donderdag 7 september 2017

DE LEUGEN DIE CO2 NEUTRAAL BIOMASSA HEET .!!!


  
 
 
 
Pageviews  59.604
07-09-2017 14.30 uur
DE SCHELE VERNEUKT DE BLINDE ..!!
 
Zo ..keek ik vanochtend naar een Herhaling van Zembla.

Waar bos werkers uit Amerika aan het woord kwamen 


( daar komt onze biomassa hoofdzakelijk vandaan) 

en ook  minister Kamp  z’n woordje deed.

Tjonge ..tjonge.. wat een leugenaar... wat een gehaaide rotzak, en zie hoe de bos werkers er omheen proberen te lullen.


Op een gegeven moment wordt zelfs gevraagd om de camera uit te zetten.

Als U naar de documentaire gaat kijken ( moet U doen voor U verder leest) ..begrijpt U wat ik bedoel.

Biomassa als aanvulling voor de kolencentrales en de “theorie”.. over wat nou Co2 neutraal is, en wat de term precies inhoud.

Het is letterlijk ..de schele verneukt de blinde..
Het is letterlijk CRIMINEEL ..en gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de milieulobbyisten.
Ook die worden verneukt of zijn gewoonweg ONWETEND waarvoor men misbruikt wordt.
Linkse Groene Leugen politiek ..
 
Het gaat erom hoe Co2 werkt..
 
Het neutrale van deze CO2 theorie.. is de kringloop,  waaraan CO2 onderhevig is.

Zie afbeelding.


Het verneukeratieve aan deze uitleg is dat het in de basis klopt .
Je kan er geen fouten in ontdekken ( het lijkt) zo te gaan.

Toch wordt het heel duidelijk dat deze aanpak om het CO2 probleem op te lossen een averechts effect heeft op de CO2 uitstoot.

Het wordt alleen maar erger ( in een HEEL RAP TEMPO) en iedereen doet net of zijn neus bloed.

Elke keer weer wordt er op gehamerd dat het de schuld is van de mensen dat het CO2 gehalte in de lucht zo explosief stijgt.
Men vergeet helemaal de effecten van onze  zon.We horen veel over het broeikaseffect, maar wat is dit ook al weer? 

Onze atmosfeer rondom de aarde is een laag lucht die door de aantrekkingskracht van de aarde bijeen wordt gehouden.
Deze luchtlaag bestaat uit stikstof (78%), zuurstof (21%), waterdamp en verschillende andere gassen . 
Overdag wordt de aarde opgewarmd door de zon en geeft de aarde de warmte ook weer af.
De broeikasgassen in de atmosfeer, waarvan waterdamp de grootste invloed heeft, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt, niet de ruimte in verdwijnt, maar voor een gedeelte wordt vastgehouden.
Zodoende is de temperatuur op aarde hoger, dan wanneer deze "deken" er niet zou zijn.
Zonder deze deken, die je kunt vergelijken met een broeikas, zou de temperatuur op aarde gemiddeld -18˚C zijn, in plaats van de huidige +15˚C

Je noemt dit verschijnsel het natuurlijk broeikaseffect.

De opwarming van de aarde wordt elke keer weer genoemd en de schuld
 ( van de mensheid|)
 aan de CO2 stijging door verbranding van fossiele brandstoffen.

Vandaag  -7-sept 2017  en 8 en 9 en komende dagen worden we vol getroffen door een zonnevlam.
 

Ik kan U wel vertellen dat de aarde dat wel degelijk zal gaan  merken door een verhoging van de temperatuur en dus ook een verhoging van Co2 uitstoot.
De temperatuur stijgt ( op vele plaatsen) en ergens anders zou het significant kouder worden  ( zuidpool).

Ons hele klimaatsysteem is in beweging ( anders dan normaal).
Op onze (buur) planeten Venus… Mercurius Mars  zou ook sprake zijn van opwarming.

Zelfs onze maan wordt genoemd  ( deze heeft voor zover bekend) geen atmosfeer maar daar gebeuren ook allerlei zaken die moeilijk verklaarbaar zijn.

 
Alle factoren  ( bijvoorbeeld de zon) die bij de klimaat verandering  op onze eigen Aarde horen,  gaan  we dus niet benoemen.
Daar kunnen we niks aan doen dus benoemen we niet.

Nee ..

Het is gemakkelijker om een "SCHIJN" oplossing te presenteren die alle mensen tevreden houd.
Men doet toch wat aan de CO2 ?...dus dat is goed ..

HET KOST WEL een beetje . !!

Alle kosten worden opgehoest door de gewone man.

Hoge Energierekeningen hogere belastingen energie heffing hier ..energie heffing daar ...gepeupel ..BETALEN MAAR..!!
Het hel proces van opslag van CO2 in onze bomen en de zuurstof uitstoot is wetenschappelijk vastgelegd.
De uitleg naar de gewone man ( u en ik) is duidelijk ..Toch ?
Heel begrijpelijk dus .

Nou is het feit ..dat bij het proces van verbranding/verwarming de opgeslagen CO2 vrij komt.
Verwarming normaal..( zon)  Verbranding VERSNELD .!!


Bij het smelten van de gigantisch toendra’s met z’n permafrost velden komt het gevaarlijk Methaan vrij.
Methaan: (CH4)
Methaan is één van de broeikasgassen die leiden tot opwarming van de aarde.
CH4 kan veel meer warmte vasthouden dan CO2 en draagt relatief meer bij aan het versterkte broeikaseffect.

Het hele verhaal kunt U lezen hier:

Het Kul verhaal van Kamp en de klimaat gekkies ( ter voorkoming van de opwarming van de aarde ..  CO2 NEUTRAAL)  is dodelijk, en zal het opwarmingsproces ( als U denkt dat het de schuld van de mens is) alleen maar EXPLOSIEF EXTRA versnellen.
Men help direct de ( natuurlijke ) opwarming veroorzaakt door de zon.
Ook de opwarming door andere natuurlijke oorzaken moet men niet onderschatten.
Vulkanen zijn een niet te onderschatten factor in de CO2 uitstoot en worden amper in de berekeningen meegenomen. 
 

De berekeningen die als voorbeeld worden gepresenteerd  over 10 ..20..50 ..100 jaar klimaat verandering, kunnen in de prullenbak.
Men liegt ..
Het gaat tientallen keren sneller.
1 voorbeeld wil ik U geven, van de kringloop van Co2
 
Een ( snelgroeiende) boom ..lees bos ..wordt gepoot ter compensatie van zijn Co2 neutrale voorganger die ten gunste van het milieu wordt verbrand.. als biomassa.
Co2 compensatie ..Co2 Neutraal.

En dan komt het klokje in beeld .


Verbranden boom in een energiecentrale ( ter compensatie van kolen of gas) tijd ..5 minuten ?? en alle opgeslagen CO2 verzameld in zijn geleefde jaren zijn  in 1 keer weg. 


Vervangende boom zelfde leeftijd ..zelfde dikte ..zelfde Co2 opname.
Geen 5 minuten ..maar 20 ..30 ..jaar ?
Er wordt op extreem korte termijn EXTRA CO2 de lucht in geblazen terwijl men dat juist wil voorkomen.
Miljarden bomen ..!! 
Honderden bossen opgefikt ( zogenaamd CO2 neutraal Biomassa)..
U mag het zeggen.
Collectief zelfmoord lijkt het wel ( willens en wetens)..?
De ramp is niet te overzien ..
En we zullen het allemaal nog meemaken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten