zondag 28 augustus 2016

HET "V.O.C" SCHIP DER NEDERLANDEN ..!! en het ABP

Hebt U eventjes ? ;)
Zondag 28-08-2016 

De verkiezing kermis is weer begonnen..

Pechtold zat ( weer)  bij Pauw.


In dit geval donderdag avond 25 aug, en hij zat zoals altijd populair te doen.


Niks nieuws ..dat doen ze allemaal die er gaan zitten.

Tijdens het interview werd het duidelijk, dat hij zou stoppen met de politiek mocht d66 niet in de kamer komen.

Au wienerschnitzel…. Alexander …jou geaaide kop zal ik niet missen, en dat achterlijk vingertje helemaal niet.
Een hele slimme  jongen deze Alexander.
Hij zit al heel wat jaartjes in de kamer met meer dan 120 duizend euro salaris

 ( + de rest)


Dan wordt de discussie gevoerd ( nou ja.. discussie hij had geen tegenstander  ) over de "onbetaalbaarheid" van het plan van Henk Krol, en over  het naar beneden schroeven van de AOW leeftijd van 67 naar weer 65 Jaar.


Er wordt gerefereerd naar Drees en de invoering van de AOW, ingevoerd op 8 juni 1956, en hoe goed Drees dat had geregeld.

Misschien wist U dit al ??
Zie onderstaande link over boekhoudingsfraude   van een ongekende hoogte ...en ze komen er nog mee weg ook .!!
Maar dan is er die wet ..die regelt ..:De AOW

Het zorgt  voor de ouderen opgebracht door het volk ( de werkenden).


Een hele sociale wet .

Het probleem is, dat men steeds praat ( en niet alleen in het programma maar overal in de MEDIA) over de kosten van de ouderen, terwijl Henk Krol direct  de KOSTEN  van de jongeren erbij haalt.


Niet de inkomsten van de jongeren maar de KOSTEN van de WERKLOZE  jongeren.


Dat zou dus andersom mogen zijn van mij.

Werkenden jongeren….ja ..ja ...

En de  ouderen naar huis sturen met hun WELVERDIENDE pensioen.
Afgepeigerd of niet ..

             En dan blijkt dat men de stoel 2 jaar verder heeft gezet.

Dat kan zomaar .!! 

Met aan de kantlijn vermeld..... 
( ik heb het maar even rood omcirkeld) 


                      Socialezekerheidsrecht..!!!
             Niks recht..dat kunnen ze je ZOMAAR afpakken .
 

Ikzelf geboren in 1957, krijg steeds meer het gevoel.... dat onze generatie van 1950 tot pakweg 1960, het kind van de rekening is.


Het steeds terug koppelen naar wat WE... ( de ouderen)  al dan niet kosten vind ik gemeen.


Ik wordt er letterlijk spuugziek van.


Er wordt steeds meer neergekeken op de oudere werkenden.


Dezelfde oudere werkenden…die hebben er wel voor gezorgd dat Nederland is herrezen uit de ruïnes van wat wel de 2e Wereld-Oorlog wordt genoemd.
Dat Nederland "weer" welvarend is geworden.
Waar iedereen tevreden is.
Men wilde graag terug naar de goede tijden van voor de oorlog..
Met alle luxe en voordelen van het wonen in het “Vrije”.. westen.


Profiteren van de zegeningen  van ons koloniaal verleden zeg ik maar.

De zegeningen van onze “glorierijke” geschiedenis.


De tijd van slavernij zou ondertussen voorbij zijn, en het volk zal/zou welvarend worden door het harde werken.


Men was het er over eens.


DIT was de laatste oorlog, en er mocht nooit meer oorlog komen.

Het woordje ‘DIT” staat voor W.O. II

Maar dat vermoede U al.

Men ging voortvarend aan het werk en zette massaal  de schouders eronder.

Het land herrees uit de puin hopen het koste jaren van zwoegen.


Dat harde werken moest beloond worden.

De werknemers ingehuurd door her rijk werden Ambtenaren genoemd en werden verplicht gesteld lid te worden, van het in 1922 opgerichte Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Men kreeg voor jarenlang een vaste baan
Er was veel werk te verzetten.

Het 40 jarig jubileum lonkte en men zag het vroeger ( een paar jaar geleden nog) als een WELVERDIEND doel  ( om eerder) te kunnen stoppen met werken.


40 jaar dat is me nog al wat.


Voortvarend op het  Schip Der Nederlanden profiteerden alle opvarenden mee en profiteerden van de welvaart..

We werden socialer en gezonder, en leefden een betrekkelijk  gelukkig bestaan.

De tijden veranderen.


Het SCHIP  Der Nederlanden begint de last te voelen van al zijn opvarenden.

17+ miljoen ondertussen.


De ervaren scheepsmaten worden ouder en zwakker vermoeider en ziekelijker, en krijgen last van verslijting   van het lichaam.

Dit zijn de gevolgen van  het continue  bezig te zijn, om het schip  in de vaart te houden en de gevorderde leeftijd.


De verdiensten ten spijt… door de handel en wandel van de bemanning, en de JAREN van tomeloze inzet, begint zijn tol te eisen.

De passagiers moeten aan de bak.
WTF ..? hoor je ze zeggen .
Pardon ..?
                                      WERKEN ..!!!?? 

Zij… die jarenlang geprofiteerd hebben van de kunde  en vakmanschap van de bemanning, moeten ZELF met de handen uit de mouwen.
De gigantische financiële  reserves in het ruim, opgebouwd de afgelopen 360 jaar door hard werken, zullen extra moeten worden aangesproken, maar dat wil men eigenlijk niet.

Vooral de kapitein Mark Rutte en de officieren ( Kamerleden tweede kamer niet) ... en zeker niet de ambtenaren.

Die opbouw gebeurde al  bijna 100 jaar ( extra…) via het ABP in 1922 en de eeuwen daarvoor via de  belastingen en afdracht van een deel van de winst door de scheepseigenaren en kooplieden.

   


Men vond het eigenlijk wel prima zo.

Maar… door de verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven, beginnen de passagiers te moren.

Jullie oudjes moeten maar wat langer het schip besturen en bewerken.

Gewoon lekker blijven werken ..jullie hebben er toch zoveel plezier in .?Jullie kunnen het zo goed.

Wij…wij hebben er geen zin, in want onze Uitkeringen (uit de schatkist)  en onze luxe leventjes bevallen ons prima.

De geneugtes van het leven… daar alleen  hebben wij  niet genoeg aan.

Wij  willen dat het zo blijft en jullie ervaringsdeskundigen DE “vaklui” doen het uitstekend.

Slijm ..Slijm ..

De jaren van het niets doen heeft de jongere  er niet  weerbaarder op gemaakt.

In het algemeen is de kennis die men op scholen opsteekt onvoldoende, en men weet van de hoed nog de rand.

Onze fout ?

Het woord “Vaklui” zullen ze moeten Goochelen omdat men vaak niet weet wat het betekend.

U vind dit belachelijk ?

Google dan maar eens “hoed en rand”.

De honderdduizenden passagiers die niet werken, of nooit een slag werk hebben gedaan, worden zenuwachtig.

Het bevalt ze prima ..dat teren op de schatkist.


Mochten er personen herkenbaar staan op de foto ..( dit is een willekeurige illustratie) en is niet persoonlijk bedoeld.

Zolang er gewerkt wordt ( door anderen ) is er toch geen probleem ?

De schatkist wordt steeds aangevuld door de werkende bemanningsleden  toch??

Zodra zij moeten werken horen ze ook bij de bemanning.

Zij zijn liever passagier ( zo lang mogelijk)

Kijk naar de gemiddelde student zou ik zeggen.


Waarom zullen ze het stokje overnemen.?

En dan… komt het sociale aspect om de hoek kijken.

De mensen die nu jong zijn leven met.. onder.. boven.. achter.. en voor  de Sociale Media.

Ze gaan er zelfs mee op bed,  of juist niet en hebben slapeloze nachten van hun verslaving.

Voor steeds meer wordt het zelfs de dood.

Pokemon ..Pokemon..Ze hebben ( zo lijkt het) geen tijd om te werken.

Ze hebben geen tijd om lijfelijk “bij elkaar” op visite te gaan  en besteden al hun tijd op de zogenaamde Sociale  Media.. U ondertussen welbekend.

De vaak oppervlakkige berichten gaan met miljarden door de Ether. “Google” het woord maar.

Men is stok verwend, en al hun wensen lijken moeiteloos te worden vervult.

Het begint de laatste tijd  tot ze door te dringen, dat hun tot zo ver… “luie” leventje wel eens rap tot een einde kan komen.

Ze moeten aan de bak.

Ze zullen moeten werken voor de kost.

Let wel ..het zal niet minder worden voor de jongeren ..maar ze zullen aan de bak moeten zodat de schatkist niet leeg is over 50 jaar.

LEES GOED ..!!

OVER 50 jaar..!!

De “kwaliteit” van hun leven wordt “tot nu toe” in stand gehouden door het zweet van  hun ouders en grootouders.

Maar die mensen zijn moe… en uitgewerkt.

En men had bepaalde afspraken gemaakt met de schatbewaarders doormiddel van  de Algemene Ouderdom Wet “AOW” en met de HUN Pensioenfondsen  ( leenheren)ABP enz enz.

Deze pensioenfondsen zouden het geld lenen beleggen  en beheren tot hun pensioen.

Het “lenen” wat de pensioenfondsen doen, zou een permanent karakter krijgen en zijn in de voorwaarden opgenomen.

In de praktijk is dat ..mocht je te komen overlijden ..even als voorbeeld op je 65e verjaardag ..dan zou het pensioenfonds maandelijks  “aanvullend”  uitkeren, beginnend exact op je verjaardag als je 65 zou worden.

Of… als extra beloning voor al het zwoegen en zweet  bij 40 gewerkte ( pensioen jaren)
En dan ga je dood... ( komt dat effe goed uit ) .?
Het pensoenfonds lacht in zijn fuistje, en pik al het geld inEr  werd dus in de voorwaarden opgenomen, na 40 pensioenjaren met pensioen.

Men vond dat iemand die 40 pensioen jaren had wel genoeg had gewerkt voor de  V.O.C  (het Schip  van BV Nederland).

In de praktijk was dat genoeg (betalend van je 18e jaar aan  het pensioenfonds), en kon je met je 58 in de VUT ( Google maar).

Nou is het probleem gerezen met het Schip Der Nederlanden, dat het niet als enigste vaart op de wereld zeeën.
Oorlogen werden uitgevochten en zeeslagen gewonnen of verloren.Er varen nog andere schepen meer, die handel drijven en graag een graantje mee wouden pikken van de opverende economie en welvaart

Schepen die het minder goed deden dan die van ons ..

Onze economie ( schip) deed het buiten gewoon goed

Schepen van BV Nederland …de V.O.C. “Verenigde Oost-Indische Compagnie” voeren de wereldzeeën over , en men zette alles op alles om alle opvarenden van het Schip Der Nederlanden te voorzien van hun natje en droogje.
Met dien verstande… de kapitein en officieren kregen gewoon meer.


Eerlijk toch ? 


De schepen van de andere landen waren minder welvarend en hadden veel minder rendement dan die van de onze.

Nederland werd rijk en welvarend.


De rest is geschiedenis…. maar ik heb begrepen dat het niet zo eenvoudig is.

Men heeft niet door, waar de huidige welstand en welvaart zijn roots heeft in de geschiedenis.Dat zijn onze voorouders  (grootouders en ouders enz enz ) en deze mensen  werkten keihard en bevoeren de wereldzeeën.

Tegenwoordig gaat het wat anders.

Vaak werkten/werken beide ouders om hun situatie te verbeteren

Men Werkte..tenminste !!  


Omdat men ook wilde profiteren van de luxe der Nederlanden en de geneugtes van het leven ( na het werk) en  was men  bereid om er extra voor te werken en hadden het graag voor hun kroost over.
In het begin ging men wat verder weg en toen de kinderen er waren ging men voor een strandvakantie op Ameland

De techniek schreed voort en de radio die via de Ether binnenkwam werd opgevolgd door de TV.

De ouderen maakten van deze nieuwe Media  fervent gebruik en de TV ging van enkele zenders naar honderden zenders.

Van een paar uur… naar 24 uur per dag.

Dit allemaal ten koste van de sociale omgang en de normen en waarden.
We kunnen dit ( als ouders) alleen onszelf iets verwijten en niet onze  “LUIE” kinderen.


Met de kennis van vandaag ( hadden we dat toen maar geweten ) zouden we het anders hebben gedaan.

Het tij kan nog gekeerd worden.?Nou ..als dat niet lukt, kunnen we onze borst nat maken, en ons voorbereiden op iets wat we nooit meer wilden… een wereldoorlog   WO III genaamd.

Nou schijnen de kapitein en de  officieren van het schip alleen maar aan zichzelf te denken, en verrijken zich ten koste van de rest.
Men soupeert een onevenredig hoog deel uit de “gemeenschappelijke” schatkist.
Sommige families waren er buitengewoon goed in.


Deze families... en vele  gehaaide zaken mensen (zogenaamde ondernemers), hadden het zichzelf als doel gesteld.

Wij willen een luxe leven met veel geld.
De verenigde staten van Europa is hier als doel gekozen.
Ten koste van het gepeupel die steeds meer moeten inleveren.


Met veel geld  bedrog...en  met een beetje slimmigheid  handigheid  en vuiligheid  kan je heel ver komen.
Alles is  namelijk te koop.


Iedereen heeft zijn prijs.
Ook deze 2 
De Vazallen van de Koning  en die weer op zijn beurt de vazal van de Bank 


 

Mark Rutte zei afgelopen week dat hij bereid was voor een derde termijn als lijsttrekker van de VVD en als Minister President.

No Way Markie .. !!  NO WAY ..!!
 60% (nu al na 2 dagen na de bekendmaking)  is hierop tegen .
Stop die maar achter je Rits Mark..!!
Dat het niet meer zo eenvoudig was als vroeger ( toen waren alle burgers dom) en kon je ze met een kluitje in het riet sturen..
Tegenwoordig is dat anders toch ?

Nou ...

Daar zijn we ondertussen  wel achter gekomen.
Hebben we dan niets geleerd ?

Het waren Gouden eeuwen en staan dusdanig ook vermeld in onze vaderlandse scheepsjournalen , ook wel geschiedenis boeken genoemd.


De welvaart ( in meer of mindere mate ) schreed voort in de tijd, en we zijn ondertussen in 2016 beland.

Al 71 jaar geen oorlog in Europa..


En nu tikt iedereen mij op de vingers en zegt, hoe kom je daar nou bij ?

Er is al duizenden jaren GEEN vrede in de wereld en Nederland komt er met “betrekkelijk” schone kont vanaf.


Toch ?


Prais de Lord zou je bijna zeggen, niet vergetend….. al de jongens en meisjes  van Bonte Koe die door oorlogsgeweld of anderzijds zijn om gekomen.

Allemaal voor “HET SCHIP” der Nederlanden.... voor alle opvarenden dus.
Zodat het kon blijven doorvaren op de gevaarlijke wereldzeeën.

Ondertussen zijn we  “weer” in zwaar weer terecht gekomen, en iedereen moet aan de bak.


De gebeden… “Prais de Lord” worden niet meer verhoord.

Er schijnt een andere “god” te zijn die de kop heeft opgestoken op meerdere schepen van de buitenlandse mogendheden.


En liefdevolle god naar men zegt.


Deze liefdevolle god/goden hebben in zijn boeken staan dat geweld mag, maar alleen in uiterste noodzaak.
Als knecht wordt je regelmatig gevraagd 
"Neem jij de telefoon even op ".??
Zo zie je maar weer dat niemand te vertrouwen is.


En de meeste mensen geloven dit.
Het kritisch denken  wordt er vanaf de geboorte al uitgeslagen en uit gehersenspoeld.
 

In ( voor zover ik weet) alle geloofsboeken staat dat de god absolute macht heeft of wil hebben over zijn gelovigen , en in alle religies preekt men over liefde.
Je wordt er letterlijk mee overspoeld.
God is liefde wordt steeds geroepen.
Je komt er in om zou je bijna zeggen.
De angst wordt gebruikt om te heersen de wil op te leggen van "die" god ..De wil van de macht.
JE MOET ..!!
En zo niet... gaat je kop er af.

Dus ook oog om oog ..tand om tand.

Wraak zou in god’s naam toegestaan zijn.
Wat een zak ..zeg ik dan .


Nou zijn diegene die de macht hebben  (de kapiteins en officieren) een meester in het delegeren van werk en sociale zaken en het uitspelen van het werk volk.


Deze leiders van De Schepen, hebben zichzelf bepaalde privileges toegekend  die het “gewone” werk volk en de passagiers
 ( werkeloze bemanning) niet hebben.


Deze leiders beheren de “GEMEENSCHAPPELIJKE” schatkist, en bepalen wie er wel, of niet.. van  mag profiteren.


Onderling zijn er ook regels  contracten en privileges afgesproken zodat er iets van controle en monitoring is.

In de praktijk bepaald de kapitein ( zo lijkt het) terwijl de sleutel beheerder de werkelijke macht heeft.

Ik bedoel .....

De gemeenschappelijke sleutel van de schatkist beheerd door de kapitein , is ondertussen overgegaan naar de schatbewaarders en de Kapitein en officieren kunnen alleen maar via deze mensen ( onze huidige Banken) bij het geld komen.

Men schijnt het allemaal goed te vinden ( instandhouding persoonlijke, en luxueuze en zorgeloos leventje).


Deze situatie is ontstaan een paar honderd jaar geleden, wordt heden ten dage nog steeds gehandhaafd.

Diegene die op de Schat past ( en de sleutel heeft) ..heeft het geld…HEEFT DE MACHT.!!
Men wil deze macht, koste wat het kost… houden.

Dat… door middel van het opzetten van zogenaamde sociale instanties.


Dat is het ambtenaren apparaat ( diensten)  die U manipuleren en bedriegen zoet houden.
En ondertussen Uw pensioenen verkwanselen aan de HEIL staat  Europa.
 


U bent (te)  lichtgelovig  en U vind alles wel goed..


U bent “redelijk “ tevreden dus men geeft U brood en "Olympische" spelen.

U sociale dienst zorgt er zelfs voor dat U met flinke korting een jaarkaart kan krijgen van Uw favoriete voetbal of zwem clubje.

Ook kunt U een computer kopen en TV.

( U mag drie keer raden waarom)..!!


In Groningen het dit een Stadjerpas 


Hier de site : https://stadjerspas.nl/


Zolang U maar “mee” loopt, aan de leiband van de macht.


Het zware weer begint ondertussen een flinke storm te worden, en er wordt gepolst bij de  Scheepsjongens en meisjes  van Bonte koe, of de dienstplicht weer kan worden ingevoerd.De hele wereld schijnt richting een oorlog af te glijden, en de zogenaamde “minderbedeelden” ..beginnen zich te roeren.

De misleide onwetenden worden misbruikt door de macht, en schijnen het zich niet bewust te zijn. 
 

De “schijn” vrijheden en sociale media van het westen, zorgen op de buitenlandse schepen voor flinke onrust.


Vele van deze scheepsjongens en meisjes  …ouders en grootouders, die van buitenlandse schepen bij ons aan boord zijn ( in het kader van detachering)…  beginnen te mokken.

Deze scheepsjongeren… kunnen het verschil in cultuur, en persoonlijke vrijheden, moeilijk handelen.

Het starre denken ingegeven door de leugens en indoctrinatie en macht van het geloof, laat dat niet toe.

Voor diegene die dat wel kunnen, die misbruiken hetzelfde geloof… en gaan amok maken  op hun schip ( land) en OOK op HET SCHIP DER NEDERLANDEN.

De machthebbers en kapiteins en officieren op de buitenlandse schepen zijn bang dat hun scheepsjongens en meisjes zullen kiezen voor een permanente detachering in het westen.

De door aardolie en gas, rijk geworden  schepen hebben het geld wat er mee verdiend wordt oneerlijk verdeeld ( zo als het nu lijkt tenminste) ..Politiek van het Rijke  Westen

Sociale media en TV zijn olie op het vuur in het  Westen en Midden-Oosten.

Men noemde het de Arabische lente en het zou vrijheid brengen en welstand en geluk bij de bevolking.

De Wereldse machthebbers  (kapiteins en officieren kopstukken en ambtenaren met speciale privileges ) van het Westen, en ook van het Midden oosten, staken er een stokje voor

Iedereen.

Ook..!!!  “geloofsgenoten” worden tegen elkaar uitgespeeld, en dat  allemaal in het belang van hun persoonlijke schatkist, dus macht .!!

Egoïstische ratten zijn het, en het gaat allemaal ten koste van de rest van de schepelingen.


Ruimteschip aarde schiet me opeens te binnen en ik  moet denken een Wubbo Ockels.
Hoe kwetsbaar liet hij ons de aarde zien.

Want ..wie het geld bezit ..heeft de macht.
Dezelfde macht die nu de aarde lijkt te willen vernietigen.

Men gaat zelfs zover, dat de schepen die al honderden jaren samenwerken en handel drijven  ( van verschillende landen) aangestuurd door de banken en wapen lobby… tegenover elkaar liggen.


Dat… met de kanonnen vuur gereed.
Er wordt druk met elkaar onderhandeld ( zie foto  boven) en de spanningen  rond de 2 landen stijgt ondertussen explosief.


T’is maar even dat U het weet.!!
 Blijf praten ..blijf praten zou ik zeggen ..

De wereld is een onder tussen bijna een leeg olieveld, en er hangt een brandende lucifer boven.

De Olie begint echt op te raken.

Dus het Midden-Oosten en de woestijn steden komen dik in de problemen en  raken ontvolkt, men zal als oliestaat gauw moeten overstappen, anders zijn ze gedoemd om te verdwijnen.

De alternatieve energieën nemen het voortouw ..en dat is hetzelfde als ooit vroeger gebeurde met de Zeilscheepvaart  wat werd over genomen door de schepen met motoren.

Lees de geschiedenisboeken, of google op de geschiedenis van onze scheepvaart.
Terugkomend op de AOW en pensioenen en de VUT...

Zou ik zeggen.....  draai de verhoging van 65 jaar naar 67  terug.

  
 

Voer opnieuw de VUT in.


Ga niet lopen klagen ( als jongere al dan niet werkeloos) dat de rijke ouderen al het geld opmaken die “we”.. als land bij elkaar hebben gesprokkeld ..gehandeld gestolen of eerlijk verdient  de laatste eeuwen.

Dat… het terug willen van de VUT en de terugbrenging van de AOW zou de jongeren tientallen miljoenen gaat kosten.


Bull Shit


Dat de ouden parasiteren.

Het geld opmaken van de jongeren die zelf nog geen stuiver hebben ingelegd.

Bull Shit

Al het geld van Nederland is door de werkenden opgehoest door middel van Werk en Handel verkoop van miljoenen producten zoals,  zuivel.. vlees.. kaas.. groenten.. bloemen.. hi tech.. kennis.. belastingen .. gas .. enz  enz.


De privileges die de ouderen met elkaar… en de bazen hebben uit ge onderhandeld, zagen we allemaal terugkeren in het welzijn en koopkracht van de werkenden en terug stromen in de economie.


Meer geldstromen meer belastingen ..die allemaal ten gunste zijn gekomen aan de schatkist.

Dezelfde schatkist ( als financiële buffer) en de letterlijk “STINKEND RIJKE” Pensioenfondsen hebben geprofiteerd  van het harde werken van de ouders en grootouders.


1300 miljard

Dertienhonderd miljard … dat is één komma drie Biljoen Euro ..!! alleen al voor de pensioenfondsen.


Goh ..er is toch geen geld ?

En de schulden van ons land dan ?

Tellen die niet mee ?


Ja vast.. maar als je 280 duizend jongeren ( die nog nooit gewerkt hebben ) en alleen maar vragen om een uitkering aan het werk kan krijgen, dan scheelt dat toch 280 duizend keer een X bedrag per maand dat niet meer betaald wordt uit de schatkist maar door de baas.


Het bedrag wat uitgespaard wordt ( als salaris) in  het verschil van jonge beginnende werknemers  en de ouderen die al 40 jaar hebben gewerkt kan wel een meer zijn dan is berekend.


En mochten de pensioenfondsen een duit in het zakje te willen doen en iets willen afsnoepen van mijn VUT ( Pre pensioen bedrag) valt er altijd over te praten.
Hoe sociaal kan je zijn.

Jammer dat de pensioenfondsen nada noppes  mee willen gaan in welke regeling dan ook .

Met zit letterlijk op “MIJN” geld en men schijnt er moeilijk afstand van te kunnen doen..

NET OF HET VAN HUN IS.

Met hun dikke salarissen.


Lees dit:

50Plus-fractievoorzitter Henk Krol had vragen gesteld naar aanleiding van de documentaire Zwarte Zwanen - Gokken met uw pensioenpremie, die Omroep MAX op 1 juli uitzond.

Kijk en huiver en zie hoe er gesold wordt met UW geld.

Krol vindt het niet uit te leggen, dat salarissen tot wel zestig maal de Balkenende norm worden uitbetaald aan pensioenuitvoerders en -beleggers in tijden dat op pensioen(opbouw) wordt gekort.
Daar is voor de verandering, onze gehandicapte staatssecretaris (ambtenaar) Klijnsma het wel mee eens. 
Ondertussen adviseert ze de AOWer om een moestuin te beginnen.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/06/jetta-klijnsma-adviseert-aowers-neem-een-moestuin/ 

DE RAT..!!

Mijn vader zou zich in zijn graf omdraaien als hij dit zou weten.

Hij ging in de Vut op 57 jarige leeftijd en stierf één jaar later aan longkanker.


Het bijna volledige gespaard bedrag van zijn 40 opgebouwde PTT  pensioen jaren,  is volledig ten goede gekomen van het fonds..
Dit gebeurde niet alleen met hem maar gebeurd nu nog steeds met honderden ABP leden die de pech hebben om te vroeg dood te gaan.
De dagelijkse ellende van de de nabestaanden negerend strijken zij het geld op waar tientallen jaren voor is gezwoegd.
Afspraak is afspraak en de nabestaanden  zitten met een financieel gat

Nou ..nou ...sociale pensioen fonds ..NOT
Zo kan ik ook wel de salarissen bekostigen van de directeuren van het fonds.

DE vuile criminelen.
Verdomme 
Fuck YOU


Schijnheilige klootzakken.
U ziet het er is  geld zat en wees niet bang dat U als jongere geen pensioen krijgt.U betaald toch geen premie ?

Kunnen ze u ook niks afpakken ( geniet er NU van).Ik betaal  wel ..VERPLICHT..!! ( nu al 40 jaar) en ik heb recht op mijn geld en eventueel zelfs  dat van mijn vader.

Niet voor iemand die nog geen slag werk heeft gedaan ..en toch betaal ik voor hem .. ( door 2 jaar langer te moeten werken) en moet  zo goed als zeker een flink deel van mijn pensioen geld inleveren.

Rot toch even op ..!! Ik lever al genoeg in .

VIND IK ..!!


Dus blijf van MIJN geld af ..
Ik heb er krom voor gelegen.


Jarenlang om  4 uur s ’morgens de wekker en met de late diensten
 s ’nachts om 3 uur pas op bed.  
Ik hoef niet meer zo nodig als het even kan ..
De koffie valt niet meer aan te slepen..


Kunnen  eindelijk de luie.. verwende.. in de watten gelegde werkeloze jongere gaan werken in mijn  plaats en voor werknemers en collega's die in hetzelfde schuitje zitten als ik.
.

Ja..Ja ..Ik weet ze zijn er nog ..jongeren die graag willen werken en niet iedereen is een parasiet van de schatkist en er zitten velen  buiten hun schuld thuis .


Maar er is dan wel een probleempje door allerlei absurde  regeltjes  zijn ontstaan.
De jongere thuis zittende  werkloze…( mocht hij een baan aangeboden krijgen)  is verplicht aan het werk,  met  behoud van uitkering,  om zijn uitkering te behouden.

Hij/zij kan dus niet werken ..( hij is VERPLICHT aan het werk) want er is geen werk ..TOCH .?


Snapt U het nog ?


Je zou er confuus van worden .. TOCH ..?
Nou ik snap het wel.
En ik  ben al bijna 60 en heb veel bijgeleerd.

Vooral dat we worden verneukt.. MET OPEN OGEN.. iedereen wordt verneukt ..!!


En we vinden het allemaal wel ok ..TOCH .??!!  
Nou wij niet  ( jullie ouders grootouders ) ooms en tantes.
Wij... die er voor hebben gezorgd dat het 70 jaar vrede is in dit land.
STANK VOOR DANK ..
 

Zandzakken voor de deur en koop een rottweiler ( om mee te beginnen)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten