vrijdag 19 februari 2016

Stemde U op de VVD.??

Nou.. Halbe Zijlstra ..( VVD)..
Dat is toch duidelijk niet ?
Ik sta bekend als iemand die regelmatig tegen 
"HET"
geloof aanschop.

Want geloven is geloven ..toch ?
Moet kunnen..en als "men" vind dat het niet kan wat jij geloofd, hebben ZIJ een probleem....TOCH .??Zelfs Ik geloof iets ..( zie plaatje)
Met een mooi woord. 
Contradictie

"HET"
geloof bewust tussen aanhalingstekens.
Want iedereen denkt... dat het geloof.... waar hij of zij in gelooft 
"HET" is ..

Dat geloofd men..
Daarom heet dat geloven.
Als anderen hetzelfde ( denken) te geloven dan is dat een "geloofsgenoot".
Als je samenkomt in een "club"gebouwtje dan 
kom je daar samen om je goed te voelen bij 
"geloofsgenoten"
Anders gelovigen komen door niet tussen.
Die worden geweerd.
Men is veelal overtuigd in wat men geloofd.
Dat geloven is er de laatste duizenden jaren ingestampt door samenkomsten in deze clubgebouwen en geleid met een  strakke regie van de voorganger. 
( iemand  die meer begrijpt van wat jij geloofd of jou dat LAAT geloven)
In elk geloof heb je zo iemand 


Dat heet een voorganger zoals :

Dominee 
Pater
Priester
Imam
Een zogenaamde schriftgeleerde.!!

Iemand die slimmer is dan de gemiddelde geloofsgenoot.
Iemand die "gestudeerd" heeft, en de boeken heeft uitgeplozen in wat jij geloofd.
Met een levenslange gerespecteerde gegarandeerde baan om dat..
 JIJ iets geloofd.

Slim toch ?Om zoveel mogelijk gelovigen aan "Jouw" geloofskant te krijgen gaat men vaak over tot radicale middelen.
"Gelukkig" zijn velen OVERTUIGD van een ander geloof en dat zullen ze merken ook ..Nou is er iemand van de VVD genaamd Halbe Zijlstra die het geloven strafbaar wil gaan  maken.
( klik op Halbe zijn naam voor filmpje)

Halbe Zijlstra wil via wettelijke bepalingen geloven verbieden

Nou nou Reneetje...
Zet je dit nou niet erg zwart wit neer zult u wel denken.

Nou ....het begint met een onzalig idee en voor je het weet zijn WIJ weer de dupe en worden we beperkt in onze "DENK"vrijheid

Hij wil  namelijk ...dat geloofsgenootschappen die beschermd zijn door de wet strafrechtelijk aanpakken.
En daar begint nou precies het probleem.
Want in ons Grondwetboek staat:

Art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De nieuwe grondwet zal er ongeveer zo uitzien.

Art. 1 ( Nieuw... alla Halbe)

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Strafvervolging zal plaats vinden op grond van : godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, .

Zoals U ziet wordt onze vrijheid van menig en wat men  gelooft, niet meer op prijs gesteld.

Wat men denkt cq geloofd  zal verboden worden.
De intolerantie en de excessen van de overtuigde gelovigen die in het openbaar alleen maar VREDE en liefde prediken hebben het allemaal achter de ellebogen.

Het gevaar van geloof wil Halbe op deze manier indammen.
Het "clubhuis" van Halbe opent de deuren  van hem en  zijn geloofsgenoten.


De toestroom van "anders"denkenden/gelovigen lijkt niet meer te stoppen.
Vroeger werd het "clubhuis" beschermd door de voorganger en werden radicale gedachten geweerd uit het clubhuis.
Dit ter bescherming van wat men geloofd.De gedachten verbieden of in een kooi stoppen is typisch iets van een geloof.
Doe je best Halbe ..maar iets van wat men geloofd kan men NOOIT verbieden.
OOK NIET DOOR WETTEN.

De intolerantie naar andersdenkenden  is ( bijna)  niets anders dan een beschermingsreflex om zichzelf te beschermen en waar men zich goed bij voelt.
Veelal is de macht (die een geloof bestuurd)  bang om zijn macht en invloed ter verliezen 
De excessen ontstaand uit deze angst van "HET" geloof zorgt altijd voor geweld en oorlogen.
Macht's  verlies door ( Macho's)-haantjes gedrag en gezichtsverlies worden terug gevonden door het vermoorden van "DE" andersgelovigen.
En niet eens "anders" gelovigen: 
ook geloofsgenoten worden vermoord door dezelfde misbruik van macht ..voortkomend uit het (zelfde)geloof
Alle oorlogen zijn een gevolg van wat men geloofd ..
Maakt geen hol uit wat men geloofd.
Als overtuigd gelovige is men bereid te sterven voor "ZIJN"geloof.


Ook als is het onbegrijpelijk ..
Voorlopig wordt de wereld gedicteerd door wat men geloofd .
Men laat het toe men weet niet beter ..

Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
Misbruik van Uw gedachtegoed ten nadele van velen ten gunste van een paar.!!

Wie verteld de waarheid ?? en wat geloofd men uiteindelijk .?

Wie brengt het verhaal het meest OVERTUIGEND ??

Wie is de beste leugenaar ?


De echte gelovige is niet opzoek naar de waarheid 
Deze is content met wat hij/zij "denkt" te weten.
Men gelooft het allemaal wel ..

Met goede of slechte bedoelingen ..
Ik geef hier nog een algemene waarschuwing 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten