zangari laten satellietgegevens zien dat de zeestroom in de Golf van Mexico als gevolg van de BP-olieramp is gestopt"


http://www.stormfront.org/forum/t730818/

Als de golfstroom stopt komt er geen warm water vanaf de Golf van Mexico naar Europa met een IJSTIJD als gevolg.
We zullen hopen dat het niet waar is.

En dan hebben we de vele  geloofsboeken die allemaal refereren naar de eindtijd voorspeld door god en dat deze zou wederkeren om de mensheid "weer" te straffen voor alle zondigheid onder de verdorven mens.
Ook zijn er meerdere voorspellingen geweest  die gelukkig allemaal niet zijn uitgekomen, over het einde van de wereld.
De zogenaamde eindtijd.
Ik heb begrepen dat er wat berekening's  fouten zijn gemaakt

                                         ( zie plaatje)
                                       
Tot nu toe  ( jan 2014) is het nog niet gebeurd en bestaat de wereld nog steeds.

Gelukkig ..
                        
De Hubble telescoop heeft deze week, weer een super scherpe foto gemaakt van een sterrennevel die 5 jaar geleden ook al eens was gefotografeerd.
De foto werd al gauw  de hand van god genoemd u zult wel begrijpen waarom.


Gelukkig heb ik een grote fantasie (meer dan de gemiddelde gelovige)  en zie er de hand in van een kwajongen die gespeeld heeft tijdens de jaarwisseling met TE GROF vuurwerk.
Ik  mis namelijk enkele vingers in dit kosmisch kunstwerk.

De super telescoop Hubble kon geen fatsoenlijke foto's maken van de komeet Ison.( volgens NASA)
Vooral niet na zijn spectaculaire om ronding op 28 nov 2013 van de zon.
De zogenaamde sunracer ( zonnescheerder) zou op een afstand van 780.000 kilometer afstand van de zon de zon om ronden.
Volgens Govert Schilling zou de komeet met een snelheid van enkele honderdduizenden kilometers per uur om de zon racen.
Een zon die 1.5 miljoen kilometer groot is.
Jammer dat men niet verteld wat de waarheid is .
De waarheid over Ison is.... dat de komeet gevolgd is door de SDO ( Solar Dynamics Obsevatory ) satellieten.
Deze satellieten konden een perfect beeld van het spektakel geven en NASA was buiten gewoon gespitst om het huzarenstukje te laten slagen.


Site  http://sohowww.nascom.nasa.gov/  en daaruit bleek al uit de berekeningen van de NASA dat de komeet wel heel snel moest zijn om de om ronding te kunnen overleven.
Met een ongelofelijke snelheid van meer dan 1,2 MILJOEN kilometer per uur en op een minimum afstand van 720.000 kilometer kwam de komeet tot verassing van de NASA toch weer te voorschijn.
Om iets verder op zijn traject te worden kapot geschoten.

KAPOT GESCHOTEN..?  

Ja kapot geschoten .... zie in het filmpje hoe na de om ronding IETS Ison van rechtsboven af raakt..!! met als gevolg dat Ison uitelkaar valt. 

    http://youtu.be/LS1atDL5p3Y

Wie...!!! OF WAT....!!  is instaat om een komeet die 10 tallen nee...honderden kilometers per seconde zich voort beweegt te RAKEN.?
En te vernietigen ?Wat verzwijgt men allemaal ?
Wat mogen wij allemaal niet weten ?
Wat is het grote geheim ?
Wat zijn de grote geheimen ?

De honderden UFO's, waarover nogal smalend  wordt gedaan door de doorsnee aard bewoner ?
Diegene die het  verteld (wat men heeft beleefd) worden dan belachelijk gemaakt en uitgelachen.
Het risico lopend...  ( wetend wat men heeft gezien en verteld) .. ten aanzien van dit soort verschijnselen het toch vertellen en   het belachelijk maken op de koop toenemen.

Het kortzichtige van de mensen die nu ( nog ) niet OUT of THE BOX kunnen denken, wat komt door de jarenlange  opvoeding en herhaling (hersenspoeling) ?

Het een absurd Idee vinden UFO's en buitenaardsen
terwijl ze met z'n allen in een god geloven ?

Er voor willen sterven zelf?
Wantrouwend staan tegenover verhalen en dingen die ze horen en meemaken en totaal  niet kunnen accepteren dat het verhaal van die ander wel eens waar kan zijn ?

Verhalen dat :

Dat UFO'S bestaan ?
Dat buitenaardsen bestaan?
Engelen bestaan?
Spoken en  geesten.. 
Dat Tijdreizen mogelijk is?
Dat onsterfelijkheid mogelijk is ?
Dat een ziekte vrij mensheid mogelijk is ?
Dat de mens op hetzelfde level staat /of kan komen te staan dan hun schepper?
Dat discriminatie uitgebannen kan worden, zodra men beseft dat men allemaal hetzelfde is ?
Dezelfde waarde heeft ?
En dat diegene die denkt meer te zijn dan een ander, UITEINDELIJK BEWUST WORDT... dat  iedereen gelijk is ?

En dat men dat bij leven mag beleven, en niet...dat men er NU/DAN pas achterkomt "NA"..!!  de lichamelijke dood ?

Dat...men  eerst dood moet gaan voordat men er achterkomt, dat het voertuig waar men zich in thuis voelt.... of wat minder thuis voelt...,
ONS MENSELIJK lichaam "maar".....of juist.... HET... ultieme VOERTUIG is om te leven ...te voelen ..beleven gekoesterd ..geliefd .. onderhouden en beschermd..moet worden.

Met respect ?

Naar jezelf en naar de anderen toe ?

Dat het geloof en overtuiging van individuen en complete volksstammen die het (nu nog even ) niet door hebben waar het eigenlijk omdraait ?

Om eerlijkheid
Respect
Waarheid
en Liefde ?

Dat al het gelieg: een leugentjes om bestwil naar men  zegt... wel eens de eerste zonde is ?
Het begin van de leugens
Het begin van het gemanipuleer.

Leugens over ....de vuurballen uit de hemel ..

In de naam van god  doden en liegen..terwijl de schepper van diezelfde god ...naar beneden kijkt en denkt ...wat is het toch een snurker die god van de aarde  hij moet nog een hoop leren ..
God's lastering zeggen de gelovigen die niet buiten hun hokje kunnen denken.

Opsluiten die Reneetje.

Tjah zij kunnen er ook niets aan doen ..denk ik dan..
Zij hebben niets anders geleerd.

Zolang men het goede maar doet binnen zijn geloof en niet ten koste van een ander iets probeert te bereiken.
Ook wetende ....dat er een oneindig aantal voorbeelden te geven is waar "het" weer net even anders is.Nee beste lezers  dit is niet  EVA..
Maar wel Adam zijn eerste vrouw..
Hoe kan dat ??
Nou ..men kan beter niet alles geloven van wat men U verteld cq leert.
Dit is Lillith...Google maar eens..ik zal alvast een tipje van de versluierde ) waarheid ? oplichten.
(De naam van Lilith wordt in het eerste boek van de bijbel (Genesis) niet genoemd, en ook verder wordt er over Adams eerste vrouw weinig vermeld. 
Dat Eva de tweede vrouw van Adam was, blijkt uit Genesis 2 vers 21-23. 
Hierin creëert God opnieuw een vrouw en dat was Eva.
Maar dat verteld de kerk niet..dat past niet in HUN verhaal.

Zo is het verhaal van de mensheid opgebouwd uit een wirwar van leugens en halve waarheden waarin de slimste en verdorvenste gebruik van maken.
En dat al zolang de MENS bestaat.
Men liegt..
Veel leugens en halve waarheden  ook door NASA.
Men wil U niet bang maken   zegt men.

Ondertussen worden mensen steeds nerveuzer.
Er is steeds meer geweld.
Steeds meer verwarring en onbegrip.
Onze wereld lijkt op een afgrond af te stormen.
Omdat de mens te bekrompen is ..klein gehouden door een kleine elite groep..die rijkste mensen ter wereld.

De machtigste mensen ter wereld ( en men ziet het niet).
Te veel zijn er ...
TEVEEL mensen die moet opgeruimd worden.
Zodat een paar elite  mensen (families)]kunnen overleven ..ten koste  van miljarden.
Over lijken..gaan ze ...

Maar U wilt het niet zien.
U kunt het niet zien.
Door de muren on uw geest.
Die al duizenden jaren worden onderhouden door zij.... die meer weten ..DAN U...!!

HET IS ZOVER.
U mag het geloven ..wat IK DENK ( MIJN overdenkingen) met miljoenen anderen ..hoe de vork in de steel zit.
De opkomst en ondergang van onze huidige beschaving.
Een combinatie van natuurrampen.
Dat het zo niet lang goed meer gaat voelen we allemaal aan ons water.
Men wordt beteugeld door zelfcensuur  voortkomend uit het foute denken.
Uit angst en onbegrip uitgevoerd door de mensen die denken het te begrijpen.
Die anderen veroordelen omdat deze het niet zouden begrijpen. en onkunde.
We krijgen wat we verdienen.

                                 Geef God maar de schuld.

Lekker gemakkelijk..
Hij zal de wereld straffen voor alle zonden en men zit er op te wachten dat god de wereld zal straffen.
Helemaal vergetend dat men er zelf woont.
De illusie hebbend, dat men wordt verschoond van god's toorn
Overtuigd in hun schijnheiligheid.

Zij die verbaasd zullen zijn als de toorts ( toorn) van onze zon ( god dus) ons gaat BBQ en..

oops verkeerde foto

DEZE DUS,,
met dit als effect
Men weet gewoon  niet beter.
Uiteindelijk komt alles goed...
Binnenkort weten we meer..

2 opmerkingen: