donderdag 28 april 2011

Amen


Als een vogel in de lucht
Voel ik mij dagelijks... vrij in het denken en bewegen hoog boven de wereld.
Een vogel.... HET ....symbool van de vrijheid.
Voor veel landen een symbool en zelfs in hun vlag verwerkt.

En dan heb je daarboven HEEL ver boven de wolken een oneindige verte..

Waar ontstellend veel dingen gebeuren waar men geen weet van Wil hebben.

(Men) het gepeupel op aarde bedoel ik ..waar ik ook schijn bij te horen .
Een steeds groter wordende groep mensen op DEZE wereld die (denken) door te krijgen
van hoe... en wat het ....ZIJN.. eigenlijk inhoud.
Nou... een iniminie fractie waarschijnlijk, ook ik die denkt meer te weten dan de doorsnee mens cq... gelovige.
Ik wil het niet weten... JOU denken... René... ik blijf bij mijn zekerheid zegt de gelovige vanuit zijn geloof.
Waar wordt men gelukkig van denk ik dan ..
Om te leven vanuit het geloof .?
Dat.... als basis voor je geluk ?
HIJ..de grote LIEFHEBBENDE god met miljoenen doden vanuit zijn naam en zijn goedkeuring ?

Zijn gelovigen gelukkiger dan ik...of hoor ik op een bepaalde manier ook bij een geloof ?
Geloof jij ..geloof ik ??
En wat geloof je dan eigenlijk ?
Wat is geluk ..?
Wat maakt je ( zo als het voelt) gelukkig ?
Het denken in je hoofd bepaald het gevoel.
Jullie geloofs gevoel wordt bepaald door het denken.
Het denken wordt voor een groot deel bepaald door prikkelingen.. acties en reacties uit wat men het leven noemt.
Hoe men leven moet.... dat staat dan weer geschreven in de geschriften vanaf heel vroeger gedicteerd door leiders ... kerkvaders ...stamhoofden ...koningen... en keizers enz enz.
Regels om het GEPEUPEL in het gareel te houden.
"Panem et circenses" of "brood en spelen" is een uitdrukking die slaat op de praktijk om de gunst van het volk te winnen door oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen, namelijk eten en vermaak.
Ook door het stellen van regels ten gunste van het algemeen nut en samenlevingsverband.
Een leidraad om met elkaar te leven een Handboek zoals U wilt.
Een ultieme plek om verhalen te verzamelen wat met de geschiedenis te maken heeft.
Gerelateerd aan mensen en dingen en situaties verschillend per persoon per land op te schrijven als voorbeelden hoe het wel en niet zou moeten gaan.
Met als doel het gebruiken als leidraad voor komende generaties.
De leiders en schriftgeleerden weten als geen ander hoe te doen en de verhalen en regels aan te passen voor HUN persoonlijke voordeel en genot.
Als er iets gebeurde wat (volgens het boek) niet door de beugel kon werd het met de mantel der liefde bedekt tot aan de hoogste instantie toe.
Voorbeelden van hoe het verging met de Misdienaartjes te over.
En de kerk maar ontkennen.
De niet al te frisse geheimen van de kerk komen zo langzamerhand boven water.
Het Ultieme geheim ( dat god ....) willen ze niet weten.
Dat dan... ook duidelijk wordt, wat wij hier doen ...en wat onze roots echt zijn...dat zal nog een grotere schaduw leggen over onze veel geprezen god.

Amen ..1 opmerking: